Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 1 A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991–2010 SCHUBERT ANDRÁS MTAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 1 A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991–2010 SCHUBERT ANDRÁS MTAK."— Előadás másolata:

1 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 1 A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991–2010 SCHUBERT ANDRÁS MTAK – TTO, Budapest SOMOGYI ANIKÓ SE–II. Belgyógyászati Klinika

2 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 2 Bevezetés Általános tapasztalat, hogy az elmúlt évtizedek klinikai kutatási szakirodalma (konferenciaelőadások és szakcikkek) a korábbi időszakokhoz képest és az időszakon belül is több lényeges változást tükröz:  a kutatások száma jelentősen növekedett;  a leíró jellegű kutatások helyett az elemző jellegűek kerültek túlsúlyba;  a "klinikai kutatásipar" egyre nagyobb mértékben a gyógyszer- és gyógyeszközgyártást szolgálja;  a molekuláris biológia és genetika a klinikai kutatások mindennapi eszköztárába került;  a klinikai kutatások és a gyakorlat közötti kapcsolatot számos új rendező elv (pl. "personalized medicine", "translational research", "bench-to-bedside research") támogatja. Az ilyen és ehhez hasonló "tapasztalatok" érdemi alátámasztásának hatékony eszköze lehet a szakirodalom statisztikai, bibliometriai vizsgálata. Egy ilyen tudományelemzési vizsgálat elvégzését kísérli meg a jelen tanulmány.

3 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 3 Módszertan A vizsgálathoz a Thomson–Reuters Web of Science (WoS) adatbázisát használtuk. Egyáltalában nem nyilvánvaló, hogy pontosan hogyan határoljuk körül a klinikai kutatások fogalmát. Vizsgálatunk céljaira egy egyszerű operatív kritériumot választottunk: azokat a cikkeket vizsgáltuk, amelyeknek a címében a "clinical" jelző előfordult (erre utal a tanulmány címében a "klinikainak nevezett" kitétel).

4 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 4 Módszertan Ezt a keresőprofilt használtuk: Title=(clinical NOT (report OR document* OR guideline* OR committee* OR organization* OR societ* OR metaanal* OR meta-anal* OR review* OR survey* OR consensus OR database* OR data-base* OR classificat* OR institute* OR college* OR study-group*)) AND Document Types=(Article) AND Publication Year=(1991–2010). A keresés eredménye 147418 cikk volt, ezt tekintjük a továbbiakban a "teljes mintának". Részletesebb elemzésekhez négy szűk "részmintát" is elkülönítettünk. A teljes húszéves időtartamot négy ötéves szakaszra bontva mindegyik időszakra kiválasztottuk az 1000 legidézettebb cikket.

5 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 5 Összesített idősor A klinikainak nevezett kutatásokról beszámoló publikációk száma a vizsgált időszakban a várakozásoknak megfelelően erősen növekedett. Az első évtized kissé lanyhuló növekedését a 2000-es években egy nagyon intenzív növekedési szakasz követte. A teljes időszak 2 1/2-szeres növekedése ha kevéssel is, de meghaladja pl. a címükben a "medical" szót tartalmazó cikkek számának növekedési ütemét. A legutóbbi évek felgyorsuló növekedése pedig külön figyelemre méltó.

6 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 6 Földrajzi megoszlás

7 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 7 Földrajzi megoszlás Az országok részesedésének időbeli változása (a)

8 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 8 Földrajzi megoszlás Az országok részesedésének időbeli változása (a)

9 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 9 Földrajzi megoszlás Az egyes országok részesedése az ötéves időszakok legidézettebb publikációiból álló részmintákban

10 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 10 Földrajzi megoszlás Következtetések A klinikainak nevezett kutatások földrajzi megoszlásának alakulása tehát lényegében az USA dominanciájáról, ill. annak lassú csökkenéséről szól; az összproduktivitást tekintve néhány rohamosan fejlődő ország (különösképpen a távol-keleti régióban: Kína, Dél-Korea), a "minőségi" publikációkat illetően a fejlett európai országok teszik valamelyest kiegyensúlyozattabbá a képet. Ez utóbbi körben Olaszország kiemelkedő szereplése külön figyelemre méltó.

11 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 11 Szakterületi megoszlás A cikkek szakterületi besorolását a közlő folyóiratnak a Wos "Subject Area" szerinti kategorizálása alapján végeztük.

12 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 12 Szakterületi megoszlás Az öt legnagyobb szakterület részesedésének időbeli változása

13 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 13 Szakterületi megoszlás Az egyes szakterületek részesedése az ötéves időszakok legidézettebb publikációiból álló részmintákban

14 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 14 Szakterületi megoszlás Következtetések A húsz év legfeltűnőbb tendenciája a belgyógyászat erőteljes térvesztése és – különösen az időszak utolsó éveiben – a sebészet előretörése. Ha a legidézettebb cikkeket tartalmazó részmintákat tekintjük, a belgyógyászat visszaszorulása ott is egyértelmű. A sebészet ebben a rangsorban jelentősen hátrább kerül, és emellett az idősora is egyértelműen csökkenő. A sebészeti témájú klinikai publikációk száma tehát emelkedik ugyan, de idézettségi hatásuk nem. Az idézettségi hatás tekintetében a húsz év legnagyobb nyertese az onkológia. Ezen kívül az erősen idézett cikkek számának töretlen növekedését a farmakológia és a reumatológia területén tapasztalhatjuk, de a kis abszolút számok miatt ezeknek a tendenciáknak a statisztikai megbízhatósága mérsékelt.

15 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 15 Szógyakoriság-vizsgálatok. A "clinical" jelzőhöz kapcsolódó szavak gyakorisága a legidézettebb publikációk részmintájában

16 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 16 Szógyakoriság-vizsgálatok. A "clinical" jelzőhöz kapcsolódó szavak gyakorisága a négy ötéves időszakban

17 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 17 Szógyakoriság-vizsgálatok Érdekes következtetésre juthatunk, ha azt vizsgáljuk, hogy a "clinical" jelző mellett mely szavak gyakorisága mutatott tartós növekedést, ill. csökkenést a vizsgált időszak során. Ezeket a szavakat az ábrán a szó előtti "+", ill. "–" jellel jelöltük meg. Emelkedő tendenciát tapasztaltunk az outcome, practice, efficacy, benefit és activity szavaknál, míg csökkenést mutattak a course, correlat*, diagnos* és laboratory szavak. Értelmezésünk szerint ezzel a módszerrel egy lényeges attitűdbeli változást figyelhettünk meg: a vizsgált időszak során előtérbe kerültek a klinikai kutatások gyakorlati hasznát, hatékonyságát, eredményességét hangsúlyozó közlemények, míg a leíró, vizsgálódó megközelítés (ill. ennek a cikkek címében való megjelenítése) visszaszorult.

18 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 18 Szógyakoriság-vizsgálatok. A cikkek kulcsszavainak elemzése A WoS minden cikkhez "szerzői kulcsszavakat" rendel (maximálisan tizet), amelyek a cikkben kinyomtatva, vagy a kiadó adatbázisában szerepelnek. A kulcsszavak gyakorisága a legidézettebb publikációk részmintájában

19 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 19 Szógyakoriság-vizsgálatok Tematikus kulcsszócsoportok relatív gyakorisága a négy ötéves időszakban

20 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 20 Az ábrán – a korábbihoz hasonló módon – "+" jellel láttuk el azokat a kulcsszavakat, melyek előfordulási gyakorisága időszakról-időszakra töretlenül nőtt, míg "–" jellel jelöltük a csökkenőket. Az eredmények több ponton is egybevágnak az előzőekben találtakkal. A rákkutatás/onkológia ugyan a két középső időszak stagnálása miatt nem kapott "+" jelet, de összességében mért emelkedése kiemelkedő. Az "efficacy" itt is "hatékony" kulcsszó. A sebészet, mint kulcszó a legidézettebb publikációk között a sebészeti szakterülethez hasonlóan folyamatosan veszít súlyából. A szakterületre utaló kulcsszavak közül a genetika előretörése folyamatos; a szakterületi statisztikákkal összevetve arra következtethetünk, hogy a klinikai vonatkozású genetikai cikkek jellemzően nem genetikai szakfolyóiratokban jelennek meg. A kardiovaszkuláris kutatások részaránya folyamatosan magasnak mutatkozik. Említésre méltó a terápiával foglalkozó kutatások részarányának jelentős növekedése, miközben a diagnosztikáé csökken. A "risk" kulcsszó előretörése értelmezésünk szerint a korábban megfogalmazott attitűdbeli változást tükrözi.

21 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 21 Összefoglalás és előretekintés Tanulmányunkban a "klinikainak nevezett kutatások" szakirodalmában (vagyis azokban a cikkekben, amelyek címében a "clinical" szó szerepel) tapasztalható tendenciákat vizsgáltuk az 1991–2010 időszakban. Főbb megállapításaink a következők:  A vizsgált szakirodalom az adott időszakban erőteljesen emelkedett.  Az USA dominanciája erős, de az összproduktivitást tekintve néhány rohamosan fejlődő ország (különösképpen a távol-keleti régióban: Kína, Dél-Korea), az erősen idézett publikációkat illetően a fejlett európai országok lassan csökkentik azt. Olaszország kiemelkedő szereplése külön figyelemre méltó.  A szakorvosi területek közül az onkológia előretörése és a belgyógyászat visszaszorulása a leglátványosabb tendencia.  A szógyakoriság-vizsgálatok az onkológia és a genetika egyre növekvő súlyát igazolják.  A szógyakoriság-vizsgálatok egy lényeges attitűdbeli változást is feltárnak: a vizsgált időszak során előtérbe kerültek a klinikai kutatások gyakorlati hasznát, hatékonyságát, eredményességét, valamint a kockázatokat hangsúlyozó közlemények, míg a leíró, vizsgálódó megközelítés visszaszorult. A terápia egyre növekvő, a diagnosztika egyre csökkenő szerepet kap ezekben a kutatásokban. Ezek a megállapítások igazolni látszanak a Bevezetésben vázolt tapasztalatok egy részét, részben pedig azokon túl is mutatnak. A tudományelemzés eszköztárának további módszereivel van esély a többi felsorolt vélekedés igazolására vagy cáfolatára is.

22 Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 22 Köszönettel tartozunk  a konferencia szervezőinek megtisztelő meghívásukért,  valamint a tisztelt hallgatóságnak érdeklődésükért és türelmükért.


Letölteni ppt "Informatio Scientifica & Medicata Budapest 2012 1 A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991–2010 SCHUBERT ANDRÁS MTAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések