Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)"— Előadás másolata:

1 2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

2 Az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák
Növényfaj Összes terület (ha) Betakarított terület (ha) Betakarított terület (százalék) Termésátlag (kg/ha) Összes termés (tonna) Napraforgó 100 2 492 Szója 41 347 41 205 2 056 84 720 Kukorica 99 5 558 Burgonya 17 333 22 930 Cukorrépa 17 122 15 426 90 49 883 Vetési szándék (ha) Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%) Őszi káposztarepce 93 Őszi árpa 104 Őszi búza Rozs 35 661 35 519 Triticale 102 Szándék (ha) Magágykészítés ősziek alá Őszi mélyszántás tavasziak alá 71 Összeállította: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai alapján

3 Záró jelentés a 2013. évi nyári aratási eredményekről

4 A szántóföldi növények 2013. évi terméseredményeinek értékelése

5 A szántóföldi növények 2013. évi hektáronkénti
hozamának értékelése

6 Gabonamérleg

7 A Közös Agrárpolitika reformja 2014 - 2020

8 A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi tervről szóló megállapodás főbb számai
Mrd € Változás Változás (%) EU teljes költségvetés 994 960 -34 97 KAP költségvetés 421 373 -48 89 Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) 319 278 -41 87 Vidékfejlesztés 98 85 -13 Magyarországra jutó KAP támogatás 10,4 12,3 1,9 118 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) 2,36 3,19 0,83 135 Magyarország közvetlen támogatási allokációja 6,6 8,8 2,3 Magyarország vidékfejlesztési allokációja 3,9 3,5 -04 forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás és AgraFacts alapján

9 KAP 2014-2020 Közvetlen támogatások (EMGA)

10 KAP új célkitűzései (2014-2020)
Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönözése 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása

11 Megállapodás a KAP reformról
2013. június i Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek ülésén politikai megállapodás született. A többi tagállammal együtt 2015-től számunkra is kötelező alkalmazni a reform új elemeit. De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehető a rendszer pl. SAPS-BPS áttérés időzítése.

12 A közvetlen támogatások új rendszere
Degresszivitás vagy redisztribúció A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása Minden tagállam számára kötelező elemek Tagállamok által választható önkéntes elemek Degresszivitás vagy redisztribúció + Alaptámogatás (BPS/SAPS) „Zöld” komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Nemzeti tartalék Termeléshez kötött támogatás Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása VAGY Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer Zöldítés követelménye alól mentesül Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható

13 Alaptámogatás (BPS) I. Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer tovább vihető akár 2020-ig = támogatást kaphat minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben támogatási kérelmet nyújt be De az új alaptámogatási rendszer (Basic Payment Scheme - BPS) akár 2015-től bevezethető a BPS jogosultság vagyoni értékű jog lesz forgalomképes, átruházása teljesen elválhat a föld átruházásától támogatásra akkor jogosít, ha tárgyévben aktiváljuk a jogosultságok kiosztása: a BPS rendszer bevezetésének évében Új belépők is juthatnak jogosultsághoz a nemzeti tartalékból, elsősorban az induló fiatal gazdálkodók.

14 Alaptámogatás (BPS) II.
Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra akinek a mezőgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy akinek elsődleges üzleti vagy társasági tevékenysége mezőgazdasági A hazai érdekérvényesítés során egyszerűbb fogalom-meghatározásra törekedtünk és sikerült elérni egy szűk negatív lista alkalmazását, amely a kizárható területeket tartalmazza, amelyet a tagállam tovább bővíthet. Negatív lista: repülőterek, vasúti területek, vízművek, kereskedelmi ingatlanok, állandó sportterületek és rekreációs területek.

15 „Zöld” komponens Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (konkrét értéke gazdálkodónként változhat) Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerződéses formájú A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat Feltételei: Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása Állandó gyepek fenntartása Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény - fedett területen felüli jogosult területen)

16 „Zöld” komponens I. - Terménydiverzifikáció
Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különböző növény termesztése Kompromisszumos feltétel: 10 ha alatt 1 növény 10 ha szántó felett 2 növény, 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége Mentesülő üzemtípusok: egy vagy több követelményt automatikusan teljesítők (pl. biogazdaságok, állandó gyepterületek).

17 „Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület
Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt Kompromisszum szerint: tagállami szintű monitoring A jelenlegi gyakorlatnak megfelelőn: visszaállítási kötelezettség

18 „Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület
Csak 15 ha szántó felett kötelező; konkrét lista, ami magyar szempontból több kedvező elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek, teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények, ugar) a bevezetés kétlépcsős: 2015-től 5%, majd egy évi felülvizsgálattól függően akár 7% Egyenértékű gyakorlatok elismerhetőek akár a zöldítés mindhárom követelményére vonatkozóan, illetve többféle mentesülő gazdálkodási/területi típus (pl. egyes AKG programok, biológiai gazdálkodás)

19 Fiatal gazdálkodók támogatása
Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a Feltételei: 40 évnél fiatalabb termelő aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható A támogatás felső területi korlátja 25 és 90 hektár között tagállami hatáskörben állapítható meg Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig

20 Nemzeti tartalék Kötelező, az alaptámogatási pénzügyi felsőhatár max. 3%-a (A SAPS alkalmazása ideje alatt nincs nemzeti tartalék.) Felhasználható: Az újonnan belépő fiatal gazdálkodók számára jogosultságok kiosztására A mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő (nem fiatal gazda) termelők számára

21 Termeléshez kötött támogatás
Önkéntes Mértéke jelenleg a teljes nemzeti keret 3,5% az új rendszerben 13% gabonafélék, olajnövények, len, kender, rizs, keményítő burgonya, diófélék, vetőmag, tej és tejtermékek, juh és kecskehús, marha- és borjúhús, szárított takarmány, komló, cukorrépa, zöldség, gyümölcs és +2% fehérjenövényekre A Bizottság előzetes engedélye alapján működtethető Az alkalmazott konstrukció nem lehet ellentétes a KAP egyéb intézkedéseivel és nem irányulhat a termelés növelésére, csak a jelenlegi szint fenntartása támogatandó

22 Természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatása
Önkéntes, az éves nemzeti pénzügyi keret 5%-áig A II. pillérből finanszírozott kedvezőtlen adottságú területek támogatásával párhuzamosan létezne (ha mindkét forrásból kap, a második pilléres KAT támogatásból le kell vonni az első pilléres támogatást.)

23 Degresszivitás Kötelező elem (kiváltható 5%-os redisztribúció alkalmazásával) Az alaptámogatások (BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti összegére legalább 5%-os elvonást kell alkalmazni. Figyelembe vehető a kifizetett munkabér és annak járulékai Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében innovációra (100% EU finanszírozás) felhasználhatóak A redisztribúció keretében a tagállamnak lehetősége van a teljes tagállami keret 30%-ának a mértékéig az alaptámogatási összeg maximum 65%-val eltéríteni a 30 hektár méretig az egységnyi területalapú támogatások összegét.

24 Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere
Tagállam számára önkéntes, gazdálkodó számára választható, a közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegű támogatás A támogatás mértéke max € lehet Belépés csak évi egységes kérelem benyújtással vagy legkésőbb október 15-ig lehetséges (tagállami döntés) Nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen támogatását nem szankcionálják

25 2014 – átmeneti év Az új költségvetési keretek terhére, de a meglévő SAPS a jelenlegi feltételekkel folytatható Különleges támogatások (pl.: tej, rizs;, szerkezetátalakítási programok: z-gy, dohány, kérődző program) Elkülönített támogatások (pl.: elkülönített z+gy és cukortámogatás) Nemzeti kiegészítő támogatások (pl.: anyatehén) folytathatóak

26 Rugalmas modellopciók
Az új támogatási rendszer bevezetésére 3 lehetőség van: SAPS 2014-ig, BPS (alaptámogatási rendszer – Basic Payment Scheme) 2015-től: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége SAPS , BPS 2018-tól: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok a SAPS keret 20%-áig továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége SAPS : termeléshez kötött támogatások maximális kihasználhatósága, ÁNT alkalmazásának degresszív lehetősége Közös elem mindhárom modellben:15% termeléshez kötés, zöldítés, kis gazdaságok egyszerűsített támogatása, fiatal gazdák kiemelt támogatása

27 KAP 2014-2020 Közös piacszervezés (SCMO)

28 A termeléskorlátozás megszüntetése
Szőlő telepítési jogok rendszere: az új engedélyezési rendszer január 1-én indul. A telepítési jogok engedélyekké történő alakítását (kérelem alapján) 2020-ig lehet kérvényezni. A tagállamok minden évben szőlővel borított területük 1%-ának megfelelő új engedélyek kiosztására jogosultak. A végrehajtással kapcsolatos részletszabályok még nem ismertek. Cukor kvótarendszer: október 1-jével megszűnik. Hazánknak egyedüliként sikerült elérnie, hogy a horvát csatlakozásra való tekintettel 50 ezer tonnával emelkedjen az izoglükóz kvótája. Tejkvóta rendszer 2015-ben megszűnik: Cél a tejcsomag elemeinek minél hatékonyabb alkalmazása. Ebben a tekintetben a szakmaközi szabályozás tejágazatra való kiterjesztésének elérése fontos eredmény.

29 Egyebek Iskolagyümölcs- és Iskolatej-programok: nagyobb támogatás az iskolagyümölcs programra, egyszerűbb adminisztráció Szőlő-bor ágazat: nemzeti borítékon alapuló szabályozása továbbra is fennmarad Méhészeti Nemzeti Program: fennmarad Élelmiszer segélyprogram: 2013 után külön rendeletben szabályozzák és átkerül az Európai Szociális Alapba Szerződéses szabályozás: lehetőségének kiterjesztése a többi állattenyésztési ágazatban is a tejcsomag mintájára, tovább ösztönözve a termelői csoporton alapuló összefogást; pl. szarvasmarha ágazatban szerződéses tárgyalások a nemzeti termelés 15%-ig.

30 KAP Vidékfejlesztés

31 Uniós vidékfejlesztési prioritások
tudásátadás és az innováció előmozdítása a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása; az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása; a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben. Átfogó célkitűzések: klíma, környezet, innováció

32 Élelmiszeripari beruházások
Az élelmiszeripari beruházások támogatása a vidékfejlesztés program következő ciklusában is meghatározó lehet, mivel a fenntartható erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar (élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági termékek értéknövelése) bekerült a prioritások, illetve a fókuszterületek közé.

33 Menetrend 2014: átmeneti év, indul az új többéves pénzügyi keret ( ) 2015-től új KAP ( ) Politikai megállapodás az EU többéves pénzügyi keretéről ősz Politikai megállapodás a KAP új rendeleteiről ősz Végrehajtási rendeletek megalkotása első félév A tagállam által alkalmazni kívánt konstrukció bejelentése augusztus 1. Tagállami jogszabályalkotás második félév

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések