Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavállalói csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavállalói csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára)"— Előadás másolata:

2 Munkavállalói csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára)
OKTATÁSI ANYAG Munkavállalói csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára) ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL-CSOPORTNÁL!

3 Üzenet a vezérigazgatótól
„…Az Életvédelmi szabályok egyértelműen megfogalmazzák a legnagyobb kockázatú tevékenységekhez kapcsolódó, valamennyi munkavállalóra és vállalkozóra vonatkozó teendőket és tilalmakat. A legjobban teljesítő vállalatok a szabályok egyszerű keretrendszerét állítják fel, elvárva és bízva abban, hogy dolgozóik e kereteken belül helyesen cselekszenek majd. Saját Életvédelmi szabályainkkal ugyanezt igyekszünk elérni. Ezek az előírások egyszerűek és világosak, így pontosan arra szolgálnak, amire a nevük utal: életet védenek. Arra kérem vállalatunk minden dolgozóját, vezetőjét és vállalkozóját, hogy vállaljanak személyes elkötelezettséget az Életvédelmi szabályok betartása és betartatása mellett, valamint gondoskodjanak arról, hogy azokkal mindenki tisztában legyen és betartsa őket. A biztonság mindig elsődleges fontosságú lesz számunkra, és ennek alapfeltétele egymás kölcsönös tisztelete és saját szabályaink betartása. Üzenetem lényege egyszerű: ha bárki ezen szabályok megszegése és a nem biztonságos munkavégzés mellett dönt, akkor egyben arról is dönt, hogy nem dolgozik többé a MOL-csoportnál. Eltökélt szándékunk hogy életeket védjünk meg.” Molnár József A MOL-csoport vezérigazgatója

4 Mik az Életvédelmi szabályok?
Az Életvédelmi szabályok alapvető biztonsági szabályok a magas kockázatú munkákhoz, melyek esetében a szabályok megszegése a legnagyobb eséllyel okoz súlyos balesetet vagy halált. Egyszerű szabályokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket mindenkinek be kell tartani, hogy megvédje saját és mások testi épségét. Egyik Életvédelmi szabály sem új, mindegyik érvényben volt már korábban is különböző törvényi vagy helyi szabályozás által. A legtöbben már alkalmazzák ezeket a szabályokat a mindennapi munka során. A cél nem az, hogy hibát keressünk a munkavégzéshez kapcsolódóan, hanem az, hogy rávezessük a munkavállalókat a jogkövető magatartásra. A fókuszban az áll, hogy megváltoztassuk a munkavállalók és a munkahelyi vezetők viselkedését a munkaterületen azzal, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a szabályokra. A szabályok betartása mindenkinek kötelező; a MOL-csoport saját munkavállalóira, a vállalkozókra és az alvállalkozókra egyaránt vonatkoznak. Amennyiben a szabályok megszegésére kerül sor, akkor fegyelmi eljárás indul.

5 Súlyos balesetek megelőzése
Mi a célunk? Súlyos balesetek megelőzése 17 halálos áldozat* MOST Az Életvédelmi szabályok betartása számos életet megmentett volna ezek közül CÉL * MOL munkavállalók és vállalkozók/alvállalkozók dolgozóira vetített halálos áldozatok száma között

6 Hogyan lettek a szabályok kifejlesztve?
Áttekintettük és elemeztük az alábbiakat: MOL Csoport esemény adatai (halálos balesetek, súlyos vagy magas kockázatú események) OGP által ajánlott gyakorlat Olaj és Gáz iparági gyakorlat Alkalmazott követelmények: A szabályok alkalmazhatóak legyenek a halálos balesetek legalább 50%-ának megelőzésére. A szabályok világosan definiáltak és egyszerűen érthetőek legyenek a munkavállalók és a vállalkozók számára. Szabályok megsértése felfedhető legyen.

7 Valóban megtörtént események
Gyújtóforrás, tűzveszélyes munka Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben 2010. március Egy kivitelező munkavállaló meghalt, mikor tartálytisztítás során robbanás történt a Logisztika Csepeli bázistelepén, Magyarországon. Munkaengedélyezés 2012. június A vállalkozó két munkavállalója megfulladt oxigénhiányos környezet miatt fulladás következtében a TVK-ban Magyarországon. Légtér elemzés 2010. január A Slovnaft munkavállalója megfulladt egy szerviz aknában a Slovnaft finomítójában Szlovákiában. Életmentő egyéni védőeszköz 2012. február A vállalkozó munkavállalója leesett egy Tifon töltőállomás tetejéről Horvátországban és halálos sérülést szenvedett, amikor megpróbálta a havat eltakarítani. Energia kizárás 2008. október A vállalkozó munkavállalója halálosan megsérült áramütés következtében, egy elektromos motoron végzett mérés közben a Slovnaft finomítójában Szlovákiában. Tiltott alkohol és drog fogyasztás 2012. szeptember Harmadik fél sofőrje meghalt tankautóval való ütközés következtében. Esemény helye: Krk, Horvátország. ! !

8 A szabályok megszegésének következményei
A szabályokat megszegők kiteszik magukat vagy másokat magasabb kockázatú vagy halálos eseménynek. Minden szabályszegési eset alaposan ki lesz vizsgálva. Amennyiben a szabályszegés szándékosan történt, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk. Vállalkozók és alvállalkozók alkalmazottainak tekintetében lehetséges a területről való kitiltás és a cég kizárása a jövőbeli munkákból. Ha a munkahelyi vezető határozza meg azokat a feltételeket, amelyek szabályszegéshez vezetnek, vagy nem akadályozza meg a szabályszegést, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk vele szemben.

9 1. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül!
Minden tényleges vagy lehetséges gyújtóforrásként funkcionáló berendezés fokozott veszélyt jelent a tűz- vagy robbanásveszélyes (pl. technológiai) területeken, ezért azok ott csak megfelelő munkavégzési engedély birtokában és megfelelő tűzmegelőzési intézkedések betartásával használhatók. A dohányzáskor vagy tűzgyújtó eszköz használatakor a tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok lángra kaphatnak vagy felrobbanhatnak. A kijelölt, egyértelmű jelzéssel ellátott helyeken történő dohányzással megelőzhetők a tűzesetek vagy robbanások. Dolgozóként a következőket kell tenni: ismerni a kijelölt dohányzóhelyeket; beavatkozni és jelenteni, ha valakit a kijelölt dohányzóhelyen kívül látunk dohányozni; megfelelő munkavégzési engedély és tűzmegelőzési intézkedések nélkül kerülni bármilyen gyújtóforrás használatát a technológiai területeken.

10 2. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát!
A kiszakaszolás fizikailag elkülöníti és biztonságban tartja a dolgozót a munkaterületen lévő különféle energiaforrások jelentette veszélyektől. Ezek a veszélyes energiaforrások jellemzően elektromos áram, tárolt elektromosság (pl. kondenzátorok), magas nyomás, mérgező anyagok, mérgező/fojtó gázok-gőzök, vegyi anyagok (pl. gyúlékony folyadékok), forró folyadékok/gőzök, sugárzás vagy mozgó/forgó gépalkatrészek (pl. összenyomott rugó) lehetnek. Dolgozóként a következőket kell tenni: tisztában lenni a saját védelmünket biztosító kiszakaszolások lehetséges módjával; a munkairányítóval ellenőrizni, hogy a kiszakaszolások a helyükön vannak; a munkairányítóval ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

11 3. Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat
Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi tevékenységek megkezdése előtt, és az abban leírtakat a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani: (1) Szűk, zárt térben végzett munka, (2) Tűzveszéllyel járó munka, (3) Kritikus emelés, (4) Magasban végzett munka, (5) Földmunka, (6) Energia vagy anyag izolációt igénylő tevékenység, (7) Különösen magas kockázattal vagy fokozott veszéllyel járó karbantartási munkák (pl. párhuzamos munkavégzés, feszültség alatt lévő rendszeren/berendezésen végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó berendezés megnyitása, kritikus biztonsági berendezés/rendszer kiiktatása, magas nyomású tisztítás stb.) Dolgozóként a következőket kell tenni: a műszakvezetővel/csoportvezetővel ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető; a figyelővel ellenőrizni, hogy valóban megkezdhető a beszállás; betartani a munkavégzési engedélyben szereplő előírásokat. Beszállással járó munkavégzésnél figyelőként dolgozóknak a következőket kell tenni: biztosítani, hogy a zárt térbe csak olyan személy menjen be, aki arra jogosult; biztosítani a beszállókkal a kommunikációt; elsajátítani és begyakorolni a vészhelyzeti mentőintézkedéseket, és azokat szükség esetén végrehajtani.

12 4. Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközöket!
„Életmentőnek” minősülnek az olyan egyéni védőeszközök, mint a leesés elleni védőeszközök, valamint a légzésvédő (porálarc kivételével). Mindig használjon leesés elleni védőeszközt, ha olyan védett munkakörnyezeten kívüli területen dolgozik, ahol több mint 2 métert zuhanhat. Megfelelően védett környezetnek minősülnek az engedélyezett állványok, a korláttal rendelkező lépcsők és járószintek, valamint személyemelő liftek. A munkavégzési engedélyben előírt izolációs elven (frisslevegős vagy sűrített levegős) vagy szűrési elven működő légzésvédő készüléket kell alkalmazni, ha veszélyes gázoknak vagy gőzöknek vagyunk kitéve, vagy ennek lehetősége felmerül. Ahol alacsony az oxigén szintje (<19tf%) vagy a helyiség nitrogénnel telített, ami szintén az oxigénszint csökkenésével jár, kizárólag izolációs elven működő légzésvédő használható! Dolgozóként a következőket kell tenni: tisztában lenni azzal, hogy az adott helyzetben milyen leesés elleni védőeszközöket, és azokat hogyan kell használni tisztában lenni azzal, hogy az adott helyzetben milyen légzésvédő készüléket, és azokat hogyan kell használni használat előtt ellenőrizni kell az eszközöket; a leesés elleni eszközöket mindig egy kikötési ponthoz kell rögzíteni, ha a védett munkakörnyezeten kívül, magasban történik a munkavégzés; megtagadni a munkavégzést, ha nem vagyunk biztosak az életmentő védőeszközök használatában.

13 5. Végezzen légtérelemzést, ahol szükséges!
Bizonyos munkák közben vagy munkaterületeken a légteret ellenőrizni kell, hogy ezzel megakadályozzuk a robbanást, és/vagy megbizonyosodjunk arról, hogy saját magunk és a területen tartózkodó többi ember számára biztonságosan belélegezhető a környezeti levegő. Az ilyen tevékenységre példa a zárt térben végzett és a tűzveszéllyel járó munkavégzés, ahol az előzetes légtérmérést mindig kötelező elvégezni, és a munkavégzés időtartamára folyamatos mérést biztosítani. Dolgozóként a következőket kell tenni: a műszakvezetővel/csoportvezetővel meggyőződni arról, hogy a légtérmérést elvégezték; a műszakvezetővel/csoportvezetővel ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető; megfelelően kalibrált személyi gázérzékelőt viselni, ha azt a munkavégzési engedély vagy a munkaterület előírásai megkövetelik; abbahagyni a munkavégzést, ha gázszagot érez, vagy a személyi gázkoncentráció-mérő műszer riaszt.

14 6. Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban!
Függetlenül attól, hogy mennyire tűnik biztonságosnak a kiásott árok vagy gödör, az egy kisebb eső után vagy a szélére lerakott anyag következtében rövid időn belül halálos csapdává is válhat. Megfelelő rézsű vagy dúcolat kialakításával azonban biztonságban tudhatjuk magunkat. Dolgozóként a következőket kell tenni: csak olyan, 1,2 méternél (kb. mellmagasságnál) mélyebb árokba vagy munkagödörbe szabad lemenni, amely megfelelő rézsűkialakítással vagy dúcolattal rendelkezik.

15 7. Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Kritikus berendezéseknek minősülnek a szakaszoló szerelvények/vészhelyzeti elzáró szerelvények, kizáráshoz/kitáblázásához (lock-out/tag-out) használt eszközök, reteszrendszerek, biztonsági lefúvató szelepek, tűz- és gázérzékelő rendszerek, valamint egyes szintkapcsolók, vészjelzők és daruvezérlők. Dolgozóként a következőket kell tenni: a biztonsági szempontból kritikus berendezések kiiktatása előtt engedélyt kérni a műszakvezetőtől/csoportvezetőtől; tilos bármikor bármilyen biztonsági jelzést eltávolítani.

16 8. Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait!
Közvetlenül felfüggesztett teher alatt dolgozni vagy sétálni nem biztonságos, mert a teher ránk eshet. Sérült, alulméretezett vagy nem kompatibilis teherfüggesztő eszközökkel vagy helytelen rögzítési módszerekkel jelentősen nő a teher véletlen leeséséből eredő kockázat mértéke. Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk. Dolgozóként a következőket kell tenni: ellenőrizni, hogy soha ne tartózkodjon senki függő teher alatt, akár van fizikai elhatárolás (szalag vagy korlát), akár nincs; betartani az emelést irányító utasításait. *: Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk.

17 9. Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt és közben!
Alkohol vagy kábítószerek használata, illetve legális gyógyszerekkel vagy egyéb szerekkel való visszaélés nem csak a biztonságos munkavégző képességet csökkenti, hanem a munkatársakat is fokozott kockázatnak teszi ki. Dolgozóként a következőket kell tenni: mindig értesíteni a műszakvezetőt/csoportvezetőt, ha olyan gyógyszert szedünk, amely hatással lehet munkavégző képességünkre vagy munkahelyi teljesítményünkre. Ha ebben nem lennénk biztosak, inkább ellenőrizzük a műszakvezetővel/csoportvezetővel, és szükség esetén forduljunk orvoshoz; tilos a kábítószerek használata, tartása, értékesítése vagy továbbadása; jelenteni bármilyen alkohollal vagy kábítószerrel kapcsolatos visszaélést; jelenteni, ha nem érezzük magunkat munkavégzésre alkalmas állapotban.

18 10. Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!
Az Életvédelmi szabályok betartásával életeket menthetünk meg. Aki úgy dönt, hogy nem tartja be az Életvédelmi szabályokat, egyben arról is dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a MOL-csoportnál dolgozni. Dolgozóként a következőket kell tenni: megtagadni minden olyan munkavégzést, amely az Életvédelmi szabályok megszegésével jár; beavatkozni és jelenteni, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat.

19 Fegyelmi intézkedések
Vállalkozói / alvállalkozói személyzet Dohányzás az arra kijelölt helyen kívül Energia-források kiszakaszolá-sának elmulasztása Munkaengedély nélküli munkavégzés Életmentő EVE használatának elmulasztása Légtérelemzés elmulasztása Munkavégzés árokban megtámasztás nélkül Biztonsági jelzések és eszközök eltávolítása Biztonságos emelés szabályainak megszegése Alkohol /drog fogyasztása Kötbér a cég felé Ft/fő Ft Ft Pótlásig levonulás (munka felfüggesztése) - X Munkairányító kitiltása Kitiltása 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről. Kitiltás 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről (ha nem biztosította az EVE-t). Kitiltás 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről (ha nem biztosította az eszközt). Munkavállaló kitiltása Elkövető személy kitiltása 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről Kitiltás 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről (ha nem használta az EVE-t). Kitiltás 1 év időtartamra a MOL csoport telephelyeiről (ha nem használta az eszközt).

20 ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL- CSOPORTNÁL!


Letölteni ppt "Munkavállalói csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések