Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A magyar EU csatlakozást érintő közösségi versenyjogi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A magyar EU csatlakozást érintő közösségi versenyjogi."— Előadás másolata:

1 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A magyar EU csatlakozást érintő közösségi versenyjogi szabályozás néhány lényegesebb kérdése

2 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról 2.Jogkövetés: jogközelítési kérdések – a csatlakozás előtt és után 3.Jogalkalmazás: joganyag és intézmények 4.A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a vállalkozásokra

3 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (1) > EK/magyar versenyjog EK/magyar versenyjog < EK versenyjog Magyar versenyjog A vállalkozásokra vonatkozó szabályok: •Versenykorlátozó megállapodások •Erőfölényes visszaélések •Fúziókontroll A tagállamokra vonatkozó szabályok •Állami támogatások •Különleges/kizárólagos jogok •Tisztességtelen piaci magatartások •Fogyasztók megtévesztése •Versenykorlátozó megállapodások •Erőfölényes visszaélések •Fúziókontroll

4 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (2) > magyar jogforrások magyar jogforrások <  1996. évi LVII. törvény (a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról – Tpvt.)  csoportmentességi kormányrendeletek  2002:X törvény – az EM versenyjogi rendelkezéseinek végrehajtási szabályokról [Vsztv] (39/2002. Korm. rendelet)

5 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (3) > EK jogforrások EK jogforrások < •EKSz 3/g), 81., 82. Cikk •Tanácsi és bizottsági rendeletek –1/2003/EK tanácsi rendelet •Közlemények •Esetjog: –Bizottsági határozatok –Bírósági ítéletek (ECJ, CFI)

6 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (4) > versenykorlátozó megállapodások (1) versenykorlátozó megállapodások (1) < EKSz. 81. cikk & tanácsi és bizottsági rendeletek & esetjog  Alapelv: független vállalkozások – független piaci magatartások  Tilalom – általános és különös tilalmak [81(1)]  Jogkövetkezmény: semmisség [81(2)]  Kivételek: „kis jelentőségű” megállapodások (közl.)  Mentesülés [81(3)]:  egyedi – négy mentesülési feltétel  csoportos – tanácsi rendeletek felhatalmazása alapján bizottsági rendeletek által megfogalmazott formában

7 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (5) > versenykorlátozó megállapodások (2) versenykorlátozó megállapodások (2) < Mentesülési feltételek [81(3)]: a megállapodás a)hozzájárul a termelés vagy forgalmazás javulásához vagy a műszaki fejlődéshez b)a fogyasztók részesednek az előnyökből c)a versenykorlátozás nem aránytalan d)a verseny valamelyest fennmarad Konjunktív és teljes körű feltételek! Reform: mentesítés helyett kivételi rendszer

8 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (6) > erőfölénnyel visszaélés erőfölénnyel visszaélés < EKSz. 82. cikk & esetjog  „egyoldalú magatartás”  csak a visszaélés tiltott  általános és különös tilalmak  erőfölény megfogalmazása  nincs kivételi vagy mentesülési szabály

9 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (7) > a koncentrációk előzetes ellenőrzése a koncentrációk előzetes ellenőrzése < 139/2004/EK tanácsi rendelet  piaci szerkezetet érint (nem magatartást)  ex ante kontroll  kötelező engedélykérés bizonyos forgalmi küszöbhatárok felett  az értékelés szempontja: az „erőfölény teszt”  one-stop-shop rendszer

10 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 1.Röviden a versenyjogról (8) > az érintett piac szerepe az érintett piac szerepe < A magatartás/szerkezetváltozás hatásainak terepe  termékpiac  földrajzi piac  = egységes belső piac (EK méretű)  < egységes belső piac, de több tagállami méretű  = tagállam területe  < tagállam területe

11 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 2. Jogkövetés: jogközelítési kérdések – a csatlakozás előtt és után (1) –jelenlegi helyzet: teljes jogközelítés –az Európai Megállapodás teljesítéseként –lépések: –Tpvt.: 1996., 2000. –csoportmentesítő rendeletek: 1997., 1998., 2002.

12 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 2. Jogkövetés: jogközelítési kérdések – a csatlakozás előtt és után (2) közvetlenül a csatlakozás előtt: 2003. évi XXXI. tv. •célja: a közösségi versenyjog alkalmazhatóságához kiegészítő nemzeti illeszkedési szabályok alkotása •jellege: eljárásjogi =a csatlakozás miatt =a közösségi versenyjog eljárási reformja: az EK versenyjog kötelező tagállami alkalmazása + a jelenlegi mentességi rendszer megszüntetése [1/2003/EK tanácsi rendelet]

13 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 2. Jogkövetés: jogközelítési kérdések – a csatlakozás előtt és után (3) Jogközelítés a csatlakozás után: –a csoportmentességi rendszer további nyomon követése –a Tpvt. módosítása (anyagi jogi szabályok – a mentességi rendszer kiiktatása) Várható időzítése: 2005 eleje

14 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (1) - a csatlakozás előtt és után - > „milyen jog?” „milyen jog?” < a csatlakozás előtt a csatlakozást követően 1.A magyar versenytörvény: 1996:LVII. tv. (Tpvt.) 2.A végrehajtási szabály 2002:X. tv. (Vsztv.) és a 39/2002. Korm. rendelet 1.A magyar versenytörvény: 1996:LVII. tv. (Tpvt.) 2.A közösségi versenyjog Az 1/2003/EK tanácsi rendelet és a Tpvt. eljárási szabályaival 1.vagy 2.: érinti-e az EK és Magyarország közötti kereskedelmet? 1.vagy 2.: érinti-e a tagállamközi kereskedelmet?

15 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (2) - a csatlakozás előtt és után - > intézményi háttér intézményi háttér < a csatlakozás előtt a csatlakozást követően 2.Az Európai Megállapodás alkalmazása: ─Bizottság: teljes acquis ─GVH: Vsztv. 2.A közösségi versenyjog alkalmazása: ─Bizottság ─GVH ─Bármely más tagállami versenyhatóság 1.Tpvt. alkalmazása: GVH

16 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (3) - a csatlakozás után - > különbségek különbségek < A GVH jár el A Bizottság jár el Hazai jog: hazai ügyben EK/hazai jog párhuzamosan:  A közösségi jog által nem tiltott megállapodást nem tilthat meg megállapodást nem tilthat meg  A vállalkozások egyoldalú magatartására megengedett magatartására megengedett szigorúbb nemzeti szabályok szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazása alkalmazása EK jogot alkalmaz: saját eljárási szabályok és szankciórendszer Csak közösségi jogot alkalmaz Erőfölényes ügyekben leválasztást elrendelhet (ha nincs más hatékony, magatartási jellegű korrekciós intézkedési lehetőség)

17 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (4) - a csatlakozás után - > nemzeti bíróságok nemzeti bíróságok < A tagállami bíróságok jogalkalmazása  81. és 82. cikket teljes körűen  egyedi érdekek védelmében: – a szerződések érvényességének megállapítása – kártérítési kérdések Amicus curiae rendszer  jogorvoslat: GVH határozatainak megtámadása  eljárási cselekmények engedélyezése

18 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (5) - a csatlakozás után - Anyagi jog (81/82 szerinti magatartások)  EKSz 81/82. cikk  EK csoportmentességi rendeletek  EK esetjog:  Bizottsági határozatok  ECJ, CFI ítéletek Alkalmazza a Bizottság vagy a GVH Alkalmazási feltétel: a tagállamközi kereskedelem érintettsége

19 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (6) - a csatlakozás után - Az eljárásjogi reform 1.Az egyedi mentességi rendszer megszűnése 2.A jogalkalmazás decentralizálása (tagállami versenyhatóságok és bíróságok) 3.A 81. cikk (3) bekezdésének általános alkalmazása

20 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (7) - a csatlakozás után – Eljárásjog  1/2003/EK tanácsi rendelet  bizottsági eljárási rendelet (előkészületben)  ha a Bizottság jár el az ügyben  nemzeti eljárásjogok  ha a nemzeti versenyhatóság jár el az ügyben

21 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (8) - a csatlakozás után –  Közlemények (előkészületben):  tagállamközi kereskedelem érintettsége  versenyhatóságok együttműködése  81(3) cikk alkalmazása  Bizottság – tagállami bírósági együttműködés  a panaszok kezelése  Bizottsági „guidance letter”

22 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (9) - a csatlakozás után - > tagállamközi érintettség tagállamközi érintettség < Külön közlemény készül róla Széles értelmezés –érintheti –a kereskedelem körülményeit –érzékelhető mértékben (de minimis szabály) –több tagállamközi árumozgás –egyetlen tagállamra vagy akár annak részére kiterjedő magatartás

23 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 3. Jogalkalmazás: joganyag és intézmények (10) - a csatlakozás után – > versenyhatóságok közötti együttműködés versenyhatóságok közötti együttműködés < 26 versenyhatóság: European Competition Network  szoros együttműködés a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok között  ügyindításokról tájékoztatás a hálózaton belül  ügyallokáció  információcsere (bizalmas is!)  engedékenységi politikák kérdése  EK jogalkalmazás egységességének biztosítása

24 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 4. A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a vállalkozásokra (1) Két eltérő aspektus:  eljárás kedvezményezettjeként  eljárás alanyaként (versenyjogi tényállás-típusonként)

25 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 4. A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a vállalkozásokra (2) > az eljárás kedvezményezettjeként az eljárás kedvezményezettjeként < A vállalkozásnak nem szükséges „felismernie" a jogot:  panasz bármely tagállami versenyhatósághoz/Bizottsághoz  tagállamközi kereskedelem érintettségétől függően:  hazai, vagy  közösségi jog A versenyhatóság változhat (Bizottság, vagy más tagállami versenyhatóság)

26 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 4. A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a vállalkozásokra (3) > az eljárás alanyaként (1) az eljárás alanyaként (1) <  A versenykorlátozó megállapodások terén: gyakori (de nem feltétlenül kibúvó!) a ‘de minimis’ méret  Az erőfölényes visszaélések terén: kevéssé valószínű (de egyáltalán nem kizárt) az erőfölényes helyzet megléte

27 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. 4. A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a vállalkozásokra (4) > az eljárás alanyaként (2) az eljárás alanyaként (2) < A fúziókontroll tekintetében:  megszerzőként a kérelem: GVH helyett DG Comp. (ha a küszöbszámok teljesülnek) [küszöbszám számítási eljárás → lényeges!]  áttételi rendszer!!!  mint célvállalkozás (az adminisztráció terhe az irányításszerzőn van)

28 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Felkészülni hátra van még: 87 (+2) nap!

29 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. A GVH honlapja: www.gvh.hu 1/2003/EK Tanácsi rendelet magyarul: Értékelések – Fórum, vitaanyagok – Tpvt. módosítás segédanyagai http://www.stratek.hu/index.php?P=hir&L=1&M=3&T=1&HID=50 Remetei-Filep Ádám – Sárai József: Európai versenyjog és magyar csatlakozás Versenyjogi esetek – az Európai Bíróság gyakorlata (Osiris Kiadó, Budapest, 2000 szerk.: Boytha Györgyné – Hargita Árpád – Sárai József – Tóth Tihamér)

30 Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Joint Venture Szövetség rendezvény, Budapest, 2004. február 3. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal A magyar EU csatlakozást érintő közösségi versenyjogi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések