Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A közösségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A közösségi."— Előadás másolata:

1 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A közösségi versenyjog és a magyar vállalkozások érintettsége: szabályok és gyakorlat

2 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái 2.Jogválasztás 3.A közösségi eljárási szabályok: 1/2003/EK 4.A hazai versenyjogi alkalmazás változásai 5.Tpvt módosítási előkészületek 6.Eddigi tapasztalatok

3 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (1) – EK/magyar versenyjog – A vállalkozásokra vonatkozó szabályok: •Versenykorlátozó megállapodások •Erőfölényes visszaélések •Fúziókontroll A tagállamokra vonatkozó szabályok •Állami támogatások •Különleges/kizárólagos jogok •Tisztességtelen piaci magatartások •Fogyasztók megtévesztése •Versenykorlátozó megállapodások •Erőfölényes visszaélések •Fúziókontroll EK versenyjog Magyar versenyjog 1996. évi LVII. tv.

4 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (2) – EK jogforrások – •EKSz 3/g), 81., 82. Cikk •Tanácsi és bizottsági rendeletek –1/2003/EK tanácsi rendelet –139/2004/EK tanácsi rendelet •Közlemények •Esetjog: –Bizottsági határozatok –Bírósági ítéletek (Elsőfokú Bíróság, Európai Bíróság)

5 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (3) – versenykorlátozó megállapodások (1) – EKSz. 81. cikk & tanácsi és bizottsági rendeletek & esetjog  Alapelv: független vállalkozások – független piaci magatartások  Tilalom – általános és különös tilalmak [81(1)]  Jogkövetkezmény: semmisség [81(2)]  Kivételek: „kis jelentőségű” megállapodások (közlemény)  Mentesülés [81(3)]:  egyedi – négy mentesülési feltétel  csoportos – tanácsi rendeletek felhatalmazása alapján bizottsági rendeletek által megfogalmazott formában

6 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (4) – versenykorlátozó megállapodások (2) – Mentesülési feltételek [81(3)]: a megállapodás a)hozzájárul a termelés vagy forgalmazás javulásához vagy a műszaki fejlődéshez b)a fogyasztók részesednek az előnyökből c)a versenykorlátozás nem aránytalan d)a verseny valamelyest fennmarad Konjunktív és teljes körű feltételek! Reform: mentesítés helyett kivételi rendszer

7 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (5) – erőfölénnyel visszaélés – EKSz. 82. cikk & esetjog  „egyoldalú magatartás”  csak a visszaélés tiltott  általános és különös tilalmak  erőfölény megfogalmazása  nincs kivételi vagy mentesülési szabály

8 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (6) – a koncentrációk előzetes ellenőrzése – 139/2004/EK tanácsi rendelet  piaci szerkezetet érint (nem magatartást)  ex ante kontroll  kötelező engedélykérés bizonyos forgalmi küszöbhatárok felett  az értékelés szempontja: az „erőfölény teszt”  one-stop-shop rendszer

9 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1.A közösségi jog alapvető normái (7) – az érintett piac szerepe – A magatartás/szerkezetváltozás hatásainak terepe  termékpiac  földrajzi piac  = egységes belső piac (EK méretű)  < egységes belső piac, de több tagállami méretű  = tagállam területe  < tagállam területe  idő dimenzió (esetenként)

10 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 2.Jogválasztás (1) – milyen jog? melyik intézmény? – A csatlakozást követően: 1.Tpvt: GVH 2.Közösségi versenyjog: ─GVH ─Bizottság ─bármely más tagállami versenyhatóság ─tagállami bíróságok

11 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 2.Jogválasztás (2) – mikor melyik jog? – Alapkérdés: a tagállamközi kereskedelem érintettsége Külön közlemény szabályozza Széles értelmezés –érintheti –a kereskedelem körülményeit –érzékelhető mértékben (de minimis szabály) –több tagállamközi árumozgás –egyetlen tagállamra vagy akár annak részére kiterjedő magatartás esetén is fennállhat az érintettség

12 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 2. Jogválasztás (3) – különbségek az eljáró hatóságtól függően – A GVH jár el A Bizottság jár el Hazai jog: hazai ügyben EK/hazai jog párhuzamosan:  A közösségi jog által nem tiltott megállapodást nem tilthat meg megállapodást nem tilthat meg  A vállalkozások egyoldalú magatartására megengedett magatartására megengedett szigorúbb nemzeti szabályok szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazása alkalmazása EK jogot alkalmaz: saját eljárási szabályok és szankciórendszer Csak közösségi jogot alkalmaz Erőfölényes ügyekben leválasztást elrendelhet (ha nincs más hatékony, magatartási jellegű korrekciós intézkedési lehetőség) Kötelezettségvállalás lehetősége

13 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 3. A közösségi eljárási szabályok (1) – 1/2003/EK tanácsi rendelet – 1.a jogalkalmazás decentralizálása (tagállami versenyhatóságok és bíróságok) 2.European Competition Network – ECN (együttműködés!) 3.„de facto” jogharmonizáció 4.az egyedi mentesítési rendszer megszűnése 5.a 81. cikk (3) bekezdésének általános alkalmazása 6.fokozott bizottsági vizsgálati jogosultságok

14 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 3. A közösségi eljárási szabályok (2) – közlemények – Közlemények:  tagállamközi kereskedelem érintettsége (tkké)  versenyhatóságok együttműködése  81(3) cikk alkalmazása  Bizottság – tagállami bírósági együttműködés  a panaszok kezelése  Bizottsági „guidance letter”

15 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 3. A közösségi eljárási szabályok (3) – hálózati együttműködés – A versenyhatóságok együttműködése 26 versenyhatóság: European Competition Network  szoros együttműködés a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok között  ügyindításokról tájékoztatás a hálózaton belül  ügyallokáció  információcsere (bizalmas is!)  engedékenységi politikák kérdése  EK jogalkalmazás egységességének biztosítása

16 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 4.A hazai versenyjogi alkalmazás változásai (1) – magyar jogforrások –  1996. évi LVII. törvény (a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról – Tpvt.)  csoportmentességi kormányrendeletek Nagyfokú harmonizáltság!!!

17 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 4. A hazai versenyjogi alkalmazás változásai (2) – EK 81/82. cikk vs. Tpvt. 11/21. § – Közösségi jogalkalmazás GVH ügyindítás:  saját (panaszra, hivatalból, engedékenységi jelzésre: jogválasztás (belső eljárási mechanizmus)  ECN-től átvett ügyben: monitoring (jogválasztás kérdése eldöntött) A GVH eljárásában: együttműködés az 1/2003/EK rendelet és az együttműködési közlemény szerint

18 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 4. A hazai versenyjogi alkalmazás változásai (3) – bírói jogalkalmazás – Terepe:  GVH határozatok felülvizsgálata EK jog alapján (közjogi)  magánjogi eljárásban EK jog alapján (egyedi érdekek védelmében):  a szerződések érvényességének megállapítása  kártérítési kérdések Amicus curiae rendszer

19 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 4. A hazai versenyjogi alkalmazás változásai (4) – a fúziók áttételi rendszere – Megszűnt a kettős bejelentési kötelezettség GVH-s bejelentés helyett: észrevételek tehetők Rugalmas, kétirányú áttételi lehetőség:  a 4. cikk alapján előzetesen vállalati kérésre:  a Bizottságtól a tagállamhoz (4. cikk (4) bekezdés)  a tagállamtól a Bizottsághoz (4. cikk (5) bekezdés)  a bizottsági eljárás során tagállami kezdeményezésre:  a Bizottságtól a tagállamhoz (9. cikk)  a tagállamtól a Bizottsághoz (22. cikk)

20 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 5. Tpvt módosítási előkészületek (1) – induló állapot a csatlakozáskor – Társulási Megállapodás eredményeként: nagyfokú összhang 2003. évi XXXI. tv.: eljárásjogi lépések –a GVH jelölése tagállami versenyhatóságként –a magyar eljárásjog jelölése –az amicus curiae rendszer részletszabályai (EK jogra) –egyes eljárásjogi kérdések tisztázása

21 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. várható időzítése: 2005. június előkészítése folyamatban szakmai egyeztetések: 2005. április / május elemei:  mentességi rendszer (egyedi / csoportos)  eljárási kérdések (vizsgálati jogosultságok, adatok felhasználása, ügyvédi adatvédelem, stb.)  amicus curiae (a Tpvt. magánjogi érvényesítése)  fúziós módosítások, stb. 5. Tpvt módosítási előkészületek (2) – soron következő lépések –

22 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 6. Eddigi tapasztalatok 2004. május 1. – 2005. április 10. „saját” ügyek EK jog alkalmazásával 10/0/0 Más ECN tagok ügyeinek nyomon követése 308/42/18 EK fúziós ügyek áttekintése 295/363 Fúziós áttétel - Tanácsadó bizottsági ülések (ügyek) közel 30 Tanácsadó bizottsági ülések (jogalkotás) 10 Amicus curiae ügyek - ECA fúziós tájékoztatások 154/11

23 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 6. Eddigi tapasztalatok (2) 2004. május 1. – 2005. április 10.  jelentős munkateher növekedés  nem látványos munka (de nagyon érdekes)  meglepő tájékozottság (esetenként)  versenykultúra

24 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. 1/2003/EK Tanácsi rendelet magyarul: Értékelések – Fórum, vitaanyagok – Tpvt. módosítás segédanyagai http://www.stratek.hu/index.php?P=hir&L=1&M=3&T=1&HID=50 Remetei-Filep Ádám – Sárai József: Európai versenyjog és magyar csatlakozás Versenyjogi esetek – az Európai Bíróság gyakorlata (Osiris Kiadó, Budapest, 2000. szerk.: Boytha Györgyné – Hargita Árpád – Sárai József – Tóth Tihamér) A közösségi versenyjog alkalmazásának eljárási reformja I.-II. Külgazdaság 2004/3.-4. (Jogi melléklet)

25 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. A GVH honlapja: www.gvh.hu

26 Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Joint Venture Szövetség rendezvény: „EU versenyjog – tilalomfák és lehetőségek” Pécs, 2005. április 12. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A közösségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések