Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolánk hivatalos neve: Nyárády Mihály Általános Iskola 2007-ben településünk önkor- mányzata pályázatot írt ki annak eldöntésére, hogy ki legyen az intézmény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolánk hivatalos neve: Nyárády Mihály Általános Iskola 2007-ben településünk önkor- mányzata pályázatot írt ki annak eldöntésére, hogy ki legyen az intézmény."— Előadás másolata:

1 Iskolánk hivatalos neve: Nyárády Mihály Általános Iskola 2007-ben településünk önkor- mányzata pályázatot írt ki annak eldöntésére, hogy ki legyen az intézmény névadója. Az iskola akkori tanulója Gaál Sándor azt javasolta, és pályázatában indokolta, hogy Nyárády Mihályról nevezzék el az iskolát.

2 Ki is volt Nyárády Mihály, akiről iskolánk kapta a nevét?

3 1899-ben született Ramocsaházán október első napján. Szülei hamar meghaltak, gyermekként Kékre került az anyai nagyszülőkhöz, majd az egyik anyai nagybátyja révén fiatal felnőtt korára 176 holdas földesúr lett.

4 A beregszászi gimnáziumba járt, majd a jogi egyetemre jelentkezett. Földjét kísérleti telepnek tekintette. Rend- kívül vonzódott az itt élő parasztsághoz, szokásaik, életmódjuk megismerését fontosnak tartotta. Baráti körét inkább a megyei ér- telmiségből verbuválta.

5 A második világháború után földjét elvették, de ő ezt nem bánta, sőt a földosztást helye- selte. Nem zavarta, hogy szűkösebb anyagi körülmények közé került, mert végre azt csinál- hatta, amit szeretett. Törölték a kuláklistáról, ugyanakkor megbízták a Szabadművelő- dési Tanács titkári teendőinek ellátásával.

6 A nyíregyházi múzeum muzeológusa, majd múzeumvezető lett. Először 1948-ban figyelt fel rá a szakma élvonala. Dolgozatai, gyűjtései hamarosan az egyetemek néprajzi tanszékén kötelező olvasmányok lettek. Könyvei, írásai, kutatásai mind Szabolcs megyéhez, Szatmár megyéhez kapcso- lódnak.

7 2009-ben volt iskolánk ünnepélyes névadója, amikor is Németh Péter, a Jósa András Múzeum nyugalmazott igazgatója méltatta Nyárády Mihály munkásságát. Németh Péter fiatalon együtt dolgozott a múzeumban Miska bácsival, aki abban az időben igazgatta a múzeumot.

8 Dr. Németh Péter így emlékezett: „Legendás munkabírású, az új ismeretek befogadására mindig kész, szerény emberségéről is híres tudósember volt, aki példa lehet mindannyiunk számára.”

9 Hagyománnyá tettük, hogy Nyárády Mihály születésnapján koszorút viszünk a sírjára a nyíregyházi temetőbe.

10 2006: Ramocsaháza-Nyírkércs képviselő-testületének döntése: társulásban működteti az iskoláit, óvodáit. 2007: Nyíribrony képviselőtestülete is a társulás mellett döntött. 2009: a pályázat éve: 364 iskolás, 128 óvodás, 45 pedagógus és 15 technikai alkalmazott munkáját kellett koor- dinálnom az iskolavezetéssel együtt- működve. 2013. január 1. állami fenntartásba kerültek az iskolák: a létszám lecsökkent, az óvodák az önkormányzatnál maradtak. A kapcsolat nem szakadt meg az önkor- mányzattal, hiszen egymásra vagyunk utalva, kölcsönösen segítjük egymást, látogatjuk egymás rendezvényeit.

11 Jelenleg iskolánkba 137 tanuló jár, átlag 17 fős osztálylétszámok vannak. Tanulóink 65 %-a hátrányos helyzetű, 43 %-a halmozottan hátrányos helyzetű.

12 A szociális helyzetükből eredő hátrányaik enyhítése céljából pályázatokon nyert pénzösszegekből személyre szabott esz- közöket, ruhaneműket vásárolunk számukra, moziba, színházba visszük őket, fejlesztő foglalkozá- sokat tartunk részükre.

13 Tanulóink szeretik megméretni magukat. A Nyírségi Iskolaszövetség, a Kistérség által szervezett és megyei versenyekre is nevezzük tanulóinkat. Különösen a szavaló- és prózamondó versenyeken jeleskedünk.

14 Sporteredményeink is figyelemre méltóak. • Futóversenyeken, tájfutó versenyeken is részt veszünk, 1 tanulónk az országos döntőbe is bejutott • Fontosnak tartom megemlíteni,, hogy 4-5 tanuló minden évben legalább 4 modulból ECDL vizsgát tesz.

15 Büszkék vagyunk a továbbtanulási eredményeinkre: A 17 fős 8. osztályból • 2 tanulót a Zrínyi Ilona gimnáziumba • 2 tanulót a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba, • 1 tanulót a Krúdy Gyula Gimnáziumba, • 1 tanulót a Szent Imre Gimnáziumba • 1 tanulót az Evangélikus Gimnáziumba vettek fel. Ők mindannyian felvételiztek.

16 Jól működik a diákönkormányzatunk; tagjai nagy szerepet vállalnak rendezvényeink szervezésében. Immár hagyománnyá tettük A hónap kiváló tanulója versenyt. Akik a legtöbbször lesznek az évben a hónap tanulói év végén szép ajándékot kapnak.

17

18 A 2011-ben indult nagyszabású pályázatunk keretében, amely a minőségi oktatást szolgálja. • Egészségnapokat • Sportnapokat rendezünk

19 • húsvéti kavalkád- hagyományok, szokások, ételek bemutatása • túrázni járunk • úszásoktatást szervezünk • színjátszó csoport működik • korcsolyázni voltunk • A botanikus kertben is jártunk

20

21

22

23

24

25 Pedagógusok továbbképzése: • minden pedagógus 4 modulból szerzett ECDL vizsgát. • az interaktív táblák használata beépült a mindennapjainkba A 13 főből 5 fő közoktatás vezetői szakképesí- téssel rendelkezik. Jelenleg két kolléga jár mesterképzésre matema- tikából és történelemből. Jómagam 2011-ben szereztem minőségfejlesztés tanár szakon egye- temi végzettséget.

26 Kapcsolatunk az egyházakkal igen jónak mondható. Azt valljuk, hogy igazi pedagógiai sikereket csak a lelkészekkel együttműködve érhetünk el. Szorosan együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, a munkatársak minden segítséget megadnak a problémásabb tanulók neveléséhez.

27 Az alapfokú művészetoktatást a Bíborka Alapfokú Művészetoktatási és a Tomsits Rudolf Alapfokú Művészet- oktatási Iskolák tanárai végzik.  néptáncolnak, arany minősítést szereztek a nagyok, ők 4 éve táncolnak  zongoráznak,  furulyáznak  citeráznak tanulóink.

28 A botanikus kertben is jártunk

29 Minden évben gyűjtünk papírt is

30 A Határtalanul Pályázat keretében tavaly a hetedikesek Kárpátalján jártak

31

32 Egy akadályverseny első állomásán

33

34 A hagyományőrző szakkör évadzáróján.

35 A pedagógusok Hajdúszoboszlón tréningen vettek részt

36 Egészségnap szülői segítséggel

37 A színjátszó kör előadása

38 Színházban voltunk

39 Vetélkedő a szülők részvételével

40 A Magyar Nyelv Múzeumában is jártunk

41 Szíves figyelmükbe ajánlom honlapunkat, amely naprakészen, minden fontos információt közöl iskolánkról: www.nyaradysuli.lapunk.hu


Letölteni ppt "Iskolánk hivatalos neve: Nyárády Mihály Általános Iskola 2007-ben településünk önkor- mányzata pályázatot írt ki annak eldöntésére, hogy ki legyen az intézmény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések