Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JÉZUS KERESZTÚTJA CSALÁDOKNAK Kattintásra működik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JÉZUS KERESZTÚTJA CSALÁDOKNAK Kattintásra működik."— Előadás másolata:

1 JÉZUS KERESZTÚTJA CSALÁDOKNAK Kattintásra működik

2 Jézus odaadta az életét, mert ezt kérte tőle az Atya a megváltásunk érdekében. (Horváth I Sándor)

3 Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe,hogy a jogot nem hatalmaskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam,- hanem féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságra. Szeretteim felemelésére és nem lekezelésére. S ha valaki engem bánt meg a családban(szülőként vagy gyermekként) add,- hogy a Te türelmeddel viseljem, ne vágjak vissza, ne sértődjek meg, ne essek kétségbe. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust

4 Minden családnak és külön a család tagjainak van saját keresztje
Minden családnak és külön a család tagjainak van saját keresztje. Segíts Uram,hogy merjük felvenni és egymásért hordozni Olykor nehezünkre esik a a másik családtag elfogadása (szokásai,hangulati változásai, önzőnek tűnő viselkedése) Mindez nehéz kereszt,- időnként szeretnénk letenni, esetleg elmenni. Kérünk segíts,hogy érted és Veled együtt vigyük a keresztünket, türelemmel, egymásért. 2. Jézus vállára veszi a keresztet

5 Az élet és a család is néha nyomasztó teher lehet
Az élet és a család is néha nyomasztó teher lehet. Hányszor vagyunk egymás terhére-időnként a családban? Ha elesik valamely családtagunk (bűnével,gyarlóságaival) vajon nem tekintünk-e rá, mint a "farizeusok" , hogy bezzeg én nem ilyen vagyok És amikor én esem el, várom-e, hogy fölsegítsenek. Elfogadjuk-e egymás segítségét? Kérünk Uram, segíts megérteni családunk minden tagjának,hogy egymás nélkül nehezebb a család keresztútja! 3.Jézus először esik el a kereszttel

6 Az Édesanyák fájdalmának állomása
Az Édesanyák fájdalmának állomása. Az édesanyák szívük alatt hordják gyermekeiket és fájdalmasan hozzák a világra,de felsírásukra örömmel és szeretettel telik meg szívük. Életük a féltő,aggódó szeretet. Legnagyobb gond, ha elveszítik gyermeküket, nemcsak ha meghal,hanem ha elfordul tőle. Ilyenkor a szívük fáj, de lélekben csak a percre vár mikor tudja újból magához ölelni. Ez az " Édesanyai szeretet" titka,a minden percben megbocsátani képes,- irgalmas szeretet. 4. Jézus édesanyjával találkozik

7 A családjukért dolgozó apák kereszthordozásának állomása ez.
Az Atya gondoskodó jóságot oltott az apák szívébe a családért végzett munkához. Cirenei Simon először kényszerből vitte a keresztet, de látva a fáradt, elgyötört Jézus arcát, szeretettel segített vinni a keresztet. Cirenei Simon fiai követték apjukat, s ez a nagy titka az állomásnak. Példát mutatott fiainak, nemcsak a családért végzett munkával, hanem "Krisztus-követésben" is. Így, gondoskodott gyermekei lelki jövőjéről . 5.Cirenei Simon segít vinni Jézus keresztjét

8 Veronika leleményes,találékony szolgálatként, (a durva katonák és csőcselék dühével dacolva) lépett a Mester elé. Kendőt nyújtott neki,hogy letörölhesse arcát és szeretetével, enyhítse gyötrelmeit. Nem kellenek drága dolgok ahhoz,hogy szivünk szeretét kifejezzük egymásnak, elég egy " kendőnyi idő és figyelmesség " ! A szeretet leleményes, csak ne legyünk érzéketlenek mások, de főként családtagjaink iránt. Töröljük le bánatukat, fájdalmukat "kendőt nyújtó szeretettel.” 6.Veronika megtörli Jézus arcát

9 7.Jézus másodszor esik el a kereszttel
Jézus másodszor is leroskad a kereszt terhe alatt,- megtapasztalja mit jelent az érzéketlenség,- hogy fáj a viszonzatlan szeretet és a hálátlanság. Nekünk is fáj a szeretteinktől kapott érzéketlenség. A gyermeki hálátlanság, a házastársi hűtlenség, a reménytelenség. Jézus újból felállt és tovább ment,hogy megmutassa nekünk,- igenis felkell állni, nem szabad reménytelenségbe (kétségbe) esni. Hiszen Jézusra mindig számíthatunk. 7.Jézus másodszor esik el a kereszttel

10 8.Jézus találkozik a síró asszonyokkal
Az együttérzés és könnyek állomása ez amelyet Jézus is elfogad, de mégis felénk fordítja figyelmét. ("Sirjatok magatok és gyermekeitek miatt") És ez nemcsak az asszonyokra vonatkozik. Gondoljuk át életünket. Bánkódjunk magunkon mert lehet,hogy hűtlenek voltunk Istenhez, társunkhoz,szeretteinkhez nem gondoskodtunk megfelelően a ránkbízottakról Önző vágyainknak engedelmeskedtünk. 8.Jézus találkozik a síró asszonyokkal

11 9.Jézus harmadszor esik el a kereszttel
A kereszt terhe egyre nehezebb, Jézus harmadszor is leroskad mert mi szánalmasan, szégyenletesen ragaszkodunk szenvedélyeinkhez. Szenvedélyeink terhét a család is érzi, a testi, lelki erőszak, az irányitás vágya, a legszebb kapcsolatokat is szétzúzza,- anyagilag és erkölcsileg is. De van kiút ! Jézus harmadszori felállásával erre biztat minket. Kérünk Urunk ! Adj erőt ,hogy megváltozzunk, és családjainknak is hogy védő-szeretettel segítsük egymást. 9.Jézus harmadszor esik el a kereszttel

12 amiért a ruhátlanság, kiszolgáltatottság,
Uram, bocsáss meg nekünk amiért a ruhátlanság, kiszolgáltatottság, érzését okoztuk Neked. Hiúságunk, könnyelműségünk, által az elesettek iránti odaadó szeretetünket veszítettük el. Te hagytad,hogy mindenedet elvegyük,- hiszen a Te őszinte szereteted nem mérlegel. Megmutattad nekünk, hogy milyen az önmagát elosztó szeretet. Boldog az a család ahol, minden család tagnak első a másik iránti odaadó szeretet. 10.Jézust megfosztják ruháitól

13 A szegezés fájdalmai között mondta Jézus:
"Uram bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek" (Lk23-24) Ez a megtartó elkötelezett szeretet. Megmutatta nekünk(értünk), hogy milyen a véglegesen elkötelezett szeretet. Nincs visszaút, ez vonatkozik a család minden tagjára. Hűséggel, jellemes becsületes emberi értékrenddel élni, ezzel tartozunk egymásnak, de főként Jézusnak. Nekünk is példát kell mutatni ebben "modern,szabad" világban. Még ha maradinak tartanak akkor is. 11.Jézust keresztre feszítik

14 Halálával örök időkre szóló áldozatot vitt véghez mindnyájunkért.
"Beteljesedett",- sóhajtott fel az Úr ! Halálával örök időkre szóló áldozatot vitt véghez mindnyájunkért. A szeretet erős mint a halál, sőt még annál is erősebb. A család hitének, legnagyobb erőpróbája szeretteink halála. Vannak akik,- felháborodással lázadnak a családtagjaik halála miatt (főként ha fiatal volt) pedig csak egy jó (elviselhető) megoldás van. Szembenézni és együtt élni vele, felvállalni Krisztussal,-Krisztusért. 12.Jézus meghal a kereszten

15 Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, Mert szent kereszted által
megváltottad a világot.

16 Gyermekét elvesztő "Fájdalmas Édesanya állomása ez.
Szinte természetellenesnek tűnő titok. Hány édesanya temetett már el halott gyermekét Mária óta. Erre csak az isteni válasz lehet megnyugtató, hogy nem hal meg örökre, hiszen feltámad (unk). Ezért nem maradhatunk a halál foglyai, mert szívünk, lelkünk többre vágyik: az Atyához az örök életre. Oltsuk ezt be családtagjaink és gyermekeink szívébe, … 13.Jézust leveszik a keresztről

17 Jézust gyolcsba takarták és sziklafalba vájt sírba fektették.
A katonák a sír bejárata elé követ gördítettek mely elzárja a holtat a kintlévőktől. Életünk nehéz pillanata nekünk is szinte nehéz kő mikor szeretteink sírja fölött állunk. Bizony előfordulhat, hogy próbára teszi a fájdalom hitünket a az örök életről. Ilyenkor erősítsük egymást, Krisztus ígéretére hivatkozva. Aki benne hisz, soha nem hal meg, örökké él. Mert amikor úgy érezzük, hogy az Úr távol van, valójában akkor van hozzánk legközelebb. 14.Jézust sírba helyezik

18 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. (Mt 28.2) Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. (Mt 28.3)

19 Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: "Ne féljetek
Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: "Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! (Mt ) Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam." Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.(Mt )

20 s így köszöntötte őket: Egyszerre csak Jézus jött velük szemben,
"Üdv nektek!" Odafutottak, leborultak és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.„ (Mt ) Egyszerre csak Jézus jött velük szemben,

21 S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, Mt 28.20 és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." F E L T Á M A D O T T !

22 Ne féljetek a szenvedéstől és a haláltól!
Mivel Krisztus keresztje a szeretet és a megváltás jele, nem kell meglepődjetek azon, hogy minden igazi szeretet áldozatot követel. Ne féljetek tehát akkor, amikor a szeretet túl sokat követel! Ne féljetek, amikor a szeretet áldozatot követel! Ne féljetek Krisztus keresztjétől! A kereszt az Élet Fája. Minden öröm és minden béke forrása. Ez volt az egyetlen mód Jézus számára, hogy eljusson a feltámadásra és a győzelemre. Az egyetlen mód számunkra is, hogy részt vegyünk az ő életében, most és mindörökké. VÉGE (II. János Pál pápa beszéde Aucklandben november 26.)


Letölteni ppt "JÉZUS KERESZTÚTJA CSALÁDOKNAK Kattintásra működik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések