Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz."— Előadás másolata:

1 4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz.
BEMUTATKOZIK A TÚRÓCZY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz.

2 Fenntartói adatok Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
4400 Nyíregyháza Luther tér 14. sz. Esperes: Sztankó Gyöngyi Igazgató lelkész: Dr. Kovács László Attila Felügyelő: Veczán Zoltán Másodfelügyelő: Sallai Gábor Iskolánkat az Evangélikus Egyházközség újraalapította ban. Óvodánk jén kezdte meg működését egy vegyes csoporttal. Jelenlegi székhelyünkön óta működik.

3 Az oktatás-képzés feltételei
20 tanterem 200 fős díszterem, aula Udvar, sportudvar Két jól felszerelt, kb. 40 gépparkos számítástechnika terem Multimédiás szaktanterem, természettudományos szaktanterem, digitális tábla Technika szaktanterem Könyvtár Tornaterem, hideg-meleg vizes zuhanyzók, mosdók Tükörfalú tornaszoba Idegen nyelvi terem Logopédiai szoba Orvosi szoba Korszerű oktatástechnikai eszközök Internetes elérhetőség szaktantermekben, könyvtárban Ebédlő, étterem a Luther Márton Kollégium üzemeltetésében

4 Az iskola oktatási-képzési kínálata
Magas színvonalú, korszerű ismertek átadása Iskolaotthonos oktatási forma évfolyamon Idegen nyelvi oktatás: 4. osztálytól angol, német, második idegen nyelv oktatás szakkör keretében 5. és 7. évfolyamtól Angol két tanítási nyelvű oktatás 1. évfolyamtól 3. osztálytól matematika tehetséggondozó oktatás , 5. osztálytól„Játék és logika” tantárgy keretében magas színvonalú számítástechnika és matematika - logika oktatás SNI a) és b) , BTM igényű tanulók oktatása, teljes körű szakmai ellátása: fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás Felekezeti hitoktatás 1. osztálytól heti 2 órában 1-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás Napközis ellátás évfolyamon Igény szerint szervezett úszásoktatás 2. vagy 3. évfolyamtól Gyógytestnevelés ISK, minden napos testmozgás 8. osztályos középiskolai felvételi előkészítők Évfolyamonként tehetséggondozás, felzárkóztatás

5 Nevelési elveink és gyakorlatunk
Elkötelezett keresztyén szellemiségű nevelés. Tagozatonkénti reggeli áhítatok, reggeli imádságok. Konfirmációs felkészítés. Iskolalelkészi tanulói és szülői lelki gondozás. Tanulói csendes napok, egyházi nyári táborok. Egyházi és iskolai ünnepek. Országos hittanverseny, városi és iskolai egyházi szavalóversenyek. Szeretetteljes szigor. Családias légkörben, keresztyén nevelési elvek mentén elkötelezett, korszerű ismeretátadás.

6 Hagyományaink Ünnepi Istentiszteletek:évnyitó, évzáró, elsősök köszöntése, ballagás Első osztályos beiskolázási program Nyílt tanítási nap Mikulás napi ünnepségek, gyerekfarsang, tini discok Családi nap Alapítványi bál Kisiskolások tanulmányi versenye „Bimbózó hittel” szavalóverseny Túróczy Zoltán emléknap Tanulói csendes napok, diakóniai munka Megyei informatika verseny Egyházi ünnepek: karácsony, húsvét, reformáció, vízkereszt, konfirmáció, templom avatási évforduló stb. Testvériskolai programok

7 Szabadidő kínálat, kultúra
ISK,sportnap: ovifoci, kislány torna, kisfiú foci, fiúfoci, atlétika, kosár, ping-pong, korcsolya Kakaóbérlet Családi nap Egészségnap Iskolai kirándulás Nyári iskolai tábor Igény szerint nyári napközi Erdei iskola Énekkar Alapfokú művészeti oktatás: néptánc, képzőművészet, hangszeres zene Színházlátogatás Iskolai könyvtár „Csiriptanya”- városi könyvtár

8 Partneri együttműködés
COMENIUS 2000 I. partnerközpontú működés Iskola védőnői, iskolaorvosi és fogorvosi ellátás Testvériskolai kapcsolat a rimaszombati evangélikus iskolával, a bécsi Luther iskolával, közös szabadidős programok, tanulói kapcsolatok Angliai nyelvgyakorlat a SOL /Sharing One Language/ Nyelviskolában, Barnstapleben eTwinning európai iskolák programban való részvétel, francia partneriskolai kapcsolat Szülői választmány, alapítvány DÖK Evangélikus oktatási testvérintézmények, szeretetintézmények Óvodai képességfejlesztő foglalkozások Önkormányzati iskolák, Nyírségi kistérségi társulás

9 Angol két tanítási nyelvű osztály
2012/2013. tanév Tehetséggondozó matematika osztály Osztálylétszám: fő 1-2. évfolyam általános tantervű alapozó szakasz 3-4. osztály matematika tehetséggondozó szakkör érdeklődő, jó matematikai képességű tanulók 3-4. osztály idegen nyelvi szakkör: angol vagy német 4. osztály matematikai és számítástechnikai ismeretek, készségek felmérése, jelentkezés a matematikai tehetséggondozó programba 5. osztálytól tehetséggondozó program, új tantárgy bevezetése „Játék és logika” + 2 óra/hét, második idegen nyelvi szakkör: angol vagy német Angol két tanítási nyelvű osztály Osztálylétszám: fő 1-2. évfolyam alapozó szakasz 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 5+3 órában /hét angol idegen nyelv oktatás, ebből 1 óra idegen nyelvi lektor bevonásával Közismereti tantárgyak angol nyelvű oktatása: technika, rajz, testnevelés, majd informatika, rajz, testnevelés Számítástechnika oktatás 4. osztálytól Országismeret angol nyelven 5. osztálytól évfolyam angliai nyelvgyakorlat 7. osztálytól második idegen nyelvi szakkör: német, orosz 8. évfolyam középfokú nyelvvizsga

10 Iskolánk felügyelete Országos Evangélikus Egyház Oktatási Osztálya
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma Intézmény igazgatótanácsa Kormányhivatal MÁK, OH, NEFMI Iskolánk területileg az Északi- Egyházkerülethez, azon belül a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyéhez tartozik Igazgató: Kocsisné Sárossy Emőke Igh.: Kocsis Zsolt Óvodai int. egység. vez.: Kovácsné Mráz Ágnes Gazd. ig. : Leveleki Ildikó Igazgatótanács elnöke: Dr. Endreffy Ildikó Szülői választmány elnöke: Szarka László

11 A felvétel folyamata Tájékoztatás, tájékozódás
Szándék megerősítése, részvétel a programsorozaton Előjegyzés a programsorozat végéig (2012. március 14-ig) Jelzés az óvodának a nem önkormányzati iskolába való felvételről nyilatkozat a szülő részéről Nyilatkozat kitöltése az angol két tanítási nyelvű oktatás igénylésére Képesség tájékozódás ( pótnap igény szerint) Intézményi döntés az osztályba sorolásról, (ig.,szaktanár, tanító) Szülő tájékoztatás a döntésről írásban Beiratkozás és 30.; és áprilisban a városi rendelet alapján: óvodai szakvélemény, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya szülő, gyermek, személyi igazolvány szülő, keresztlevél (ajánlott), kedvezményre jogosító határozatok, orvosi igazolások stb., Kb.3000 Ft költségekre+ ig.méretű fénykép:diákig.,énekeskönyv, egyen sál vagy nyakkendő, beiratkozás az önkormányzat rendelete alapján.

12 ELÉRHETŐSÉGEINK TEL./FAX: 06-42-504-936/937 MOBIL: 06-20-824-8354 WEB:
„Szülők a gyermekeinkért”alapítvány adószám: Egyházi technikai kód: 0035

13 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "4400 Nyíregyháza Luther út 7. sz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések