Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energetikai nyersanyag termesztés fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energetikai nyersanyag termesztés fejlesztése"— Előadás másolata:

1 Energetikai nyersanyag termesztés fejlesztése
Varga Tamás FVM Miskolc 2010. február 24.

2 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország
A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO2 kibocsátás csökkentése, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2009/28/EK irányelv 2020-ra 10% bio-üzemanyag, 13% megújuló energiaforrás) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

3 Kulcsterületek kapcsolódásai
Környezet és természetvédelem Energiapolitika Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Nemzetgazdaság és komplex gazdaságfejl. EU és nemzetköz. kötelezettségek

4 Megújuló energiaforrások
Bioenergia Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása Bio-üzemanyagok; Biogáz; Szilárd biomassza; Napenergia (napkollektor, fotovoltaikus); Szélenergia (turbina, szélkerék); Geotermikus energia; Vízenergia;

5 Második generációs üzemanyagok
Bio-üzemanyagok Felhasználásuk történhet tisztán és hagyományos üzemanyagba keverve (technikai-műszaki megoldásokra van példa, elérhető megoldás) Biodízel repce napraforgó Bioetanol (víztelenített finomszesz) cukor bázisú előállítás (melasz, cukorrépa, csicsóka) keményítő bázisú előállítás (kalászosok, kukorica, burgonya) kényszerlepárlás Második generációs üzemanyagok

6 Bio-üzemanyagok várható volumene
2009/28/EK irányelv 2020-ra a megújuló energiaforrások felhasználásának a közlekedésben el kell érnie a 10%-ot (bioüzemanyagok + egyéb alternatív megoldások) Megnevezés Részarány Mennyiség* (kt/év) Vetésterület** (ezer ha) Biodízel 5,75% 230 8% 300 Bioetanol 80 110 lehetőségek 800 530 * export és felhasználási trendek figyelembevételével ** belekalkulálva a használt sütőolaj begyűjtést Kultúrák vonatkozásában nem jár releváns változással, mg. cél a lehetőség megragadásával kiegyensúlyozott gabonapiac kialakítása

7 Megnevezés (átlagos fűtőérték)
Energiaforrások összehasonlítása Megnevezés (átlagos fűtőérték) Átlagos egységár* Fajlagos ár** Földgáz (34 MJ/m3) 100 Ft/m3 2,95 Ft/MJ Keményfa brikett bigbag (14 GJ/t) 35 ezer Ft/t 2,5 Ft/MJ Vásárolt faapríték (14 GJ/t) 14 ezer Ft/t 1 Ft/MJ Termelt faapríték (14 GJ/t) 7,5 ezer Ft/t 0,53 Ft/MJ Nyesedék (12 GJ/t) 6 ezer Ft/t 0,5 Ft/MJ Szalma (12 GJ/t) Vetőmagszárításkor képződő kukoricacsutka (14 GJ/t) 1,5 ezer Ft/t 0,11 Ft/MJ *az átlagos előállítási, beszerzési árak tájékoztatóak a helyi adottságok függvényében jelentősen szóródhat! ** energiahordozó árára vetítve, hatásfokkal nem korrigált (10%) Karbantartási igénnyel, tárolás, hatásfokkal stb. korrigálva 50-70%-os megtakarítás!

8 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.) Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Növekvő zöldáram felhasználás Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra Megnövekvő szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kW alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kW – 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti fűtőművek, kis kogenerációs erőművek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erőművek

9 Növekvő kereslet = piac
Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelőknek? Saját felhasználás Növekvő kereslet = piac melléktermékek, hulladékok célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termőhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafű (szikes talajok, szárazságtűrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, fűfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

10 Energetikai növénytermesztés
„Aranyigazság” – alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe- vételével kell összeállítani! Szükséglet: 3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év tűzifa 16% apadék 6% energianövény 30% melléktermék, hulladék 48%

11 Reálisan begyűtjhető/előállítható
Szilárd biomassza potenciál Megnevezés Reálisan begyűtjhető/előállítható (millió t/év) Energiatartalom (PJ/év) Villamos energia* (GWh/év) Erdészeti forrás (tűzifa+apadék) 3,25 45,5 2.275 Célirányosan termelt ( ezer ha)* 5,6 74,16 6.180 Mg. melléktermék, hulladék 5,4 62 5.100 Egyéb melléktermék, hulladék 0,55 6,6 550 Összesen 14,8 188,26 14.105 *figyelembe véve a természeti korlátokat, termőhelyi adottságokat Teljes energetikai növénytermesztés: ezer ha, a teljes terület kisebb mint 20%-a

12 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1.
71/2007. (IV.14.) Korm.r., 45/2007. (VI.11.) FVM r. Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás); szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások); jogviták, visszaélések elkerülése; ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); szakmai szempontok érvényesítése; természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; invazív fajok elterjedésének megakadályozása; talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése. Korm. R. felépítése: - lehatárolások, definíciók (hengeres, sarjaztatásos) - kérelem benyújtásának feltételei - eljárás mente (telepítés – felszámolás) - hatósági ellenőrzés köre, szankciók - záró és átmeneti rendelkezések (hatálybalépés, korábban telepített ültetvények)

13 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 2.
Ki, hol, milyen szaporítóanyagból? Kicsoda: földhasználó (tulajdonos, bérlő) Hol: saját vagy bérelt földterületen (HRSZ, blokkazonosító, bérleti szerződés, tulajdon- os hozzájáruló nyilatkozata). Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a Term. Hatóság szakhatóságként jár el. Termőhelyi megfelelősség. Natura 2000 és természeti oldatom alatt álló területen akác nem telepíthető. Milyen szaporítóanyagból: ellenőrzött forrásból (engedélyes csemetekert, import, szállítói származási bizonylat, EK növényútlevél, GMO mentes csemete), amelyik meg- velel a Vhr. 2.§-ban foglaltaknak.

14 Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására
Anyag- és energiaáramlás Pénz- és jövedelemáramlás Fogyasztó (piac) Energia előállító Beavatkozások Alapanyag termelő Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok Illeszkedjen a kitűzött célokhoz; Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; Verseny semleges, EU konform legyen; Forrásallokációs hatékonyság Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)

15 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 2.
1. Piaci (értékesítési) oldal 2. Bioenergia előállító oldal - nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek; nagyobb erőművek; kisebb helyi erőművek; biogáz erőművek. - VET - Jöt. - GTSZ környezetbarát gépjárművek elter- jedésének ösztönzése 3. Alapanyag termelői oldal Termelési támogatások Termelés, létesítés támogatása normatív földalapú támogatás; energy crops premium; ösztönző szabályozás (ugaroltatás). technológiai (termelő) eszközök; energiaültetvények telepítési tám. Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése; logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); termelői szerveződések, összefogások ösztönzése. 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb.

16 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások
Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. (Norvég Alap, Svájci Alap) Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

17 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) – Közép Magyarországi ROP (KMOP) KEOP 4.2. megújuló hőenergia termelési rendszerek (max. 20 MW) (biogáz, biomassza rendszerek, egyéb megújulók) KEOP 4.4. - kapcsolt hő- és villamosenergia rendszerek (max. 20 MW) Új kiírások: március Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapanyag termesztés, biomassza begyűjtés helyben történő felhasználás, alapanyag előkészítés mezőgazdasági célú hasznosítás

18 Környezet és Energia Operatív Program 1.
4.2. helyi hőigény kielégítése megújuló energiaforrásokból 4.4. Kapcsolt hő- és villamos energia megújuló energiaforrásokból 5. prioritás, energiatakarékosság, energiahatékonyság Támogatható tevékenységek - napenergia (kollektor, aktív napcella); biomassza-felhasználás; biogáz; geotermikus energia; hőszivattyú (4.2.); abszorpciós hűtés (4.2.); kombinált projektek (célterületek, ill prioritás); távfűtő rendszerek megújuló energiaforrásra történő átállítása.

19 Környezet és Energia Operatív Program 2.
Kedvezményezettek: vállalkozások, költségvetési szervek, non-profit intéz-mények, egyéb gazdasági szervezetek (lakosságot a NEP támogatja) Szektorális lehatárolás: TEÁOR – és Annex I. nem támogatott (EMVA támogatja), ill. acél-, szén-, hajógyártáshoz, gördülőállományhoz kapcsolódó tevékenységek. Területi lehatárolás: Közép-Magyarország és Budapest kivételével Magyarország; Támogatás összege: min. 1 millió Ft – max. 1 Mrd. Ft. Támogatás mértéke: nem jövedelemtermelő beruházás 30 – 70% (regionális tám térkép) jövedelemtermelő beruházás 10 – 70% (260 m.Ft felett TISz alapján). Közreműködő szervezet: Energiaközpont Non-Profit Kft.

20 EU támogatási lehetőségek a mezőgazdaságban 2007-2013
Közvetlen kifizetések (EMGA) pl. terület- és állatlétszám alapú támogatások (SPS-re történő áttérés) Beruházási-fejlesztési támogatások (ÚMVP) Közel 100 jogcím! I. Versenyképesség (gépbeszerzés, állattartó telepek felújítása, fiatal gazdálkodó stb.) II. Környezetvédelem (erdőtelepítés, AKG, Natura 2000 stb.) III. Vidékfejlesztés IV. Leader

21 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(bioenergia) 1698/2005/EK rendelet 1974/2006/EK rendelet Kiemelt prioritás, szinte minden jogcímben megjelenik. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök álltatartó telepek korszerűsítése (trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással) lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése (önállóan, kertészetben, szárítóknál) 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok 43., 45. cikk: erdőtelepítés III.-IV. tengely: kis, helyi brikettálók

22 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 1.
2007. évi XVII. tv. 23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 72/2007. (VII.27.) FVM r. (jogcímrendelet) 117/2008. (X.7.) MVH közlemény (nyomtatványok, útmutató) Jogcímen belül támogatható: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítése és ápolása a termőre fordulásig (első letermelés); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre 5 éven belül igénybevett más telepítési támogatás; Kérelem beadása: március 1-31., november 2. – január 15. (több parcellára együttesen adható be); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendő, hektáronkénti max.

23 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 2.
Specifikus feltétel, kötelezettségek: - névre szóló telepítési engedély megléte; (benyújtáskor elégséges megkezdeni, de a kérelem el- bírálásáig jogerőre kell emelkednie) - értékesítés/felhasználás igazolása; (az apríték 50%-ára, előny az elismert piaci szereplő) - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; (a határozat kézhezvételétől számítva) - ültetvény fenntartása; (legalább 5 évig, 5 éven belül min. 1 letermeléssel, termőképesség megőrzése) - kötelező képzésen történő részvétel Kifizetés: utófinanszírozás, a kifizetési kérelmeket az egységes területalapú támogatási kérelem- mel együtt benyújtani máj. 15-ig, a már lejelentett ültetvényekhez augusztusban kapcsolódó kifizetési kérelem nyújtható be. EOV koordináták és mérési jegyzőkönyv csatolása.

24 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 3.
Az ÚMVP alapján 2013-ig tervezett: 49 ezer ha. Eddig megítélt támogatás (2007. dec., ápr.): 327 millió Ft A támogatás eredményeképpen a évi 300 ha-ról a terület 2700 ha-ra nőhet 2009-ben (9-szeres növekedés!) Várható növekedési ütem 2013-ig (ha)

25 Lágy szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám.
71/2007. (VII.27.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: évelő, min. 5 évig újratelepítés nélkül fenntartható lágy szárú energiaültetvények telepítése, amelyek a mellékletben szerepelnek – jelenleg: energiafű, kínai nád (bővítés alatt a Sida Hermphrodita L. Rusby-val – amerikai bársonymályvával); Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület (MePAR r. 1.§ g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett telepítési támogatás; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó), mellékletben meghatározott max. Kérelem beadása: március 1-31., november 2. – január 15. Specifikus feltételek, kötelezettségek: - agrár-, vagy kertészmérnök által készített telepítési terv; - értékesítés/felhasználás igazolása; - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; - ültetvény fenntartása; - ellenőrzött forrásból származó, jogtiszta szaporítóanyag; - telepítési napló vezetése; - vegetatív terjedés megakadályozása; - (képzés). Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzése;

26 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Energetikai nyersanyag termesztés fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések