Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Natura 2000 érintettség megítélése, Natura 2000 hatásbecslés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Natura 2000 érintettség megítélése, Natura 2000 hatásbecslés"— Előadás másolata:

1 Natura 2000 érintettség megítélése, Natura 2000 hatásbecslés
dr. Gáspár Vera Natura 2000 osztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, Környezetvédelmi workshop

2 Natura 2000 hálózat: az Európai Unió közös természeti öröksége
a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához; a közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező helyzetének fenntartása illetve helyreállítása; a gazdasági és társadalmi igények, kulturális igények, helyi jellegzetességek figyelembevétele. A Natura 2000 hálózat az ország területének 21,43 %-át teszi ki.

3 Natura 2000 az Európai unió ökológiai hálózata

4 A Natura 2000 hálózat létrehozásának jogi háttere
Madárvédelmi Irányelv (79/409/EK, 2009/147 EK) - célja a tagállamok területén természetes módon elforduló madárfajok védelme Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK) - célja a biológiai sokféleség, a vadon élő növény- és állatfajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, - előírja az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 hálózat létrehozását Hazai átültetés: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

5 Natura 2000 területet érintő tervek és beruházások engedélyeztetési folyamata
Minden Natura 2000 területen megvalósuló vagy arra várhatóan jelentős hatást gyakorló terv, program, beruházás előtt megfelelő vizsgálatot kell végezni, a Natura 2000 terület jelöléséül szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások becslése érdekében. Terv, program: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet Beruházás: építkezések, egyéb beruházások vagy tevékenységek végrehajtása vagy a természeti környezetbe, tájba való egyéb beavatkozások, ideértve az ásványi nyersanyagok kitermelését is. Lehető legszélesebben kell értelmezni!

6 Igen Bizottság utólagos tájékoztatása

7 Natura 2000 területet érintő tervek és beruházások hatásbecslésének folyamata
ELŐVIZSGÁLAT (screening, átvilágítás)→ Ha a jelentős hatás nem zárható ki: HATÁSBECSLÉS→ a. kedvezőtlen hatás kétség nélkül kizárható: ENGEDÉLY b. a kedvezőtlen hatás kétség nélkül nem zárható ki: EL KELL UTASÍTANI a kérelmet vagy az ENGEDÉLY csak bizonyos szűk körű FELTÉTELEK mellett adható ki.

8 A jelentőség megállapítása
Ki vizsgálja? A beruházást engedélyező, azaz eljáró hatóság. (pl. felügyelőség, jegyző, közlekedési hatóság) Hogy dönti el? Saját információi alapján Szakhatóság bevonásával Szakértő bevonásával Belföldi jogsegély keretében bevonja a felügyelőséget Egyéb Mi az eredménye? Amennyiben a vizsgálat alapján a beruházásnak jelentős hatása lehet, akkor hatásbecslést kell végezni.

9 Mi minősül jelentős hatásnak?
Nincs minden esetre egyértelműen ráhúzható útmutatás Natura Kr. 15. számú melléklet 314/2005. Korm. rend melléklet 2/2005. Korm. rend §, 2. melléklet, Kvt. szerinti igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékek Szakmai mérlegelés (pl. NPI, vagy természetvédelmi szakértő véleményre célszerű alapozni)

10 Hogy vizsgáljuk a hatások jelentőségét?
A kedvező természetvédelmi helyzetet kell megőrizni illetve elérni. Az országban vagy az adott régióban ritka, szűk elterjedésű fajoknál vagy élőhelyeknél a legkisebb hatás is jelentős lehet. Csökkenő állományú, ismeretlen trendű vagy prioritás fajok és élőhelyek esetében különös elővigyázatosság. A 17. cikk szerinti jelentés évi 1%-os országos állományváltozási trendet jelentősnek ítél (pl. 1%-nyi élőhelyveszteség) Különbséget kell tenni a hatás intenzitása szerint is. Más, hasonló esetekkel végzett összehasonlítás. Az adataink, a becslések megbízhatóságát is mérlegelni kell.

11 Jelentős hatás hiánya esetén
A tevékenység engedélyezhető. Kármérséklő intézkedéseket elő lehet írni, de kompenzációs, kiegyenlítő intézkedések előírására nincsen mód. Jelentős hatás hiánya esetén is megfelelően dokumentálni kell a vizsgálat elvégzését. (hatósági határozat indokoló részében feltüntetni) Az eljárás során készült iratokban, illetve a hatósági határozatban, vagy szakhatósági hozzájárulásban fel kell tüntetni a vizsgálat során hozott jelentős hatás hiányának indoklását, indikátorokkal kell alátámasztani, a konzultációba bevont szervek, szakértők véleményét ismertetni kell.

12 Jelentős hatás esetén Mit kell megvizsgálni?
A Natura 2000 terület kijelölése alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. Mire kell figyelemmel lenni? Az érintett terület kiterjedésére Az érintett terület Natura 2000-hez való viszonyára (hálózaton kívül is lehet!) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra Ki készíti a hatásbecslési dokumentációt? A terv kidolgozója illetőleg a beruházó Ki végzi magát a hatásbecslést? A természetvédelmi hatóság A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei: 275/ melléklet

13 Hatásbecslési eljárás
A hatásbecslési dokumentációban foglaltak elemzésére, a tevékenység természetvédelmi hatásainak értékelésére, a tevékenység engedélyezhetőségének vagy az engedélyezés feltételeinek a kialakítására a természetvédelmi hatóság jogosult. Ha nem elég a dokumentációban szereplő adatok köre: hiánypótlás elrendelése, npi-től vélemény, adatkérés, tényállás tisztázása körében más szerv megkeresése, végső esetben az eljárás felfüggesztése. A tevékenység akkor engedélyezhető, ha a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá nem ellentétes a kijelölés céljával. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon (kármérséklő intézkedések előírása).

14 Engedélyezési feltételek a beruházás kedvezőtlen hatása esetén
Alternatív megoldás hiánya + kiemelt fontosságú közérdek + kiegyenlítő, kompenzációs intézkedés előírása Kivételes lehetőség! A feltételeket szűken kell értelmezni! Alternatív megoldás: a beruházás célját úgy valósítja meg, hogy kevésbé károsítja a védett értéket vagy egyáltalán nem károsítja először a zéró alternatívát kell vizsgálni; minden megvalósítható, ésszerű megoldás számít: alternatív helyszín, alternatív útvonal, eltérő nagyságrend, eltérő technológia; meghatározásában csak környezetvédelmi szempontok számíthatnak, gazdasági szempontok nem;

15 Kiemelt fontosságú közérdek
csak akkor lehet vizsgálni fennállását, ha nincs ésszerű alternatív megoldás; kiemelt fontosságú közérdekek: közegészség védelme, emberi élet védelme, közbiztonság, környezet védelme és egyéb (pl. gazdasági, társadalmi célok); az adott helyszínen való megvalósításhoz is fűződik-e kiemelt fontosságú közérdek; a kizárólag magánérdeket szolgáló projektek nem valósíthatnak meg kiemelt fontosságú közérdeket; hosszú távú érdekek; minden közlekedési és ipari beruházás hat a társadalomra (munkahelyteremtés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése), de nem mindegyikhez fűződik kiemelt fontosságú közérdek

16 Kiemelt közösségi jelentőségű fajokra, élőhelyekre vonatkozó speciális szabályok
A közegészség védelmétől, emberi élet, közbiztonság vagy környezet védelme érdekétől eltérő kiemelt fontosságú közérdek esetén ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét a megjelölt közérdek elfogadhatóságáról; pl. gazdasági, szociális érdekek; a Bizottság véleménye nem kötelező, de eljárást indíthat, ha véleményét nem veszik figyelembe; semmis a hatóság határozata, ha nem kéri ki a Bizottság véleményét (C-194/94); súlyos eljárási hiba, fel kell függeszteni a hazai eljárást, ameddig a Bizottság eljárása tart; Példa a Bizottság véleményére: Trupbach ügy, Audi, M8

17 Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedés
A kiegyenlítő intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a terület „az érintett bioföldrajzi régión belül” továbbra is a korábbi mértékben járuljon hozzá a természetes élőhelyek és az egyes fajok élőhelyei kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez. Formái: meglévő természetközeli területek helyreállítása vagy feljavítása (élőhelyrekonstrukció): az élőhely helyreállítása a természetvédelmi érték fenntartásával és a területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések teljesülésének biztosításával, illetve a megmaradó élőhely feljavítása azzal arányosan, amilyen mértékű negatív hatást a terv vagy projekt a Natura 2000 alá tartozó területre gyakorolt; élőhely áthelyezése: az élőhely kialakítása új vagy nagyobb területen, amely majd a Natura 2000 hálózat részévé válik; az élőhelyvédelmi irányelv értelmében új Natura terület jelölése.

18 A Bizottság utólagos tájékoztatása
Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy: jelentős a hatás, nincs más alternatív megoldás és kiemelt közérdek által kényszerítve mégis engedélyezi a beruházást, akkor kiegyenlítő, kompenzációs intézkedéseket kell előírnia. A felügyelőség a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon – a Minisztériumon keresztül – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Natura 2000 érintettség megítélése, Natura 2000 hatásbecslés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések