Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium"— Előadás másolata:

1 V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium
A PÉNZFORGALOM (II.) Összeállította: Naár János V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium Sátoraljaújhely

2 Készpénzkímélő fizetés
Készpénzkímélő fizetőeszköz: bank által kibocsátott, a későbbiekben igazi pénzre beváltható fizetési ígéret Fajtái: Csekk Bankkártya, fizetési kártya

3 Készpénzkímélő fizetések jellemzői
A fizetőeszköz birtokosa a pénzkövetelésével vagy a hitelkeretével rendelkezhet A készpénzforgalmat csak részben küszöbölik ki Az elektronikus fizetések speciális eszközöket igényelnek (ATM, POS-terminál) Olcsóbb, de időigényesebb, mint a készpénzfizetés Speciális kockázatai vannak

4 CSEKK Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír, írásbeli azonnali fizetési meghagyás, amelynek kibocsátója arra szólítja fel a bankját (címzettet), hogy a csekken feltüntetett összeget a csekk bemutatójának (birtokosának) fizesse ki (készpénzcsekk) vagy annak számláján írja jóvá (elszámolási csekk). A csekket a kibocsátó számláján lévő fedezet erejéig lehet beváltani.

5 A csekk törvényességi kellékei
a csekk elnevezése az okirat szövegében a kiállításának nyelvén; a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás; a fizetésre kötelezett neve (címzett); a fizetési hely megjelölése; a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölése, a kibocsátó aláírása.

6 Csekk minta: Fizessen e csekk ellenében számlakövetelésem(ünk)ből ………… Ft, azaz …………………. forintot …….…….……-nak , vagy a bemutatónak. A kiállítás helye: …………. …. , <kelte> számlatulajdonos aláírása

7 A csekkjogviszony szereplői
a kibocsátó: aki kiállítja a csekket és fizet vele, a címzett: az intézvényezett bank és a a kedvezményezett (rendelvényes): aki a csekket beváltja a bankban.

8 A csekk beváltásának határideje a kiállítás helyétől függően:
belföldön  8 nap (a határidő után még 30 napon belül beváltható, kivéve, ha a kibocsátó visszavonta), Európában és a Földközi-tengeri országokban  20 nap, más kontinensen  70 nap.

9 Nem váltja be a csekket a bank, ha
hiányoznak a törvényes kellékek, fedezetlen a csekk (kibocsátását a törvény bünteti), megrongálódott, helytelenül töltötték ki, nem a bejelentett módon írták alá, hamisított vagy hamis.

10 BANKKÁRTYA, FIZETÉSI KÁRTYA
Adott méretű (85×53×0,8 mm) plasztikból készült fizetési eszköz, amellyel a kártyabirtokos a vásárlások és szolgáltatások ellenértékét rendezheti (pl. bolti vásárlás, autópálya-használati díj, telefonkártya-feltöltés, átutalás indítása stb.), készpénzt vehet fel a kibocsátó által meghatározott bankjegykiadó automatából, befizethet bankszámlára, továbbá lekérheti pénzforgalmi számlájának egyenleginformációit.

11 A bankkártyák fajtái típusuk szerint:
Betéti kártya (debit): betétkövetelés a fedezete Hitelkártya (credit): hitelkeret a fedezete Terhelési (charge): a költekezés során felvett hitelt határidőre vissza kell fizetni Vegyes (mixed): az előzőek kombinációja Webkártya: feltölthető virtuális kártya (elektronikus pénztárca)

12 A bankkártyák fajtái a tranzakció terhelése szerint:
Használatkor terhelt kártya: a tranzakcióval egy időben vagy röviddel utána terheli a számlát a bank Halasztott fizetést lehetővé tevő kártya: hitel felvételét biztosítja, törleszteni kell Előre fizetett (prepaid): a feltöltött összeg erejéig használható (újratölthető)

13 A bankkártyák fajtái az azonosítás technikai megvalósítása szerint:
Dombornyomású: mechanikusan azonosít Mágnescsíkos: mágneses adatrögzítés Chipkártya: adatait memóriachipben tárolja Biomertrikus: egyedi testi jegyek alapján azonosítja a birtokosát Holografikus: hologramos adattárolású Hibrid: előzőek kombinációja

14 A bankkártyák fajtái kártyatársasághoz való tartozás szerint:
EC/MC Eurocard/MasterCard európai cég rendszere; emblémái: Premium, Gold, Business, Gold Business stb. VISA USA, a világ második legnagyobb kártyatársasága; emblémái: Gold, Classic, Electron, Plus, Business stb. AMEX American Express, Amerikai rendszer; hitelkártya; az OTP és a K&H terjeszti; emblémái: Blue, Gold, Platinum stb.

15 Készpénz nélküli fizetés
Számlapénz-forgalom: a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések összessége. Hazánkban 2012-ben az összes pénzforgalomnak 88%-át képezte a készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési forgalom. (Ez az arány Svédországban 97%, az USA-ban 93%.)

16 Készpénz nélküli fizetések jellemzői
A fizetés a felek bankszámlái közötti átírással történik: a bank a kapott rendelkezés szerint a fizetésre kötelezett fél pénzforgalmi számláját megterheli, a jogosult fél bankszámláján pedig jóváírja (elismeri) a fizetett összeget. Alkalmazásának feltétele: a kötelezettnek és a jogosultnak is legyen bankszámlája valamelyik pénzügyi szolgáltatónál.

17 Készpénz nélküli fizetések Előnyei
Költségkímélő (tartási, kezelési, szállítási költség nem merül fel) Biztonságos (elvesztés, lopás) Nyomon követhető (a feketegazdaság és a pénzmosás elleni küzdelem egyik eszköze) Egyszerűen és gyorsan végrehajtható Olcsóbb (nincs szükség bankjegyre és érmére) Információkat szolgáltat az elemzésekhez

18 Készpénz nélküli fizetések Hátrányai
Technikafüggő (a rendelkezésre állás nem 100%-os) Kockázatos a bank számára (nemfizetés: hitelezés, csalás) Időigényesebb (BKR rendszerben)

19 A pénzforgalmi számla A Magyar Bankszövetség szerint:
„A pénzforgalmi számla az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben (Art.) megállapított kötelezettsége alapján nyit. Pénzforgalmi számla nyitását és vezetését természetes személy is kérheti.”

20 A fizetési számlák jelölése 1.
BELFÖLDI FIZETÉSEKBEN Pénzforgalmi jelzőszám + számlatulajdonos neve

21 A fizetési számlák jelölése 2.
NEMZETKÖZI FIZETÉSEKBEN Nemzetközi fizetési bankszámlaszám (International Bank Account Number – IBAN kód): 28 alfanumerikus karakter (négyes csoportokban): 1-2. ISO országkód (Magyarország: HU) 3-4. ellenőrző szám 5-28. belföldi pénzforgalmi jelzőszám Az előző példában szereplő szervezet IBAN kódja: HU

22 Rendelkezés a bankszámla felett
Rendelkezésre jogosultak: Magánszemély nevére nyitott számla  tulajdonos vagy meghatalmazottja Szervezett részére nyitott számla szervezet képviselője által bejelentett személy(ek) Rendelkezés (megbízás) módja: Nyomtatványon (papíralapon) banki telefonvonalon / faxon Online (internetkapcsolaton)

23 A Készpénz nélküli fizetési módok
Átutalás Beszedés (INKASSZÓ) Akkreditív

24 ÁTUTALÁS A fizető fél megbízza a bankját, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. Hazánkban 2010-ben 206,3 millió átutalás történt, összesen milliárd forint értékben. A készpénz nélküli fizetéseknek döntő hányada átutalások formájában bonyolódik le.

25 Az ÁTUTALÁS folyamata

26 A papíralapú átutalási megbízás

27 Internetes átutalási megbízás

28 Az átutalások számának megoszlása a megbízás módja szerint
Forrás: Takács Kristóf - A hazai pénzforgalom számokban november, MNB

29 Az átutalás előnyei Bármilyen jogcímű fizetésre használható.
Nincs összeghatárhoz kötve. Akkor is alkalmazható, ha a felek a fizetés módjában nem állapodtak meg (alapértelmezett fizetési mód). A bank a megjelölt összeget a megbízás szerinti időben emeli le. A jogosultnak nem kell intézkedni a követelés beszedéséről. A fizető fél és a bankok számára is egyszerűen és gyorsan lebonyolítható.

30 Az átutalás fajtái Egyszerű átutalás: egy jogosult részére történő fizetés Csoportos átutalás: azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló megbízások kötegelt, egy csomagba foglalt benyújtása. A viszonylag kis összegű, de nagy tömegű fizetési megbízásokat indítók számára előnyös, pl. ………….... Rendszeres átutalás: a fizető fél adott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást, pl. ……………. A bank a megbízást lejáratig vagy visszavonásig teljesíti.  

31 BESZEDÉS (INKASSZÓ) A kedvezményezett megbízza a számláját vezető bankot, hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be (számoljon el). A hazai pénzforgalomban összességében kisebb jelentőségű, ritkábban alkalmazott fizetési mód, de bizonyos tranzakciókban, ahol a fizető fél érdekét is szolgálja a pontos fizetés (pl. ……..), jelentős számban alkalmazzák. (2012-ben a csoportos átutalás és beszedés a készpénzkímélő és a készpénz nélküli fizetési forgalomnak a 11%-át adta)

32 A BESZEDÉS folyamata

33 A papíralapú beszedési megbízás

34 Az beszedés fajtái (1.) Azonnali beszedés: a jogosult kezdeményezésére a kötelezett értesítése és hozzájárulása nélkül, sőt kifogása ellenére kerül végrehajtásra. A következő indokok alapján nyújtható be: Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: a fizető fél felhatalmazó levélben engedélyezi előzetesen a bankjánál a kedvezményezett számára, hogy ellene beszedési megbízás nyújtáson be. A megbízáshoz csatolandó a „Felhatalmazó levél”. Csekkbeszedés: csekk összegének beszedésére irányul, ezért a megbízáshoz csatolni kell a csekk eredeti példányát (a felhatalmazást testesíti meg).

35 Az beszedés fajtái (2.) Csoportos beszedés: a fizető felek felhatalmazása alapján a jogosul az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve nyújtja be a bankjához. A nagy tömegű, rendszeres fizetéseket fogadó jogosultak alkalmazzák, pl. ………………………. A fizető fél a terhelési nap előtt legalább hat nappal megkapja a szolgáltató számláját. A beszedést a fizető legkésőbb a terhelési napot megelőző nap végéig letilthatja. 

36 Az beszedés fajtái (3.) Határidős beszedés: a jogosult megbízza a számláját vezető bankot, hogy fizetési számlája javára, a kötelezett Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett számlája terhére a követelést szedje be. A MÁK erről értesíti a kötelezettet, aki a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére határidőt jelöl meg. A kifogásolási határidő legkorábbi időpontja a megbízás benyújtását követő 10. nap. Ha a fizető fél nem emel kifogást, ezt a beszedés teljesítéséhez történő hozzájárulásának kell tekinteni.

37 AKKREDITÍV (OKMÁNYOS MEGHITELEZÉS)
A bank (nyitó bank) a vevő megbízása alapján arra vállal kötelezettséget, hogy ha az eladó meghatározott határidőn belül a nevesített okmányokat (pl. a vevő által elismert számlát, az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot) hozzá benyújtja, akkor a meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti. Lényegét tekintve: egy bank írásba foglalt fizetési ígérete. Akkor alkalmazzák, ha az eladó nem bízik meg a vevő fizetőképességében vagy fizetőkészségében. Hazánkban ritka, de létező fizetési forma, elsősorban a nemzetközi fizetésekben alkalmazzák.

38 Az AKKREDITÍV folyamata

39 Az akkreditív előnyei Az eladó számára
A fizetés nem a vevőtől függ  nem tudja megakadályozni Nincs fizetési késedelem  a vevő nem tudja lassítani és nem is áll érdekében A vevő számára Az eladó szerződés szerint teljesít  egyébként a vevő nem írná alá teljesítési okmányt Időben megkapja az okmányokat  az eladónak csak akkor fizet a bank, ha az okmányokkal minden rendben van

40 A megbízások teljesítése
az aláírás(ok) és a rendelkezési jogosultság ellenőrzése a terhelési tétel előtt  fedezetvizsgálat. (Fedezethiány esetén  megbízás sorba állítása max. 35 napra) fizetési megbízások végrehajtása  az átvétel sorrendjében teljesíti a megbízás teljesített, ha a jogosult számláján jóváírták BKR-ben érkezett jóváírások fogadása  a jogosult a beérkezést követő munkanap reggelén rendelkezhessen VIBER-ben érkezett azonnali jóváírások  2 órán belül az ügyfél számláján kell lennie

41 A témához ajánlott digitális anyagok
Dr. Vigvári András: A pénzügyek alapjai. 4. fejezet: A fizetés rendszer. Budapesti Gazdasági Főiskola, 2013 Gyebnár Gyuláné: A fizetési forgalom lebonyolítása. (a Pénzügyi feladatok c. követelménymodul feldolgozásához) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A pénzforgalom (II.) prezentáció


Letölteni ppt "V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések