Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet"— Előadás másolata:

1 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

2 Normatív hozzájárulás és támogatás Egyházi kiegészítő támogatás
Pedagógiai szakmai szolgáltatások Adatszolgáltatás a KPSZTI-nek

3 Normatív hozzájárulás és támogatás
Jogszabályi háttér 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 38. § A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg… 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról B § és 18. § A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók normatív állami hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése

4 Normatív hozzájárulás és támogatás
Normatíva igénylése Igénylési adatlapok intézményi adatlapok: intézménytípusonként, feladatellátási-helyenként (EMMI ) fenntartói összesítő (EMMI 80)

5 Normatív hozzájárulás és támogatás
Normatíva igénylése Őszi határidők – 2012/13-as tanév 1. féléve az adatlapokat október 5-ig teszik közzé (EMMI, KPSZTI) a tárgyév október 1-jei tényleges létszámok alapján kell kitölteni a fenntartó október 20-ig küldi meg a MÁK területileg illetékes igazgatóságának az igénylést a fenntartó a kitöltött intézményi adatlapokat és fenntartói összesítőt megküldi a KPSZTI-nek is Tavaszi határidők – 2012/13-as tanév 2. féléve ld. a 20/1997-es kormányrendeletben (de: változás várható!)

6 Normatív hozzájárulás és támogatás
Normatíva igénylése Finanszírozás az Igazgatóság az október 1-jei létszámok alapján állapítja meg a normatívát szeptember-december hónapokra; erről a fenntartót határozatban értesíti novemberben a határozat kiadásáig, szeptember-november hónapokra az Igazgatóság előleget folyósít – az előző időszak utolsó érvényes létszámadata alapján; utalás: a hónap 5. napjáig decemberben: korrekció új intézmény, új feladat-ellátási hely, új alaptevékenység finanszírozása decemberben kezdődik, visszamenőlegesen; kivétel: ha a fenntartó szeptember 15-ig előleg folyósítását kérvényezi

7 Normatív hozzájárulás és támogatás
Normatíva elszámolás A fenntartó a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni Elszámoló adatlapok intézményi adatlapok: intézménytípusonként, feladatellátási-helyenként (EMMI ) – könyvvizsgálói hitelesítés fenntartói összesítő (EMMI 80) Segédanyagok normatíva-számításhoz

8 Normatív hozzájárulás és támogatás
Normatíva igénylés és elszámolás szabályai Segédanyag a KPSZTI honlapján (

9 Normatív hozzájárulás és támogatás
A 20/1197-es Kormányrendelet két kiemelt pontja 14. § (4) Ha év közben az igénylési létszám az egyes feladat-ellátási helyek (székhely, telephely) szintjén 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a fenntartónak erről az illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesítenie kell... Az Igazgatóság az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását, melyről határozatban értesíti a fenntartót. 16/A. § (1) A fenntartó az általa jogosulatlanul igénybe vett támogatás után igénybe-vételi kamatot fizet, ha a fenntartó részére a normatív hozzájárulást és támogatást megállapító jogerős határozat alapján folyósított összeg legalább három százalékkal meghaladja a fenntartót ténylegesen megillető összeget...

10 Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez
Létszámcsökkenés követése feladat-ellátási helyenként

11 Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez
Havi normatíva számítása feladat-ellátási helyenként

12 Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez
Normatíva 3%-os változásának követése

13 Segédtáblázatok a létszámváltozás és a normatívaváltozás követéséhez
Jogviszonyváltozás nyomonkövetése

14 Egyházi kiegészítő támogatás
Jogszabályi háttér 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 38. § A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl … kiegészítő támogatásra jogosult. 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről § köznevelési szerződés, egyoldalú jogi nyilatkozat – a kiegészítő támogatásra való jogosultság alapja 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 17.B § A köznevelési feladatot ellátó egyház számára ... kiegészítő támogatás megállapítását az egyházi intézményfenntartók részére az Igazgatóságok által megállapított normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága országos illetékességgel végzi. A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot...

15 Egyházi kiegészítő támogatás
Igénylés és elszámolás alapja a normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és elszámolása (EMMI és EMMI 80) folyamata igénylés, elszámolás, korrekció intézmények  fenntartók  MÁK  KPSZTI  fenntartók  intézmények összege költségvetési törvényben meghatározott összeg (nappali: Ft/fő/év; esti: 50%; levelező: 20%) án tartott fenntartói értekezlet döntése a kiegészítő támogatás felhasználásáról, az összeg „újraosztásáról” nappali: 100%; esti 50%; levelező: 20%; kollégium: 40%; egyéni művészetoktatás: 20%; csoportos művészetoktatás: 10% közös fenntartói feladatok finanszírozása 2012-ben nappali: Ft/fő/év a fenntartó jogosultsága

16 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások fenntartói szintű szolgáltatások fenntartói értekezletek, gazdasági vezetőik értekezletei, továbbképzések segítségnyújtás bármely jogi, gazdasági kérdésben normatívaigénylés és elszámolás során segítségnyújtás egyházi kiegészítő támogatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok (létszámnyilvántartás, pénzforgalom) Komplex Intézményellenőrzési és -értékelési Program intézmények törvényeségi, gazdasági, pedagógiai-szakmai ellenőrzése

17 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások intézményi szintű szolgáltatások intézményvezetőknek, gazdasági vezetőknek: intézményvezetők és gazdasági vezetők értekezletei minden félév elején gazdasági, jogi területen továbbképzések szervezése év közben segítségnyújtás bármely jogi, gazdasági kérdésben (egyházi intézmények sajátos helyzete; normatívaigénylés és elszámolás; egyoldalú jogi nyilatkozat ...) normatíva-elszámolás: könyvvizsgálat intézményvezető által igényelt szakértői feladatok ellátása pedagógusoknak továbbképzések, szakmai programok – óvoda, általános iskola és középiskola pedagógusainak pályázatok pedagógusoknak; publikálási lehetőség kérésre szakmai tanácsadás, ellenőrzés, szakértői munkák diákoknak tanulmányi versenyek szervezése, közvetítés versenyt szervező intézmények között; versenyeket szervező intézmények támogatása

18 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
A Katolikus Pedagógiai Intézet által nyújtott szakmai szolgáltatások egyesületek támogatása Öveges József Tanáregylet; Sík Sándor Tanáregylet; Tanítók Fekete István Egyesülete; SZÉL Óvodapedagógusok Egyesülete alapítványok általuk nyújtott támogatások pályázati rendszerű kiosztása 2000-től: Renovabis; 2009-től: Pro Paedagogia Christiana érdekképviselet a katolikus közoktatási intézmények érdekképviseletet különböző egyeztető fórumokon, minisztériumi szinten folyamatos és naprakész információk segítségnyújtás telefonon, -ben naprakész információk; letölthető jogi, gazdasági, pedagógiai-szakmai segédanyagok

19 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
A pedagógiai szakmai szolgáltatások finanszírozása A katolikus közoktatási intézményfenntartók közös döntése: a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat valamennyi intézményük számára megrendelik a KPSZTI-től költsége: 720 Ft/tanuló/év, melyet az intézmények fizetnek a KPSZTI átalánydíjas szerződést köt az intézményekkel 1-4., valamint 5-8. hónapokra márciusban; hónapokra november végén számlázás: március, augusztus és november hónapok végén rész

20 Adatszolgáltatás a KPSZTI-nek
A KPSZTI bemutatott tevékenységéhez szorosan kapcsolódik, hogy feladata a katolikus fenntartásban működő intézmények dokumentumainak, adatainak naprakész nyilvántartása Alapító okirat Működési engedély Köznevelési szerződés, egyoldalú jogi nyilatkozat Normatíva adatlapok – fenntartó közvetítésével, de: módosítások! MÁK határozatok Statisztikai adatok – októberi KPSZTI-statisztika Kapcsolattartás adatai (telefonszám, stb.) Változás esetén kérjük újra mielőbb beküldeni!

21 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

22


Letölteni ppt "Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések