Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő!”"— Előadás másolata:

1 „Bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő!”
BRUNO GRÖNING (1906 – 1959 )

2 Elmélyülés Bruno Gröning tanításába
"Tanításom egy bizonyos életbölcsesség, ami szerint sok barátom él és sok sikert könyvelhetett már el. A tanítás elfogadása által életükben teljes változás jött létre, sőt még egészségi állapotukban is." Bruno Gröning tanítását soha sem foglalta írásba. Nem akart új filozófiát vagy ideológiát teremteni. Törekvése csak egy célt szolgált, hogy a szenvedőknek segítsen. Vallási tant adott nekik útravalóul, ami nem intellektuális vagy tudományos meggondolásokon alapult, hanem a szellemi törvényszerűségek ösztönös megérzéséből származott. Aki ezzel közelebbről foglalkozik, az felismeri, hogy mindez messze túlmutat a gyógyuláson. Felszólította az embereket, hogy higgyenek a jóban, és azt tettekben valósítsák meg. A keresztény felebaráti szeretet parancsolata képezi tanításának magját. Elmélyülés Bruno Gröning tanításába

3 Manapság sokan élnek abban a hitben, hogy a betegség csak úgy véletlenül, hirtelen lép fel és támadja meg az embert. "Minél messzebb került az ember Istentől, tudatosan vagy öntudatlanul, annál kevesebb élet maradt a testében, úgy, hogy alig van már annyi élet benne, hogy szervei úgy működjenek, ahogy az számára meghatározott. Az ember nem tudta életét teljes erővel élni. Elszakadt ettől az erőforrástól. Végeredményben elveszítette a nagy isteni erőforrással való kapcsolatot. Nem tudta többé felvenni Isten erejét. És így lett a teste egy romhalmaz.” A betegségek okai

4 "Isten szépnek, jónak és egészségesnek teremtette az embert
"Isten szépnek, jónak és egészségesnek teremtette az embert. Ilyennek is akarja látni. Eredetileg az emberek szorosan kötődtek Istenhez: szeretet volt, harmónia és egészség, minden egységben volt. Amióta azonban az első ember egy másik hangra, a Gonoszra kezdett hallgatni, aki kívül állt ezen az egységességen, s azt tette, amit az mondott neki, megszakadt a kötelék, s azóta Isten itt áll, az emberek pedig ott. Isten és az emberek között hatalmas szakadék nyílt. Nincs kapcsolat. Az ember magára hagyatva, ha még oly hívő, és sokat imádkozik is, élete során találkozik a Gonosszal, aki lehúzza a mélybe. Önök is eljutottak ide a mélybe életük folyamán. Önök is átélik a szerencsétlenséget, fájdalmakat, a gyógyíthatatlan bajokat. Azt mondom, ne menjenek még mélyebbre, én megtérésre szólítom fel Önöket! Jöjjenek fel, s én hidat építek a szakadék felett! A fájdalom útjáról térjenek rá az Isteni útra! Itt nincs szerencsétlenség, fájdalom, gyógyíthatatlan, itt minden jó. Ez az út visszavezet Istenhez!” Hogyan nyerheti vissza az ember egészségét, Bruno Gröning a következőképpen magyarázza meg:

5 Bruno Gröning az embereket állandóan a "nagy megtérés"- re szólította fel. Figyelmeztette őket, hogy a jóban való hitüket változtassák tettekké, és hagyjanak fel rossz szokásaikkal. Első sorban arra kérte az embereket, hogy ne gondoljanak a betegségükre. Kihangsúlyozta, hogy a betegség a rossztól jön, és az maga a rossz. A vele való foglalatosság azt jelenti, hogy egyetértünk a gonosszal. Ez meglassítja a gyógyulási folyamatot, sőt még meg is akadályozhatja. "Aki a betegséggel foglalkozik, fogva tartja azt, és elzárja az utat az isteni erő elől." Váljon el az ember a betegségétől, ne tekintse tulajdonának, hanem lássa benne a bajt. "A betegség nem tartozik az emberhez" A nagy megtérés

6 "Adják át nekem a betegségeiket, gondjaikat
"Adják át nekem a betegségeiket, gondjaikat! Önök nem képesek mindezt egyedül elviselni. Vállalom Önök helyett. De adják önként, mert lopni nem akarok.„ "Ha Önök a betegséget elengedik, hogy én levehessem a vállukról, akkor az úgy jól van, de ha ragaszkodnak hozzá, akkor semmit sem tehetek. A hetedik parancsolat megtiltja ezt: "Ne lopj!" Ha én az emberektől a betegségüket erőszakkal venném el, vétkeznék. Nem szabad lopnom! Ha valaki a betegségét szereti, fogva tartja azt,- aki el tudja felejteni, attól elveszem, s ha elengedi, akkor nemcsak gondolatokban, hanem tettekben is tegye meg. Hallgassanak szavamra! Nem akarom befolyásolni Önöket, de ha a betegségtől meg akarnak válni, akkor megszabadítom Önöket minden szenvedésüktől!" Bruno Gröning felajánlja az embereknek, hogy leveszi vállukról a betegséget:

7 "Hogyan került sor arra, hogy az ember beteg lett
"Hogyan került sor arra, hogy az ember beteg lett? Eredetileg nem volt beteg. Az emberek rosszat tettek, egyre rosszabbak lettek, generációról generációra. A rossz annyira elterjedt, hogy lassanként nem lehet élni. Veszekedés, vita már a családban is, és egyre több a háború, mint a béke a népek között! A gondok hozták a lelki szenvedést az emberiségre, és olyan mély gyökeret vertek, hogy az embereknek meg kellett betegedniük. Egyik terheli lelkileg a másikat. Az emberek eltorzultak, eltávolodtak a természetestől, sokan elveszítették Istenbe vetett hitüket. Aki azonban letér az isteni útról, az elválik az egészségtől is„ Ha az ember újból vissza akarja nyerni Bruno Gröning által az egészségét, késznek kell lennie arra, hogy megváljon a "rossz"- tól. Hátat kell fordítania a gonosznak, a betegségnek, meg kell válnia tőle, nem úgy gondolkozni, hogy "a reumám, az asztmám..." Bruno Gröning következő szavai világossá teszik ezt a kijelentését és megmagyarázzák a betegség keletkezését:

8 "Ésszel engem biztosan nem lehet megérteni."
Mit várt Bruno Gröning a segítséget kérőktől? Nem tiltakozik a logikus gondolkozás az ellen, hogy ezt komolyan vegye? Hogyan jön rendbe egy reumától deformált ízület, hogyan lesznek béna végtagok újra működőképesek? Hogyan lehetséges a betegséget Bruno Gröningnek leadni anélkül, hogy ő valamilyen kezelést is alkalmazna, igen, anélkül, hogy a panaszokat egyáltalán meghallgatná? Nem elfogadhatatlan ez minden normálisan gondolkodó ember számára? Ez valóban a nagy megtérés, amit Bruno Gröning az emberektől elvár és ez azt jelenti, hogy minden tudományos, értelem szerinti gondolkodást el kell magunktól vetni és valami magasabban hinni és elfogadni. Tanítása egészen más alapokon nyugszik, mint ami manapság elfogadott, nem a materialista korszellemből származó értelmi gondolkodás. Ezért gyakran mondta: "Ésszel engem biztosan nem lehet megérteni."

9 A gyógyáram Hogy a gyógyáram lényegét megmagyarázza, hasonlatokat vett segítségül. Istent egy elektromos erőműhöz hasonlította, az embert pedig izzólámpához. Ahogy az izzólámpa csak akkor tudja feladatát teljesíteni, ha az erőmű árama eléri, az ember is csak akkor tud az isteni rendben élni, ha Isten ereje táplálja. Saját magát egy transzformátorhoz hasonlította. A végtelen magas isteni energiát annyira változtatja meg, hogy minden ember csak annyit kap, amennyit képes magába fogadni. Az Ő erőfelvevő képessége határtalan volt. Így volt lehetséges például Traberhofon, hogy az emberek ezrei egyszerre érezték a gyógyáramot és hatalmas tömeggyógyulások következhettek be. Bruno Gröning megmagyarázta, hogy az ősi állapotban "az erőmű", vagyis Isten és a "vevőkészülék", vagyis az ember között közvetlen kapcsolat állt fenn. Az emberek úgy éltek a földön, mint Isten gyermekei, a legnagyobb egységben az Atyával. De amint elfordultak Istentől, kiestek az isteni rendből és kiszolgáltatták magukat a nyomornak és bajnak. Isten és az ember közötti kapcsolat megszakadt. Idővel egyre nagyobb lett a szakadék, amelyet az ember saját erejéből már nem tudott többé áthidalni. Bruno Gröning saját magát egy szellemi erő közvetítőjének tartotta, ami egyenesen Istentől jön és gyógyulást eredményez. Ezt az isteni erőt nevezte gyógyáramnak.

10 "És mert az ember sohasem tudott az eredeti, vagyis az isteni útra visszatérni, mert a hidat, ami ehhez vezetett, szétrobbantották, ezáltal csak úgy tévelygett ide-oda, - a hidat ehhez az igazi, isteni úthoz én építettem fel ismét, visszaállítottam, és ha Önök ezt a hidat használják, keresztülmennek rajta, akkor az útra, az isteni útra jutnak, ahol saját maguk megtalálják a kapcsolatot a nagy, egyedüli, isteni Művel, ahol megkapják az igazi, a helyes, az isteni életáramot, hogy aztán a továbbiakban jól, mindenekelőtt egészségesen élhessék életüket. És aki ezen a hídon átmegy és az igazi, isteni úton halad, az egészen mást fog érezni, az elcsodálkozik azon, hogy ott mi minden létezik, amit ő eddig még nem ismerhetett meg. Csak ott kapják meg Önök tényleg a csatlakozást a nagy isteni Műhöz, hogy aztán egészséges életet élhessenek.„ "És, aki ezen a hídon megy és ezen az igazi, isteni úton halad tovább, az egy egészen új érzést fog megtapasztalni, elcsodálkozik mindazon, mi minden van, amit még eddig nem ismerhetett meg. Csak ezen az úton kaphatják meg tényleg a nagy isteni műhöz a csatlakozást."


Letölteni ppt "„Bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések