Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály
Hol tart az uniós támogatású TIOP és ROP egészségügyi fejlesztések megvalósítása? 2008. május 13. Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály Bertalan Ildikó főosztályvezető

2 Források 2007-2008 és 2007- 2013 között Meghirdetett pályázat/
Teljes keret (MrdFt) évi akcióterv (Mrd Ft) Meghirdetett pályázat/ Kormány által jóváhagyott kiemelt projekt Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 284, 822 187 125,7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (közép-magyarországi forrással) 62, 885 20, 3 1,78 Közép-Magyarországi Operatív Program 30, 256 23,064 12,6 Regionális Operatív Programok ~75, 020 ~36, 604 11,6 Mindösszesen 452, 983 266, 960 151,68

3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi fejlesztései
Indítási idő Indikatív uniós támogatás (Mrd Ft) Tervezett forrás I. Akciótervben ( ) (Mrd Ft) Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 2009. 6 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése R2 2007. november 25 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése R1 6, 4 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés) 2008. III. negyedév 11, 5 7 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 (és azon belül a gyermek sürgősségi) SO2, PIC és központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése 2008. I. és II. negyedév 20 10 Regionális vérellátó központok fejlesztése 3 A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban 111, 822 50 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 14 Infrastruktúra-fejlesztés a egészségpólusokban 2007. december 75 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése 4 1, 5 Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése 2008. II. félév 1, 6 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Mentésirányítási rendszer (OMSZ informatika) 3, 5 3,5  Összesen 284, 822 187

4 Regionális Operatív Programok tervezett fejlesztési forrásai 2007-2013 (Mrd Ft)
Prioritás Intézkedés Forrás - Mrd Ft Dél-Alföld 4. Humán infrastruktúra fejlesztés 4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 12,3 Észak-Alföld Humán infrastruktúra fejlesztés Egészségügyi intézmények fejlesztése 16,5 Közép-Dunántúl 5.2. Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 5,5 Dél-Dunántúl 3. Humán közszolgáltatások fejlesztése Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 13,4 Észak-Magyarország 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Egészségügyi ellátás korszerűsítése 21 Nyugat-Dunántúl 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6,3 Összesen: 75

5 Társadalmi Megújulás Operatív Program fejlesztési forrásai
Konstrukciók milliárd Ft milliárd Ft A bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési alapismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára 1 0,5 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 26, 13 6 Szűrőprogramok országos kommunikációja 2, 5 0,9 Koragyermekkori (0-7 év) program Egészségügyi humánerőforrás monitoring Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 13, 076 3, 5 Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése Foglalkoztatás támogatása 10, 4 4 Szervezeti hatékonyság fejlesztése 0,62 Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál 0,380 0,38 Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti eHealth rendszer használatának előkészítése Összesen 62, 88 20, 3

6 Az ellátórendszer fejlesztésének céljai és eszközei
Célok: Ellátás biztosítása az ellátatlan, hiányosan ellátott területeken, Erőforrás koncentrációja, Költség-hatékony működést elősegítő technológiák, technikák bevezetése, A telephelyek és pavilonok számának csökkentése, megszüntetése, Korszerű technológiák befogadására alkalmas és betegbarát környezetű hotelszolgáltatás kialakítása Eszközök:  Indokolt esetben új épület építése (tömbépület), épületbővítés  Épület rekonstrukció, felújítás, átalakítás  Megújuló energia bevezetése, energetikai rekonstrukció  Gép-műszer beszerzés  IT fejlesztés  Akadálymentesítés

7 Egészségfejlesztés és ágazati erőforrások fejlesztése
Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartás ösztönzése Egészséggel kapcsolatos ismeretek hatékony terjesztése Egészségfejlesztési programok támogatása A lakosság szűréssel kapcsolatos magatartásának befolyásolása Koragyermekkori egészségi állapotfelmérő rendszer fejlesztése Szerkezet átalakítást támogató humánerőforrás-fejlesztés Egységes ágazati HR monitoring rendszer Képzési támogatások Programok az orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok betöltése

8 A fejlesztésekről összefoglalóan
Lakosság-közeli szolgáltatások fejlesztése Progresszivitási elvek érvényesülése a fejlesztések során Az egészségi állapotnak megfelelő ellátás elérhetőségének biztosítása Elsősorban az ellátások minimumfeltételeinek biztosítása Fenntarthatósági garancia A szerkezetátalakítással összhangban modern ellátórendszer kialakításának támogatása, amely az erőforrások koncentrálásával a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése mellett, magasabb minőségű komplex szolgáltatásokkal költség-hatékonyabb gyógyító megelőző ellátásokat képes nyújtani

9 2007-2008: uniós fejlesztések ütemezése
Ütem: IV. negyedév – I. negyedév: Lakosság közeli ellátások fejlesztése Alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése: háziorvosi szolgálat, egészségház vagy egészségügyi-szociális központ (ROP)  6 régióban Járóbeteg-szakellátás fejlesztés (TIOP R1, R2, ROP alap- és járóbeteg-szakellátás)  25 kistérségi szakellátó központ, 9 átalakuló kiskórház, régiónként 3-4 alap vagy emelt szintű járó Mentés fejlesztése I. ütem: mentésirányítás  új diszpécserrendszer, vállalati folyamatok újraszervezése

10 sürgősségi fejlesztések (SO1, SO2, PIC/NIC, központi intenzív informatikai fejlesztések (TIOP)  min. 18 új, korszerűsített SO1 vagy SO2 osztály Egészségpólus beruházások: szükség szerint sürgősségi fejlesztések  9 egészségpólus intézmény (egyetemi klinikák és régiónként legnagyobb aktív ágyszámú intézmények) képzési pályázatok (TÁMOP)  kb fő képzése, 15 új kompetenciabővítő képzési tananyag, új hatásköri listák

11 2007-2008: uniós fejlesztések ütemezése
Ütem: II. –III. negyedév: Szerkezetváltást támogató infrastrukturális fejlesztések a fekvőbeteg ellátások terén, mentés II. ütem Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés  megszüntetett telephelyek, fejlesztéssel érintett terület arány a támogatott intézményben: 20% Onkológiai hálózat fejlesztése  6 fejlesztett központ, eszközcserék Rehabilitációs fejlesztések (ROP)  korszerű fekvőbeteg intézmények Mentés, légi mentés (TIOP)  új légi bázis, 163 felújított, 37 új mentőállomás

12 2007-2008: uniós fejlesztések ütemezése
Foglalkoztatás támogatás, HR monitoring rendszer (TÁMOP)  150 támogatott intézmény (hiányszakma, team-finanszírozás), országos szintű HR monitoring rendszer TÁMOP egészségfejlesztési alapismeretek, életmódprogramok  programokba bevont 500 település (egészségtervek, népegészségügy) Koragyermekkori program  új, egységes, országos lefedettségű koragyermekkori állapot-felmérési rendszer (0-7) Regionális egészségmonitorozás  országos hálózat

13 2007-2008: uniós fejlesztések ütemezése
Ütem IV. negyedév: Ellátórendszer fejlesztését támogató konstrukciók Informatikai fejlesztések (ágazati közhiteles nyilvántartások, betegazonosítási és eEgészségügyi rendszerek fejlesztése (TIOP,TÁMOP)  Ágazati Portál, termék és szolgáltatás nyilvántartások, kódrendszerek Szervezeti hatékonyság javítása (minőségfejlesztés és kontrolling)  80 tanúsított integrált minőségmenedzsment rendszerek, 30 bevezetett kontrolling rendszer, rizikómenedzsment képzés

14 Regionális struktúrák megerősítése
Fejlesztések 2009-ben II. szakasz: II. félév Regionális struktúrák megerősítése  Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése  intézményfejlesztés  Regionális vérellátó központok fejlesztése  6 egységesen magas színvonalú régióközpont  Térségi intézményközi informatikai fejlesztések  4 új és 3 továbbfejlesztett hálózat

15 Fejlesztések 2010-13 III. szakasz: szerkezetváltás befejezése
évi szerkezet-átalakítás továbbvitelét támogató konstrukciók meghirdetése  struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése, sürgősségi ellátások fejlesztése, onkológiai hálózat korszerűsítése  informatikai fejlesztések (nemzeti eEgészségügyi program)  egészségfejlesztés, egészségtudatos magatartás erősítése (életmódprogramok, egészségfejlesztési ismeretek és a kora gyermekkor (0-7 év) program folytatása)  humánerőforrás és szolgáltatás fejlesztés (foglalkoztatás támogatás, képzések, HR monitoring)

16 Uniós beruházások az ellátórendszer progresszív ellátási szintjein
Alapszintű járóbeteg-szakellátás R2 Önálló vagy önállóvá váló Emelt szintű járóbeteg-szakellátás R1 Területi kórházak szakkórházak Struktúraváltás-támogatás T I O P Onkológia Sürgősség Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok Egészségipar - pólusberuházások ROP Rehabilitáció Krónikus ellátás Klinikák + régiónként legnagyobb aktív számú kiemelt kórház Országos ellátások Járóbeteg-szakellátás Alapellátás Kistérségi új Mentés, vérellátás Á M Kiemelt kórházak Szakkórház *Országos intézetek * országos feladatokat ellátó minisztériumi gyógyintézetek és gyógyító-intézmények e m l t a p GOP

17 Fejlesztési alapelvek:
Az ellátórendszer talapzata: alapellátás és járóbeteg - szakellátás fejlesztése I. Fejlesztési alapelvek: hozzáférés területi kiegyenlítése szakmai inhomogenitás javítása a definitív és lakosság-közeli ellátását biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakításával: egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek integrációjával Koncepció az EüM honlapján ROP/TIOP lehatárolása: ROP: alapellátás és önálló vagy önállóvá váló járóbeteg szakellátó központok fejlesztése TIOP: „zöldmezős” kistérségi és kórházba integrált szakellátás fejlesztése

18 Alapellátás és járóbeteg - szakellátás fejlesztése II: megvalósítás helyzete
ROP-ok: beadási határidő meghosszabbodott 5 konvergencia régiókban Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl: június 9. Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl: június 23 Dél-Dunántúl: felfüggesztve Közép-Magyarország (csak járóbeteg szakellátás): lezárult március 31-én Többletkapacitás nem igényelhető: legfeljebb régión belüli kapacitását-csoportosítás terhére TIOP: beadási határidő február 29. RET-ek jóváhagyásával a többletkapacitás igények előzetes befogadása megtörtént értékelés-bírálati eljárás: 60 nappal meghosszabbított eljárás támogatási döntés: július 26.

19 A kistérségi járóbeteg szakellátási központok fenntarthatóságáról
Fenntarthatóság érdekében: Több lábon állást garantáló szakmai struktúra: finanszírozás az E-Alap több kasszájából (pl. járóbeteg-szakellátás, otthonápolás, kúraszerű ellátás, alapellátás, központosított alapellátási ügyelet, hospice) és egyéb opcionális elemek bevételi lehetőségeinek integrálása Az adott terület szükségleteinek figyelembe vétele: kötelező szakmaterületek kapacitásainak szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak különbözősége A heti 200 szakorvosi óra kapacitású járóbeteg szakellátás fejlesztés fenntartható működésének becslését a 2006 évi 1 teljes heti 30 órás járóbeteg szakellátási tényadatokat figyelembevételével határozta meg a tárca az OEP bevonásával Ha a fenntarthatósági modell alapján, illetve az optimális forgalom beállásáig valamely kistérségben létrejövő intézmény működtetése plusz hozzájárulást kíván, úgy ezt a fejlesztési megállapodásban résztvevő önkormányzatoknak joguk és lehetőségük van pótolni Együttműködés szükséges a terület ellátásában működő szolgáltatókkal

20 Rehabilitáció és krónikus ellátás: ROP (konvergencia régiók)
Fejlesztés alapelvei: munkaerő egészségveszteségét csökkentő, a megmaradt képességet fejlesztő komplex szolgáltatások kialakítása az ellátási formák és az infrastruktúra korszerűsítésével, a koordináció és az együttműködés fejlesztésével regionális rehabilitációs hálózat kialakítása (vezető szolgáltató és területi rehabilitációs szolgáltatók) Koncepció az EüM honlapján Megvalósítás helyzete: pályázat kiírása régiónként III-IV. negyedévben, rehabilitációs célú kiemelt projektjavaslatok a projektszelekciós csatornában

21 Fekvőbeteg szakellátás fejlesztése: TIOP és KMOP
Fejlesztés alapelvei: Fenntartható fejlődésű, finanszírozható szolgáltatási rendszer kialakítása A szolgáltatások azonos szintű és korszerű színvonalának megteremtése különösen a vezető halálokok szűrése és terápiája területén. Megvalósítás helyzete: Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban - pályázat az egyetemi klinikák és régiónként a legnagyobb aktív ágyszámmal rendelkező intézmények számára – pályázat módosult! Módosított beadási határidő: június július 1. Kiemelt projektek: - Uzsoki és Szent Imre kórház fejlesztési projektjei esetében a tervezési felhívás és útmutató készítése zajlik - kiemelt projektek szelekciós eljárásában: 2 további projekt döntés előkészítés szakaszában Közép-Magyarországon

22 TIOP 2.2.4. Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban
Kedvezményezettek: A) A évi CXXXII. Törvény 1. számú melléklete alapján kiemelt és területi kórházak B) Az egyetemi klinikák a vele egy településen lévő megyei, városi fenntartású szakellátó intézményekkel egy gazdasági társaságba tömörülve és integrált szervezeti formában működve Támogatás kerete: 50 Mrd Ft Támogatás összege: A) 250 – 5000 millió Ft, B) – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat megjelenése: III. negyedév

23 Sürgősségi ellátás fejlesztése: TIOP, KMOP
Fejlesztés alapelvei: Korszerű, hatékony és optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes betegközpontú rendszer kialakítása (egy bemeneti kapus rendszer), a PIC ellátás korszerű informatikai rendszerrel történő felszerelése, korszerű biztonságtechnikai helikopter leszállóhelyek biztosítása (elsősorban SO1-nél) Megvalósítás helyzete: TIOP A) Sürgősségi ellátás fejlesztése, SO1 és SO2 (ezeken belül gyermeksürgősségi ellátás) támogatására pályázat 1. forduló beadási határidő: július 1-15. TIOP 2.2.2B) PIC informatikai fejlesztése, központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése egyszerűsített pályázat várható megjelenési ideje: június. KMOP: eljárás egyeztetése szükséges, NFÜ kiemelt projekteket preferál, a tárca pályázati eljárást

24 Onkológiai ellátás fejlesztése: TIOP és KMOP
Fejlesztés alapelvei: Szakmai elvek szerint centralizált ellátás fejlesztése Onkológiai ellátásra specializálódó centrumok fejlesztése onkológiai fejlesztési koncepció az ÚMFT-s fejlesztésekhez az EüM honlapján Megvalósítás helyzete: Közép-Magyarország: 2 jelentős kiemelt projekt a projektszelekciós eljárásban A TIOP keretében a pályázat-előkészítés májusában kezdődik.

25 TIOP 2.2. 5. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása pályázat
Tervezett támogatható tevékenységek: Épület rekonstrukció, felújítás, bővítés, a regionális és a megyei centrumokban Gép-műszer csere, illetve hiánypótlások a minimum feltételeknek való megfelelés biztosítása, továbbá a költség-hatékony új terápiás, mellékhatásokat mérséklő korszerű új eszköz beszerzése. Daganat-diagnosztika korszerűsítése Sugárterápiás központok fejlesztése Onkológiai informatikai hálózat kiépítése Kedvezményezettek: állami, önkormányzati egészségügyi szolgáltatók Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: 250 – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: III. negyedév

26 Mentés, légi mentés:TIOP mentésirányítás: TIOP és KMOP
Fejlesztés alapelvei: esetek 90%-ában a 15 percen belüli elérési idő biztosítása a mentőállomás hálózat fejlesztésével, új mentőállomások létesítésével, jelenlegiek felújításával, korszerűsítésével, a bevethető egységek számának növelésével , egységes bevetés-irányítási rendszer kialakításával, vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetésével Támogatás csak a konvergencia régióban nyújtható Megvalósítás helyzete: OMSZ kiemelt projektjéről támogató kormánydöntés született Részletes tervezés előkészítése és alátámasztása megtörtént Tervezési felhívás és útmutató készítése megkezdődhet májusában

27 Információtechnológiai fejlesztések
Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése Kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók. Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: 10 – 36 millió Ft, Támogatási intenzitás: % Pályázat indítása: III. negyedév Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése Az egészségügyben nyilvántartott közhiteles adatok meghatározott körének megjelenítése az Ágazati Portálon (pl.: Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartása, Gyógyszertörzs, TAJ validálás), jogosultsági feltételek kialakítása elektronikus orvos kártya bevezetésével. Kedvezményezett: Egészségügyi Minisztérium/háttérintézménye Támogatás kerete: millió Ft Támogatás összege: millió Ft, Támogatási intenzitás: 100 % Kiemelt projektjavaslat benyújtása: III. negyedév

28 A projektszelekció menetrendje: fő a türelem!
Egyfordulós eljárás (75 nap a benyújtástól, egyszeri hosszabbítás max. +60 nap): formai-jogosultsági és teljességi ellenőrzés, hiánypótlás, (helyszíni szemle), előértékelés, bírálat, értékelési javaslat összeállítása és támogatási döntés Kétfordulós eljárás: (75 nap a benyújtástól , 5 milliárd Ft felett + 45 nappal meghosszabbítható): Az első pályázati fordulót követően a projektterv végleges elkészítésére a pályázónak a két forduló között legfeljebb fél év áll rendelkezésére az első fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától Kiemelt projekt: benyújtáshoz a tárca támogatása szükséges NFÜ szakértői értékelés, bírálat, Kormánydöntés, tervezési felhívás és útmutató, részletes projekttervezés, bírálat, támogatási döntés és szerződéskötés. A Kormánydöntés nem garancia a megvalósulásra.

29 Köszönöm szíves figyelmüket! További információk: www.eum.hu www.nfu.hu www.strapi.hu


Letölteni ppt "Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések