Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A győri hadsereg-fejlesztési program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A győri hadsereg-fejlesztési program"— Előadás másolata:

1 A győri hadsereg-fejlesztési program

2 A győri hadsereg-fejlesztési program
1938.márc.5.Győr: Darányi Kálmán meghirdeti az 1md-os beruházási programot 600milliós egyszeri vagyonadó és 400milliós kölcsön (ebből 600m a hadsereg felfegyverzésére, 400m közvetve növeli az ország védelmi képességét) Hosszú lejáratú kölcsönökből és fizetendő hozzájárulásokból rövid lejáratú kölcsönök

3 5 éves program, mivel a pénz egésze csak az 5 év alatt állt volna rendelkezésre, de a vezérkar 1940 végére kívánta befejezni a fegyverkezési program 1. ütemét

4 Az ipar mozgósítása Ipari fellendülés a hadsereg megrendelési miatt is, de 1937-ben válságjelek (1938-tól nehéziparban is) Termelés 11%-kal maradt el az 1 évvel azelőttitől Sürgetik a nyílt fegyverkezés megindítását Üzemeknek hitelt kell felvenniük, hogy a várható megrendelésekhez szükséges termelésbővítéseket véghez tudják vinni

5 Fontos az ipar haditermelésre való gyors és zökkenőmentes átállítása
Imrédy Béla: -beruházási terv előkészítője -gazdasági életbe való hathatós állami beavatkozás lehetőségének megteremtője

6 Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya
Irányítja az ipar háborús mozgósításának munkálatait Hadiüzemek és alkalmazottaik felkészítése mozgósítás/háború esetére Mozgósításkor hadiüzemek katonai felügyelet alatt (kötelezik a munka folytatására, alkalmazottakat félkatonai üzemi munkásalakulatba szervezik)

7 Üzemi katonai parancsnokok hatásköre
termelés ellenőrzése munkásalakulat felállítása munkások katonai szolgálat alól való mentesítése szabotázs és kémkedés elleni védekezés megszervezése munkások megfigyelése

8 Munka folyamatos biztosítása minden rendelkezésre álló eszközzel, akár karhatalommal is
Fontos a sztrájk elkerülése ellenőrzéssel - vagy karhatalommal letörik (szigorú büntetés) 1939. szeptember: kivételes hatalom bevezetéseintézkedések életbe lépnek 1938: árkormánybiztosi intézmény: termelés és fogyasztói árak megállapítása és ellenőrzés (rendeletek szabályozták az anyaggazdálkodást is)

9 Az ipari termelés alakulása az újrafelfegyverzési program végrehajtása után
Iparban kapacitásbővítések kellenek Ipar szegény modern automata munkagépekben, technológiailag a kor szintje alatt áll alacsony szintű munkavégzés, szakképzett munkások hiányalassú kapacitásnövelés 1938.nyár: megrendelések (Weiss Manfréd, MÁVAG, Ganz…) gyáraknak, de kis- és középüzemeknek is

10 Hogy teljesíteni tudják a megrendeléseket, a rendelkezésre álló forgótőke maximális befektetése és sokszor kölcsön kellett Főleg vas- és fémiparban gyors fellendülésfoglalkoztatottság nő, szakmunkásokban még hiány is

11 Németországból importált nyersanyagok, félgyártmányok, spec
Németországból importált nyersanyagok, félgyártmányok, spec. Szerszámgépek késése, megrendelések nem teljesítésetermelés akadozása Németek gyakran használták fel a megrendelések visszatartását zsarolásra, követeléseik elfogadtatására

12 1939.nyár: ipari termelés volumene 22%-kal nőtt
Könnyűiparban, élelmiszeriparban és mez.gazd-ban is érződik a konjunktúra hatása

13 Huba I/A: változatlan határidő, de lényeges bővítések
Néhányan igyekeztek visszafogni a termelési kapacitás növekelését, mivel a program befejezése után ez dekonjunktúrát okoz 1939.szept.2.:-kivételes hatalom életbe lépése -üzemek azonnali mozgósítása, katonai ellenőrzés alá vonása -kiszélesítik a katonai parancsnokok jogait

14 Nyersanyag-ellátási gondok, emelkedő árakkormány különböző anyagokat zárol, pótanyagokat vezet be
Polgári fogyasztás radikális csökkentése, jegyrendszer tervben Ezek ellenére az ipari termelés tovább nő

15 Külkereskedelmi forgalom szept-ben visszaesett, de okt-ben ismét nő
Európai külkereskedelemben blokádháborúúj tengeri útvonalak kialakítása ill. semleges államok piaci lehetőségeinek felkutatása (Mo. Svédo. és Töröko. felé orientálódik) SZU-val javuló viszony, diplomáciai kapcsolat helyreállításaszovjet-magyar kereskedelmi kapcsolatok kiépítése

16 Nyersanyagok behozatala drágul, tengerentúli kereskedelem egyre nehezebb
Angoloknak ígéret: anyagok nem kerülnek német kézbe (nem tudtuk betartani)

17 Gépgyártás technológiájának fejlődése
Termelés 1940.jún-ig nő, hadiipar részesedése 1939-ben 5,7%, 1940-ben 9,1% Foglalkoztatottság a csúcsponton, főleg a vas-, fém- és gépipar fejlődik Huba I/A-t 1940 közepére teljesítik, de az ország kimerült1940. második felétől hanyatló termelés, munkanélküliség Gépgyártás technológiájának fejlődése

18 Túllépik az 1md-os keretet (1,5 év alatt)állam hitelekkel dotálja a fegyverkezést
Óriási mértékű hitelkibocsátásinfláció (megfékezik) Államadósság nőadóemelések Reményi-Schneller Lajos németekkel szimpatizál


Letölteni ppt "A győri hadsereg-fejlesztési program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések