Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó."— Előadás másolata:

1 Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó

2 Személyi jövedelemadó 2014.
Dr. Orbán Ildikó

3 Külföldi vendégművész H: 2014.01.01
Zenész, énekes, színész, segédszínész, statiszta, bábművész, táncművész, cirkuszi és hasonló előadóművész Feltételek Nem kifizetőtől származó jövedelem Adókötelezettség egyezmény alapján, vagy annak hiányában Magyarországon terheli Tb szempontból nem belföldi Bármely 12 hónapban kevesebb mint 183 napot tartózkodik Magyarországon

4 Külföldi vendégművész adózása
Választása alapján 30 %-a költséghányad külön adózó – nincs családi kedvezmény Bevétel része a költségtérítés, szállásköltség is Nem önálló tevékenységnél napi arányosítással megállapítható a bevétel Végleges távozás előtt angol-magyar nyelvű egyszerűsített bevallás (adóazonosító nem kell) Mentes bármely 12 hónap max. 200 ezer forint bevétele , Ha nem választja, általános szabályok szerint vall be

5 Nevelőszülő jogviszonya H: 2014.01.01
A nevelőszülői jogviszonyt foglalkoztatotti jogviszonnyá minősítik (gyermekvédelmi tv) táppénz, nyugdíj stb. jár Bérjövedelemnek minősül Igénybe vehetik a családi kedvezményt is

6 Ingatlanértékesítés H: 2014.01.01
Nem lakásokra vonatkozó vagyoni értékű jog eladásánál is van időmúlás szabály A jog megszerzésének évét követő 6. évtől évente százalékkal csökkenthető a jövedelem 15. évtől nincs adókötelezettség

7 Egyéni vállalkozó Szünetelő egyéni vállalkozónak e minőségében nincs bevallási kötelezettsége – H: adóévről beadott bevallásra is Kisvállalkozói kedvezményre jogosító vagyoni értékű jogok köre kibővül a szoftvertermékkel H:

8 Bérbeadás költségelszámolása H: 2014.01.01
A fizetendő 14 % eho költségként nem számolható el Adóalap emelkedik 14 százalékkal – adóterhelés 2,24 százalékkal nő Példa: Bevétel Eho költség 14 % Más költségek Adóalap Adó 16 % ,6 128 Különbözet ,4

9 Országgyűlési képviselő (következő országgyűlés megalakulásától)
Jogállása változik Eddig önálló tevékenység Most nem önálló tevékenység Javadalmazásukról szóló tv. is változik

10 Bérjövedelem megszerzésének időpontja H: 2014-ről beadott bevallásra
Munkaviszonyból származó bérjövedelem 2014 évről beadott bevallásban először 2014 évi bérjövedelem a január 10-ig kifizetett jövedelem

11 Bevallási szabályok - adónyilatkozat
Egész évben szünetelő egyéni vállalkozó adhat adónyilatkozatot – nem kell nagy bevallás Aki nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot tesz, nem adhat adónyilatkozatot, de kérhet munkáltatói elszámolást is

12 Családi adóalap kedvezmény
Családi kedvezmény adóalap kedvezmény Egy-két gyerek után Ft/gyerek Három vagy több gyerek Ft/gyerek Családi kedvezmény elsősorban személyi jövedelemadóból érvényesíthető Ha van igénybe nem vett kedvezmény a személyi jövedelemadóban, akkor családi járulékkedvezmény

13 Családi kedvezmény Felváltva gondozott gyerekek
Mindkét szülő százalék családi pótlékra jogosult a gyermek mindkét szülőnél, és a szülő házastársánál kedvezményezett eltartottnak minősül. a szülő (házastárs) a családi kedvezmény 50 százaléka érvényesíthető. Szülő a fél-részt megoszthatja házastársával, élettársával A szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak

14 Családi járulékkedvezmény
Ha az adóból nincs fedezet, akkor a fizetendő egyéni járulék csökkenthető Miből érvényesíthető (levonási sorrend) Biztosított által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) Nyugdíjjárulék (10 %)

15 CsJK Ki veheti igénybe? Mértéke:
Biztosított családi kedvezményre jogosult Közös igénybe vételre jogosult biztosítottak közösen A jogosulttal együtt élő házastárs, élettárs biztosított megosztással Mértéke: Szja-ból ténylegesen nem érvényesítet összeg 16 százaléka Biztosított jogosult és biztosított házastárs, élettárs egymásra tekintettel Csak egyszeresen

16 Kedvezmény érvényesítésének sorrendje
Családi adóalap kedvezmény meghatározása Ténylegesen érvényesített családi kedvezmény levonása Összevonva a több jogosult által érvényesített családi adóalapkedvezmény Összevonva a megosztással érvényesített kedvezménnyel Különbözet 16 százaléka a lehetséges járulékkedvezmény Tényleges járulékkedvezmény meghatározása

17 Nyilatkozat a családi kedvezményhez
Az eddigieken túl: az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. + Bevallásban, munkáltató elszámolásban ha több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása a másik fél adóazonosító jele hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt. A jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal történő megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.”

18 CsJK példa 1 kereső 3 gyerek
Havibér Ft Gyerekek után járó kedv Ft Fizetendő szja Ft Érvényesített CsK Ft CsJK ( – )x0, Ft-ból Természetbeni eg.bizt.jár (max.4 %) Ft Pénzbeli eg.bizt.jár (max.3%) Ft Nyugdíjjárulék (max.10 %) Ft Fizetendő járulék Ft Havi nettó jövedelem növekedés Ft

19 Járulékkedvezmény havi összegének megállapítása
Adóelőleget megállapító munkáltató Adott hónapra kiszámított járulék-kedvezményt érvényesíti Bevallásban be kell vallani Nem kell visszafizetni, ha végül van szja-fizetési kötelezettség Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt 12 % különbözeti bírsággal növelten kell visszafizetni

20 Családi járulékkedvezmény hatása
A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet az Szja tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (kivéve szakszervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni.  A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

21 Családi járulékkedvezmény adóelőleg megállapításánál
A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha adóelőleg megállapító munkáltatónak minősül havi összege a családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti havi összege és a tárgyhavi szja adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő a) természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és b) nyugdíjjárulék Levonási sorrend: természetbeni egészségbiztosítási járulék ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem elég pénzbeli egészségbiztosítási járulék ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem elég, nyugdíjjárulék Nem kötelező kérni Csak a jogosultak kérhetik (év közben járulékkedvezmény megosztás nincs)

22 Havi járulék- kedvezmény számítása
Két kereső, 3 gyerek anya apa családi Havi kereset Gyerekkedvezmény Érvényesített adóalap kedvezmény Járulék kedvezmény alap Lehetséges járulék kedvezmény (16 %) 30 620 Tényleges járulék kedvezmény 20 060 Nem érvényesített kedvezmény 10 560

23 Felelősségi szabályok
Jogosulatlanul érvényesített járulék kedvezmény az igénybe vett családi járulékkedvezményt 12 százalék különbözeti bírságot az adóbevallás benyújtására előírt határidőig meg kell fizetni. Nem kell különbözeti bírságot fizetni, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja meg.

24 Járulékkedvezmény adóbevallásban
Járulékkedvezményt az éves bevallásban be kell vallani családi járulékkedvezmény alapját, Megállapított összegét, Érvényesített összegét Ha a családi járulékkedvezmény megállapított összege több, mint az érvényesített különbözet az adóbevallásban, munkáltató elszámolásban igényelhető

25 Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó őstermelő
Egyéni vállalkozó járulékkedvezményt nem érvényesíthet a havi minimális járulékalap után Kedvezmény csak  a tényleges kivét, illetve tagi jövedelem után érvényesíthető Példa: vállalkozó kivét 90 ezer forint 7 százalékos egészségbiztosítási járulék minimálbér 150 százaléka után 10 százalék nyugdíjjárulék a minimálbér után járulékkedvezménnyel csak a 90 ezer forintos kivétre eső járulék erejéig élhet Őstermelő, ha a járulékait a minimálbér alapul vételével fizető érvényesítheti a kedvezményt EVA –a egyéni vállalkozó a minimális járulékfizetés igénybe veheti

26 CSJK egyéni vállalkozó, őstermelő
biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét saját maga állapítja meg. A biztosított egyéni vállalkozó a havi, a mezőgazdasági őstermelő a negyedéves családi járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagy ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre nyugdíjjárulékként nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be. egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt érvényesítése kedvéért vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be

27 Önkéntes pénztár - célzott támogatás H: 2013. 01.01.
Célzott támogatásként nyújtott szolgáltatás béren kívüli juttatás, ha Évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és minimálbér szorzatát 500 ezer forintos értékhatárba nem számít be Értékhatárt meghaladó rész egyes meghatározott juttatás Célzott támogatás szolgáltatás adómentes 2013.január 01 – május 18. közötti juttatásra munkáltató választhatja az új szabályt – május hónapra kell bevallani a közterhet

28 Nem munkaviszonyra tekintettel juttatott célzott támogatói adomány
Példa: Adomány: Bevétel (jóváírt összeg) Szja alap: (1000 x 0,78) 780 Szja: (780 x 0,16) ,8 Rendelkezés: (1000x02) 200 Eho alap: (1000 x 0,78) Eho: (780x0,27) ,6 Tényleges terhelés: (124,8+210,6-200) ,4 Összterhelés: ,54

29 Önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozat
legfeljebb 150 ezer forintig egységesen, ebben Befizetett összeg és egyéb jövedelem 20 százaléka egészségpénztár, önsegélyező pénztárba elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10 százaléka a lekötés adóévében, prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka,

30 Nyugdíjbiztosítás Nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol biztosítói teljesítés a biztosított halála, vagy a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve Elérési szolgáltatás nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig legalább 10 év eltelik (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják) Valamennyi feltételnek fenn kell állnia

31 Rendelkezési jog Csak a nyugdíjbiztosítás szerződője
Befizetett biztosítási díj Más magánszemély által fizetett, adómentes díj után Kifizetőnek nem minősülő más, nem magánszemély által fizetett, összevont adóalapban adóköteles díj A megjelölt biztosítóhoz teljesít az adóhatóság

32 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye
2013. december 31-ét követően kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre, vagy 2014. január 1. előtt kötött, módosított szerződésre nem lehet Csak magánszemély szerződő esetén Befizetett összeg 20 %-a, maximum Ft visszajár Adózó által megjelölt biztosítóhoz kérhető Belföldi és EGT-államban letelepedett biztosítóval megkötött szerződésre

33 Kedvezmény visszafizetése
Visszafizetési okok: Nyugdíjbiztosítás szolgáltatás nélkül szűnik meg Szerződés módosul, és a nyugdíjbiztosítás feltételeinek már nem felel meg Az igénybe vett kedvezményt 20 százalékkal növelten kell visszafizetni

34 Kedvezmény visszafizetése
A visszafizetési kötelezettséget a biztosító állapítja meg, és a fizetendő adót levonja a szolgáltatásból Ha az adó nem vonható le hiánytalanul, biztosító igazolása alapján a magánszemély bevallja és megfizeti

35 Nyugdíjbiztosítás kedvezménye külföldi biztosítónál
Biztosítónak vállalnia kell, hogy a magyar szabályok szerint adatszolgáltatást teljesít A visszautalt összeget a nyugdíjbiztosítási szerződésen írja jóvá a biztosító Rendelkezés és szankciós visszafizetés önadózással

36 Rendelkező nyilatkozatok korlátozása
Összes kedvezmény 280 ezer Ft/év Önkéntes pénztári kedvezmény (150 ezer Ft/év) NyESZ-R kedvezmény (100/130 ezer Ft/év Nyugdíjbiztosítási kedvezmény (130 ezer Ft/év) Ha a teljes összeg nem utalható ki, az egyes rendelkezések arányában utalnak Ha utóbb önellenőrzés, vagy utólagos adómegállapítás miatt az adó nem nyújt fedezetet, az adóhatóság azt határozattal írja elő

37 Kultúra utalvány Kulturális szolgáltatás adómentes
muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás Éves szinten 50 ezer forint egy kifizetőtől

38 Adómentességek H: Nemzet Művésze díj - havi életjáradék (legkisebb öregségi nyugdíj 23-szorosa) Uniós pályázat keretében nyújtott szolgáltatások – akkor is, ha egyébként adóköteles Hajdú-Bét Zrt., Novofarm Rt., Pápa Hús Kft. Élőállat beszállítóinak fizetett kártalanítás – 2013-ban is egyéni vállalkozó, őstermelő esetén agrár csekély összegű támogatásnak minősül Minden más kártalanítás adóköteles

39 Termőföld Nem minősül termőföldnek a halastó
H: december 15. Termőföld értékesítésének jövedelméből jövedelemkorlát nélkül adómentes évi 200 ezer forint. Birtok-összevonási cél fogalma Ügyletet megelőzően vevő tulajdonában lévő föld és a vásárolt föld szomszédossá válik Akkor is ha több ügyletben, de éven belül Szomszéd akkor is, ha út, árok csatorna választja el

40 Sportbelépők adómentessége
Kifizetői juttatás Értékhatár nincs Sporttörvény szerinti sportesemény: sportszervezet, szakszövetség, sportági szövetség szervezésében Belépőjegy, bérlet A számla a juttató cég nevére szól

41 Kockázati biztosítás H: 2014.01.01
Kockázati biztosítás – ha a biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor térít, de Nem kockázati biztosítás, ha a szolgáltatás nem több, mint a befizetett díj és hozama Díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés nem a díjfizetőt illeti meg Ha a szerződés futama alatt szerzi meg a jogot a magánszemély, akkor visszamenőleg nem kockázati biztosításról van szó → minden addigi díj adókötelessé válik

42 Kockázati biztosítás adómentessége
Más személybe értendő a Belföldi kifizető Külföldi, kifizetőnek nem minősülő, nem magánszemélyek Továbbra is a minimálbér 30 %-áig, de nem lehet díjvisszatérítés

43 Hiteladósokat segítő szabályok H: 2014.01.01
Pénzkölcsönből eredő követelés elengedése adómentes, ha Diszkrimináció mentes Független felek között történik Kamatmentes kölcsön adómentes, ha Célja a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása, megőrizze

44 Lakáscélú munkáltatói támogatás H: 2014.01.01
Adómentesen adható Hitelintézettől Korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitel visszafizetésére, törlesztésére Továbbra is Pénzintézeten keresztül Vételár, építési költség 30 százalékáig Lakás a méltányolható lakásigény mértékét ne haladja meg.

45 ART VÁLTOZÁSOK – 2014. Dr. Orbán Ildikó

46 KIUTALÁS, TÚLFIZETÉS 24.§, 37.§, 43.§
Túlfizetés fogalma: Eddig: ellentmondás a túlfizetés és elévülés szabályai között. Adótartozásnál nagyobb összegű befizetés (visszaigénylő bevallás, átvezetés, jóváíró határozat nem) Új: adófizetési kötelezettséget meghaladó összeg a folyószámlán = évültetés helyett minden átvezethető a tartozásokra Túlfizetés (költségvetési támogatás mellett) kiutalása csak azonosító jel birtokában igényelhető (pl. törölt adószám esetén nem) Kényszertörlés alatt állók esetében is lehet a túlfizetést hivatalból átvezetni Ellenőrzés befejezését és lefolytatását akadályozó ok befolyásolja a kiutalás időpontját Csoportos áfa-alany tagok közötti átvezetés: tagok erre irányuló előzetes megállapodása alapján. Adóhatóságnak be kell mutatni.

47 Elektronikus fizetési rendszer (EFER)
Cél: különböző adónemen lévő kötelezettség összevontan, egy összegben utalható A befizetés felosztása automatikusan, az adózó rendelkezése alapján történik. Szereplők Internetbankkal rendelkező adózó A rendszerhez csatlakozott számlavezető bank Központi elszámoló rendszer

48 EFER használatának feltételei
az adózó a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett ügyfélkapu regisztráció a ‘T180 számú adatlapon vagy a 01-A lapon valamennyi elektronikusan intézhető adóügy intézésére, vagy a 01-B lapon az „l” pontban, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállításához adott adózói meghatalmazást az adózó csak a NAV által meghatározott adónemű számlákat vonhatja össze (melléklet egy klikkelésre), az adózónak az internet bank használatához van szerződése a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézettel; az adózó pénzforgalmi számláját az EFER-hez csatlakozott pénzintézet vezeti (jelenleg csak az OTP);

49 EFER használatának folyamata
eBev felületen megbízást adni, jóváhagyni A végösszegre adott megbízás megjelenik az adózó számlavezető bankjánál Internetes felületen a megbízást jóvá kell hagyni Az átutalás megtörténik A beérkezett pénzt az adóhatóság a eBev felületet megadott megbízás szerint felosztja

50 Számlázó program bejelentése (tervezett H: 2014. 07.01.)
Számlázó programot a beszerzést, vagy használatbavételt követő 30 napon belül kell bejelenteni nevét, azonosítóját; fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát; értékesítőjének nevét, adószámát; beszerzésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program adatait, és kivonás időpontját 30 napon belül bejelenteni. A bejelentett program nem lehet demo verziójú vagy tesztüzemben működtetett

51 Számlázó program kellékei (tervezet H: 2015. július 1)
A számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, melynek elindításával adatexport végezhető a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra. Az adatexport eredményéről űrlapkitöltési funkciót kell biztosítani. (H: július 1.) Próbaszámlázás - Az adóhatóság a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizheti, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát. (H: )

52 BEVALLÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Tao-bevallást helyettesítő nyilatkozat benyújtási határideje: május 31. (eddig február 25.) Kijavítás iránti kérelem: adót, adóalapot nem érintő választás pótlására, módosítására Bevallást esedékesség előtt is lehet önellenőrizni: befizetésre, kiutalásra az általános szabályok vonatkoznak Adónyilatkozat: családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap és külön adózó jövedelmek együttes összegét tartalmazza + ez szerepel a jövedelemigazolásban is Minden illeték-re vonatkozó bevallás önellenőrizhető (tranzakciós, bírósági eljárási illeték utólagos elszámolása)

53 ELLENŐRZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Megbízólevél elektronikus kézbesítése: H Ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer a kézhezvételt igazolta Elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított 5. napot követő munkanapon beáll a kézbesítési vélelem Adózók által használt szoftverek, informatikai rendszerek ellenőrizhetősége (logikai ellenőrzés) Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnél is Folyamatban lévő ellenőrzésekre is alkalmazni kell Iratanyag bevonása: maximum 60 nap helyett az ellenőrzés befejezéséig

54 VÉGREHAJTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Végrehajtható okirat: bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági értesítés, megkeresés – eddig fizetési meghagyást adott ki az adóhatóság Végrehajtási kifogás elkésettsége: első fok érdemi vizsgálat nélkül elutasítja Végrehajtás hatálya kiterjeszthető a foglalást követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre értesítéssel (nem kell új eljárást indítani) Érvényes licit legkisebb összege: Ft, Ft-nál nagyobb kikiáltási ár esetén Ft Végrehajtás szünetel: adótartozás érvényesítése érdekében harmadik személlyel szemben indított polgári peres eljárás alatt

55 VÉGREHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK
Ingó árverés: második sikertelen elektronikus árverést követő 30 nap elteltével ismételhető (6 hónap helyett) Helyszíni eljárás: Munkanapon 6-22 óra között Igazgató írásos engedélye alapján bármikor Szállítás alatt álló ingóság engedély nélkül bármikor (kivéve: postára feladott pénz, küldemény, közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog) Kamat inkasszó esetén: jogosulatlan beszedéstől (nem az önkéntes befizetéstől) számítódik

56 EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség törlése hivatalból: külföldön tartózkodás, halál esetén Irat címzése meghatalmazottnak: adózó neve + meghatalmazott neve és minősége Elévülés nyugszik: büntetőeljárás kezdő időpontjától a jogerős befejezés napjáig Külföldi illetőségigazolás nyelve: angol, annak magyar szakfordítása, más idegen nyelven készült okirat magyar szakfordítása (angol példány magyar szakfordításának másolata helyett)

57 MULASZTÁSOK Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt: volt vezető tisztségviselő is bírságolható, ha ő mulasztott Adószám felfüggesztés: egy éven túl mulasztó adószámát felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltével töröljük Adóregisztráció: tag az egyszemélyes gazdasági társaság tagja is Feltöltés: figyelmen kívül kell hagyni esedékesség napján – mérleg fordulónapján alkalmazott árfolyam különbségét

58 PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATOS MULASZTÁSOK
Üzemeltetéssel kapcsolatos szabályok megsértése: 500 ezer/10 millió Ft mulasztási bírság Üzletzárás 12 nyitvatartási napra Ismételt mulasztás: 30, további 60 nyitvatartási nap Üzlethelyiség nélkül: bírság mellett 200 ezer/500 ezer Ft bírság Ismételt mulasztásnál kötelező kiszabni 500 ezer/1 millió Ft bírság: Forgalmazási engedély nélküli forgalmazás, Visszavonás utáni továbbforgalmazás, Engedélyezettől eltérő pénztárgép forgalmazása, Szervízeléssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegése

59 ADATSZOLGÁLTATÁS, ADÓTITOK
Idegenrendészeti hatóság: Adóhatóságnak: adózó elérhetősége, azonosítási adatai, jövedelmi, vagyoni viszonyairól Adóhatóság: idegenrendészeti feladatok ellátásához kapcsolódó adatokról Közjegyző: örökös kérelmére, örökös tájékoztatása érdekében az elhunyt kiadmányozás napján nyilvántartott adótartozásáról/túlfizetéséről KEK KH: gépjármű vagyonszerzési illeték kiszabásához szükséges okmányok másolati példáját kiadja

60 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Adóváltozások 2014 Dr. Orbán Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések