Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU források felhasználása az öntözésben MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Igazgatósága Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II. Szent István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU források felhasználása az öntözésben MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Igazgatósága Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II. Szent István."— Előadás másolata:

1 Az EU források felhasználása az öntözésben MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Igazgatósága Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 2013. március 20.

2 34/2008. (III.27) FVM rendelet Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A támogatás célja: •- a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési •- a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs •- a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, •- továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításának támogatása A jogcím a 1698/2005/EK rendelet 26-os és 30-as cikkeiből kerül finanszírozásra.

3 Támogatható célterületek •1. Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem. Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg. •2.1 Öntözés üzemi beruházásai. Üzemen belüli, támogatott építéssel együtt járó fejlesztések •2.2 Öntözés közösségi beruházásai •3.1 Melioráció üzemi beruházásai •3.2 Melioráció közösségi beruházásai Közösségi létesítmény: több termelő érdekeit szolgáló létesítmény Közösségi beruházás: olyan új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység, ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul.

4 A támogatás mértéke a 2.1-es célterületen az öntözési technológiák szerint 1. •Legalább 3 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével: •Legalább 3 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével: o Lineár- és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 eurónak megfelelő forint, 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha, o Csévélődobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 eurónak megfelelő forint, 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forint/ha,

5 A támogatás mértéke a 2.1-es célterületen az öntözési technológiák szerint 2. o Mikroöntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1600 eurónak megfelelő forint/ha, ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha, üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 eurónak megfelelő forint/ha. •Rétegvízből történő öntözővíz-nyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos mikroöntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.

6 Támogatási kérelem benyújtási időszakok •(TK1) 2008. március 28. – 2008. május 5. (57 kérelem, 888 M Ft támogatási igény) jelenleg 13 támogatott kérelem, a kötelezettségvállalás összege 203,6 M Ft •(TK2) 2008. június 16. – 2008. július 16. (385 kérelem, 17 Mrd Ft támogatási igény) jelenleg 216 támogatott kérelem, a kötelezettségvállalás összege 8,4 Mrd Ft •(TK3) 2009. november 1. – 2009. november 30. (232 kérelem, 13,5 Mrd Ft támogatási igény) jelenleg 152 támogatott kérelem, a kötelezettségvállalás összege 9,3 Mrd Ft •(TK4) 2011. szeptember 15. – 2011. október 14. (212 kérelem, 12 Mrd Ft támogatási igény) jelenleg 23 támogatott kérelem, a kötelezettségvállalás összege 3 Mrd Ft A 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás jogcímre újabb támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílása nem várható.

7 Legfontosabb változások a legutóbbi, 4. támogatási körben •Hatályát vesztette jogcímrendelet korábbi időszakokban alkalmazott 1. számú melléklete, amely a támogatható tevékenységek maximális elszámolható kiadásait tartalmazta. Az elszámolható kiadások és referenciaárak kizárólag az ÉNGY és a gépkatalógus alapján kerülnek meghatározásra •Bevezetésre kerültek a támogathatóságot meghatározó szakmai minimum pontszámok. •Újabb támogatási kérelmet az is benyújthatott, akinek korábban – a jogcímrendelet alapján – még el nem számolt művelete volt folyamatban. •Az 1. célterületen (területi vízgazdálkodás) a kérelmezők köre bővült a mezőgazdasági termelő ügyfelekk •Az 1. célterületen (területi vízgazdálkodás) a kérelmezők köre bővült a mezőgazdasági termelő ügyfelekkel.

8 Kifizetési kérelem benyújtási időszakok •(KK1) 2008. november 1. – 30. •(KK2) 2009. július 1. – 31. •(KK3) 2009. november 16. – 2010. január 31. •(KK4) 2010. március 1. – 31. •(KK5) 2010. július 1. – 31. •(KK6) 2010. november 1. – 30. •(KK7) 2011. július 1. – december 31. •(KK8) 2012. február 1. – május 31. •(KK9) 2012. augusztus 1. – december 31. •(KK10) 2013. február 1. – május 31. (elektronikus)

9 A kifizetési kérelem benyújtása 1. •Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. •Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal. •Kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani. •Ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

10 A kifizetési kérelem benyújtása 2. •Egy ügyfél egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha o a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt vagy o a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy o az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja. •A kifizetési kérelmet az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. •A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.

11 A kifizetési kérelem benyújtása 3. •Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. •Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. •Jelenlegi kifizetési időszakhoz kapcsolódó MVH közlemény: a 34/2013 (I.31.) számú MVH Közleménnyel módosított 23/2013. (I.22.) számú MVH Közlemény.

12 Beérkezett és jóváhagyott kifizetési kérelmek db kifizetési kérelem érkezett be a 10 kifizetési kérelem benyújtási időszakban •735 db kifizetési kérelem érkezett be a 10 kifizetési kérelem benyújtási időszakban •Jóváhagyott kérelem: 624 db, •Kifizetett összeg 9,7 Mrd Ft.

13 Tapasztalatok, leggyakoribb hibák a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban 1. •Hibás, vagy hiányzó bizonylat azonosítók (számlaszámok) Sokszor hibásan, pontatlanul szerepelnek a bizonylat azonosítók a 9 - Számla-és bizonylatösszesítő A blokkban. Pl.:egyes számlatípusoknál nem csak szám, hanem betű karaktert is tartalmaz a bizonylatazonosító, mely esetben hiba, ha csak a számsor kerül megadásra. •A számlán, és a kifizetési kérelemben feltüntetett mértékegység / egységár nem egyezik meg az ÉNGY-ben, vagy a gépkatalógusban szereplővel. •Hibás ÉNGY kódok. Sok esetben hibásan kerülnek megadásra az elektronikus felületen a 13 - Építési tételek blokkban az elszámolni kívánt tételekhez kapcsolódó ÉNGY kódok.

14 Tapasztalatok, leggyakoribb hibák a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban 2. •Hibás egyedi azonosítók Pl. a gépek, technológiai berendezések esetében alvázszám, motorszám, gyári szám hibásan kerül feltüntetésre. •A számla teljesítési dátuma nem megfelelő. Pl. a teljesítés dátuma későbbi mint a művelet megvalósítási határideje, illetve a számla kiállítása a művelet megkezdése előtti történik. •A megadott SZJ/TESZOR számok pontatlanok. •Az eredeti számlára nem kerül feltüntetésre a támogatási határozat iratazonosítója és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés. A számla másolatán nem szerepel az „Eredetivel egyező másolat” rájegyzés és az ügyfél (cégszerű) aláírása.

15 Tapasztalatok, leggyakoribb hibák a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban 3. •A pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat nem megfelelő (pl. átutalási megbízás és nem bankszámlakivonat, nem állapítható meg a pénzügyi teljesítés pontos értéknapja, nem azonosítható be a kiegyenlített számla). •A 14 - Közbeszerzési nyilatkozat blokk sok esetben hibásan, pontatlanul kerül kitöltésre Pl.: nem tartalmazza a támogatási határozatban jóváhagyott összes kiadási tételt, vagy nem kerül megadásra minden kiadási tétel vonatkozásában a közbeszerzés alapján elszámolható kiadás. •Az ügyfél hiánypótlási felszólításra nem reagál, vagy nem megfelelő iratot küld be a hiánypótló levélben szereplő egyértelmű megfogalmazás ellenére. A hiánypótlás nem teljesítése a kérelem teljes vagy részleges elutasításához vezethet.

16 Tapasztalatok, leggyakoribb hibák a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban 4. •Jogerős vízjogi létesítési/üzemletetési engedély hiteles másolatának hiánya (amennyiben az a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra). •Az MVH honlapján a kiemelt linkek között elérhető az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról szóló tájékoztató, amely az ellenőrzéseken tapasztalt leggyakoribb hibákra, hiányosságokra kívánja felhívni az ügyfelek figyelmét azok elkerülése érdekében. •Ugyancsak a kiemelt linkek között került elhelyezésre az építési beruházásokhoz tartozó követelményekről (építési napló, felmérési napló) készített tájékozató is.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az EU források felhasználása az öntözésben MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Igazgatósága Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II. Szent István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések