Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISTEN HOZOTT A KERESŐK ÓRÁJA MÁSODIK ELŐADÁSSOROZATÁN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISTEN HOZOTT A KERESŐK ÓRÁJA MÁSODIK ELŐADÁSSOROZATÁN"— Előadás másolata:

1 ISTEN HOZOTT A KERESŐK ÓRÁJA MÁSODIK ELŐADÁSSOROZATÁN

2 A MAI ELŐADÁS KÉRDÉSEI Honnan tudhatom meg, mi az igaz keresztyénség?
Mi a keresztyénség lényege dióhéjban? Miért kellene és hogyan lehet hinni egy kétezer évvel ezelőtt élt személyben? Nem átverés ez az egész?

3 ELSŐ KÉRDÉS A BIBLIÁBÓL
Honnan tudhatom meg, hogy mi az igaz keresztyénség? A BIBLIÁBÓL Használati utasítás....anélkül nem megy a TV.

4 HITELES-E A BIBLIA? A Biblia Isten ihletett, tévedhetetlen szava,
tanítása alapvető tekintélyű. (2 Timóteus 3:16; 2 Péter 1:20-21). Ha úgy gondoljuk, hogy a Biblia hibás...- szellemi veszélyeknek nyitunk ajtót. Amikor ugyanis úgy döntünk, hogy egy igevers hibás, hamarosan találunk másikat is, amelyet a "hibás„ kategóriába sorolunk. Ha bármiféle hiba lenne a Szentírásban, akármilyen apró, többé nem lehetne az igazság mércéje. Ha én határozom meg, hogy a Biblia melyik kijelentése igaz, és melyik nem, én válok az igazság alapjává. . Ha viszont meg tudok bízni Istenben atekintetben, hogy az olyan tények, mint a dátumok és mértékegységek egyértelmûek (amelyek hitelességét ellenõrizni tudom), miért ne várhatnám el Tõle, hogy még hitelesebb legyen olyan területeken, mint a bûn és a megváltás (amelyek hitelességét nem tudom ellenõrizni)? VIDEO _ 1O FEJEZET

5 A KERESZTYÉNSÉG DIÓHÉJBAN
1 Korinthus 15:1-4 – “Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon” Dióhéjban ez a keresztény hit. A kereszténység egyedülálló más vallásokhoz képest, mert inkább a kapcsolatról, mint a vallás gyakorlásáról szól. A szabad / tilos listákhoz való ragaszkodás helyett egy keresztény célja az Atya Istennel való járás gyakorlása. Ez a kapcsolat Jézus Krisztus által és a Szentléleknek keresztényekben végzett munkája által lett lehetséges.

6 AZ IGAZ KERESZTYÉNSÉG „FELTÉTELEI”
Három feltétel van Állásfoglalás a Bibliával kapcsolatban Állásfoglalás Krisztussal kapcsolatban Állásfoglalás a megváltással kapcsolatban Mind közül talán a legfontosabb a második, a krisztusi állásfoglalás –mert benne van minden

7 A KERESZTYÉNSÉG DIÓHÉJBAN
Valójában az igazi kereszténység nem egy vallás, hanem egy személy, Jézus Krisztus. "Mert benne teremtetett minden..." Kolossé 1,16-17

8 ISTEN FIA, VAGY LEGENDÁS HŐS
Állásfoglalás Krisztussal kapcsolatban. - Az igazi keresztény tanító örömmel elfogadja és hirdeti Jézus Krisztust úgy, ahogy van, igazi Istenként és igazi emberként. "Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút." (1János 2,22). "Mert sok hitetõ jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitetõ és az antikrisztus." (2János 7). "Közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki õket megváltotta " (2Péter 2,1). Videobejátszás – 9. fejezet. Megszakitva

9 A feltámadás, mint bizonyíték
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Mert ha a halottak nem támadnak fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bûneitekben vagytok. Sõt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”      -1 Korintus 15,14-19 Ha viszont a történet igaz, akkor olyan rendkívüli hír érkezett a Földre, amelynek egetrengetõ következményei vannak. Elgondolkoztál már azon, hogy mi is lehet az igazság?

10 IGAZSÁG VAGY NAGY ÁTVERÉS
Egy híres brit akadémikus a következõket jegyezte meg: "Az évek során sok száz beszélgetésben volt részem olyan emberekkel, akik mûveltebbek voltak, mint én, de szemmel láthatóan fogalmuk sem volt a keresztyénség mibenlétérõl... lényegében semmit nem tudtak róla, ami elég szomorú és bizonyos tekintetben ijesztõ. Mindez azt jelenti, hogy úgy megyünk el a történelem legnagyobb eseménye mellett, hogy észre sem vesszük, mégpedig nem a bizonyítékok hiánya miatt, hanem azért, mert a fáradtságot sem vettük, hogy megvizsgáljuk azokat." J.B. Phillips: Ring of Truth (Az igazság gyûrûje) Adjon mindenki egy esélyt magának....Isten csak ezt kéri tőlünk...

11 IGAZSÁG VAGY NAGY ÁTVERÉS
Jézus története, és különösen a feltámadásának leírása, szilárd történelmi alapokon nyugszik. Tehát akár hiszel, akár nem, kételkedsz, vagy még nem döntötted el magadban, hogy mit higgyél, azt ajánljuk, hogy nézd meg a bizonyítékokat egy új szemszögbõl.

12 IGAZSÁG VAGY NAGY ÁTVERÉS
Szerinted ki volt Jézus? Jézus Krisztus azt állította, hogy õ maga Isten, aki a világmindenség teremtõje, és aki az egyetlen út, ami a Mennyországba vezet. Ezek igen komoly állítások! Jézus Újszövetségben található állítása vagy igaz, vagy nem. Ha nem igaz, akkor nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, de ha ig az, akkor vajon nem lenne jobb kibékülnünk vele és hinniünk benne, ahogy mondja? A válasz nem attól függ, hogy mi mit gondolunk Róla, hanem attól, hogy a názáreti Jézus tényleg az-e, akinek állítja magát. Biblián kivül: a római kori iratok, Josephus Flavius történet írása... Kanonikus és nem kanonikus, gnosztikus evangéliumok.... A gnosztikusok sem vonták kétségbe léltét, esetleg isteni eredetét - azt is azért, mert Isten nem teheti meg az- honnan tudják, hogy Isten mit tehet meg. A leghielesebb forrás a tanitványok élete? Video – 9. fejezet második rész

13 IGAZSÁG VAGY NAGY ÁTVERÉS
Az átverés olyasmi, ami nemcsak Számodra, hanem mások számára is régen kiderült volna. Nem kellene abból kiindulni, hogy csak hülye lehet, aki hisz benne. Ha Jézus nem támadt fel, és nem él, akkor a hívők kivel vannak élő kapcsolatban? Ez az illető ugyanis úgy szól a szívünkhöz, és úgy bánik velünk, ahogy Jézus tette az Újszövetségben. A Jézussal való személyes kapcsolat kétezer éve töretlen tapasztalat.

14 IGAZSÁG VAGY NAGY ÁTVERÉS
Jézus történetének valóban megbízható forrása, és Jézus története az ókor legjobban dokumentált története. Másodszor, Biblia történelem, és nincs még egy olyan vallási irat, amely ilyen rendkívüli mennyiségben tartalmazna beteljesedett jövendöléseket, tehát véletlen kizárva! Harmadszor, az Újszövetség üzenetét ki lehet próbálni: Jézust meg lehet szólítani, és Ő mindenkinek személyre szabottan válaszol is. Így az ismeret személyes élménnyel is kibővülve meggyőződéssé válik. Ezzel elkezdődik a hitélet. Amikor Campbell bevallotta, hogy nem hisz egy személyes Istenben, egy katolikus pap megkérdezte tõle, hogy logikus érveléssel meg leh etne-e gyõzni. Campbell így válaszolt: "Nem, Atyám. Mi lenne akkor a hitnek az értéke?"[

15 KÖVETKEZŐ ELŐADÁS Isten, ha vagy, győzz meg engem is!..Ha már hiszek, úgyis működni fog a dolog... Miért gondolja ma valaki, hogy csak Jézuson keresztül lehet eljutni Istenhez? Nekem nem tetszik Jézus kizárólagosság igénye...- nagyon exkluzív. Nem túl olcsó duma ez az egész kegyelem dolog? - Csak elfogadni és ennyi az egész?


Letölteni ppt "ISTEN HOZOTT A KERESŐK ÓRÁJA MÁSODIK ELŐADÁSSOROZATÁN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések