Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS-FÖLDRAJZ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS-FÖLDRAJZ"— Előadás másolata:

1 NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS-FÖLDRAJZ
2012

2 A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)
NÉPESSÉG- FÖLDRAJZ A kép forrása: (Bevölkerung)

3 NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ
2. A FÖLD NÉPESEDÉSE A kép forrása: (Bevölkerung)

4 2. 3. A Föld eltartó képessége
A kép forrása: (Bevölkerung)

5 A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] KOVÁCS Z
A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.]   optimális népességszám → „… egy adott területen azt a népességszámot jelenti, amelynél a legmagasabb életszínvonal és jólét érhető el.”  kísérőjelenségei: teljes foglalkoztatás; a jövedelmek tartós bővülése; demográfiai egyensúly; a korosztályok kiegyenlítettsége   túlnépesedés → a népességszám „… a területen rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható természeti erőforrások (talaj, növénytakaró, ásványkincsek, stb.) szintjét meghaladja.”  kísérőjelenségei: éhezés; alulfoglalkoztatás; szegénység   alulnépesedés → „… a népességszám, ill. népsűrűség … olyan alacsony, hogy a népesség nem képes kiaknázni, kihasználni a terület adottságait.”   maximális népességszám → „Az ember fennmaradásához szükséges minimális élelem mennyisége, illetve a terület adottságainak ismerete alapján...” kiszámítható, hogy „…a terület mekkora népességtömeg ellátását képes alacsony szinten garantálni.”   minimális népességszám → (kisebb, zárt területek) „A minimális népesség esetén a helyi társadalom reprodukciója még éppen lehetséges, gazdasági szempontból lehetővé válik a munkamegosztás primitív formája.”

6 Népesedéselmélet forrás: KLINGER A. et al. [szerk. ]: Demográfia, 5
Népesedéselmélet forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 487 – 518. o. [k. t.] ► a népesedés elmélete → „... a népesség számában és összetételében beállt változások okait és következményeit, más társadalmi és természeti jelenségekkel való kapcsolatait, a népszaporodás általános tendenciáit, törvényszerűségeit kutatja”

7 A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I. forrás: KLINGER A
A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 490. o. [k. t.] ► SÜSSMILCH, J. P. [1707 – 1767]  „Die Göttliche Ordnung in der Veränderungen des menschlichen Geschlecht, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desseleben erwiesen.” [1741] → porosz teológus → „A népmozgalmi adatokat tanulmányozva megállapította, hogy a különböző életkorúak halálozása, a halvaszületettek aránya, a balesetek száma változatlan, a halálozás szezonális jellege hasonló, a születési arányszámok évek óta változatlanok, stb. A jelenségek közötti okozati összefüggéseket keresve arra a következtetésre jutott, hogy ez a nagy állandóság az isteni rend megnyilvánulása a jelenségek alakulásában.”

8 A modern népesedéselméletek – MALTHUS Összefoglaló
 MALTHUS, Thomas, R. [1766 – 1834] → anglikán lelkész → három gyermeke született → demográfus; közgazdász; közíró → tanulmányok: → Cambridge (hittudomány & bölcsészet) → 1797: lelkészi állás → 1805: nemzetgazdaságtant és történelmet oktat a Kelet-indiai Társaság kollégiumában [Haileyburg]  főbb művei: → Essay on the principles of population [1798] {névtelenül} → Essay on the principles of population [1803] {II., átdolgozott, kiegészített kiadás; saját névvel} → a második kiadást megelőzően: észak-amerikai tanulmányút és kiterjedt adatgyűjtés → a szerző haláláig még 4 kiadás → Principles of political economy [1820] → Definitions in political economy [1827]  az „Essay...” ideológiai céljai → híressé vált esszéjével a Rousseau hatása alatt álló kortársának, William GODWINnak szocialisztikus-egalitariánus elméletét szerette volna cáfolni a nyomor társadalmi okairól, rámutatva arra, hogy ezek az okok – szerinte – a természetben, az általa megragadni vélt természeti törvényekben rejlenek → a korabeli szegénypolitika, a segélyezés rendszerének bírálata, ami Malthus szerint szükségképpen túlnépesedéshez vezet

9 A Föld eltartó képessége II. [Malthus – elmélet] forrás: KOVÁCS Z
A Föld eltartó képessége II. [Malthus – elmélet] forrás: KOVÁCS Z., 2002, 22. o; LIVI – BACCI, M., 1999, 98. skk  Malthus, T. R.: An Essay on the Principle of Population népességszám, rendelkezésre álló élelem mennyisége Népesség Rendelkezésre álló élelem y=xt y=x+t Élelmiszerhiány Élelmiszertöbblet Háborúk, éhínségek, járványok t

10 2. A népesség mindig növekszik, ahol az élelmiszerek szaporodnak,
„Értekezés a népesedés törvényeiről” forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, KSH, Budapest, 1996, 491 – 492. o. [k. t.]  Malthus népesedési törvényei [1798] → „1. A népesedés szükségszerűleg korlátozva van az élelmiszer által. 2. A népesség mindig növekszik, ahol az élelmiszerek szaporodnak, ha csak valami igen hatalmas és szembeszökő akadály által nincs gátolva. Ezen akadályok és azon akadályok, amelyek visszaszorítják a szaporodás nagyobb erejét és eredményét egy színvonalon tartják az élelmiszerekével, erkölcsi önmegtartóztatás[ra], bűn[re] és nyomorra vihetők vissza.”

11 „Malthusianizmus” I forrás: HELLER Farkas: Közgazdasági Lexikon, Grill, Budapest, 1937, 301. o. [k. t.]  Malthus [1766 – 1834] → „...a túlnépesedés felé hajlás törvényének szomorú hatásait az emberiség erkölcsi önmegtartóztatással enyhítheti.” → „...népesedési tanából kifolyólag ellensége volt a szegényügyi törvényeknek, mert ezek a népszaporodást nem lassítják, hanem inkább elősegítik.”

12 „Malthusianizmus” II. Közgazdasági Kislexikon, Kossuth, Budapest, (4
„Malthusianizmus” II Közgazdasági Kislexikon, Kossuth, Budapest, (4. kiad.),1987, 332. o. [k. t.]  malthusianizmus [~ marxista értelmezés] → „...reakciós népesedési elmélet és ... népesedéspolitikai koncepció, amely az éhséget és a nyomort »örök«, »megváltozhatatlan« természeti törvények következményeként mutatja be, elleplezve ezzel annak társadalmi-gazdasági okait.” → „A malthusianizmus jelenkori képviselői azt bizonygatják, hogy a világ abszolút túlnépesedett és katasztrófáknak néz elébe. ... A modern malthusianizmus szoros kapcsolatban áll az »élettér«-elmélettel, a fajelmélettel s a legreakciósabb imperialista körök érdekeit szolgálja.”

13 A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere
A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere Demográfiai hatásuk a növekedés , ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. A lélekszám növekszik A lélekszám csökken Az élelmiszerárak felszöknek A reálbérek csökkennek Az élelmiszerárak csökkennek A reálbérek növekednek A házasságkötési hajlandóság: csökken A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A házasságkötési hajlandóság: növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A termékenység csökken A halandóság növekszik A termékenység növekszik A halandóság csökken A lélekszám csökken A lélekszám növekszik

14 A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere
A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere Demográfiai hatásuk a növekedés , ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. A lélekszám növekszik A lélekszám csökken Az élelmiszerárak felszöknek A reálbérek csökkennek Az élelmiszerárak csökkennek A reálbérek növekednek A házasságkötési hajlandóság: csökken A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A házasságkötési hajlandóság: növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A termékenység csökken A halandóság növekszik A termékenység növekszik A halandóság csökken A lélekszám csökken A lélekszám növekszik

15 A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere
A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere Demográfiai hatásuk a növekedés , ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. A lélekszám növekszik A lélekszám csökken Az élelmiszerárak felszöknek A reálbérek csökkennek Az élelmiszerárak csökkennek A reálbérek növekednek A házasságkötési hajlandóság: csökken A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A házasságkötési hajlandóság: növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A termékenység csökken A halandóság növekszik A termékenység növekszik A halandóság csökken A lélekszám csökken A lélekszám növekszik

16 A malthusi modell értékelése I. forrás: LIVI-BACCI, M
A malthusi modell értékelése I forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története. Osiris, Budapest, 1999., 101. o. [k. t. ] ► a „malthusi modell” összefoglalása [4] → „Bár ... az évek során sokszor bírálták és korszerűsítették, az eredeti megfogalmazás lényegében ma is érvényes.”   „Az elsődleges forrás az élelem. Ha népesség ennek szűkében van, nő a halandóság, lelassul (vagy a visszájára fordul) a népességnövekedés, így magától helyreáll az egyensúly.”  „A csökkenő hozadék törvénye kivédhetetlen. Az új földek művelés alá vonása és a munkaintenzitás fokozása – ami válasz a demográfiai növekedésre – az újabb föld vagy az újabb munka egységére számolva egyre kisebb termelésnövekedést eredményez.”  „A termékmennyiség vagy a termelékenység növekedése, amely a találmányok vagy az újítások nyomán jön létre, csak időleges enyhülést hoz, mivel a demográfiai növekedés felemészt minden nyereséget.”   „A népességnövekedés és a pozitív fékek ördögi körének ismerete rávezetheti a népességet, hogy a népszaporulatot (és így a demográfiai növekedést) házasodási korlátokkal szabályozza.” → „A ... modell különösen a művelhető földek nagysága által korlátozott agrártársadalmakra, valamint azokra a szegény populációkra érvényes, amelyek jövedelmük nagyobb részét élelemre fordítják.”

17 A malthusi modell értékelése II
A malthusi modell értékelése II forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései I. → „[Malthus] ...Elméletének az volt a központi tétele, hogy az 1789-es francia forradalom által zászlóra írt társadalmi haladás demográfiai okokból nem valósulhat meg.” [24. o.] → „Mivel az élelmezés problémája legalább is elvben [k. e.] megoldható, nem benne kell látnunk a legfontosabb népesedési problémát.” [138. o.]  Birg szerint Malthus erkölcsi kategóriákat kevert tudományosnak szánt okfejtéseibe, s ezzel a racionális vitát lehetetlenné tette. [34 – 35. o. skk.] → „ Malthusnak a népesedés törvényéről írt tanulmánya egyetlen olyan feltételt sem teljesít, amelyet minden elméletnek teljesíteni kell, ha azt szeretné, hogy tudományosan komolyan vegyék.” [30. o.]  Malthus egyik állítása, Birg értelmezése szerint: → a születési ráta nagysága a különböző társadalmi osztályok erkölcsiségének mércéje → „... [Malthus] meggyőződése szerint e[zen, erkölcsfilozófiailag megokolt] különbségek felszámolása nem lehetséges. ... kizárta azt a gazdasági haladást, ami a béreknek a létminimum fölé való emelkedésével járna.” [36. o.]  „... a munkásosztály erkölcsi alacsonyabb rendűsége következtében a bérek emelése a munkások születési rátájának emelkedését eredményezi. A megnövekedett munkaerő-kínálat következtében a béreket a korábbi színvonalra nyomják le. A bérek csökkenése magasabb halálozási rátához vezet és a népesség száma ismét a munkásosztály létminimumának megfelelő szintre süllyed.” [36. o.] [→ vö. Livi-Bacci, 1992, ábra]

18 A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere
A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere Demográfiai hatásuk a növekedés , ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. A lélekszám növekszik A lélekszám csökken Az élelmiszerárak felszöknek A reálbérek csökkennek Az élelmiszerárak csökkennek A reálbérek növekednek A házasságkötési hajlandóság: csökken A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A házasságkötési hajlandóság: növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A termékenység csökken A halandóság növekszik A termékenység növekszik A halandóság csökken A lélekszám csökken A lélekszám növekszik

19 A malthusi modell értékelése III
A malthusi modell értékelése III forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései II. → „...Ennek következtében a bérek hosszú távon nem haladhatják meg a létminimumot, csupán átmenetileg térhetnek el tőle. Logikus tehát, hogy a klasszikus nemzetgazdaság a létminimumnak megfelelő bért természetes bérnek [k. e.] nevezi.” [36. o.] → „A klasszikus nemzetgazdaságtan magját alkotó bérelmélet és a munka értékére vonatkozó klasszikus tanítás a »népesedés törvényén« alapul. ...központi tétele kimondja, hogy hosszú távú gazdasági növekedés és a létminimumot meghaladó tartós béremelés a népesedés természeti törvényként értelmezett törvénye következtében kizárt dolog. Malthus szemszögéből ez bizonyítja tulajdonképpeni tételét, mely szerint a politikai reformtörekvések ezen összefüggések miatt bukásra vannak ítélve: a népesség számának növekedése és a társadalmi haladás hosszú távon együttesen nem lehetséges.”  Birg […szerint azonban, ennek ellenére:] „Végső soron a szó általános értelmében vett kultúra az, ami meghatározza az emberek szaporodási viselkedését és általa döntő mértékben a népesedés alakulását. ...a népesség számában és struktúrájában közvetlenül előidézett változások közvetve visszahatnak a kultúra lényeges tartalmi elemeinek alakulására, ...a nemzedékek közötti kapcsolatok etikájára. Ez az alapja a ... nemzedékek között megvalósuló gazdasági támogatásnak, amikor a középső nemzedék támogatja a gazdaságilag még nem önálló fiatalok nemzedékét és a már nem dolgozó idősebbekét – ... ilyeténképpen kölcsönhatás áll fönn a kultúra fejlődése és a népesség alakulása között. Ez azt jelenti, hogy a kultúra fejlődésének megértése feltételezi a demográfia megértését és nem fordítva.” [43. o.]

20 A malthusi modell értékelése IV
A malthusi modell értékelése IV forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései III. → [Malthus elmélete] „... egyetlen világos, nem triviálisnak számító föltevést sem tartalmaz, és azt sem mutatja ki, hogy a felállított tétel mely körülmények között ellen-őrizhető adatok kapcsán igazolható, vagy cáfolható adott esetben, arról nem is beszélve, hogy mélyen hallgat elmélet és valóság szembesítésének eredményéről.” [30 – 31. o.] → „A Malthus-féle »népesedés törvényét« Süßmilch munkái már megjelenésük pillanatában megcáfolták.” [33. o.] → „...abból a szempontból, hogy miképp vélekedik a köz egy elméletről, nem az a döntő, hogy az elmélet helytálló-e avagy téves, hanem az a nyilvánvalóan mélyen gyökerező hit, hogy ennek a törvénynek a magja igaz kell, hogy legyen. Ez, úgy tetszik örök érvényességet biztosít a népesedés törvényének, méghozzá függetlenül attól, hogy az elmélet tartalmaz-e egyáltalán valamiféle tudományosan komolyan vehető igazságot, vagy sem. Sőt, attól tarthatunk, hogy a malthusianizmus, amely most éppen a az ökológiai malthusianizmus köntösébe bújik, a 21. században súlyosabb következményekkel jár majd, mint az elmúlt két évszázadban.” [31. o.]  Birg idézett példája az ökológiai malthusiánusok által használt „mentőcsónak metafora”:  → a világ „süllyedő hajó”  → a mentőcsónak-etika szerint a túlélés érdekében a kért segítséget meg kell tagadni → „...ha mindenki megadná ezt a segítséget a ... (világ) tele lenne olyan emberekkel, akik gátlás nélkül mások kárára akarnák önmaguk túlélését biztosítani. A világ erkölcsi állapota a segítség következtében romlana, tehát a segítségnyújtás erkölcstelen.”  → a fejlődő országok segélyezése erkölcstelen […állítja – Birg szerint – az ökológiai malthuziánus érvelés]

21 A Föld eltartó képessége III. Becslések I. forrás: KOVÁCS Z
A Föld eltartó képessége III. Becslések I forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] ► a Föld potenciális népességszámának becslése I. → XIX. sz. végétől   1891: Ravenstein; angol geográfus → a korabeli mezőgazdaság technikai szintje alapján  5,995 milliárd fő [→ 2072-re]   1925: Fischer; német → talaj termékenysége → az ember tartós megtelepedésére alkalmas területek → mezőgazdasági termelésre alkalmas területek → országonkénti potenciális eltartó-képességek becslésének összegzése  6,2 milliárd fő   1937: Hollstein; német → éghajlat → domborzat → talajadottságok → kontinensek jellegzetes haszonnövényeinek max. elérhető termésmennyisége  13,295 milliárd fő  táplálkozási kapacitás

22 A Föld eltartó képessége III. Becslések II. forrás: KOVÁCS Z
A Föld eltartó képessége III. Becslések II forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] ► a Föld potenciális népességszámának becslése II. → 1950 után  „zöld forradalom” [tudomány & technika & társadalomszervezés] → gépesítés → műtrágyázás → vízgazdálkodás → növénynemesítés  oikumene [ember által lakott tér] bővülése  növekvő terméshozamok  szállítási & raktározási kapacitások bővülése  a táplálkozási kapacitás becslésének emelkedése → ~ 150 milliárd fő  tartalékterületek → alulnépesedett, potenciálisan művelésbe vonható területek → „...roppant alacsony [a] népsűrűség, és nem folyik rendszeres mezőgazdasági termelés.”  éhezés → 800 millió – 1,4 milliárd éhező & alultáplált → Fekete-Afrika & Ázsia szegény országai  környezeti problémák → az eltartóképesség további bővítésének kockázatai

23 A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések forrás: KOVÁCS Z
A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések forrás: KOVÁCS Z., 2003, 22. o.; LIVI-BACCI, M., 1999, 252. o.

24 2. 4. A Föld népességének jövőbeni növekedése
A kép forrása: (Bevölkerung)

25 A növekedés határai: „Katasztrófa-forgatókönyv” forrás: AAAS Atlas of Population and Environment

26 A „logisztikus” görbe [A népességrobbanás feltételezett „forgatókönyve”]
?? népességszám „Stabil népesség” „Stabil népesség” t

27 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN, 2003. 12 754 10 633 8 919 7 409

28 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. 11 858 10 756 9 191 7 792

29 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN, 2003. 12 754 10 633 8 919 7 409

30 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. 11 858 10 756 9 191 7 792

31 A világ népességének növekedése, 1950 – 2050 forrás: U. S
A világ népességének növekedése, 1950 – forrás: U. S. Census Bureau. International Data Base (IDB); 1999

32 A Föld népességének becsült száma 1950 – [medium (kék); high (piros); low variant (sárga)] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

33 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 2000 – forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

34 A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

35 Magyarország & néhány ország népességének becsült száma 1950 – [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 népesség, ezer fő HU 9 338 10 012 7 589 6 211 6 435 6 708 6 940 7 140 SK 3 463 5 391 4 948 3 998 3 949 4 104 4 235 4 346 UKR 37 298 49 688 31 749 24 129 24 794 25 798 26 652 27 387 RO 16 311 22 480 18 063 14 769 15 269 15 881 16 378 16 784 SRB&M 7 131 10 555 9 371 7 804 7 624 7 933 8 208 8 437 CRO 3 850 4 446 3 587 3 246 3 351 3 487 3 598 3 689 SLO 1 473 1 990 1 569 1 159 1 157 1 199 1 236 1 268 A 6 935 8 102 7 376 6 199 6 532 6 627 6 885 7 119 CZ 8 925 10 269 8 553 6 650 6 785 7 041 7 274 7 483 PL 24 824 38 671 33 004 26 094 25 686 26 626 27 410 28 051 BEL 8 639 10 251 10 221 9 543 9 862 10 299 10 682 11 015 EST 1 101 1 367 657 522 540 560 576 588 BG 7 251 8 099 5 255 3 969 3 990 4 151 4 287 4 404

36 Növekvő népességszámú országok Európában, forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

37 Csökkenő népességszámú országok Európában, forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

38 Csökkenő és növekvő népességszámú országok Európában, forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

39 Oroszország főbb demográfiai mutatói, 1950 – 2010 forrás: wikipédia

40 Természetes szaporodás
Magyarország demográfiai mutatóinak alakulása, 1960 – forrás: Központi Statisztikai Hivatal, [KSH] – Budapest; Év Házasságkötések Születések Halálozások Természetes szaporodás abs. 1960 88 566 8,9 14,7 10,2 44 936 4,5 1970 96 612 9,3 11,6 31 622 3,1 1980 80 331 7,5 13,9 13,6 3 318 0,3 1990 66 405 6,4 12,1 14,0 -1,9 2001 43 583 4,3 97 047 9,5 13,0 -3,4 2002 46 008 96 804 13,1 -3,5 2003 45 398 94 647 13,4 -4,1 2004 43 791 95 137 9,4 -3,7 2005 44 234 4,4 97 496 9,7 13,5 -3,8 2006 44 528 99 871 9,9 -3,2 2007 40 842 4,1 97 613 13,2 2008 40 105 4,0 99 149 -3,1 2009 36 730 3,7 96 442 9,6 2010 35 520 3,6 90 335 9,0 -4,0 2011 35 812 88 049 8,8 12,9 40

41 10 millió ??? Népességszám-adatok Magyarországon az ezredforduló után
forrás: Heti világgazdaság;

42 A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon – forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002; 42

43 A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon – forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002; ◄ „Ratkó I.” generáció: 0. év ◄ „Ratkó II.” generáció: 0. év „Ratkó III.” generáció: ??? 15. év 20. év 50. év 15. év 20. év 25. év 30. év „Ratkó I.” generációs anyák 2. & 3. gyermekei: ??? 43

44 A természetes szaporodás (fogyás) alakulása Magyarországon – [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon V.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

45 A természetes szaporodás (fogyás) rátájának [‰] alakulása Magyarországon – [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon VI.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

46 A természetes népmozgalom Szlovákiában és Magyarországon 1950 – 2010 [‰] forrás: Slovenský Štatistický Úrad, [SŠÚ] – Bratislava, Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002 46

47 Magyarország népességének korfája, 2002
Magyarország népességének korfája, forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest.

48 Magyarország népességének korfája, 2002
Magyarország népességének korfája, forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest.

49 A világnépesség nyers születési, halálozási és szaporodási rátájának becsült alakulása 1950 – 2300, [medium scenario] forrás: World Population to UN, fig. 10. A korösszetétel eltorzulásából következő, feltételezett népességcsökkenési szakasz 2075 2175

50 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] alakulása a nagy régiók szerint, 1950 – 2175, [medium scenario] forrás: World Population to UN, fig. 19. TFR = 2,1

51 [becsült] Népesedési trendek néhány magas és néhány alacsony szaporodási rátájú országban, 1950 – forrás: World Population to UN, fig. 39. Russia [2000]: Uganda [2050]: Russia [2050]: Yemen [2050]: Ukraine [2000]: Niger [2050]: Ukraine [2050]: Uganda [2000]: Yemen [2000]: Niger [2000]:

52 Fontosabb demográfiai fejlemények 2000 – [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, figure 11., 18. p. ►2175: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése II. → CDR = CBR = 11,1 → 8,43 milliárd fő ►2155: A termékenység eléri a reprodukciós szintet → TFR > 2,1 → 8,47 milliárd fő ►2115: A nyers halálozási ráta eléri a maximumot → CDR = 12,3 → a népességnövekedési ráta minimuma: PGR ~ -0,15 % [ ] → 8,86 milliárd fő ►2105: A nyers születési ráta eléri a minimumot → CBR = 10,7 → 9,00 milliárd fő ►2075: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése I. → CDR = CBR = 11,4 → 9,22 milliárd fő [maximum] ►2025: A termékenység a reprodukciós szint alá esik → TFR < 2,1 → 7,85 milliárd fő ►2005: A nyers halálozási arányszám növekedni kezd → CDR > 9,00 ‰ → 6,45 milliárd fő ►2225: Megszűnik a termékenység hatása a népességnövekedésre → 8,62 milliárd fő

53 A teljes termékenységi arányszám [TFR], [medium variant] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

54 A népességváltozás évi átlaga országonként, [PGR; medium variant, %] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

55 TFR & GDP/fő mutatók összefüggése; 2004 forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

56 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] és születéskor várható élettartamának [e0] alakulása, 1995 – forrás: World Population to UN, fig. 4.

57 Az egyes kontinensek becsült népességszáma – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

58 Az egyes kontinensek becsült népességszáma – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

59 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [high variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

60 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [low variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

61 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [medium variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.


Letölteni ppt "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS-FÖLDRAJZ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések