Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A keynesiánus makromodell

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A keynesiánus makromodell"— Előadás másolata:

1 A keynesiánus makromodell
Az árupiac

2 A modern Makroökonómia megalapítója
John Maynard Keynes ( ) A modern Makroökonómia megalapítója Nagy-Britanniában született Angol matematikus és közgazdász A modern makroökonómia megteremtője A gazdaság működése nem vezethető le helyzetüket optimalizáló gazdasági szereplők döntéseiből → makroökonómia

3 Neoklasszikus és keynesi modell
Neoklasszikusok Keynes A kínálat (AS) határozza meg a keresletet (AD) Say-törvény: a kínálat megteremti saját keresletét A megtakarítás határozza meg a beruházást Az állam ne avatkozzon be! A kereslet (AD) határozza meg a kínálatot (AS) Eladatlan (vagy meg nem termelt) áru és elköltetlen pénz áll egymással szemben A beruházás határozza meg a megtakarítást Állami keresletösztönzés!

4 Az eredeti megfogalmazásban a Say-törvény vagy Say-dogma a következőképpen hangzik:
"Érdemes rámutatnunk arra, hogy amint sor kerül egy jószág előállítására, attól a pillanattól kezdve piacot kínál más termékeknek is saját teljes értékének erejéig. Amint a termelő befejezte termékén utolsó műveletét, igencsak törekedik arra, hogy azonmód eladja nehogy kezeiben csökkenjen annak értéke. Nem kisebb hévvel próbálkozik ezután felhasználni az így nyert pénzösszeget, hiszen a pénz értéke szintén romlandó. A pénztől való megszabadulás egyetlen módja azonban az, ha másik terméket vásárolunk. Így tehát valamely termék előállításának puszta ténye közvetlenül szabad teret nyit más termékek számára." (J. B. Say: Traité d' Economie Politique. London o.)

5 A kereslet összetevői. Magánszektor Fogyasztási kereslet (C)
Beruházási kereslet (I)

6 A fogyasztási függvény
C C=f(Y) A fogyasztás a jövedelem növekedésével nő, de csökkenő ütemben Csökken a fogyasztási határhajlandóság) Y

7 Fogyasztási függvény C C(Y) C0 Y

8 C(Y)=C0+ĉY Fogyasztási kereslet A fogyasztás
A mindenkori fogyasztás csak az adott időszak rendelkezésre álló jövedelmétől függ A fogyasztási függvény: Minden tervezett jövedelemhez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá, azaz: C(Y)=C0+ĉY

9 Lineáris fogyasztási függvény egyenlete:
C(Y)=C0+ĉY C0: autonóm fogyasztás, a nulla jövedelemszinthez tartozó fogyasztás ĉ: fogyasztási határhajlandóság, megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésével mennyivel nő a fogyasztás.

10 Lineáris megtakarítási függvény:
S(Y)=S0+ŝY S0: autonóm megtakarítás a nulla jövedelemszinthez tartozó megtakarítás. ŝ: megtakarítási határhajlandóság, megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésével mennyivel változik a megtakarítás

11 Ha a háztartások jövedelmüket csak fogyasztásra és megtakarításra használják fel, akkor a megtakarítás ott lesz nulla, ahol a teljes jövedelmet elfogyasztják.

12 Kétszereplős gazdaságban a jövedelmet fogyasztásra és megtakarításra használják fel a háztartások.
Ezért S0= -C0, ĉ+ŝ=1 A fogyasztás és megtakarítás is emelkedik a jövedelem növekedésével, ezért ĉ>0, és ŝ>0

13 Fogyasztási hányad: azt mutatja meg, hogy a háztartások jövedelmük hány százalékát fordítják fogyasztásra. c=C/Y Megtakarítási hányad: azt az arányt fejezi ki, hogy a fogyasztók jövedelmük mekkora hányadát takarítják meg. s=S/Y

14 A fogyasztási és megtakarítási hányad összege is egy (kétszereplős gazdaságban).
A fogyasztási hányad csökkenő, és ott egységnyi, ahol a 45 fokos egyenes metszi a fogyasztási függvényt. A megtakarítási hányad növekvő, de értéke alacsony jövedelemszinteknél negatív is lehet.

15 Beruházási kereslet Akkor érdemes egy beruházást megvalósítani, ha az legalább akkora hozamot hoz, mint a kamatláb. A beruházás várható hozama egy belső megtérülési ráta (IRR)

16 Beruházási kereslet (I)
A beruházás alatt a továbbiakban bruttó beruházást értünk (pótló+bővítő). A beruházási függvény: a piaci kamatláb (i), és a profitvárakozások (η) függvénye.

17 Javuló profitvárakozások
I(i) I’(i) I0 I1 i i1 i0’

18 A beruházási függvény egyenlete: I(r)=I0-br
I0: autonóm beruházás, a nulla kamatszinthez tartozó beruházás. b: a beruházások kamatérzékenysége, megmutatja, hogy a kamatláb egy százalékpontos változás mennyivel változtatja meg a beruházási keresletet.

19 Árupiaci egyensúly kétszereplős gazdaságban
A kamatláb a legyen adott A kamatláb meghatározza beruházási keresletet. A beruházási kereslet független a jövedelemtől. + A fogyasztási függvény

20 Az árupiaci kereslet= C+I
A kínálati függvény a 45 fokos egyenes Y=AD határozza meg az egyensúlyi jövedelmet

21 Ahol a C+I keresleti függvény a 45 fokos egyenes fölött húzódik, addig az árupiac túlkeresletes.
A C+I és a 45 fokos egyenes metszéspontjánál alakul ki az egyensúlyi jövedelem. Amikor a 45 fokos egyenes a C+I fölé kerül, az árupiacot túlkínálat jellemzi.

22 Az egyensúly feltétele az Y=C+I
Mivel a háztartások a jövedelmüket fogyasztásra és megtakarításra fordítják, ezért az egyensúly I=S formában is kifejezhető.

23 A beruházások növekedése
A kereslet autonóm tényezőinek növekedésével az egyensúlyi jövedelem ennél nagyobb mértékben emelkedik. = multiplikátor hatás

24 Kiadási multiplikátor:
Algebrailag: megmutatja, hogy a kereslet autonóm tényezőinek egységnyi növekedése mennyivel változtatja meg az egyensúlyi jövedelmet.

25 A multiplikátor egynél nagyobb
Az autonóm tételek növekedése saját nagyságánál nagyobb mértékben növeli a jövedelmet A fogyasztási határhajlandóság növekedésével (vagy megtakarítási határhajlandóság csökkenésével) növekszik

26 Árupiaci egyensúly háromszektoros gazdaságban
Az árupiaci kereslet háromszektoros modellben: C+I+G Azonban a kormányzati szektor a kormányzati vásárlásokon kívül a transzferekkel és adókkal is módosítja az árupiaci keresletet. A kormányzati vásárlások nagysága a kormányzat döntésével meghatározott, így konstans. A stranszferek és adók módosítják a háztartási szektor rendelkezésre álló jövedelmét.

27 A módosult fogyasztási és megtakarítási függvény
A háztartási szektor a fogyasztás és megtakarítás szintjét a rendelkezésre álló jövedelem (Y-T+Tr) alapján határozza meg. Feltételezzük, hogy a transzfer és az adó is egyösszegű. C(Yd)=C0+ĉ(Y-T+Tr) S(Yd)=S0+ŝ(Y-T+Tr)

28 C(Y) és S(Y) eltolódása
Az adó és transzfer szint a fogyasztási és megtakarítási függvény elhelyezkedését is befolyásolja: Ha emelkedik az adó, akkor a fogyasztás és a megtakarítás is csökken. A transzfer növekedésével a fogyasztás és megtakarítás is nő.

29 Multiplikátorok a háromszektoros gazdaságban:
Kiadási multiplikátor: az autonóm tényezők ceteris paribus változása mekkora jövedelemváltozást okoz Adómultiplikátor: az egyösszegű adó egységnyi változása mennyivel változtatja meg az egyensúlyi jövedelmet. Transzfer multiplikátora: a transzfer egységnyi változása mekkora változást eredményez az egyensúlyi jövedelemben.

30 A multiplikátorok kifejezhetők az egyensúlyi feltétel megoldásával:

31 Multiplikátorok 1 Ez alapján a kiadási multiplikátor:
Adómultiplikátor: Transzfer multiplikátora:

32 A kiadási és transzfer multiplikátor pozitív, vagyis mindkét tényező növekedése növeli az egyensúlyi jövedelmet. A transzfer multiplikátor kisebb, mint a kiadási, vagyis a transzferek egységnyi növekedése kisebb jövedelemnövekedést okoz, mint a többi autonóm tényező emelkedése. Az adómultiplikátor negatív, az adó emelkedése jövedelemcsökkenést okoz.

33 A transzfer multiplikátor és az adómultiplikátor abszolút értéke csak akkor nagyobb egynél, ha a fogyasztási határhajlandóság nagyobb 0,5-nél. A kiadási multiplikátor mindig nagyobb egynél.

34 Következtetések: Ha nő az adó és a növekményt transzfer emelésre használják fel, akkor nem változik az egyensúlyi jövedelem. Ha az adó emelésből származó többletjövedelmet kormányzati vásárlásokra költik, akkor az egyensúlyi jövedelem a kormányzati vásárlások növekedésével nő. A kormányzati vásárlások növekedésének nagyobb jövedelemnövelő hatása van, mint a transzferek emelésének.

35 A C függvény meredeksége csökken a jövedelemfüggő adó hatására
C(Y) C(Y-tY) Ca Y

36 Az egyensúlyi jövedelem meghatározása
Egyensúly esetén a jövedelem meghatározható az alábbiak szerint:

37 A multiplikátor és a fiskális politika
Költségvetési (fiskális politika): az állami költségvetés bevételeire és kiadásaira irányuló politika. A költségvetési politika jövedelmi hatása a költségvetési politika feladata a kereslet növelése Keynes: a piacgazdaságban nincs olyan mechanizmus, amely automatikusan biztosítaná az áru- és munkaerőpiac egyensúlyát (általános túlkínálat jellemző), ezért tudatosan kell beavatkozni a gazdasági folyamatokba.

38 Multiplikátor Adókulccsal és adókulcs nélkül:

39 G hatása A kormányzati kereslet (G) multiplikatív hatása:
Jövedelemfüggő adó esetében:


Letölteni ppt "A keynesiánus makromodell"

Hasonló előadás


Google Hirdetések