Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FaragóT: ENSZ f.f. folyamat1 A FENNTARTHATÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ ENSZ FOLYAMAT KRITIKÁJA dr. Faragó Tibor, c. egyetemi tanár az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FaragóT: ENSZ f.f. folyamat1 A FENNTARTHATÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ ENSZ FOLYAMAT KRITIKÁJA dr. Faragó Tibor, c. egyetemi tanár az."— Előadás másolata:

1 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat1 A FENNTARTHATÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ ENSZ FOLYAMAT KRITIKÁJA dr. Faragó Tibor, c. egyetemi tanár (tibor_farago@t-online.hu) az 1992., 1997., 2002. évi fenntarthatósági ENSZ-konferenciákon a magyar tárgyalódelegáció tagja MTA, 2012. április 25. (1) Hét évtized: az átfogó nemzetközi együttműködésre való törekvés jegyében (2) Kegyelmi időszak: az 1987. évi Brundtland-jelentéstől az 1992. évi Riói Konferenciáig (3) Az újbóli ígéretek két évtizede: de a teljesítés elmarad – a világ átrendeződik (4) Rio+20 jó, hogy lesz: de nagyon nem jó, ahogyan alakul

2 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat2 (1) Hét évtized az átfogó nemzetközi együttműködésre való törekvés jegyében: a társadalmi-gazdasági-környezeti összefüggésekkel foglalkozó globális politikai együttm. mintegy hét évtizedes múltra tekint vissza - rendkívül változó eredményességgel

3 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat3 ENSZ, 1945: annak felismerése, hogy (az erőforrásokért folytatott) háborúk elkerülésére együtt kell működni a nemzetközi jelentőségű gazdasági, szociális, egészségi és az ezekkel kapcsolatos ügyekben Hidegháború – leghidegebb szakasza 1946-1962: a gyorsuló gazdasági növekedéssel a term. erőforrások iránti igény és a környezetszennyezés is gyorsan növekszik, a 3. világ saját erőforrásai iránti igénye is, de nincs lehetőség globális tud. és pol. együttműködésre Pol. olvadás, enyhülés, az enyhülés fékeződése 1962-69, 1969-75, 1975-79 : UNDP-1965, ENSZ-hat. emberi környezetről 1968; US-SU körny. 1972; ENSZ Emberi Körny. Konf. 1972, UNEP 1972, Helsinki Záróokmány 1975 (1967- GARP, 1971 Ramsari E., 1979 LRTAP-egyezmény, 1979 Égh. Világkonf) Kis hidegháború 1979-1985 Nemzetközi együttműködés kibontakozása, bipoláris rend vége, globális környezeti problémák pol. elismerése 1985- : Riói Konferencia 1992, Szociális Világkonferencia 1995.. glob. egyezmények (ózon, biodiv, klíma) Átalakuló világrend és a multilateralizmus "apadása" ~1998-, kiterjedt válságok (pénzügyi, gazd., energia..) 2007-. (1) Hét évtized az átfogó nemzetközi együttműködésre való törekvés jegyében ?

4 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat4 Hét évtized: az átfogó nemzetközi együttműködésre való törekvés jegyében A társadalmi-gazdasági-környezeti összefüggésekkel foglalkozó globális politikai együttműködésre komoly hatással voltak a kritikus folyamatokat feltáró tudományos vizsgálatok, de a meghatározó tényezőt a globális hatalmi és gazdasági viszonyok alakulása jelentette.

5 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat5 (2) Kegyelmi időszak: az 1987. évi Brundtland-jelentéstől az 1992. évi Riói Konferenciáig a nemzetközi együttműködés kibontakozása azt is eredményezi, hogy nagyobb pol. figyelem irányulhat a gazdasági globalizáció árnyoldalaira, a fejlődő világban meglévő drámai szegénységre, s ezek megoldásához is - a kölcsönös függés elismerésével - egy új és átfogó megközelítésre

6 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat6 A "nagypolitikai háttér":  a két nagyhatalom, ill. K-Ny csoport viszonya alapvetően javul 1985-től  a bipoláris világrend vége 1990- A "környezeti háttér" és a "szociális háttér":  a globalizálódó környezeti problémák azonosítása és az ezért viselt felelősség  a fejlődő világ mind heterogénebb, de maradnak a közös pol. prioritások: szegénység leküzdése, felzárkózás + a fejlettekkel szembeni igények A Brundtland-jelentés és a Riói Konf.-n elfogadott program:  részletes probléma-leltár és feladatterv  a fenntartható fejlődés szándékával átfogó globális programnak tekinthető  rengeteg kompromisszummal (pl. mindenki tovább fejlődhet)  lényeg: pol. konszenzus, hogy alapvetően új együttműködési modell szükséges (2) Kegyelmi időszak: az 1987. évi Brundtland-jelentéstől az 1992. évi Riói Konferenciáig K.Töpfer német miniszter 1992: Ez az első világméretű és legmagasabb pol. szintű találkozó azóta, hogy lezárult a világ két politikai tömbre való megosztottságának időszaka... most Rióban kell lefektetni az alapját Észak és Dél, valamint az emberiség és a természeti környezet közötti enyhülés folyamatának. G.H. Brundtland, norvég kormányfő, 1992 Mind Északnak, mind a Dél gazdag országainak meg kell változtatniuk fogyasztási és termelési szokásaikat... A fenyegető környezeti gondok és a szegénység ügyei összefüggnek, hosszú távúak,.. és elkerülhetetlenek, hacsak nem találunk és nem vezetünk be egy - a közös teherviselést és a közös felelősségvállalást kifejező - új világrendet.

7 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat7 Kegyelmi időszak: az 1987. évi Brundtland-jelentéstől az 1992. évi Riói Konferenciáig A társadalmi-gazdasági-környezeti összefüggésekkel foglalkozó nemzetközi "fenntarthatósági" együttműködés (eddigi?) csúcsa feltehetően az 1992. évi "Föld Csúcs" volt - a kompromisszumokkal teli, de - átfogó globális "fenntarthatósági" elvek és program elfogadásával. Ezt lehetővé tette: a sokasodó globális léptékű szociális és környezeti problémák politikai elismerése, a bipoláris nagyhatalmi rendszer vége, a "három világ" együttműködésére irányuló nagyobb politikai készség.

8 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat8 (3) Az ismétlődő ígéretek utóbbi két évtizede: de a teljesítés elmarad – a világ átrendeződik

9 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat9 Háttér:  a világ hatalmi osztozkodása erősödik (gazd., befolyási, erőf-szerzési), részben új szereplőkkel (feltörekvő gazdaságok)  számtalan párhuzamos multilat. folyamat (az összhangot jórészt mellőzve), a fenntartható fejlődés programja csak egy ezek sorában  utóbbi évek (2007-): pénzügyi, gazd., energia stb. válságok nyomán újra a gazdaságpol. szinte kizárólagos primátusa  miközben: a glob. környezeti és szociális válság mélyül (Mill. Ökosz. Jelentés, UNEP-GEO jelentés, UNSG-jelentés a szegénységről) Hatás:  gondok a glob. "fenntarthatósági" megállapodások, programok végrehajtásával  korábbi ígéretek formális pol. megerősítése, végrehajtási eszközök pontosítása: Rio+5, Rio+10..  új(ra) ígéretek: ODA, biológiai sokféleség, klímapolitika..  glob. problémákért a megkülönböztetett felelősség erősödő számonkérése: (3) Az ismétlődő ígéretek utóbbi két évtizede: de a teljesítés elmarad – a világ átrendeződik I. Gandhi indiai miniszterelnök, 1972: Ironikus lenne, ha a szennyezés elleni küzdelem átalakulna egy üzletággá, amiből néhány vállalat, társaság vagy nemzet profitot érne el sokak kárára. K.Annan ENSZ-főtitkár 2002: a fejlődési modell, ami- hez hozzászoktunk, gyümölcsöző néhányak számára, de alapvetően hibás sokak számára. A prosperitásról, mely elpusztítja a környezetet és az emberiség nagy részét nyomorban hagyja, hamar ki fog derülni, hogy zsákutca mindenki számára..

10 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat10 Az ismétlődő ígéretek utóbbi két évtizede: de a teljesítés elmarad – a világ átrendeződik Az 1992. évi Föld Csúcs és "hivatalos" eufória után kiderült, hogy nincs kellő pol. akarat az átfogó fenntarthatósági megközelítésre, az elfogadott program csak az egyike maradt a sok párhuzamosan futó multilaterális programnak. A világ fokozatos hatalmi átrendeződésével, az erőforrások iránti igény további növekedésével - a közös elkötelezettség visszatérő "deklaratív" megerősítésén túlmenően - mind nehezebbnek látszik újabb számonkérhető közös megállapodások elfogadása.

11 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat11 (4) Rio+20 jó, hogy lesz, de nagyon nem jó, ahogyan alakul

12 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat12 Legyen vagy ne legyen ? (Rio+25 helyett/előtt?) - kompromisszumok  legyen, de alapvetően csak 2 témáról * zöld gazdaság: fejlettek szerint ez (is) segíti a kilábalást a válságból (EU-2020) * fenntarthatósággal kapcsolatos teendők nemzetközi intézményi koordinációja  legyen, de rövid, korlátozott felkészülés, tömör végső dokumentum Zöld gazdaság:  fontos ügy, de nem lehet erre szűkíteni a fenntartható fejlődés problémakörét vita arról, hogy ez mit jelent és kinek az érdeke vita, hogy minden kritikus ügyről is szóljon a konf. és a végső dok. előkészületek: számtalan javaslat ezek említésére, ha konkrétumok nélkül is  hitelesség: minden fejlettebb országnak, az EU-nak is számot kellene vetnie, "otthon" mennyire veszi komolyan a fenntarthatóság ügyét, a zöld gazdaságot Kormányzás:  20 éve vita a fenntarthatóság ügyeiben az ENSZ-koord. jelentőségéről, szintjéről  40 éve vita a környezeti ügyek ENSZ-koordinációjának jelentőségéről, szintjéről eddigi előkészületek során sem körvonalazódott egyetértés  hitelesség: minden országnak számot kellene vetnie azzal, hogy "otthon" mennyire veszi komolyan a fenntarthatóság intézményes koordinációját (4) Rio+20 jó, hogy lesz, de nagyon nem jó, ahogyan alakul D.Meadows, Római Klub 2012: lekéstük a fenntartható fejlődés lehetőségét.. "a globális rendszer eltartó képességét.. már messze túlléptük Ch.Y.Ling, TWN 2012: a záródokumentum (januári) tervezete ugyan megerősíti az ENSZ égisze alatt kidolgozott nemzetközi fenntartható fejlődési program célkitűzéseit, de valójában kiábrándítóan gyenge azok végrehajtása, illetve ennek értékelése

13 FaragóT: ENSZ f.f. folyamat13 Zárógondolatok Az elmúlt évtizedek eredményének tekinthető, hogy elismerést nyert a glo- bálissá vált fenntarthatatlan folyamatok kezelésének szükségessége és a legmagasabb pol. szinten elfogadták a fennt. fejl. alapelveit és programját. A fenntarthatóság követelményrendszere azonban nem vált a különböző szervezetek számára az átfogó, irányadó keretté. Emiatt is a szakpolitikai programjaik közötti összhang korlátozott. Ugyanilyen ellentmondások vannak a legtöbb ország és az EU esetében is a szakpolitikák között. A feszítő szociális különbségek kezelését, a jelen és a jövő nemzedékek jólléti céljait szem előtt tartó fenntartható társ.-gazd. fejlődési megközelí- tésre lenne szükség a természeti környezet által megszabott korlátok között. E követelmények elfogadása és érvényesítése lenne a legfontosabb teendő mind nemzetközi szinten – így a közelgő világkonferencia keretében is –, mind nemzeti szinten, s ebből kiindulva a célok és teendők meghatározása.


Letölteni ppt "FaragóT: ENSZ f.f. folyamat1 A FENNTARTHATÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ ENSZ FOLYAMAT KRITIKÁJA dr. Faragó Tibor, c. egyetemi tanár az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések