Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemi oktatók módszertani felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére Gödöllő, 2012. 06.29 dr. Nagy Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemi oktatók módszertani felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére Gödöllő, 2012. 06.29 dr. Nagy Tamás."— Előadás másolata:

1 Egyetemi oktatók módszertani felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére
Gödöllő, dr. Nagy Tamás

2 Tartalom Kezdetek – levelezőképzés
E-learning bevezetése, tartalmi fejlesztés, COEDU Moodle bevezetése, alkalmazása Tananyagfejlesztés, TÁMOP pályázatok A felkészítő tréning (2 x 2 nap): - célja, módszerei, résztvevői - szerkezete - tartalma, eszközei További célok, fejlesztés 2 dr. Nagy Tamás

3 Tanárképzés, pedagógia
Előzmények Tanárképzés, pedagógia Az e-learning fejlesztés műhelye a Műszaki Tanárképző Tanszék (dr. Szekeres Tamás rektor) Oktatással és képzéssel kapcsolatos szaktudás Oktatással és képzéssel kapcsolatos tapasztalatok Oktatással és képzéssel kapcsolatos vizsgálatok A tanszék oktatói mérnöki és pedagógia, számítástechnikai és informatikai tudással, tapasztalatokkal rendelkeznek 3 dr. Nagy Tamás

4 E-learning az egyetemen - célok
Előzmények E-learning az egyetemen - célok Levelezőképzés átalakítása a résztvevők igényei alapján: „…fáradt motiválatlan oktatók fáradt motiválatlan hallgatókat akarnak 4 óra alatt egy féléves tárgyra felkészíteni…” A távoktatás elindítása (saját forrásból). Megkezdődött az e-tananyagfejlesztés 2003-tól. E-learning-re alapozott szakok indítása (pl.: közlekedés-mérnök) Végzett hallgatók, akik a távoktatásban csak e-learning-es tárgyakat vettek fel Növekedett a távoktatási hallgatók száma. Egyre több hallgató és oktató választotta az e-learning megoldásokat. 4 dr. Nagy Tamás

5 COEDU rendszer bevezetése 2003-tól
Előzmények COEDU CMS – Moodle LMS COEDU rendszer bevezetése 2003-tól e-learning fejlesztés 300 db-ot meghaladó Coedus e-tartalom készült kialakult az e-tartalom fejlesztésének egy „algoritmusa” Moodle rendszer bevezetése 2006-tól saját támogatói csoport létrehozása tantárgyi kurzusok nappali és levelező képzés számára (blended learning) tömeges vizsgáztatások a Moodle rendszer segítségével az e-tartalom fejlesztésének módszertani megalapozása TÁMOP pályázatok – mindig konkrét egyetemi célok érdekében 5 dr. Nagy Tamás

6 Tananyag fejlesztési és képzési pályázatok – TÁMOP 421/A és 412/C
A fejlesztés mindig meghatározó jelentőségű egyetemi célok megvalósítása érdekében történik. Pályázatokon nyertünk – volt miből és miért megkezdeni a munkát (korábban a fejlesztés saját forrásból történt): Döntés a fejlesztés módszeréről: - kell módszertani felkészítés, e-learning támogatás - kellenek tartalmi és formai előírások - kell tananyagonként egy háromfős csapat: szakmai szerző módszertani szakértő digitalizáló 6 dr. Nagy Tamás

7 Módszertani felkészítés előzmények
A felsőoktatás átalakulása a kevesek lehetőségétől („elitképzés”) a tömegoktatásig nagyon sok szervezeti, oktatási, módszertani problémát, emberi konfliktust eredményezett. letöltve 7 dr. Nagy Tamás

8 Módszertani felkészítés előzmények
Felsőoktatás jellegzetessége, hogy az oktatók többsége nem rendelkezik pedagógiai, tanári végzettséggel. Az oktatók többségének nincs e-tananyagfejlesztési tapasztalata. Az oktatók nem ismerik a pedagógia, a módszertan klasszikus, modern megoldásait. Egyre több a személyes gond, probléma, konfliktus. Meg kell győzni az oktatókat! 8 dr. Nagy Tamás

9 Tanári szerepek megváltozása
Klasszikus megoldások: a tanár mint információforrás, frontális megoldások, tanítás központúság, tartalom központúság, tankönyv, bemenet-orientált rendszer… Megváltozott környezet, változó megoldások (e-learning, blended-learning): tanulóközpontú (önálló tanulás) e-tartalmak, tanulási tevékenységek, feladatok, tutor tudásközpontú (szükséges és elégséges tudás meghatározása) DACUM, racionalizálás, szemléltetés, tanulási utak értékelésközpontú (azonnali visszajelzés) önellenőrző-, modulzáró kérdések, feladatok, tutor közösségközpontú feladatok, együttműködés, fórum (Komenczi B., 2009.) Tanár és tanítás központúság Tanuló és tanulás központúság 9 dr. Nagy Tamás

10 Tanári szerepek megváltozása
„…az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni…” 10 dr. Nagy Tamás

11 „A tananyag tartalma nem azonos a tudománnyal.”
Módszertani felkészítés „Az e-tananyagok nem azonosak a tananyagtartalmak doc, xls, ppt, pdf, stb. formátumú egyszerű elektronikus tárolásával.” „A tananyag tartalma nem azonos a tudománnyal.” Az e-learning megoldásokhoz: speciális felépítésű e-tartalmakra (kurzus, modul, lecke, stb.) e-learning keretrendszerekre (Moodle LMS) tutorokra (mentorokra) van szükség Az e-tananyagok felépítése során az önálló tanulás támogatása a cél: „nincs tanár”, de így is tanulható legyen a tartalom: tanulási célok, követelmények, tevékenységek, önellenőrző kérdések, … a tartalom csak a lényeges információkat tartalmazza, de azt érthető módon, szemléletesen, … biztosítani kell a megszerzett tudás azonnali ellenőrzését biztosítani kell a tanulási tevékenység állandó támogatását nem lehet ellentmondás a követelmények, a tartalmak, a tevékenységek és az ellenőrzési eljárások között,… 11 dr. Nagy Tamás

12 Módszertani felkészítés Tartalom behatárolása
Tartalom kiválasztása (mi legyen a tartalom, milyen sorrendben legyen?) Tevékenység elemezése pl: DACUM Szaktudományi jellemzők Végzés után ellátandó munkakör Tantárgyi kapcsolatok Tantárgyi mátrix 12 dr. Nagy Tamás

13 Tanítási-tanulási folyamat klasszikus rendszermodellje
A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje (Báthory, 1992.) 13 dr. Nagy Tamás

14 Tanítási-tanulási folyamat támogatása e-tartalmakkal
LMS rendszer Tutor E-tananyag (tanulási útmutató, e-learning, blended learning tartalom) 14 dr. Nagy Tamás

15 Kurzus Tanítási-tanulási folyamat e-tartalom szerkezete E-tananyag
(tanulási útmutató, e-learning, blended learning tartalom) Kurzus 1. modul 2. modul n. modul 1. lecke 2. lecke m. lecke 15 dr. Nagy Tamás

16 Tanítási-tanulási folyamat e-tartalom leckeszerkezete
A lecke szerkezete: Cél Követelmény Időszükséglet Kulcsfogalom Tartalom Tanulási tevékenység Szöveg Kép Videó Animáció Feladat… Önellenőrzés „A tanár a tananyagban van!” Módszertani szempontból ezek próbálják helyettesíteni a tanárt. A leckében szükséges számban ismétlődnek… 16 dr. Nagy Tamás

17 Módszertani felkészítés Közös tartalom - 2012
Itt a tartalom alatt az e-tartalomfejlesztés megismeréséhez felhasznált tananyagokat értjük: Közös, általános tartalom, minta: Fizika 10. osztály – Lencsék téma 17 dr. Nagy Tamás

18 Módszertani felkészítés Egyéni tartalom - 2012
Egyéni tartalom: saját fejlesztendő tananyag (duális mérnökképzés) 18 dr. Nagy Tamás

19 Módszertani felkészítés I. Folyamat és módszerek – 2 nap
Bemutatkozás (résztvevők és trénerek) Tanfolyam céljai, résztvevők elvárásai Tanítási-tanulási folyamat rövid elemzése (előadás, ppt) E-tartalmak rövid bemutatása, elemzése (bemutatás) Kurzus, modul és lecke jellemzői (bemutatás) Minta tananyag kiosztása (önálló tartalmi elemezés - 2 csoport) Célok és követelmények szerepe (előadás, ppt, önálló munka) Tevékenységek szerepe, készítése (előadás, ppt, önálló munka) Multimédia szerepe, lehetőségei (előadás, ppt, önálló munka) Ellenőrzés és értékelés megvalósítása (előadás, ppt, önálló munka) 19 dr. Nagy Tamás

20 Módszertani felkészítés I. Módszert a módszerrel
A feldolgozás algoritmusa Fő területenként : Problémafelvetés Előadás, bemutató Konkrét tartalmi feldolgozás: Minta tartalom fizika 10. osztály – munkalap – önálló munka Eredmények közös megbeszélése, vita, összegzés Saját tartalom feldolgozása – munkalap – önálló munka Az eredmény és a lehetséges e-megvalósítás összevetése Kapcsolat keresése a vizsgált fő területek között 20 dr. Nagy Tamás

21 Módszertani felkészítés Tartalmak és megoldások
21 dr. Nagy Tamás

22 Módszertani felkészítés II. Folyamat és módszerek – 2 nap
Saját tananyag fejlesztése módszertani támogatással Előző tréning átismétlése: lépések megoldások példa SCORM tananyag sablonfájl értékelési megoldások (eXe, Moodle, nyílt-, zárt végű kérdések) Önálló fejlesztés: előzetesen megküldött leckék megbeszélése (szerző- módszertanos párok) új leckék fejlesztése elkészült anyagokból példák bemutatása, megbeszélés, vita 22 dr. Nagy Tamás

23 Módszertani felkészítés Képek 2010
23 dr. Nagy Tamás

24 Módszertani felkészítés Képek 2012
Trénerek: dr. Kovács Miklós, dr. Nagy Tamás, dr. Földes Zoltán 24 dr. Nagy Tamás

25 Módszertani felkészítés Rendszert a rendszerrel - Moodle
25 dr. Nagy Tamás

26 Módszertani felkészítés Sablon fájl
Az e-tananyag elkészítésének formátuma MS WORD: minden anyag így készül ez a közös munka formátuma MS WORD-ből készül: az eXe forrás a Theses formátum a Moodle teszt esetleg pdf, stb. 26 dr. Nagy Tamás

27 Módszertani felkészítés Kérdés formátumok
27 dr. Nagy Tamás

28 Módszertani felkészítés Kérdés formátumok
28 dr. Nagy Tamás

29 Módszertani felkészítés Munkalapok
29 dr. Nagy Tamás

30 Tapasztalatok – vélemények 2010-2012
Megkérdeztük a résztvevőket mondjanak véleményt, értékeljék a programot: A kérdőíves felmérések 90-95%-os elégedettséget mutattak. A többség elégedett volt a képzéssel, kaptunk jó ötleteket, felhívták a figyelmünket szervezési, tervezési módosításokra… 30 dr. Nagy Tamás

31 Tervek - célok A kurzusok tapasztalatai alapján szeretnénk ezt a munkát folytatni: Szükséges a folytatás, mert: a fenntarthatóság előírás a kollégák igénylik felkészítés nélkül nem lehet hatékonyan tartalmat fejleszteni az egyetem vezetése végső célként az összes új oktató számára szeretné biztosítani a módszertani felkészítést A következő TÁMOP pályázatunk is tartalmazza a képzők képzése kurzusokat. 31 dr. Nagy Tamás

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
dr. Nagy Tamás


Letölteni ppt "Egyetemi oktatók módszertani felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére Gödöllő, 2012. 06.29 dr. Nagy Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések