Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése
Dr. Komlósi Ákos Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatója c. főiskolai docens

2 Kompetencia Mi a kompetencia?
„Illetékesség” illetve „valamire való képesség” a latinból eredeztetve. A köznyelvben „hozzáértés” és „szakértelem”. Azaz: „alkalmasak vagyunk a döntésre”, ill. „képesek vagyunk eredményesen cselekedni

3 Szemléleti modell váltás
Defektmodell felváltása, melyben a szemlélet kiindulópontja: a sérült, beteg ember betegsége, és annak kezelése „beilleszkedési nehézség”, „hiperaktivitás”, „figyelemzavar”, „agresszivitás”, „tanulási nehézség”, „finommotoros és grafomotoros, ill. nagymozgásos ügyetlenség”, „idegrendszeri éretlenség”, stb.

4 Szemléleti modell váltás
Kompetenciamodell: Az egészséges személy, pozitív sajátosságai felé fordul, az emberi természet optimistább megközelítésével Az ember, mint tanuló, változó, fejlődő lény; aktív, kreatív, adaptív képességekkel, ha: optimálisabb fejlesztési feltételek biztosítottak

5 Kompetenciák A kompetenciák az élőlények létfunkciói. Komponensei:
Az egyed és faj túlélését biztosítják Komponensei: motívumrendszer, képességrendszer

6 Emberi túlélés szolgálatában
Egyén túlélését szolgálja: Személyes kompetencia Faj túlélését szolgálja: Szociális kompetencia

7 Az emberi túlélés szolgálatában
Az információk felvételét, feldolgozását, felhasználását szolgálják: a kognitív kompetenciák

8 Az emberi túlélés szolgálatában
Az egyéni sajátosságokat tartalmazó képesség- és motivációs rendszer: speciális kompetenciák formájában jelenik meg

9 A személyiség funkcionális modellje (Nagy József, 2000.)
A személyiség funkcionális modellje (Nagy József, 2000.) Szociális kompetencia Személyes kompetencia Kognitív kompetencia Speciális kompetencia

10 Személyes kompetenciamotívumok
fiziológiai szükségletek: táplálkozás

11 Személyes kompetenciamotívumok
fiziológiai szükségletek: aktivitás

12 Személyes kompetenciamotívumok
komfort szükséglet

13 Személyes kompetenciamotívumok
mozgásszükséglet

14 Személyes kompetenciamotívumok
élményszükséglet

15 Személyes kompetenciamotívumok
önvédelmi motívumok: identitásvédő motívumok

16 Személyes kompetenciamotívumok
Szuverenitás motívumai: szabadság motívum

17 Személyes kompetenciamotívumok
Szuverenitás motívumai: önállósulás

18 Személyes kompetenciamotívumok
Szuverenitás motívumai: öntevékenység vágya

19 Személyes kompetenciamotívumok
önértékelési motívum: önbizalom, ambíció, önbecsülés

20 Személyes kompetenciamotívumok
én-tudat, (világ-tudat)

21 Személyes kompetenciamotívumok
fiziológiai szükségletek, komfort szükséglet, mozgásszükséglet, élményszükséglet, önvédelmi motívumok (egészség-, identitásvédő motívumok), szuverenitás motívumai (szabadság,önállósulás, öntevékenység vágya) önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom, ambíció) Én-tudat, világ-tudat

22 Személyes képességek önkiszolgálási képesség (testi képességek, önellátási képesség, befogadóképesség, önkifejezési képesség), szuverenitás képessége, önreflektív képességek (önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek)

23 Szociális kompetenciamotívumok
személyes kötődés motívuma

24 Szociális kompetenciamotívumok
valakihez tartozás motívuma (anyához, családhoz, csoporthoz, néphez)

25 Szociális kompetenciamotívumok
hierarchia képzés motívuma (rangsor képzés)

26 Szociális kompetenciamotívumok
csoportképzés motívuma

27 Szociális kompetenciamotívumok
személyes kötődés motívuma, valakihez tartozás motívuma (anyához, családhoz, csoporthoz, néphez), hierarchia képzés motívuma (rangsor képzés), csoportképzés motívuma

28 Szociális képességek szociális kommunikáció, kontaktuskezelés,
kötődés, segítés, együttműködés, vezetés, versengés képessége.

29 Kognitív kompetenciamotívumok
megismerési vágy: ingerszükséglet

30 Kognitív kompetenciamotívumok
megismerési vágy: kíváncsiság

31 Kognitív kompetenciamotívumok
megismerési vágy: érdeklődés

32 Kognitív kompetenciamotívumok
Felfedezési vágy: felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy

33 Kognitív kompetenciamotívumok
Játékszeretet

34 Kognitív kompetenciamotívumok
Alkotásvágy

35 Kognitív kompetenciamotívumok
Tanulási sikervágy és kudarcfélelem

36 Kognitív kompetenciamotívumok
Elismerésvágy

37 Kognitív kompetenciamotívumok
Kötelességtudat

38 Kognitív kompetenciamotívumok
Igényszint, ambíció

39 Kognitív kompetenciamotívumok
megismerési vágy (ingerszükséglet,kíváncsiság, érdeklődés), felfedezési vágy (felismerési, megfigyelési késztetés, értelmezési vágy) játékszeretet, alkotásvágy, tanulási sikervágy és kudarcfélelem, tanulási elismerésvágy, kötelességtudat, igényszint, ambíció

40 Kognitív képességek tudásszerzés (megfigyelés, átkódolás, értékelés, értelmezés, bizonyítás), kognitív kommunikáció (pl.: ábraolvasás, tapasztalati és értelmező nyelvtudás, beszéd és beszédmegértés), gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás), tanulás (szándékos –szándéktalan; ismeretszerző, felfedező, játékos, alkotó; tapasztalati, értelmező; önálló, szociális tanulás.)

41 Gondozás – eredmény - hiány
Gondozás – eredmény - hiány Táplálás komfortérzés diszkomfort  Testi stressz stressz kontaktus csökkentés diszkomfort (szoptatás, simogatás ringatás konténer pozitív negatív funkció emlékképek emlékképek „áthangolás” optimizmus pesszimizmus  visszatükrözés libidinizáció apatia „odaszentelődés” pozitív feszültség „kezdeti énkép” teljes „öröm-én”  

42 Gondozás – eredmény - hiány
„elérhetőség” „ősbizalom” bizalmatlanság tűrőképesség intolerancia biztonság bizonytalanság kötődés szabályok kölcsönösség impulzivitás „narcizmus” játék aktivitás unalom  mese hit, remény hitetlen

43 Kompetenciafejlesztés?

44 Kompetenciafejlesztés

45 Kompetenciafejlesztés

46 Kompetenciafejlesztés

47 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A kisgyermekkori kompetenciák fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések