Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SNI továbbképzés Gödön

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SNI továbbképzés Gödön"— Előadás másolata:

1 SNI továbbképzés Gödön

2

3

4

5

6

7

8 Széncinke és a vörösbegy

9

10 Három híres (hírhedt) fogyatékos Dyslexiás Mozgássérült Elmebeteg

11 A DYSLEXIA GIRASEK JÁNOS

12

13

14 HÍRES DISZLEXIÁSOK SZÍNÉSZEK ÉS MŰVÉSZEK:
Harry Andersen, Fred Astaire, Harry Belafonte, George Burns, Enrico Caruso, Tom Cruise, Kirk Douglas Dave Foley, Harrison Ford, Danny Glover, Tracey Gold, Whoopi Goldberg, Dustin Hoffmann, Susan Hampshire, Jay Leno,   Edward James Olmos, River Phoenix, Jill Pages, Oliver Reed, Billy Bob Thornton, Tom Smothers,   Steven Spilberg, Robin Williams, Henry Winkler,   Sylvester Stallone

15 FESTŐK, ÉPÍTÉSZEK, MÉRNÖKÖK:
Ansel Adams, David Bailey fényképész, Leonardo da Vinci, Ignacio Gomez-muralist, Pablo Picasso, Salvador Daly Robert Rauschenberg, Auguste Rodin, Bennett Strahan, Robert Toth,   Jørn Utzon építész (a Sydney Opera tervezője), Andy Warhol.

16 SPORTOLÓK: Muhammad Ali boxoló, Duncan Goodhew olimpiai bajnok úszó,
Bruce Jenner olimpiai bajnok tízpróbázó, Magic Johnson kosárlabdázó, Michael Jordan kosárlabdázó, Greg Louganis , Bob May golfozó, Diamond Dallas Page, Steve Redgrave, Nolan Ryan baseball, Jackie Stewart autóversenyző.

17 ÜZLETEMBEREK: Richard Branson a Virgin Enterprises alapítója,
John T Chambers-CEO of Cisco Systems, Henry Ford, William Hewlett a Hewlett-Packard résztulajdonosa, Craig McCaw távközlés, Paul J. Orfalea a Kinko's alapítója, Nelson Rockefeller bankár Charles Schwab befektető, Ted Turner-Turner Broadcasting Systems, F.W. Woolworth

18 FILMESEK: ZENÉSZ ÉS ÉNEKES: Nicole Betancourt-Emmy, Walt Disney,
Søren Kragh Jacobsen dán filmrendező) ZENÉSZ ÉS ÉNEKES: Georg Friedrich Handel Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, Cher, Brad Little, John Lennon, Stevie Wonder Nigel Kennedy hegedűművész, Bob Weir a Grateful Dead gitárosa

19 Archer Martin kémikus (1952 Nobel Díj), John Robert Skoyles agykutató,
TUDÓSOK: Ann Bancroft, Galilei Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Albert Einstein, Michael Faraday, Dr. James Lovelock, John R. Horner, Archer Martin kémikus (1952 Nobel Díj), John Robert Skoyles agykutató, Werner Von Braun

20 POLITIKUS: Bonaparte Napoleon George Washington, Thomas Jefferson,
Nelson Rockefeller, Paul Wellstone-US Szenátor, Woodrow Wilson, Nasser Sadat George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln Dwight D. Eisenhower John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Winston Churchill, Carl XVI Gustaf Svéd király, Charles herceg, Michael Heseltine, Andrew Jackson,

21 Hans Christian Andersen,
ÍRÓK: Hans Christian Andersen, Ernest Hemingvay, Bernard Shaw Jeanne Betancourt, Steven Cannell, Agatha Christie, Edgar Allan Poe Fannie Flagg, Gustave Flaubert, Patricia Polacco, Elizabeth Daniels, Bernie Taylor, Victor Villaseñor, W.B. Yeats költő  

22 Inklúzió – Integráció összehasonlítása
Az inklúzió,egy teljeskörű társadalmi,intézményi, személyi befogadást jelent.

23 Szemléletváltozás ! Ha az emberek nem változnak, az inkluzív környezet sem alakul ki!

24 Szemléletváltozás felelőssége:
Politika Média Szakmai szervezetek Pedagógusképző egyetemek, főiskolák Iskolavezetők Pedagógusok Érdekvédelmi szervezetek Befogadó és befogadott személyek (MINDENKI) Ne döntsetek rólunk nélkülünk !

25

26 DYSLEXIA FOGALMA A dyslexia definíciója empirikus: egyes, egyébként normál képességű gyermekek olyan mértékben elmaradnak az olvasás-írás területén társaiktól, hogy az: - lényegesen nehezíti az iskolai beilleszkedésüket, - negatívan befolyásolja későbbi pályafutásukat, - csökkenti esélyeiket a társadalmi érvényesülésben, - egyesek, mint funkcionális analfabéták élik életüket.

27 DYSLEXIA FOGALMA Az általános iskola alsó tagozatában az olvasáselmaradás terápia nélkül tovább romlik. Különféle eltérések mutathatók ki a dyslexiások központi idegrendszerében. Az újabb kutatások szeint egy tucatnyi gén felelős, melyek mindegyike szerepet kap a a neuronok vándorlásában az agy hálózatának kifejlődése során. A dyslexia viszonyfogalom: - diszkrepancia a gyermekkel szembeni jogos elvárás és az olvasás-írás elsajátításában - diszkrepancia az intelligenciakor és az olvasási kor között.

28 Tünetek - óvodáskor Megkésett beszédfejlődés Szegényes szókincs
Ügyetlenség, labilitás Érdektelenség a rajzolás iránt Görcsös ceruzafogás Rossz tájékozódás térben és időben (jobb-bal) Két kezesség Másodlagos magatartási tünetek: nyugtalanság, dekoncentráltság, fáradékonyság, változó teljesítmény, depresszió, agresszió, önbizalomhiány Megkésett beszédfejlődés Szegényes szókincs Szerialitás zavara Zöngés-zöngétlen hangok tévesztése Gyenge szövegemlékezet Szómegtalálási nehézség Szegényes mondatalkotás Diszgrammatizmus Érdektelenség mesék, versek iránt

29 1. speciális nevelési szükségletű gyerekek:
-tanulásban akadályozottak: enyhe fokban értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók -értelmileg akadályozottak: mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokban értelmi fogyatékosok -beszédben akadályozottak -látássérültek -hallássérültek -mozgáskorlátozottak -viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők -autista gyerekek 2. tanulási problémákkal küzdő tanulók: -tanulási nehézséggel küzdők(lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok) -tanulási zavarral küzdők (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar) 3. magatartászavarok miatt problémás tanulók: -visszahúzódó(regresszív, félénk, csendes, csavargó) -ellenséges(agresszív, engedetlen, kötekedő, támadó, hiperaktív) 4. kivételes képességű tanulók, tehetségesek !!!: -intellektuális tehetség (különböző tudományterületeken kimagasló) -művészi tehetség (zenei, írói, rendezői) -pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület) -szociális tehetség (vezető, szervező)

30 Az olvasási teljesítmény, az olvasás pontosságát vagy megértését egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva, lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. Az előbbi jelentősen kihat az iskolai teljesítményre az olvasási jártasságot igénylő mindennapi élettevékenységekre. (DSM – VI. F81.0)

31 Okok – Fejlődési diszlexia
Prae-,peri és postnatális időszak (oxigénhiányos állapot) Genetikai Szemészeti okok Audiológiai okok Laterális dominancia kialakulatlansága

32 Okok Szerzett diszlexia
Baleset, betegség (pl. lázgörccsel járó) Ingerszegény családi háttér Felgyorsult életritmus Lelki trauma Nem megfelelő olvasástanítási módszerek Módszertani hibák

33 Okok A beszédfejlődés területéről
Megkésett beszédfejlődés Beszédhibák Élettani dadogás Családi beszédgyengeség Verbális emlékezetgyengeség

34

35 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA
Az olvasás vizsgálata olvasólapokkal Lépcsőzetes vizsgálat (betű, szótag, szó, szöveg) A homogén gátlás (betűk, szavak, témakör)

36 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 1. AZ OLVASÁS PONTOSSÁGA
a. A fonéma-graféma kapcsolat zavarai vezetnek a betűtévesztéshez. A betűtévesztés oka: - a betűk vizuális hasonlósága (pl. f-t, h-n) - a betűkhöz tartozó fonémák artikulációs mozgássorának és a proprioceptív emlékképek hasonlóságai: - képzés helye (pl. sz-f, g-d) - képzés módja (pl. f-v, t-n) - a hasonlóság mindkét előzőt tartalmazza (pl. b-d, m-n) b. Betűkihagyások (pl. harang helyett harag) c. Szótagok elhagyása

37 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 1. AZ OLVASÁS PONTOSSÁGA
d. Betűbetoldás e. Reverzió, a betűsorrend irányának megváltoztatása (ól-ló, gém-még, sütkérezni-sütkérezin. f. Hibás kombinációk (a szóképből következtet) g. Elővételezés (csőre helyett csere) h. Perszeveráció (az olvasott szó egyik betűjét továbbviszi pl. csomóz csineg) i. Szóroncs: ha a betűk több, mint 50 %-át téveszti j. Ismétlések az olvasás során k. A betűk összeolvasásának súlyos megkésése l. Lökésszerű, töredezett olvasás m. Az olvasás megtagadása

38 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 3. SZÖVEGÉRTÉS
függ: a gyermek szókincsétől, az emlékezettől, az intelligenciától

39 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 4. AZ ÍRÁSBAN MEGJELENŐ TÜNETEK
a. A vonalvezetés problémái - dysgrafiás írómozgás következtében - az írott betűalak egymással való összetévesztése (f-h-k-b-l) b. A fonológiai kódolás zavara A hibák egy része azonos az olvasással elkövetett hibákkal - betűtévesztések, - betűkihagyások, betűbetoldások, - szótagkihagyások, szótagbetoldások, - reverziók

40 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 4. AZ ÍRÁSBAN MEGJELENŐ TÜNETEK
Más részük a beszéd tagolásának és ritmusának problémája - a hosszú és rövid hangok megkülönböztetése és jelölése - a mondatban a különálló szavak különírása - a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel A verbális memória gyengébb teljesítménye - tollbamondásnál - fogalmazásnál c. A helyesírás zavara (nyelvtani szabályok helyes alkalmazása)

41 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 5. TÜNETEK A BESZÉDBEN
a. megkésett beszédfejlődés (különböző szintű elmaradás): fonetikai-fonológiai szint - a beszédhangok észlelése, differenciálása - artikuláció, artikulációs mozgássorok tagolása lexikális szint - passzív szókincs - aktív szókincs szintaktikai szint - mondatmegértés - mondatalkotás szemantikai szint - szövegértés (beszédben, olvasásban) - szövegalkotás (beszédben, olvasásban) b. szómegtalálási nehézség

42 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 6. EGYÉB TÜNETEK
- a szerialitás zavara - a téri-idői orientáció zavara - gyengébb ritmusérzék - a finommozgások, esetleg a nagymozgások koordinálatlansága - dominanciazavar - eltérések a látásban (rejtett kancsalság, pálcika, csap probl.).

43 TERÁPIA 2. DYSLEXIA PREVENCIÓ megakadályozza:
- a helytelen olvasási szokások kialakulását (gyakori ismételgetés, hangos olvasás suttogó betűzéssel való megelőzése stb.) - a motiváció elvesztését - másodlagos magatartászavarok kialakulását - neurotikus tünetek megjelenését (tic, enuresis, encopresis, fejfájás, gyomorfájás, hányinger stb.)

44 TÜNETTAN ÉS DIAGNOSZTIKA 7. MAGATARÁSI TÜNETEK
dyslexiások nagy részénél tapasztalható (90 %) - elsődleges - másodlagos - kompenzálásból eredő

45 TERÁPIA 3. DYSLEXIA PREVENCIÓ
Fejlesztő gyakorlatok - téri tájékozódás, - beszéd, - ritmusfejlesztés stb. A betűk tanítása - valamilyen szempontból hasonlót egymástól távol tanítjuk, - az egymást zavaró betűpár másodikként sorra vett tagjának tanításakor elhagyjuk az első tagot, Az írás tanítása - az írás tanítása késleltetett, - cél az optimális írásmozgás kialakítása, - fontos a homogén gátlás kialakulásának elkerülése

46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "SNI továbbképzés Gödön"

Hasonló előadás


Google Hirdetések