Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az erdészeti támogatások változásairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az erdészeti támogatások változásairól"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az erdészeti támogatások változásairól

2 NÉBIH Forrás: sartogrilu.wordpress.com hu.wikipedia.org

3 Intézményrendszer Megállapodás Koordináció

4 Változások időrendben
25/2012. (III.20.) VM rendelet- fiatal erdők állománynevelése 37/2012. (IV.16.) VM rendelet- módosítás NVT-MGTE, EMVA-MGTE 41/2012. (IV.27.) VM rendelet- Natura 2000 44/2012. (V.3.) VM rendelet- módosítás EP, AKG, EKV, ENTB

5 25/2012- Fiatal erdő Befejezett ápolás Tisztítás Törzsnyesés

6 25/2012- általános elemek Legalább 20 ha magán vagy önkormányzati tulajdonú erdőn kell gazdálkodni Tevékenységenként min 1 ha a kérelemben, ebben egy erdőrészlet min 0,3 ha lehet Szabadrendelkezésű erdő nem támogatható Egy erdőrészletre csak egyfajta támogatás kérhető

7 25/2012- Befejezett ápolás Hatályosság: 2012.05.02.
Rész erdőrészletre is adható támogatás (határjel állandósítás kell!) EU-s telepítés csak 5. éves kor után támogatható ENTB erdőállomány alatti erdősítés és állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén nem jogosult támogatásra

8 25/2012- Tisztítás Hatályosság: 2012.05.02.
Csak teljes erdőrészlet támogatható Csak erdőtervben szereplő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható ENTB erdőállomány alatti erdősítés és állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén nem jogosult támogatásra

9 25/2012- Törzsnyesés Hatályosság: 2012.05.02.
Csak teljes erdőrészlet támogatható Törzsnyesés esetén a 25 évesnél fiatalabb, de 4 évesnél idősebb faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben támogatható. Az erdő korát elegyes állomány esetében a főfafaj kora határozza meg.

10 Keretek 2 milliárd forint végösszesen
Kérelmenként legfeljebb 21 millió forint Területi kategóriánként maximalizált felső támogatási korlát. A támogatási érték kétszereséről kell szóljon a kiállított számla (50% finanszírozás) Részterületes megvalósításnál az ügyfél területadata kerül besorolásra a kategóriába

11 Támogatási kérelem 63/2012.(IV.27.) számú MVH közlemény
2012. május 2-31. 2013. február 1-28. Részterületről mellékelni kell a jegyzőkönyvet már a TK-hoz! Benyújtás az erdészeti igazgatóságra Kérelem benyújtását követően a művelet saját felelősségre megkezdhető

12 Kifizetési kérelem KK-t a tevékenység megvalósítását követő 20 napon belül kell benyújtani (Egy TK sok KK) FIGYELEM!!! Általános 23-as Vhr miatt: a 20 napos benyújtásnak igazodnia kell a két benyújtási időszakhoz! február 1-május 31, valamint augusztus 1-31.

13 Kifizetési kérelem A Kifizetési kérelmet az MVH Kirendeltségre kell benyújtani, nem az erdészekhez! Csatolni kell a nevére szóló kiadás igazoló bizonylat másolatát (rájegyzések Vhr!!!) és a tételes számlarészletezőt. A vállalt munkák elvégzésére két évig, de legkésőbb október 31-ig van lehetőség

14 25/2012- Fiatal erdő FIGYELEM!
Ha az ügyfél által igényelt és az MVH által jóváhagyott összeg között 3 %-nál nagyobb az eltérés akkor az MVH szankcionál, illetve elutasít!

15 25/2012- Fiatal erdő GYIK Saját munka elszámolhatósága…(saját munka, alkalmazotti munka, saját gép, üzemanyag stb.) Alapállítás: saját munka nem számolható el. Saját dolgozónak fizetett munkabér nem számolható el. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatott „ember” bére elszámolható, ha arról az ügyfél nevére szóló számlát állít ki. Az üzemanyag elszámolás problémás, aki ilyennel próbálkozik, az minimum adja meg hozzá a típust, az elszámolási normát a kormányrendelet szerint, vezessen munkanaplót és a saját nevére kérje a számlát. (akinek nem muszáj, ne próbálkozzon ezzel) Csak a számviteli tv-nek és áfa törvénynek megfelelő bizonylatok számolhatóak el.

16 25/2012- Fiatal erdő GYIK Maximalizálja valami a benyújtható KK-k számát azon kívül, hogy hány erdőrészlete volt TK-oldalon? Nem, de maximum annyi KK-t nyújthat be ahány erdőrészlete a TK-ban szerepel. Be kell-e tartani a 23-as VHR általános előírásait (előírása…nevezetesen elidegenítési tilalom, igénymentesség, EU-UMVP tábla) ? Igen.

17 25/2012- Fiatal erdő GYIK Csak az kaphatja meg a támogatást, akinek a kérelem benyújtásakor már van éves bejelentése az adott munkákra ? Nem, mivel a jogcím rendelet lehetőséget biztosít a későbbi megvalósításra, 10§ (5)-ben (támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb október 31-éig végezheti el a támogatott műveleteket). A tevékenység elvégzése előtt kell, hogy meglegyen a bejelentése. Kell-e érvényes üzemtervnek lennie a kérelem beadásához, vagy elég, ha a kifizetés idejére megvan, a bejelentéssel együtt? Egyedül  tisztítás esetén írja elő a rendelet (4 §. (5) ) támogatási kritériumként az erdőterv meglétét és az abban szereplő tisztítás fahasználati előírást.  A másik két tevékenység esetében elég, ha a bejelentéssel együtt kéri a gazdálkodó.

18 37/2012- Módosító csomag 1 Érintett jogcímek:
NVT- Mezőgazdasági területek erdősítése EMVA- Mezőgazdasági területek erdősítése

19 37/2012- NVT-MGTE Támogatható terület meghatározásánál a szélső csemeték tövétől számított maximum 3 méteres sáv vehető figyelembe Jóváhagyott vis maior bejelentés esetén, amely legalább 50%-os károsításról szól, vagy területe meghaladja az 1 hektárt, vagy a részlet felét a befejezési szankcióra vonatkozó határidő (6. v 10. év) újra indul Jövedelempótló támogatás (is) csak az egységes kérelem részeként beadott érvényes kérelem esetén fizethető

20 37/2012- EMVA-MGTE Fogalmak között megjelenik a jövedelem és a mezőgazdasági tevékenység. Minden jövedelempótló támogatást igénylő ügyfélnek fontos. Csereerdősítésre nem igényelhető támogatás (eddig se). Jövedelempótló támogatáshoz is egységes kérelmet kell beadni. Pontozási tábla pontosítása Mezőgazdasági termelő igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok (4. melléklet)

21 41/2012- Natura 2000 Általános előírások:
Jóváhagyott erdőterv vagy az erdőterv készítését a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte Kölcsönös megfeleltetés előírásait a gazdaság teljes területén be kell tartani

22 41/2012- Natura 2000 Speciális előírások:
MePAR-ban Natura 2000 terület, IH közleményben megjelent blokkban van. Kérelemben min. 1 ha, erdőrészlet min 0,3 ha Állami, önkormányzati tulajdonú részlet nem támogatható Erdőgazdálkodói, erdővédelmi bírság kizáró ok (MVH utólagos értesítése) Kötelező képzés Kötelező betartani Evt. 73.§ (7)-(8) bekezdés

23 41/2012- Natura 2000 Kérelem benyújtása:
TK egyben KK is, mint a területalapú támogatásnál. 2012. május 15-ig, ezt követően június 11-ig (+25 nap) napi 1%-os szankcióval. Adattári lekérdezés: június 11.

24 41/2012- Natura 2000 GYIK Aki a kérelem beadási határidő végéig elindítja az erdőgazdálkodói bejelentkezését, az kaphat-e támogatást? Amennyiben a nyilvántartásba vétele június 11-re jogerőre emelkedik, igen. Ha június 11-ére csak elindítja a nyilvántartásba vételt, akkor nem. Hogyan lesz ellenőrizve, hogy egy erdőrészlet abba, és csak abba a blokk(ok)ba esik, amely(ek)re a kérelmet beadták? Ennek ellenőrzését az MVH és a FÖMI együttesen végzi majd.

25 41/2012- Natura 2000 GYIK Mi lesz azokkal az erdőrészletekkel, amelyek a MEPAR-ban és az IH közleményben Natura 2000-esként nyilvántartott blokk(ok)ban vannak, az Adattárban mégsem Naturásként jelzettek? Azok a részletek elutasításra kerülnek, mert a rendelet szerint  4. § (1) Kizárólag azon erdőrészletre adható támogatás, amely a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került, és az agrárpolitikáért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító hatósági jogkörében eljárva minden év március 15-ig közzétett közleményében meghatározott fizikai blokkban helyezkedik el.

26 41/2012- Natura 2000 GYIK Mit jelent pontosan az a kitétel, hogy "a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg"? Mi jelen esetben a támogatási időszak? Pontosan mettől meddig? És mikor kell kiszabni a bírságot, hogy arra vonatkozzon? Az értelmező rendelkezések között szerepel: támogatási időszak: a kérelem benyújtásának naptári éve. Ennek értelmében évi benyújtási időszakban Nem a kiszabás időpontja a mérvadó, hanem a határozat jogerőre emelkedése.

27 41/2012- Natura 2000 GYIK A gazdálkodó honnan tudja meg a természetességét az erdőnek (van érvényes üzemterve, de ez csak a legújabbakban van benne) ? Ahol állományrész van, és különböző támogatási összeg, akkor hogyan számoljon. Ossza meg területrészek arányában? Ahol fokozatos felújítóvágás és újulat is van, ott hogyan kérjenek? A gazdálkodóknak az egységes kérelem felületen, „kérniük” csak erdőrészlet azonosítóval és blokkazonosítóval kell. Ők nem adnak meg sem területet sem állományt sem kort. Az erdőrészlet alapján program sorolja be a „támogatási” kategóriákba a részleteket (és számol támogatási összeget).

28 44/2012- Módosítás csomag 2 Érintett jogcímek: Erdészeti potenciál
Agrár-környezetgazdálkodás Erdő-környezetvédelem Erdőszerkezet átalakítás

29 44/2012- Erdészeti potenciál
Módosul a területhatár állandósítás fogalma Terület előkészítési- faanyag letermelési munka €/ha Tőrevágás vagy sarjaztatás 300 €/ha Maximális összeg 2365 €/ha (tíz fok feletti tölgy-bükk + területelőkészítés) TK benyújtás: 2012 október 1-november 30; 2013 november 1-30 1. számú mellékletben új támogatási összegek

30 44/2012- EKV Módosul a területhatár állandósítás fogalma
A közjóléti erdők fenntartása célprogram esetében már nem előfeltétel a „támogathatósági” besorolás az 1. melléklet szerint TK benyújtás: október 1- november 30; október 1-31. Módosul az egymással igénybe vehető célprogramok köre Az őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogramnál 42 €-val csökken a támogatás, ha Naturát is igényeltek rá. Mikroélőhely és facsoport visszahagyása esetén a támogatás 37€-val csökken, ha Naturát is igényeltek a területre

31 44/2012- EKV Agresszíven terjedő célprogramnál változik a jogosultság feltétele, a célprogram előírása. A támogatás 196274€ A szálaló célprogramnál változik az előírás. A támogatás 164€230€ Kézimunka-igényes ápolás: 196€274€; második évtől 76€106€ Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása: 160€224€ Mikroélőhelynél változik a jogosultság feltétele, az előírások. Támogatás: 88€123€

32 44/2012- EKV Facsoportok visszahagyása: 92€129€
Cserjeszabályozás: 196€274€; második évtől 76€106€ Véghasználat elhalasztása: 200€280€ Közjóléti célú erdők fenntartása: 200€280€ Erdei tisztások kialakításánál változik az előírás. A támogatás: 196€274€, második évtől 36€50€ Természetkímélő anyagmozgatás: 12,45€17,45€ Szankciós mellékletet kicserélték

33 44/2012- ENTB Módosul a kötelezettségvállalási időszak fogalma, a területhatár állandósítás. 2011. január 1. utáni tarvágásokkal lehet kérelmet beadni. Adattári jogosultság is változik az állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakításnál. Részletes előírások több ponton változnak. Kifizetési kérelem benyújtásakor (rész erdőrészletnél) saját poligon feltöltése szükséges. Szankciós táblát cserélték.

34 Köszönöm a figyelmet! Készítette:Nagy József


Letölteni ppt "Tájékoztató az erdészeti támogatások változásairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések