Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke"— Előadás másolata:

1 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz- elvezetési és tisztítási beruházásainak finanszírozására, a foglalkoztatás növelésére 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

2 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (Program) soron következő módosítása kapcsán érkezett észrevételek és költség-csökkentési utasítások eredményeként a szennyvízelvezetési agglomerációkra vonatkozóan, a csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek státuszát reprezentáló adatok gyűjtésére került sor a 2000 lakos-egyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés alatti települések körében (2008) A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv előírásai szerinti határidős kötelezettség csak a 2000 LE feletti szennyvízterhelésű településeket, rendszereket érinti A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti magyar települési struktúra a családi házas jellegű, alacsonyabb koncentráltságot mutató térségben elhelyezkedő lakosságot érinti. Ezeknek az ingatlanoknak közművel történő ellátása nagyobb költségráfordítással jár, mint a városi környezetben lévőké 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

3 Települések aránya (%)
Adatok 2008. évi felmérés alapján Település-csoport Település- szám (db) Települések aránya (%) Lakosszám (fő) Lakosok aránya (%) fő felett 5 0,2 23,6 86 2,7 28,7 53 1,7 6,3 653 20,8 24,6 2000 fő alatt* 2348* 74,7* 1 713 379* 16,8* Összesen 3145 100,0 10  * Egy része már jelenleg is csatornahálózattal ellátott 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

4 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
A képződő kommunális szennyvíz lehetséges útja (Vidékfejlesztési Minisztérium: Útmutató a 2000 lakos-egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához) Mi a projekt jellege? Határozza meg a projekt célját Hasonlít-e a projekt egy korábbi munkára, vagy teljesen új? Határozza meg a projekt hatókörét A projekt kapcsolódik más projektekhez, vagy önálló? * Megjegyzendő, hogy heti állapotértekezletekhez erre a diára nincs szükség 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

5 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
A december 31-i állapotot tükröző Program országosan 577 db 2000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti agglomerációt alkotó közel 2000 db településre terjedt ki A Programban szereplő közel 1100 db 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településre elvégzett leválogatás alapján megállapítható, hogy 214 db település még fejlesztéssel érintett A fentiek alapján költségbecslést készítettünk a beruházási költségekre, és táblázatos formában állítottuk össze javaslatainkat. 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

6 Beruházási költségek (2011. évi árszinten)
A Programban nem szereplő települések száma Szennyvíz-terhelés csak szennyvízelvezető csatorna csak zárt gyűjtőtartály csak egyedi kisberendezés, létesítmény (db) (LE) (millió Ft) 1332 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

7 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Következmények amennyiben minden kistelepülésen a hagyományos szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszere valósul meg, akkor ez mintegy 690 Mrd Ft-ot, míg a zárt rendszerű gyűjtőtartály esetében 168 Mrd Ft, egyedi szennyvíztisztító berendezések esetén pedig 258 Mrd Ft beruházást igényelne a gazdaságosság vizsgálatakor figyelembe kell venni a hosszú távú (30, 50 év) üzemeltetés során felmerülő költségeket is. Vélhetően a reális költségek a két szélsőséges eset között fognak elhelyezkedni, így műszaki becslés alapján a Mrd Ft-ot tartjuk szükséges forrásnak. 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

8 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Miért érdemes a 2000 LE alatti településeket szennyvízközművel ellátni? A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településeknél a feszültség oka a pénzügyi források hiánya, mely a fenti számítások figyelembe vételével végrehajtott intézkedésekkel feloldható volna Az egészséges és korszerű életkörülmények biztosításának igénye megnőtt a kistelepülések lakossága körében Ezen igények kielégítéséhez szükséges feltételek biztosításával a település vezetői növelhetik a település lakosságmegtartó képességét Ugyanakkor jól látható, hogy a forráshiány politikai feszültséget is generál 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

9 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Előzmények A Programból kimaradó, a közműves szennyvízelvezető- és tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre – a közműves gyűjtőrendszerek kiépítése mellett – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozik E települési kör fejlesztései az elmúlt időszakban - a komplex megoldásokat is lehetővé téve - néhány regionális operatív programban szerepeltek és kaptak támogatást Figyelembe véve azonban a magyarországi, illetve a Közép-Kelet Európai adottságokat, a kistelepülések számára a ROP-os forrásokon fölül az EU Duna Régió Stratégia ún. „Zászlóshajó” projekt egy újabb, alternatívát kínálhat a finanszírozási források biztosítására. 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

10 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
EU Duna Régió Stratégia „zászlóshajó” projekt-javaslata 4. számú prioritási terület 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

11 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Feladat 1. a kistelepülések a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján elkészített települési szennyvízkezelési programjukban mutassák be a gazdaságossági és műszaki elemzésekre alapozva a fenntarthatóságot és a megfizethetőséget A 2000 LE alatti agglomerációban legyen lehetőség a hagyományos szennyvízelvezetés- és-tisztítás megvalósítására, illetve a természet-közeli szennyvíztisztítás-, elhelyezés kialakítására és kiemelten javasolt az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, vagy szükség esetén a zárt szennyvíztárolók kialakítása A „hagyományos” tisztítási és a zárt gyűjtőtartályos technológia mérnöki tervezési szabványai, tervezési irányelvei mellett az egyedi szennyvízkezelő berendezések alkalmazási, tervezési segédletek még nem állnak rendelkezésre, ezért ennek kiadása elsődleges fontosságú 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

12 Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke
Feladat 2. Ugyancsak kiemelt figyelmet kell fordítani a ma Magyarországon még nem kellően elterjedt egyedi szennyvíztisztítási technológiák elterjesztésére Ennek céljából folyamatosan kell üzemeltetni az utóbbi években hazai forrásból megvalósított minta település vízi közműveit, valamint ki kell alakítani egy bemutató, oktató bázist, ahol a „best practice” technológiák elérhetővé válnak Szintén határozottan kell képviselni, hogy Magyarországon előnyt élvezzenek azok a beszállítók, akik vállalják független tanúsító szervezet által kiadott irat, megfelelőségi tanúsítvány megszerzését 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

13 A zászlóshajó projekt elemei
A 2000 LE alatti települések szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházásának megvalósítását az alábbi három fázisra oszthatjuk: Előkészítés, tervezés (18 hónap) Megvalósítás, kivitelezés (72 hónap) Projekt befejezés, kiértékelés (11 hónap) 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

14 a. Az előkészítés és tervezés feladatkörei részletezve
Projekt-konzorcium létrehozása, megállapodás aláírással A projekt finanszírozási rendszerének kidolgozása Tervező partnerek kijelölése, feladat-meghatározások, szerződéskötések Alkalmazási, tervezési segédletek elkészítése Műszaki tervezés, típustervek készítése költségvetéssel, lehetőleg rögzített áras megoldásokra törekedve, amelynek célja, hogy azonos feladatnak országos szinten meghatározott ára legyen Előregyártó cégek pályáztatása párhuzamosan a szakági tervek készítésével, kiértékelése, kiválasztása. A pályáztatás lebonyolítása az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel és kiírásaival összhangban 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

15 b. Megvalósítás, kivitelezés
Építtetői pályázatok beadása, kiértékelése, döntés Banki finanszírozás biztosítása pályázat, vagy egyszerű kérelem útján, lehetőség szerinti gyors banki elbírálással Szakterületenkénti szerkezeti előregyártásokra felkészülés, a gyártás beindítása a megrendelések függvényében Kivitelező cégek pályáztatása. Javasolt a regionális elosztású vállalkozások kijelölése Szakági tervezők igénybevétele. Építtetői igényfelmérés, típusterv-adaptálás, szükség szerinti hatósági engedélykérelmek benyújtása Szerződéskötés a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, kivitelezés indítása, befejezés. A kivitelezés lebonyolítása, szerkezet-előregyártás a rendeléstől a műszaki átadásig A megvalósult fejlesztéssel elért pályázati feltételek teljesülésének kiértékelése 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

16 c. A zászlóshajó-projekt befejezése, kiértékelése
A teljes, 1332 településre kiterjedő „zászlóshajó projekt” befejezési határideje A teljes projekt komplex kiértékelési határideje: 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

17 A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 1.
a projekt előkészítése, a beruházások megtervezése, kivitelezése, az üzemeltetése, fenntartás a során jelentős élőmunka igény keletkezik a projekt által érintett településeken, településrészeken kb. 400 ezer ingatlanban 1 millió fő lakik (forrás: KSH) a fejlesztések beruházási értéke eléri a 400 milliárd HUF nagyságot évi árszinten Program előkészítés Beruházás előkészítés Beruházás kivitelezés Éves üzemeltetés, fenntartás 30 évre vetített összesítés Település kategória állományi létszám hónapban kifejezve 100 ingatlan alatti 2 4 50 15 506 300 ingatlan 3 5 120 20 728 300 ingatlan feletti 6 150 25 910 Egyedi, üzleti ingatlan 1 12 382 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

18 A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 2.
Tekintettel arra tényre, hogy a program által érintett települések ingatlan összetételéről részletes statisztika nem áll rendelkezésünkre, ezért csak mérnöki becslés alapján számítható ki a 30 éves üzemeltetési ciklusra eső foglalkoztatási igény. Eszerint ingatlan a 728 állományi létszám hónappal és átlagos 300 ingatlannal elosztva 30 évre kb fő állandó foglalkoztatását eredményezi. Ehhez a számhoz hozzá kell még tenni a gyártás előkészítés, fejlesztés, gyártás, kereskedés során alkalmazott létszámot is, melynek nagyságát évi főre becsüljük. Összességében tehát fő állandó alkalmazását jelentheti a projekt megvalósulása. 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke


Letölteni ppt "Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke"

Hasonló előadás


Google Hirdetések