Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intencionális alapállás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intencionális alapállás"— Előadás másolata:

1 Intencionális alapállás
Mentalizáció Intencionális alapállás

2 Daniel Dennett szerint a különféle intencionális állapotok (hitek és vágyak stb.) - amelyek az úgynevezett népi pszichológia révén írhatók le - a viselkedés szintjén definiálhatók.

3 Dennett a behaviorizmus szemére veti, hogy miközben (helyesen) a hitek, vágyak tulajdonításának kritériumaként kezeli a viselkedést, eleve kizárja azokat az elkülöníthető belső agyi állapotokat, melyek hiteink és vágyaink okai.

4 Természetesen senki sem gondolhatja, hogy a hitek és vágyak azonos fajta entitások, mint az agyi állapotok. Dennett szerint olyan bonyolult rendszereknek, mint az emberek, állatok vagy éppen a sakkozó komputerek számtalan különféle és egymással kompatibilis leírási szintjük van.

5 A rendszerek intencionális terminusokkal történő deskripciója magas szintenű absztrakt megragadás. Például egy meglehetősen kifinpomult sakkozó komputert (Deep Blue) a következő három szinten írhatunk le:

6 Tekinthetjük fizikai rendszernek, mely a fizika törvényei révén működik, azaz a mikrochipek, érzékelők stb szintjén.

7 Tervezetként is kezelhetjük, melynek különféle részei speciális funkciókat látnak el, és együttműködésük eredményeként jellegzetes viselkedések jönnek létre (a komputer megvalósít egy sakkozó algoritmust).

8 Ha az intencionális leírás mellett döntünk, akkor olyan ágenst látunk a sakkozó komputerben, aki racionálisan cselekszik. Hiszen vágyik rá, hogy legyőzze ellenfelét, és azt hiszi, ha így és így lép, akkor előbb utóbb mattot ad. Ismernie kell tehát saját céljait, a korlátokat és rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű és minőségű információval.

9 Dennett szerint ez a három alapállás áll rendelkezésünkre a különféle komplex rendszerek leírására. A fizikai, tervezet és intencionális alapállás révén értelmezhetők és bejósolhatok a különféle általunk értelmezni kívánt rendszerek. Mindig azt a stratégiát kell alkalmazni, aminek révén a legpontosabban jóslásokra vagyunk képesek az adott speciális esetben

10 Az intencionális alapállás például (szemben a fizikai és a tervezet-stratégiákkal) kiválóan alkalmas egy sakkozó komputer cselekedeteinek bejóslásához és megvilágításához. Az intencionális alapállás azonban nem mindig célravezető. Ha a komputer hirtelen furcsán kezd viselkedni, azaz értelmetlen lépésékre ragadtatja magát, a tervezet alapállás révén ragadható meg a hiba forrása.

11 Dennett szerint egy rendszer csak akkor tekinthető intencionálisnak, ha a viselkedésére racionális interpretáció adható. Az intencionális alapállás egy olyan teoretikus stratégia, melynek révén a rendszer működése előre jelezhető vágyak és hitek tulajdonítása révén.

12 Elvárjuk a rendszertől, hogy a számára adott körülmények között ésszerűen cselekedjék. Viselkedésének értelmezése során olyan hitekkel és vágyakkal látjuk el, melyekkel rendelkeznie kell ahhoz, hogy meg tudja védeni magát, azaz képes legyen érzékelni a környezetének változásait stb.

13 A propozicionális attitűdök tulajdonításának van egy redukálhatatlanul normatív aspektusa. A hiteket és vágyakat tulajdonító stratégiát lehetővé tévő alapgondolat (az interpretativizmus lényegi magva) az, hogy egy organizmusnak bizonyos vágyat vagy hitet tulajdonító állítás akkor igaz, ha a rendszer viselkedésének legátfogóbb interpretációja megerősíti, hogy a vizsgált ágens rendelkezik a neki tuljdonított a hittel vagy vággyal. Az interpretáció ezen fajtája racionalizálja a rendszer viselkedését.

14 Az intencionális alapállás másik jellemző vonása, hogy az általa végrehajtott interpretáció nem csupán normatív, de absztrakt is. Az entitásokra nem kell úgy tekinteni, mint egy viselkedést okozó belső rendszer megkülönbözethető állapotaira.

15 Dennett úgy véli, hogy a hitek és vágyak a gravitációs centrumhoz, az egyenlítőhöz és a lehetőségekhez hasonló realitással bírnak, de semmiképpen sem rendelkeznek az atomok valódiságával, hiszen ezek a fizikai világ alkotórészei.

16 Dennett szerint a népi pszichológia által posztulált hiedelmek semlegességüknek köszönhetően teljesen érintetlenek maradnának abban az esetben is, ha tökéletesen képesek lennénk megismerni az őket okozó neuropszichológiai alapot. A mágnesesség okának alapos fizikai magyarázata semmiképpen sem eredményezhetné a mágnesek eliminálását.

17 Gyakorlat Coachee: Úgy néz rám a férjem, mint egy börtönőr.
Coach: Woody Allen filmrészlet felhasználásával segíti a coachee-t abban, hogy képes legyen olvasni a másik ember (a férj) tudtát.


Letölteni ppt "Intencionális alapállás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések