Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Keszthelyi Rudolf

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Keszthelyi Rudolf"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Keszthelyi Rudolf
Diákolimpia FIÚ és LEÁNY torna versenyszabályai ig. Összeállította: Keszthelyi Rudolf torna szakág vezető

2 célunk, hogy a versenyszabály anyagával lehetőséget biztosítsunk a Diákolimpia csapatversenyeinek tárgyilagos – igazságos elbírálásához, valamint adjon ismeretet, tájékoztatást a versenyzők, edzők versenyen történő helyes viselkedési, magatartási formákról. A valamikori magyar szabályokról teljesen megfeledkeztünk, hisz jelenleg nincs is. Mindig csak a FIG (nemzetközi) szabályairól beszélünk, amelyet a Magyar Torna Szövetség a versenykiírásaiban módosít, mert az alacsonyabb korosztályokban a követelmények nem lehetnek azonosak a nemzetközi követelményekkel. A diákversenyek jellegzetességüknél fogva kiesnek ebből a körből, és csak rutinból próbálunk eleget tenni ezen réteggel szemben támasztott követelményeknek. Ezért átvettem a nemzetközi szabályokból mindazokat, melyek szükségesek, és újakat hoztam létre, illetve módosítottam. Ez az anyag a Magyar Tornaszövetség (MATSz) éa a MATSz Bíró Bizottságá-nak jóváhagyásával készült 2010-ben. Ez a harmadik, javított kiadás, 2013. Változtatás csak a szerző tudtával és beleegyezésével lehetséges !

3 Szabálykönyv a Diákolimpia csapat- és egyéni bajnokság résztvevői számára.
Harmadik javított kiadás, mely érvényes ig.. 1./1 A „szabálykönyv” célja, hogy ismertesse - a Diákolimpia torna versenyének rendszerét, hogy tájékoztatást adjon - a gyakorlatok elbírálásának szabályairól, mely több estben is eltérhet a FIG szabályaitól, hogy biztosítsa - a gyakorlatok tárgyilagos elbírálást, - a kulturált körülményeket, - a sportszerű magatartási formákat, - egységesítse a bíráskodást..

4 1/2 A diákolimpia leány és fiú TORNA versenyrendszere
A csapatversenyeket fiúk és lányok részére rendezzük, 4 korcsoportban : I. korcsoport – 6-8 éves (ált. isk. alsó tagozat) 1-2. évf. II. korcsoport – éves (ált. isk. alsó tagozat) 3-4. évf. III-IV. korcsoport – éves (ált. isk. felső tagozat) 5-8. évf. V-VI. korcsoport – éves ( középiskolás) évf. Az egyéni versenyeket fiúk és lányok részére rendezzük, 3 összevont korcsoportban: I-II. korcsoport éves (ált. isk. alsó tagozat) 1-4. évf. III-IV. Korcsoport éves (ált. isk. felső tagozat) 5-8. évf. V-VI. Korcsoport éves ( középiskolás) évf.

5 1/2 A diákolimpia leány és fiú TORNA versenyrendszere
Fiúknak – leányoknak minden korcsoportban csapat- és egyéni bajnokságot rendezünk. Csapatbajnokság – előírt gyakorlatokat kell bemutatni, (2 és 3, ill. 4 és 6 szeren; lásd táblázat) Egyéni összetett bajnokság –szabadon választott gyakorlatokat kell bemutatni, a FIG és a hazai szabályok szerint. (3, ill. 4 és 6 szeren; lásd táblázat) Az egyéni szerenkénti bajnokságot az összetett verseny alapján hirdetjük, de csak azokat a versenyzőket értékeljük, akik az ösz-szetett versenyben minden szeren elindultak, és legalább 7,0 pontos átlagot értek el az összetett verseny során.

6 A versenyrendszer lányok fiúk K o r c s o p o r t o k
I II I-II III-IV V-VI. I II I-II III-IV V-VI. kezdő haladó kezdő haladó csb eb csb eb csb csb csb eb csb eb csb eb csb csb csb eb

7 2/1. A tornásznak joga van:
2. A verseny résztvevőire vonatkozó szabályok. 2/1. A tornásznak joga van: igényt tartani a becsületes elbírálásra, a pontszámának nyilvános megjelenítésére, a gyakorlatának megismétlésére, ha rajta kívülálló okból kellett megszakítania gyakorlatát, gyűrűn és nyújtón a gyakorlat megkezdéséhez feltegye az edző a tornászt a szerre, lányoknál felemáskorlátnál segítséget igénybe venni minden szernél a tanár (edző) jelenlétére, a szerről leesés után 30 mp-ig pihenni, engedélyt kérni, a nyújtó, gyűrű, lányoknál felemáskorlát, megemelésére, a testmagassághoz igazítva, több szőnyeg igénybevételével a szer magasságát csökkenteni, minden szeren, csapatonként 3 perc melegítésre,

8 2/2. A tornászok és a tanár (edző) felelőssége:
A verseny előtt jelezni, ha testmagasság miatt a szer magasságát módosítani szeretné. 2/3. A tornászok kötelessége: a gyakorlat megkezdése előtt, kar felemeléssel jelentkezni a vezetőbírónál, leesés után 30 mp-en belül folytatni a gyakorlatát, a versenyt nem késleltetheti, részt venni az eredményhirdetésen, (kivéve engedély esetén) tornásztrikót minden szeren köteles viselni, a lányok torna- dresszben kötelesek versenyezni. fiúknak tornászpapucs, vagy zokni, minden szeren viselhető, (talajon, ugrásban, rövid nadrágban és mezítláb is lehet versenyezni, de hosszúnadrághoz zokni viselése az elfogadott.) a csapat tagjainak azonos versenyfelszerelést kell viselniük, tenyérvédők, vagy a testen lévő kötések miatt a gyakorlat esz- tétikusságából nem vonhatnak le, tartózkodni kell az ékszerviseléstől (gyűrű, nyaklánc, karkötő).

9 2/4. A testnevelő (edző) joga
- A melegítés során segíteni a csapatot, - a biztonság céljából a verseny alatt minden szernél jelen lenni, - segíteni a szer előkészítésében, - felemelni a tornászt a gyűrűre, nyújtóra és a felemás-korlátra. 2/5. A testnevelő (edző) kötelessége - köteles sportszerűen és kulturáltan viselkedni, és te-vékenykedni, ( a Fair Play szellemében), - köteles időben igazolni, a szólítási rendet leadni (a versenykiírásban megjelölt időben), - gyakorlat közben a versenyzőhöz nem beszélhet, - nem kezdeményezhet vitát a versenybírókkal, - reklamálni csak a VB. Elnökénél lehet.

10 a viselkedésbeli és a szerekre vonatkozó szabályok
2/6. levonások: a viselkedésbeli és a szerekre vonatkozó szabályok megsértéséért, a büntető pontokat a Vezetőbíró vonja le a VB. Elnökével egyeztetve, a gyakorlat , ill. a csapat érvényes pontszámából. Az eddig felsorolt előírások megszegéséért a viselkedésbeli esetekben: először figyelmeztetés, majd -0,3 p. levonás az adott szeren, a szerekre vonatkozó esetekben figyelmeztetés, -0,5 p. a levonás az adott szer pontszámából. (lásd táblázat)

11 Az eddig felsorolt előírások megszegéséért
2/7. levonások (büntetés): Az eddig felsorolt előírások megszegéséért a viselkedésbeli esetekben figyelmeztetés, -0,3 p. a szerekre vonatkozó esetekben figyelmeztetés, -0,5 p. a levonás 1 öltözködési szabály megsértése figyelmeztetés ; OD -0,3 gyakorlatkezdés előtt elmarad a jelentkezés figyelmeztetés a gyak. megkezdése előtt túllépi a 30 mp-et leesés és a folytatás között túllépi a 30 mp-et az edző beszél a tornászhoz a gyakorlat alatt 1. figyelmeztetés ; 2. -0,3 fegyelmezetlen viselkedésért engedély nélkül többlet szőnyeg használata a szer megemelése engedély nélkül -0,5 p. eredményhirdetésről távolmaradás engedély nélkül. törlés ( engedélyt kell kérni ) szándékosan helytelen sorrendben versenyez -1,0 p. az adott szeren

12 2/8. A testnevelő (edző) magatartásának
büntetése: a VB. Elnök hatásköre A verseny teljes idejére vonatkozó szabály ! Sportszerűtlen viselkedés figyelmeztetés ; Botrányos viselkedés 1. figyelmeztetés,és az oktatási intézményt értesítik. a helyszínről eltávolítás. Ha nincs másik edző, a következő Diákolimpián nem vehet részt, és az oktatási intézményt értesítik.

13 3/1. A versenybíró Kötelessége: ismerni a Szabálykönyvet;
tárgyilagosan, igazságosan elbírálni (pontozni) a gyakorlatokat; részt venni az adott verseny bírói értekezleten; a verseny előtt legalább 30’-el megjelenni; ünnepi öltözékben megjelenni : férfiak: sötét zakó, szürke pantalló, világos ing, nyakkendő, nők: sötét kosztüm/nadrágkosztüm, fehér blúz; a verseny alatt a kijelölt helyen tartózkodni; a verseny alatt kerülnie a beszélgetést a testnevelőkkel, edzőkkel.

14 4/1 A versenybíróság: A versenybíróság összetétele:
Versenybíróság Elnöke 1fő versenybírók min. 2 fő (szerenként) a gyakorlat értékének megállapítása: 2 bíró esetén a két pontszám átlaga, 3 bíró esetén a két szélső érték kiesik, 4 bíró esetén a két szélső érték kiesik és a bent maradó két pontszám átlaga, 5 bíró esetén a két-két szélső érték kiesik, és a bent maradó az érvényes pontszám .

15 4/2. A szerzsűri : A versenybírók a versenyen egymástól távol ülnek, oly módon, hogy a feladatukat elláthassák. (a verseny rendezősége jelöli ki a helyüket); minden bíró egymástól függetlenül értékeli a gyakorlatokat, anélkül, hogy más bíróval ezt megbeszélné; - vezetőbíró: összehangolja a zsűri munkáját, biztosítja a melegítést, jelzi a tornász számára a gyakorlat elkezdését, ellenőrzi a pontszámokat, a szélsőséges pontszámokat korrigálja, érvényesíti a járulékos pontszámok levonását .

16 A pontszámok kialakítása:
technikai hibák kiviteli hibák általános hibák speciális hibák általános hibák speciális hibák leányoknál virtuozitás törölve hibapont táblázat szabálysértés virtuozitás Végső pontszám

17 4/3 A szerzsűri tevékenysége:
· Megengedett értékhatárok: 9,00 – 10,00 p. között 0,20 pont eltérés elfogadott, 8,00 – 8,95 p. között 0,40 pont eltérés elfogadott, 7,95 p. – és alatta ,50 pont eltérés elfogadott. A vezetőbíró feladata a szélsőséges pontszámok korrigálása!

18 4/4 A szerzsűri tevékenysége (folytatás)
Példa a pontszámok korrigálására: 3 bíró esetén: 1.sz.. bíró vez.bíró 2.sz. bíró 3.sz. bíró 9,5 8,8 9,2 A vezetőbíró - 9,5 és a középső pontszám – 9,2 között a különbség 0,3 tized, de a megengedett eltérés 0,2 tized lehet, ezért a vezetőbíró a 3.sz. bíró pontszámát 0,1 tizeddel megemelteti, 9,3-ra, a megengedett 0,2 tizedes eltérésig, melyhez a 2.sz. bíró is csatlakozik 9,1-el. Így az érvényes pontszám 9,3 Amennyiben a vezetőbíró pontszáma a középső érték, akkor a megengedett eltérést ehhez a pontszámhoz kell igazítani: a vezetőbíró: 9, sz. bíró: 9,5 3sz. bíró: 8, a vezetőbíró pontszáma a középső érték : 9,2; így az eltérés nagyobb a megengedettnél, tehát a 2sz bíró pont-számát 9,4-re, a 3sz. bíróét 9.0-re kell módosítani. 5-ös bíráskodásnál is ezt az elvet alkalmazzuk.

19 4/4 A szerzsűri tevékenysége (folytatás)
Példa a pontszámok korrigálására: 4 bíró esetén: 1.sz.. bíró vez.bíró 2.sz. bíró 3.sz. bíró 4.sz. bíró 8,9 8,8 8,3 8,0 a két középső pontszám – 8,8 és 8,3 a különbség 0,5 tized, de a megengedett eltérés 0,4 tized lehet, ezért a vezetőbíró a 3.sz. bíró pontszámát 0,1 tizeddel megemelteti, 8,4-re, a megengedett 0,4 tizedes eltérésig, melyhez a 4. sz. bíró is csatlakozik legalább 8,3-al. Így az érvényes pontszám 8,6 Mindig a vezetőbíró pontszáma az irányadó abban, hogy lefelé vagy felfelé változtatja a pontszámot. Ha a fenti példában a vezető bíróé a 8,0-as pontszám, akkor a 2 sz. bíró 8,8-as pontszámát kell 8,7-re módosítani. Így az érvényes pontszám a 8,5 lesz A vezetőbíró belátása szerint a saját pontszámát is módosíthatja! 2-es bíráskodás esetén is ezt az elvet kell alkalmazni !

20 5/1 Az előírt gyakorlatok értékelése:
technikai és kiviteli hibák összegzése alapján történik! Lásd: – általános hibák – a szer jellemző (speciális) hibái – hibaponttáblázat · A gyakorlat hiánytalan (teljes) végrehajtása esetén a pontszám 9,8-ból, leányoknál 10,0 p-ból indul. Jutalompont a virtuóz végrehajtás esetén adható: 0,20 pont, leányoknál a kiinduló pontszám tartalmazza! A pontos végrehajtástól történő eltéréseket fokokban határozták meg, de ez a mi mozgásanyagunkra kevésszer alkalmazható, azonban a hajlításokat ezek szerint csoportosítjuk, akár a karok, a lábak, vagy a törzsről legyen szó. Ezeket az eltéréseket kiviteli hibáknak tekintjük.

21 5/1 A gyakorlatok értékelése (folytatás)
A gyakorlat végső pontszámát a technikai és kiviteli hibák együttesen adják, ezek a hibák lehetnek:: 2 kis hiba: -0,1 p. levonás minden csekély, vagy enyhe eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden csekély igazítás a kéz, láb, vagy test helyzetén;, közepes hiba: -0,3 p. levonás minden jelentős eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden jelentős igazítás a kéz, láb, vagy test helyzetén; nagy hiba: -0,5 p. levonás minden nagy, vagy súlyos eltérés a tökéletes végrehajtástól, minden nagy, vagy súlyos igazítás a kéz, láb, vagy a test helyzetén. Valamint nagyon nagy hibák, mint például esések, segítségadás, melyek -1,0 p-al büntetendők és az elemet sem fogadja el a zsűri!

22 5/1 A gyakorlatok értékelése (folytatás))
3 Esés: leesés a szerről, vagy szerre eséskor, vagy eleséskor 1,0 p. a levonás. Esésnél a rontott elem megismételhető a beszá-mítás céljából, kivéve a leugrást, (befejező ugrást), és a szekrényugrást. Segítségadás: az elem végrehajtásában a segítségnyújtásért 1,0 p-ot és a segített elem miatt is 1,0 pontot kell levonni. (kivéve a szekrényugrást, mert az, ebben az esetben 0,0 pontot ér.)

23 5/2 Az előírt gyakorlatokra vonatkozó szabályok
A gyakorlatok kiinduló értéke fiúknál: 9,8 pont, Leányoknál: 10,0 pont. 4 Fiúknál +0,2 jutalompont adható, ha hibátlan, illet-ve a korcsoportját meghaladó színvonalú gyakorla-tot mutat be a versenyző. (virtuóz végrehajtás) A gyakorlatok részeiben és egészében is megfordítha- tók, abban az esetben, ha az betoldást nem igényel. Betoldásért a levonás az általános szabályok szerint (0,1 – 0,3 p. ), attól függően, hogy mennyire köny-nyíti meg a következő elemet.

24 6/1 Általános levonások kiviteli hibákért
fiúknál Kicsi ,1 Közepes -0,3 Nagy -0,5 Nem egyértelmű helyzetek (zsugor, bicska, nyújtott) + Fogáshelyzet igazítása (esetenként) Ellépés, vagy szökkenés kézállásban (lépésenként) A szer, vagy a talaj érintése A szerre, vagy talajra ütés, ütődés A segítségnyújtó csak érinti a tornászt A gyakorlat megszakítása esés nélkül Karhajlítások, lábhajlítások, lábnyitások Lábterpesztés a talajfogásnál ≤ vállsz ≥ vállsz. Bizonytalanság, lábigazítás, karkörzés talajfogásnál

25 6/1 levonások kiviteli hibákért (folytatás)
fiúknál 5 Kicsi ,1 Közepes -0,3 Nagy -0,5 Egyensúly vesztés bármely talajfogásnál: Kis ellépés, vagy szökkenés + Nagy ellépés, v. a szőnyeg érintése 1v. 2 kézzel Támaszkodás 1 v. 2 kézzel Elesés v. letámaszkodás 1 v. 2 kézzel 1,0 p. Elesés bármilyen leérkezésnél, és nem a láb érinti először a talajt 1,0 p. ENF Egyéb kiviteli hibák

26 6/1 levonások technikai hibákért
fiúknál Kicsi ,1 Közepes -0,3 Nagy ,5 Tartásos elem időtartama 2 mp. ˂ 2mp kevesebb Nem tartja meg Bizonytalanság, átesés (kézállából, fejállásból „gyertyából”… ) + Szerre esés, v. szerről leesés 1,0 p. közlendület betoldás Segítségnyújtó segít az elem végrehajtásában (és elem értékből is -1,0 p) segítés 1,0 és elemért 1,0 p. A talajfogás előkészítésében a test kiegyenesí-tése hiányos Egyéb technikai hibák

27 6/2. Általános levonások (kiviteli és technikai hibák) leányoknál
Kicsi -0,1 Közepes -0,3 Nagy -0,5 Karhajlítások, lábhajlítások, lábnyitások + Térd v. lábterpesztés ≥ vállsz. Az elem magasságának elégtelensége Nem egyértelmű helyzetek (zsugor, bicska, nyújtott) Lábfej feszítésének hiánya Elégtelen lábnyitás Leérkezés közel a szerhez Felesleges karmozgás egyensúlyvesztés Ellépés, kis szökkenés Nagy ellépés, szökkenés

28 6/2. Általános levonások (kiviteli és technikai hibák) leányoknál (folytatás)
7 Kicsi -0,1 Közepes -0,3 Nagy ,5 Szer, szőnyeg érintése (súrolása) + Támasz a szőnyegen, szeren 1 v. 2 kézzel -1,0 p Szőnyegre esés (csípőre, térdre) Szerre, v. szernek esés Nem lábra érkezés Segítségnyújtás (elemértékből is -1,0 p) -1,0 p és-1,0 p Tartásos elem időtartama nincs 2 mp. Nem tartja meg Betoldás (esetenként) Egyéb kiviteli és technikai hiba

29 7. Eredményszámítás Versenyeinken a legmagasabb pontszámot elért csapat az első, illetve a csökkenő pontszámnak megfelelően a második, harmadik …stb. helyezettek a versenyben. a versenykiírás meghatározza a szerek számát, esetleg a csapat létszámot is. A diákolimpia versenyrendszerében a csapatok lét- száma hat fő, ebből szerenként a legjobb öt pontszám adja a csa-pat végeredményét. Ennek megfelelően, ha 3 szeren rendezünk versenyt, akkor 3x5, ha 6 szeren, akkor a 6x5 gyakorlat érvényes pontszámát adjuk össze. Azonos pontszám esetén holtverseny van. Az azonos pontszámot elért csapatok, azonos helyezést érnek el. Feljutásos rendszerben – holtverseny esetén – a továbbjutást el kell dönteni! Ebben az estben a csapat összes versenyzőinek, (6 fő), érvényes pontszámát kell figyelembe venni. A magasabb pontszá-mot elért csapat a továbbjutó. Ha ez is egyenlő, akkor mind a kettő csapat tovább jut. (ettől eltérő is lehet a versenykiírás.)

30 8. A szerekre vonatkozó (speciális)
fiú és leány versenyszabályok 8/1. ugrás (fiú-leány) 8/2. talaj (fiú-leány) 8/3. fm. korlát (leány) 8/4. gerenda (leány) 8/5. kápásló (fiú) 8/6. gyűrű (fiú) 8/7. korlát (fiú) 8/8. nyújtó (fiú)

31 8/ ugrás Az ugrások nekifutással és páros lábról elugrással az ugródeszkáról kezdődnek, majd folytatódnak, rövid kétkezes támaszfázissal az ugrószeren. A második ívben, (a kétkezes rövid támasz után), a különböző ugrásoknak megfelelően történhetnek fordulatok, terpesztések stb. A csapatversenyek során ugrásban a versenyzők két kísérletet tehetnek (általában), amelyek közül a jobbik ugrás jelenti az érvényes pontszámot. A tornász első lépésével kezdődik az ugrás, de az értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába az ugródeszkát érinti!

32 az ugrószer és annak magassága:
A csapatversenyeken az ugrószer és annak magassága: I. kcs II. kcs III-IV. kcs V-VI. kcs fiúk leányok szekrény hosszában széltében 3 részes 4 részes 5 részes

33 hossza – 120 cm. magasság max. - 23 cm. szélesség - 60 cm.
A csapatversenyek során minden korosztályban és nemben az ugrószer: szekrény az ugródeszka méretei, fiú és leány versenyeken: hossza – 120 cm. magasság max cm. szélesség cm.

34 Az ugrás fázisai első ív támasz második ív talajfogás

35 A lebegőtámasz fokozatai
Vízszintes feletti lebegőtámasz fiú: 9,8-ból indul lány: 10,0-ból indul vízszintes lebegőtámasz fiú: 9,3-ból indul lebegőtámasz nélkül fiú: 8,8- ból indul Lány: 9,5-ból indul lány: 9,0-ből indul

36 Az első és második ív értékelése fiúknál:
vízszintes feletti lebegőtámasz: 9,8 9,7 9,6 nincs emelkedés: -0,3-ig 9,5 nincs nyitás: -0,3-ig vízszintes lebegőtámasz: 9,3 9,4 9,2 9,1 9,0 8,9 lebegőtámasz nélkül: 8,8 80 cm belülre érkezés: -0,3 36

37 Az első és második ív értékelése leányoknál:
vízszintes feletti lebegőtámasz: 10,0 9,9 9,8 nincs emelkedés: -0,3-ig 9,7 nincs nyitás: -0,3-ig vízszintes lebegőtámasz: 9,5 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 lebegőtámasz nélkül: 9,0 80 cm belülre érkezés: -0,3 37

38 Az ugrásra jellemző speciális hibák fiúknál - leányoknál :
hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy ,5 p. első ív: kiviteli hibák ( láb, térd hajlítása, nyitása,) + technikai hibák: lebegőtámasz fokozatai 10 – 9,5 - 9 csípős, túlzott homorítás Támasz: ( vállszög, hajlított könyök, ) második ív: kiviteli hibák (láb, térd hajlítás, nyitása) technikai hibák (emelkedés hiánya) talajfogás előtt a rányitás hiánya Talajra érkezés: távolság 80 cm

39 Az ugrásra jellemző speciális hibák:
8 ( folytatás ) hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. Nem az előírt ugrást hajtja végre 0.0 p. Nem ismerhető fel az ugrás, olyan gyenge Nem a lábával ér először a talajra Segítség adás az ugrásban Kiegészítő futás Nincs levonás Ha a tornász 2x nekifut, de az ugrást egyszer sem hajtja végre, (magát az ugrást nem kezdi el), akkor tehet egy harmadik kísérletet. A harmadik kísérlet miatt levonás nincs!

40 8/ talaj (4x12 m .) A gyakorlatot kijelölt területen kell bemutatni, melyet vonalak öveznek. Amennyiben megfelelő nagyságú terület áll rendelkezésre, a tornász nem hagyhatja el azt. A vonalra ráléphet, de kilépés esetén levonás-sal büntetik a tornászt. (lásd táblázat) A vezetőbíró meghatározhatja a gyakorlat kezdésének helyét. Fiúknál a gyakorlat a tornász lábának első mozdulatával kezdődik! Lányoknál a gyakorlat értékelése a tornász első mozdulatával kezdődik, és a gyakorlat befejezéseként végrehajtott utolsó pozíció elfoglalásával ér véget. Zenekíséret: (lányoknál) nem kötelező, de ajánlott. A zenei kíséret lehet zenekari, zongora vagy egyéb hangszer, de a zenében énekhangnem lehetséges. Előfordulása esetén a vezetőbíró először csak figyelmeztet, majd 1,0 pont levonással bünteti a tornászt, melyet az adott gyakorlat végső pontszámából kell levonni. (Az emberi hang, beszéd nélkül felhasználható, pl.: zümmögés, szó nélküli voká-lozás, fütyülés, hangutánzó szavak.)

41 A talajgyakorlatokra jellemző speciális hibák
9 fiúknál hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy ,5 p. Alacsony akrobatikus elemek + Hajlékonyság, lazaság hiánya leányoknál hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy ,5 p. Hajlékonyság, lazaság hiánya + Nem megfelelő ritmus a gyakorlat és a zene közti összhang hiánya Kilépés a talaj területéről 1 láb 1 kéz 2 láb 2kéz testrész Kívülre érk.

42 8/3. Felemáskorlát csak az V-VI. kcs. számára
A női korlát – felemáskorlát – két különböző magasságban elhelyezett ( 246 és 166 cm ), oszlopokon álló karfákat jelent, melyeket négy irányból hevederekkel rögzítenek, és amelyek egymástól való távolsága (a két karfa) meghatározott értékig (max. 180 cm) állítható. Diákversenyeken a legkisebb távol-ságra állítják. Mozgásanyaga: lendületi elemek, fordulatok, át- fel- és le- lendülések, forgások, szökkenések stb. A gyakorlatok értékelése a szőnyegről, vagy a deszkáról történő elugrással kezdődik.

43 A korlát gyakorlatokra jellemző speciális hibák:
10 Hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. fogásigazítás + A szer enyhe érintése lábbal A szőnyeg enyhe érintése lábbal A szer megütése lábbal A szőnyeg megütése lábbal 1,0 p. közlendület Az ellendülés gyenge

44 8/ gerenda 5 m hosszú és 10x16 cm átmérőjű, kettő tartóoszlopon lévő, puha anyaggal bevont tornaszer, melynek magassága szabályozható. A csapatversenyek során 100 cm. a gerenda magassága, melyet a talajtól kell mérni. Gyakorlatanyaga a talaj gyakorlatok mozgásanyagával megegyező, azok „egyszerűbb” elemeit tartalmazza. A gyakorlatok értékelése a szőnyegről, vagy a deszkáról történő elugrással kezdődik.

45 A gerenda gyakorlatokra jellemző speciális hibák:
11 hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. bizonytalanság + Nem megfelelő ritmus Lábtámasz a gerenda oldalán Gerendába kapaszkodás a leesés elkerüléséért Plusz mozdulat az egyensúly megtartásáért Plusz támasz beiktatása

46 tornász lába elhagyja a talajt.
8/ kápásló magasság: 115 cm a szőnyeg tetejétől a kápáslovon végzett gyakorlatot ingalendületek és körlendületek különböző típusai jellemzik. Az előírt gyakorlat körlendületeket nem tartalmaz. Minden elemet lendületből és a gyakorlat legcsekélyebb megszakítása nélkül kell végre-hajtani. A gyakorlatot zárt lábbal kell megkezdeni, de egy közelítő lépés vagy szökkenés megengedett. A gyakorlat értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt.

47 A kápásló gyakorlatokra jellemző speciális hibák
12 hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. kiterjedés hiánya ollóknál, egylábas lendületnél + Szünet, vagy megállás a gyakorlat folyamán Leugrásban ferdén érkezés A lábak hajlítása, vagy nyitása

48 Az értékelés, a talaj elhagyása után, az első mozdulattal kezdődik.
8/ gyűrű A nemzetközi szabályban a gyűrű magassága 260 cm a szőnyeg tetejétől számítva. Természetesen ezt a diákversenyeken nem kell figyelembe venni. A javasolt megoldás az, hogy annyi szőnyeget teszünk a gyűrű alá, amennyi a korosztálynak megfelelő (a testmagasságot kell figyelembe venni). Nem számít plusz szőnyeghasználatnak. A szer jellegzetességét figyelembe véve, a szabályok megen-gedik, hogy a versenyzőt a csapat vezetője feltegye és meg-állítsa. Az értékelés, a talaj elhagyása után, az első mozdulattal kezdődik.

49 A gyűrű gyakorlatokra jellemző speciális hibák:
13 hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. elő lendület kezdés előtt + az edző lendületet ad tartáshibák a gyűrűre felugráskor átesés a hevederek lengése a heveder érintése lábbal

50 8/ korlát magasság: 200 cm a szőnyeg tetejétől. Diákolimpián 170 cm. Túlnyomórészt lendületi elemekből áll, melyek különböző függő, támasz helyzetek folyamatos átmeneteként hajtanak végre a tornászok. Ugródeszka használata megengedett. A szer magassága csak az Elnök engedélyével változtatható. A gyakorlatot a tornász álló helyzetből, vagy rövid nekifutással kezdi. A gyakorlat értékelése akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt.

51 A korlát gyakorlatokra jellemző speciális hibák
hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. fogásigazítás +

52 8/ nyújtó magasság: 260 cm a szőnyeg tetejétől mérve. A nyújtó gyakorlatok kizárólag lendületi elemeket tartalmaznak. A tornász zárt lábbal, alapállásból, vagy néhány lépés nekifutás- ból, páros láb elugrással ugrik fel a szerre. A felugráshoz segítséget is igénybe vehet a versenyző. A gyakorlat értékelése, akkor kezdődik, amikor a tornász lába elhagyja a talajt .

53 A nyújtó gyakorlatokra jellemző speciális hibák
14 hiba kicsi ,1 p. közepes -0,3 p. nagy -0,5 p. Tartáshibák a nyújtóra történő felugráskor + Megállás a gyakorlat során

54 9. Egyéni Összetett Bajnokság
a „FIG szabályok”, és a „Diákolimpia Torna Versenyszabályai” érvényesek. A gyakorlatok olyan elemeket is tartalmazhatnak, melyek nincsenek a FIG kódban. Ezek értéknélküli elemek, melyek az elemszám- követelményt teljesítik, de pontot nem kapnak. Jelölésük: Z (zéro), értékük: 0,0 pont. A szerenkénti bajnokságban csak azokat a versenyző-zőket értékeljük akik az összetett verseny valamennyi versenyszámában részt vettek, és az összetett verseny-ben elérték a 7,0 pontos átlagot!

55 A FIG törölte az un. „direkt”, vagy közvetlen ugrásokat
A FIG törölte az un. „direkt”, vagy közvetlen ugrásokat. A diák versenyek egyéni bajnokságában, ezek az ugrá-sok, természetesen megmaradtak . számuk és értékük: 1 guggoló-átugrás 1,0 2 terpeszátugrás 1,2 3 bicskaátugrás ,5 4 csukaátugrás ,8

56 125 cm. 2 ugródeszka használható!
Szerek és méreteik fiúk I-II. kcs. III-IV kcs. V-VI kcs. ugrószer 110 cm. 120, vagy 135 cm 135 cm leányok I-II. kcs. III-IV kcs. V-VI kcs. ugrószer 125 cm ugródeszka használható! 125, 125 cm 120 cm.

57 A gyakorlatok anyagerőssége:
Fiú verseny követelménye I-II. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: A legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p-ból, 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4 ; (Z– 0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemcsoportot nem kell figyelembe venni (nem jár jutalompont ); - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; - fél közlendületek nem büntetendőek; ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak. az ugrószer magassága 110 cm.

58 A gyakorlatok anyagerőssége:
Fiú verseny követelménye III-IV. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: A legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p-ból, 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z-0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; -1-4 elemcsoportért jár a jutalompont, (kivéve a Z értékű elem); - 5. elemcsoport (leugrás): A-0,1; B-0,3; C-0,5 pontot kap; - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; fél közlendületek nem büntetendőek; ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak, (választható a 120, vagy 135 cm-es ugrószer magasság).

59 A gyakorlatok anyagerőssége:
Fiú verseny követelménye V-VI. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: A legjobb 7 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 5 elemnél 8,0 p-ból, 4 vagy kevesebb elemnél 7,0 p-ból értékel az „E” zsűri; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; E – 0,5; (Z-0,0); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - 1-4 elemcsoportért jár a jutalompont, (kivéve a Z értékű elem); - 5. elemcsoport (leugrás): A-0,1; B-0,3; C-0,5 pontot kap; elemkapcsolatért jár a jutalompont (FIG junior szabály szerint); ugrás: 1 ugrás van, a szaltós ugrások 0,2 jutalompontot kapnak, az ugrószer magassága 135 cm.

60 Leány verseny követelménye
I-II. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: a legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p., 3 vagy kevesebb elemnél; 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; kompoziciós követelményt nem kell figyelembe venni (nem jár érte jutalompont); elemkapcsolatért nem jár jutalompont; - ugrás: kettő ugródeszka használható; 2 ugrást kell bemutatni, (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt.

61 a gyakorlatok anyagerőssége:
Leány verseny követelménye III-IV. kcs. Versenyszámok: a gyakorlatok anyagerőssége: - a legjobb 5 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 4 elemnél 9,0 p., 3 vagy kevesebb elemnél 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemkapcsolatért nem jár jutalompont; 1-4 kompoziciós követelményért jár a jutalompont, kivéve a Z érté- kü elem esetén; - 5. kompoziciós követelményért (leugrás): B-0,3; C-0,5 pontot kap; 2 ugrást kell bemutatni, (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt.

62 A gyakorlatok anyagerőssége:
Leány verseny követelménye V-VI. kcs. Versenyszámok: A gyakorlatok anyagerőssége: a legjobb 7 elemet értékelik (olyan elem is lehet, ami nincs a FIG kódban); elemhiány esetén: 5 elemnél 8,0 p., 4 vagy kevesebb elemnél 7,0 p. a kiinduló „E” érték; - elemérték: A – 0,1; B – 0,2; C – 0,3; D – 0,4; E – 0,5; (Z – 0,0 pont); - elemismétlés nem kap értéket, elemszámot nem teljesít; - elemkapcsolatért jár a jutalompont (FIG junior szabály szerint); 1-4 kompoziciós követelményért jár a jutalompont, kivéve a Z érté- kü elem esetén; - 5.kompoziciós követelményért (leugrás): B-0,3; C-0,5 pontot kap; 2 ugrást kell bemutatni (lehet azonos is), a két ugrás átlaga adja a végeredményt.

63 Vége! Mellékletek magyarázat - értelmezés
(vetítésnél kattints a nyílra, vagy a piktogramra)


Letölteni ppt "Összeállította: Keszthelyi Rudolf"

Hasonló előadás


Google Hirdetések