Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jászberényi Keresztyén Gyülekezet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jászberényi Keresztyén Gyülekezet"— Előadás másolata:

1 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
„SZAPORODJATOK, SOKASODJATOK…!” 1 Móz. 1.28

2 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet” Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt: férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldja Isten őket, és mondja nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon Móz

3 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SZAPORODÁS „Nagy nemzetté teszlek és megáldalak téged” „És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet és áldás leszel.” Móz

4 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SZAPORODÁS, SOKASODÁS emberi szinten

5 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SZAPORODÁS Az ember természetes szaporodása Házasság/egyedüllét Gyerekek Szaporulat Egyedül maradás Házasság gyerek nélkül Házasság Max. lehetséges szaporodás: 4 x (átlag: 2 x) Szaporodás: duplázódás egy generáció alatt Sokasodás sok generáció (évszázadok) alatt (Ábrahám).

6 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS SOK GYÜMÖLCSÖT TEREMJETEK Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ján (némely harminc, - hatvan, - száz annyit. Márk. 4.20) Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim Ján. 15.8

7 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS SZAPORODÁS, SOKASODÁS a természet szintjén = sokasodás szellemi szinten ( x annyi egy év alatt)

8 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS A csodálatos halfogás És lát két hajót állani a vízen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mosták az ő hálóikat. És ő bement az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől: és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot.Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra bevetem a hálót. És ezt megtéve, halaknak nagy sokaságát kerítették be; szakadozik pedig az ő hálójuk. Kérik azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljöttek, megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy majdnem elsüllyedtek. Luk

9 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS Hal - és kenyér- szaporítás És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret és két halat, és - szemeit az égre emelvén, - hálákat adott; - és megszegvén a kenyereket, - adta a tanítványoknak, - a tanítványok pedig a sokaságnak. Mát

10 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS SOKASÍTÁS CSODÁJA szellemi szinten (több ezer szeres növekedés egy „pillanat” – egy nap - alatt)

11 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS (megtöbbszörözni az eredetit: 10x, 100x , 1000x) SZAPORODÁS (növekedés = TÖBB mint korábban volt)

12 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS Sokasodik nagyon a tanítványok száma És az Isten igéje növekszik; és sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet. Csel. 6.7 A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük volt; épülvén, járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában és sokasodtak. Csel. 9.31

13 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS „Nékem SOK népem van ebben a városban” Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban. És ott lakik egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Csel

14 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS A KEGYELEM BŐVÖLKÖDIK A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekszik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Róm. 5.20

15 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS Példaképpé lenni minden hívőre nézve Úgy hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. 1 Thess

16 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS SOKASODÁS JERUZSÁLEMBEN 120 tanítvány imádkozik Pünkösd napján: - 70 fő 30 x annyit: 70 x 30 = fő - 40 fő 60 x annyit: 40 x 60 = fő átlag: 9000/120=70-80 x - 10 fő 100x annyit 10 x 100= fő Összesen: fő (TERV!) Pünkösd után a gyülekezethez csatlakozik: ember A sánta meggyógyulása után a férfiak száma: Tény ember Ez asszonyokkal együtt: kb ezer ember (TÉNY) max.1-2 év

17 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS SOKASODÁS JÁSZBERÉNYRE NÉZVE Isten terve és realitás: a 34 fős létszámot tekintve (egyik hajó) - 20 fő 30x annyit: 20 x 30 = 600 fő - 10 fő 60x annyit: 10 x 60 = 600 fő - 4 fő 100x annyit 4 x 100= 400 fő Összesen: fő Ez Jászberény lakosságának kb. (1 600 / ) 5 %-a. Nem túl sok, ahhoz képest, hogy „az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson!” A számbeli sokasodás jelenti a sokszoros anyagi áldást, főállású szolgálókat, gyülekezeti épületek lehetőségét, mert „a pénz a hal szájában van!”

18 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS A SOKASODÁS KULCSA Isten áldásában (akaratában, egységben) járni (Jézus főpapi imája) Ábrahám hitével járni (látni a láthatatlant, bizalom Istenben) Isten Igéje növekszik Isten félelmében, a Szent Lélek vigasztalásában, kegyelemben járni Letett élet (elhalt gabonamag: élek többé nem ÉN, hanem él bennem a Krisztus) Nem félni, hanem szólni, mert az Úr velünk van Példaképpé lenni minden hívőre nézve Jézussal „menni ki a mély vízre kivetni a hálót” Segítségül hívni a „ másik hajót”

19 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS MIT TETTEK A JERUZSÁLEMI HÍVŐK? És amikor (Jézus) velük összejött, meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Csel És vesztek erőt, miután a Szent Lélek eljön reátok és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig Csel. 1.8 És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol megszálltak: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt. Csel És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És megteltek mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik Csel. 2.1;4.

20 Jászberényi Keresztyén Gyülekezet
SOKASODÁS MIT KELL, HOGY TEGYÜNK MI? Azt, amit a jeruzsálemi atyafiak Együtt voltak (egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal). Először a vezetőség (a felházban), később (pünkösd előtt) mindannyian, Imádkoztak (könyörögtek) az Úrhoz Egy imatéma volt: kérték az Atyát, hogy küldje el a Szent Lelket rájuk Az Atya ígérete: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik Luk Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Mát


Letölteni ppt "Jászberényi Keresztyén Gyülekezet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések