Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS Mi zajlik az interneten? Ki uralja a virtuális médiateret? Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on? Kivel foglalkoznak a legtöbbet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS Mi zajlik az interneten? Ki uralja a virtuális médiateret? Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on? Kivel foglalkoznak a legtöbbet."— Előadás másolata:

1 MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS Mi zajlik az interneten? Ki uralja a virtuális médiateret? Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on? Kivel foglalkoznak a legtöbbet a hírportálok? Hogy áll a pártok népszerűsége cyber-térben? Milyen események borzolják a kedélyeket a neten? Milyen a politikusok online megítélése? Hogyan alakul a pártok véleményárfolyama? Fókuszban az Együtt 2014 online jelenléte

2 A Méltányosság Politikaelemző Központ és a Neticle Technologies egy, a hazai piacon teljesen egyedülálló kutatást indít útjára, amely innovatív módszerekkel eddig ismeretlen szemszögből láttatja a hazai politikai folyamatokat. A Neticle Technologies saját fejlesztésű webes szöveganalízisére építve az MPK havi rendszerességgel publikál a fő politikai manőverek, taktikai lépések és a véleményalkotás összefüggéseire fókuszáló elemzéseket. Nem csupán az internetes szféra véleményreflexióira világítunk rá, hanem feltárjuk a háttérben meghúzódó ok-okozati kapcsolatokat is. Így amit kínálunk, az több mint hagyományos közvélemény-kutatás és egyben meghaladja a klasszikus politikai elemzés kereteit is. Fókuszban az Együtt 2014 online jelenléte A Politikai véleményárfolyam alapvetően két részre tagolódik. Az első részben hónapról hónapra a pártok és pártvezetők webes megítélésének és említési gyakoriságának alakulását vizsgáljuk, míg a második részben olyan specifikus és aktuális politikai kérdéseket járunk körül empirikus módszerek alkalmazásával, amelyek a közbeszéd középpontjába kerültek/kerülhetnek. Ebben a hónapban a fókusz-téma az Együtt 2014 online „lábnyoma”. Megvizsgáljuk, hogy a Bajnai Gordon által vezetett párt internetes hátországa milyen csatornákat használ, s mennyire erős az online térben, vagyis összességében mennyire képes befolyásolni az Együtt webes megítélését.

3 A webes szféra politikai szereplőkkel kapcsolatos véleményreflexióit először annak a két pártnak a viszonylatában elemezzük, amelyek rendszeresen szignifikánsan több internetes említést gyűjtenek be, mint vetélytársaik, vélhetően azért, mert jóval hosszabb ideje jelentős szereplői a politikai porondnak, mint a „fiatal” pártok. A szocialisták webes megítélése június elejétől folyamatosan egyenletes ütemben romlott, míg a kormánypárté már a hónap elejétől kezdve egyre nagyobb ütemben fordult negatív tartományba, ami elsősorban a jóval magasabb említésszámmal hozható összefüggésbe, hiszen itt is érvényesül a politikai véleményalkotás „vastörvénye”: politikusról/pártról vagy rosszat, vagy semmit. Ugyanakkor szembeötlő, hogy a hónap végére minden eddiginél nagyobbra nyílt az olló a két párt között. Ez a trend elsősorban a Fidesz által megszavazott trafiktörvény körüli botrányokkal és a földtörvény elfogadásával hozható kapcsolatba, valamint tankönyvbeszerzés körül kialakult helyzet miatt. I.P ÁRTOK ÉS VEZETŐIK INTERNETES MEGÍTÉLÉSE Véleményárfolyam

4 Júniusi hónapban a Fideszhez köthető említésszám 27-én mutatott kiugró értéket. A magas érték mögött döntően –némileg meglepő módon – Bayer Zsolt beadványa áll. Ezen a napon a Kúria jogerősen elutasította keresetét, amelyben azt kifogásolta, hogy korábbi vitatott megnyilvánulásait antiszemita gyűlöletkeltésnek bélyegezték többen is. A legnagyobb ellenzéki párt ugyanakkor jócskán elmaradt a kormánypárt említésszámától az elmúlt hónapban is. Jól látható, hogy egyik nap sem generáltak akkora említésszámot, mint de a két párt „említési mélypontjai” szinkronba mozogtak. Összességében tehát az látható, hogy Bayer Zsolt keresete nagyobb említésszámot és visszaesést generált az online térben mint a parlamenti botrányt is kiváltó földtörvény megszavazása. Említés-gyakoriság

5 A két legtöbb említéssel rendelkező párt említésmegoszlásáról elmondható, hogy júniusban ismét messze a Facebook-on hagyták a legnagyobb „digitális lábnyomot”. A Fidesz-t közel kétszer többször említették a cikkekben, mint az MSZP-t, a legnagyobb ellenzéki párt esetében inkább a hozzászólások domináltak, de ezek száma is jócskán elmarad a kormánypártétól. De hasonló a helyzet a címlapok tekintetében is: az MSZP a teljes említésszámán belül a címlapok mindössze 0,67%-t tesznek ki, míg a Fidesznél 1,22%-ot. A Fideszről majdnem háromszor annyit beszéltek az online térben, mint az ellenzék legerősebb pártjáról. Említések megoszlása médiatípus szerint

6 A „fiatal” pártok véleményárfolyama – Jobbik kivételével – meglehetősen azonos pályán mozgott az elmúlt hónapban. A radikális jobboldali párt webes megítélésének – a korábbi hónapokhoz képest meglepően – negatív trendje mögött a föltörvény megszavazása közben okozott parlamenti botrányuk áll. Pedig a párt emelkedő árfolyammal kezdte a hónapot, de végül június utolsó harmadában tekintélyes zuhanást szenvedtek el. Ez alatt az idő alatt végig az LMP és a DK rendelkezett a „fiatal” pártok között a legjobb árfolyammal, de ők sem voltak képesek jelentős mértékben megfordítani a romló árfolyam-tendenciát. A DK a hónap vége felé javítani tudott helyzetén, ami valószínűsíthetően köszönhető egyrészt az ellenzéki összefogással kapcsolatos nyilatkozatok pozitív fogadtatásának, másrészt az LMBTQ közössége melletti egyértelmű kiállásnak. Véleményárfolyam

7 Említésszámban a Jobbik szinte végig uralta az internetes teret, ugyanakkor láthattuk, hogy emellé, egy –az eddigi hónapokhoz képest- szokatlanul negatív megítélés is társult. Míg a föltörvény megszavazása a Fidesznél nem okozott kiugróan magas említésszámot, addig a Jobbik esetében ez havi említési csúcsot hozott. A törvény megszavazásának igazi vesztese végül nem a nagyobbik kormánypárt, hanem a radikális jobboldali ellenzéki erő lett. Június 14-én azonban az LMP képes volt jelentősebb említésszámot elérni a Jobbiknál, ami annak is köszönhető, hogy Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága e nap mondta ki, hogy a párt még is alakíthat frakciót a parlamentben. A Demokratikus Koalíció kiállása az LMBTQ közösség mellett ugyanakkor nem csak a véleményárfolyamot befolyásolta pozitívan, hanem az említésszámot is jócskán megnövelte a hónap végén, és majdnem sikerült megközelíteniük a szinte végig éllovas Jobbikot. Említések megoszlása médiatípus szerint

8 A „fiatal” pártok említés- megoszlása alapján elmondható, hogy nincs olyan online felület, amelyen a radikális pártot megelőznék. Bár a Jobbik szubkultúrára épülő netes hálózata jól működik, hiába „uralja” ennek segítségével a webet a „fiatal” pártok között, ebben a hónapban nem volt képes megakadályozni a magas említésszám mellett a véleményárfolyamának zuhanását. Említések megoszlása médiatípus szerint

9 Orbán Viktor és Bajnai Gordon véleményárfolyama egészen június 6-ig együtt mozgott, azonban ettől a naptól kezdve a miniszterelnök véleményárfolyamában több alkalommal is negatív irányú törés keletkezett. A negatív tendencia nagy valószínűséggel köszönhető a romló Merkel-Orbán viszonynak, és érdekes módon, az árvízzel kapcsolatos események is inkább rontottak a kormányfő megítélésén. Ugyanakkor Bajnai Gordon júniusban két nap erejéig képes volt pozitív irányba mozdítani megítélését a netes térben, azonban végül ő is enyhén leívelő pályára került. Az átmeneti erősödés okaként – csak a miniszterelnökkel szemben pozitív értelemben – az ő esetében is az árvízi védekezés során tanúsított magatartását jelölhetjük meg. Véleményárfolyam

10 Ahogy korábbi vizsgálataink sokszor bizonyították, Magyarországon a magas említésszám inkább negatív árfolyamot eredményez a politikai szereplők esetében az interneten. Nem meglepő tehát, hogy Orbán Viktor említésszámának emelkedése mellett egyre erősebb volt véleményárfolyamának esése. Ugyanakkor júniusban Bajnai Gordon egyetlen nap sem volt képes megelőzni a miniszterelnököt említésszámban. A legtöbb említést hozó június 20-i napon, amikor Zsigó Róbert Fidesz-szóvívő megvádolta Bajnait azzal, hogy vállalkozásai nem itthon fizetnek adót, sokkal nagyobb mértékű volt a negatív értékelésű említések száma, mint a pozitívoké, vagyis ez esetben a negatív kampány egyértelműen célt ért. Említés-gyakoriság

11 A többi pártvezető megítélését ábrázoló grafikonról leolvasható, hogy Gyurcsány Ferenc véleményárfolyama alakult a leginkább negatívan. Miközben a pártja megítélése a hónap vége felé erősödött is, többek között az ő nyilatkozatainak köszönhetően. A volt miniszterelnök árvízi védekezésben tanúsított hozzáállása, és Nagy Imre halálának évfordulóján tartott beszéde sejthető a negatív tendencia mögött, ugyanis az internetes közvélemény mindkét esethez negatívan viszonyult. Ugyanakkor Mesterházy Attila a többi pártvezetővel ellentétben sikeresen tartotta a júniusi véleményárfolyamát a pozitív tartományban, ami nagyrészt köszönhető az ellenzéki összefogással kapcsolatos kommunikációjának. Azonban említésszámokat tekintve nem rendelkezik kiemelkedő adatokkal a szocialisták vezetője. Schiffer András és Vona Gábor megítélése hozzávetőlegesen stagnált júniusban, semmilyen hazai, vagy külföldi esemény nem volt befolyással a megítélésükre. Véleményárfolyam

12 Érdekes látni, hogy a pártok és vezetőik véleményárfolyama, illetve említésszáma mennyire nincs szinkronban. A legerősebb eltérés a Jobbiknál figyelhető meg, hiszen a párt erős árfolyam esése nem volt kihatással Vona Gábor véleményárfolyamára. Ahogy Gyurcsány Ferenc negatív teljesítményének ellenére is képes volt korlátozott mértékű növekedést elérni a volt miniszterelnök pártja a DK. Ahogy a Jobbik esetében, úgy Gyurcsány Ferencnél is megfigyelhető az a tendencia, hogy a magas említésszámhoz az esetek döntő többségében negatív véleményárfolyam társul. Említés-gyakoriság

13 F ÓKUSZBAN AZ E GYÜTT 2014 ONLINE JELENLÉTE Az előző hónapban három szempont alapján vizsgáltuk meg, hogy mennyiben helytálló az közhellyé váló tézis, miszerint a Jobbik rendelkezik a legerőteljesebb internetes jelenléttel, sajátos szubkulturális alapokon nyugvó online közösséggel, és a radikális párt aknázza ki a leghatékonyabban a közösségi médiafelületekben rejlő potenciált politikai céljainak eléréséhez. Most hasonló a szempontokat felhasználva elemezzük az Együtt 2014 webes jelenlétét, szimpatizánsainak online aktivitását. 1)az Együtt 2014 facebook- közössége a mennyire tekinthető aktívnak a pártok között? 2)a közösségi médiafelületeken és fórumokon jobban alakul-e az Együtt megítélése, mint a többi párté? 3)jellemzően mely online felületeken találhatóak a legpozitívabb vagy legnegatívabb vélemények az Együttel kapcsolatban ?

14 A Facebook-szimpatizánsok számát tekintve az Együtt 2014 toronymagasan vezet a pártok közötti versenyben, de a szimpatizánsok aktivitásának abszolút értéket tekintve (amit a Facebook úgy jelöl, hogy „ x ember beszél erről”) is Bajnai pártja áll az élen. Viszont ha az úgynevezett relatív aktivitást nézzük, vagyis azt, hogy az adott párt szimpatizánsainak aktivitása miképpen aránylik a közösség létszámához, akkor az Együttet az MSZP, a Fidesz, és a DK is megelőzi a rangsorban. Ebből arra következtethetünk, hogy az Együtt rendelkezik a legerősebb Facebook- jelenléttel (sok szimpatizánssal és magas abszolút aktivitással), ugyanakkor a követői számához képest, az egyértelműen a párthoz köthető közösségi aktivitás igen alacsony. F ACEBOOK - SZIMPATIZÁNSOK SZÁMA ÉS AKTIVITÁSA PártLike-ok száma AktivitásRelatív aktivitás 3580194523,79 55888121584,6 111960168596,6 123362222055,6 19925192510,4 1341583151,6

15 Az Együtt 2014 Facebook-említésfolyamát szemlélve szembetűnő, hogy a kiemelkedő számú szimpatizáns ellenére is a legkevesebb említést generálta a közösségi felületen. Ez elsősorban a párt perszonalizáltságának magas szintjére utal, vagyis arra, hogy az internetezők az Együttet közvetlenül Bajnai Gordonnal azonosítják, így a párttal kapcsolatos potenciális említések a valóságban a volt miniszterelnök említésszámát növelik. F ACEBOOK - EMLÍTÉSFOLYAM ( PÁRTOK F ACEBOOK - EMLÍTÉSFOLYAM ( PÁRTOK )

16 F ÓRUM - EMLÍTÉSFOLYAM ( PÁRTOK ) A fórumok vonatkozásában is hasonló kép rajzolódik ki az Együtt 2014 webes jelenlétéről. Hasonlóan a Facebookhoz, a Bajnai-párt itt is sereghajtó az említésszám vonatkozásában, vagyis a szervezet mint önálló politikai brand kvázi súlytalan a webes pártpolitikai palettán.

17 A vélemények polaritását webes felületekre lebontva elemezve azt láthatjuk, hogy a „legkötetlenebb” megnyilvánulásoknak helyet adó online helyeken (facebook, fórumok) találhatóak a legkedvezőbb és egyben a legnegatívabb említések az Együtt 2014-ről, de nem ugyanazon a napokon. Ez azt jelzi, hogy nem ugyanazon eseményekre adott ellentétes előjelű reakciókkal állunk szemben, hanem egyes események határozottan pozitív, míg más történések egyértelműen negatív véleményeket generáltak. A Z E GYÜTT 2014 ONLINE EMLÍTÉSTÉRKÉPRE

18 Módszertan Kutatás tárgya: magyar politikai pártok és politikusok kulcsszó magyar nyelvű weben keletkezett említései lettek vizsgálva a Neticle rendszerrel. A vizsgált időszak: 2013.06.01. – 2013.06.30. Vizsgált források: Magyar nyelvű fő hírportálok Magyar nyelvű blogok Magyar nyelvű fórumok Nyilvános Facebook posztok Twitter posztok Google+ posztok A Neticle rendszer a vizsgált időszak webes tartalmaiban kereste meg a szinonimákat tartalmazó említéseket (cikkeket, blogokat, hozzászólásokat, közösségi média tartalmakat), a megtalált tartalmakat automatikusan véleményelemezte: minden említés kapott egy pontszámot, ún. polaritásindexet, mely jelzi, hogy az adott szöveg mennyire pozitív vagy negatív a kulcsszóra vonatkozóan. A számszerűsítés alapja az egyik legpontosabb magyar nyelvre készített saját véleményelemző algoritmus, mely 75-80%-os pontossággal képes megállapítani egy említés véleményét. A pontszámozott említések folyamatos kumulálásával ún. véleményárfolyamot (WOI - Web Opinion Index) alkotott a rendszer. A véleményárfolyam a Neticle saját mutatója, mely a web véleményét egyetlen dinamikusan változó mutatószámmal fejezi ki. A Neticle másik saját mutatója, az említésfolyam grafikon egyszerre mutatja a kulcsszó említések polaritását és mennyiségét. Neticle Technologies http://www.neticle.hu Kapcsolattartó: Szekeres Péter peter.szekeres@neticle.hu Méltányosság Politikaelemző Központ http://www.meltanyossag.hu/ Kapcsolattartó: Csizmadia Nóra csizmadia.nora@meltanyossag.hu


Letölteni ppt "MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS Mi zajlik az interneten? Ki uralja a virtuális médiateret? Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on? Kivel foglalkoznak a legtöbbet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések