Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Portfólió a tanulási folyamatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Portfólió a tanulási folyamatban"— Előadás másolata:

1 Portfólió a tanulási folyamatban
Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő, intézményi folyamat-tanácsadó

2 Portfólió a köztudatban, napjainkig…

3 Megközelítések I. A tanuló Tervszerűség
Diákok szükségleteire építő tanulásszervezés Egyéni tanulási utak Folyamatos visszajelzések Értékelés Érdemjegyek, osztályzat Szöveges értékelés Portfólió Támogató (fejlesztő!) értékelési gyakorlat eszköze Önreflexiók, önértékelés fejlesztés segítője Tantárgyi keretek között Pedagógiai portfólió (komplex-egyéni fejlesztésben)

4 Megközelítések II. A pedagógus
2013. szeptembert követően a külső ellenőrzés egyik tárgya, eleme Szakmai-pályakép, szakmai fejlődés Álláskereső eszköz

5 A portfólió Nem csupán „dokumentumdosszié”
Megvilágít tudást, jártasságot, hozzáállást Összeválogatott – (szakmai) portré Döntési képességet, önértékelést fejleszt Szisztematikus - rendszerszemlélet Célirányos Erőfeszítések, fejlődések, a nagy utazás… Eredmények The best of…

6 Első a célmeghatározás!
Értékelési céllal Szummatív, formatív (mit tud, mire képes…) Külső sztenderdek Saját elvárások Fejlesztési céllal Saját döntések – mivel dokumentálom az előrehaladásom (önkifejezés, tulajdonosság érzés, felelősség és motiváció) Tanuljon belőle – folyamatos önreflexiók

7 Típusok Munkaportfólió Bemutató portfólió Értékelési portfólió
Adott évben végzett munka, reflexiókkal… (óravázlat, műsorterv, illusztráció, dolgozat, kiselőadás…) Bemutató portfólió Egyéni válogatás az előző anyagokból, reflexiókkal… Nehéz az összevethetőség Értékelési portfólió Egységesen kialakított vagy külső szempontrendszer Akkreditáció, külső elvárásnak megfelelés… Ami közös alapelem: Cél (behatárolja a gyűjtés körét) Reflektív jegyzetek (gyűjtött dokumentumok szerepe) Értékelési szempontrendszer (formatív vagy szummatív)

8 A hagyományos forma Papír alapú Lineáris Címlap Tartalomjegyzék
1. Célkitűzés Értékelési szempontsor Dokumentumok (bizonyítékok) Ön és társreflexiók Értékelés Továbblépés irányai 2. Célkitűzés Értékelési szempontsor Dokumentumok (bizonyítékok) Ön és társreflexiók Értékelés Továbblépés irányai 3. Célkitűzés Értékelési szempontsor Dokumentumok (bizonyítékok) Ön és társreflexiók Értékelés Továbblépés irányai

9 Az e-portfólió Többféle típusú dokumentum tárolása
E-portfólió – (digitális portfólió) Videofelvételek Mappák, dokumentumok Diabemutatók (powerpoint, slideshare…) Pdf fájlok „Webfóliók” Honlapok Blogok CD-DVD… WEB -interaktivitás

10 Az e-portfólió Könnyebb, rugalmasabb kezelhetőség
Hierarchikus szerkeszthetőség navigációs lehetőségek (linkek, hiperlinkek)

11 elérhető - kereshető dinamikusan módosítható hordozható fizetős és ingyenes verziók számos szolgáltatással támogatják a tartalomszerkesztést és publikálást kész sablonokat kínálnak a struktúrához címkézési lehetőség a regisztrált felhasználók megjegyzései üzenetet, , fórumok az együttműködés, tudásmegosztás, online kommunikáció

12 Egy plusz lehetőség  tanuló tanuló tanuló tanuló tanár tanár tanár
munkacsoport munkacsoport intézmény

13 Tanulóink portfóliója

14 Aktualitás, kapcsolódások
Hátránykompenzáció eszköze Tehetségfejlesztés eszköze Egyéni szükségletekre épülő fejlesztés 3 havonta kompetencia alapú, árnyalt, fejlesztő értékelés Motivációs programelem Kapcsolattartás, együttműködés eszköze (szülők, külső szakemberek, intézményi környezet)

15 Arra építsünk– ami már működik!
Tervszerű, rögzített egyéni fejlesztő tevékenység ötvözi valamennyi „szereplő” munkáját elért eredményeink minősítik Tanuló megismerése Helyzetfelmérés Egyén fejlesztési terve Egyéni fejlesztés/fejlődési napló Szöveges, árnyalt értékelés

16 … tanuló megismerés, csak hatékonyan!
„Bemeneti mérések” (rajzok, tesztek, kérdőívek, feladatlapok) Megfigyelések Családlátogatás tapasztalatai Gyermekkel történő irányított beszélgetések Interjúk Pedagógusok, segítő szakemberek véleményei Osztálytársak – szociometria Dokumentumelemzések

17 …. az egyén „fejlesztési-fejlődési” terve
Helyzetelemzésre építve, tanulóval és partnerekkel közösen Fejlesztési területek Fejlesztési célok Konkrét feladatok pedagógiai módszerek, eszközök felelősök bevont szakemberek határidők elvárt eredmény indikátorok

18 … a fejlesztést-fejlődést követő napló
A megvalósulás folyamatát, tapasztalatait, eredményeit rögzíti. A tanórákon vagy azokon kívül konkrétan megvalósult egyéni fejlesztések (pl. milyen keretek közt, milyen módon, tevékenységgel és mit fejlesztettünk) Időpontok Folyamatban elért részeredmények, megfigyelések, tapasztalatok Megvalósító pedagógusok, szakemberek feljegyzései, aláírása szöveges értékelések, javaslatok

19 Az integrációs programmal, tehetségfejlesztéssel, tervszerű egyéni fejlesztéssel foglalkozó iskolákban az előbbi, a gyakorlatban már működő folyamatot elemezve, a portfólió alkalmazásának lehetősége bontakozik ki.

20 Tanulói portfólió indokoltsága
Szemlélet és szerepváltás ténye Ki a passzív, ki az aktív fél a tanulási folyamatban? A valódi tudás nem reprodukció, hanem konstrukció eredménye A kihívás nem a „tananyag leadása” és annak hatásfokvizsgálata, hanem a konstrukciós folyamat kiváltása, szervezése, támogatása, visszajelzések adása. Kié a felelősség? Anno… talán nem teljesen erre szocializálódtunk, de elindultunk ezen az úton!!!

21 Tanulói portfólióban rejlő lehetőségek
A portfólió elősegíti a szerepváltást A tanuló dokumentálja a saját tanulási folyamatát Reflektál Adott szempontok szerint értékeli a saját munkáját (és másokét is egyenrangú kommunikációban) Új célokat tűz ki Ő DÖNTI EL … Aktív alakítója a tanulási folyamatának Bemutathatja személyiségét, másságát, sikerélményt biztosíthat ≠ hagyományos értékelési rendszer Felelősség Motiváció

22 Portfólió készítés – a tanár nézőpontjából
Célok kitűzése Mit akarok dokumentáltatni? Hány diákkal? Milyen típusú, formájú legyen? Kik fogják olvasni, kinek a kezébe kerül majd? Tervezés Tartalom meghatározás, milyen dokumentumok? Megvalósítási folyamat tervezése, kidolgozás (előkészítő beszélgetéstől az értékelési kérdéssorokon át a tárolásig) Hogyan (hol) vonom be a diákokat? Előkészítés Diák(ok) bevonása – értelmezés, megismertetés A készítés munkafolyamatai (gyűjtés, válogatás, kulcskártyák…) Iskolai, otthoni, osztálytermi teendők… Értékelési szempontok megbeszélése

23 Önálló alkotási folyamat - gyűjtőmunka, válogatás,…
Folyamatkövetés, támogatás Visszajelzés - reflexió Kik adják? Milyen szempontok alapján? Hányszor, mikor? (mappás óra, délutáni foglalkozás) Értékelés Milyen céllal? - formatív vagy szummatív? Milyen szempontok szerint? Ki értékel és milyen keretek között? Hogy viszonyul ez az értékelés a szöveges értékeléshez, vagy egyéb munkák, pl. a dolgozatok értékeléséhez?

24 Portfólió készítés – a diák nézőpontjából
Az ismerkedés Értelmezés – a Portfólió lényege (játékos gyakorlatokkal) Célmegjelölés Pl.: ha egy diákkal tantárgyi fejlesztés, több diákkal a legjobb munkák reflektált gyűjteménye, „osztálykincstár”… Dokumentumok köre Értékelési szempontok, táblázatok Leendő olvasók köre Döntően fontos a fentiek megismerése a további munkamenet szempontjából!

25 Tartalom meghatározás (a cél tükrében)
cél eléréséhez szükséges dokumentumok köre Mi kerüljön a mappába? (ami örömet szerzett, sikert jelentett…) a tanórák alatti munka eredményei, felmérés bemutatása; órákra készített gyűjtőmunkák; a készségtárgyak egy-egy alkotása; a szabadidő alatti munkálkodás eredményei; elismerések, oklevelek, sikerek bizonyítékai; a versenyeken szereplések képei; iskolai és osztályrendezvények fotói; önismereti feladatokkal, társas kapcsolatokkal foglalkozó kérdőívek. Miről fogunk emlékezni, hogy miért került a munka a mappába?

26 Anyaggyűjtés, válogatás
Mindent gyűjtsünk össze Választás az értékelés szempontsorához illeszkedve Reflexiók Diák– a dokumentum helye, szerepe a tanulási folyamatban (elemzi a tanulási folyamatát, tanulni tanul!!!) Pl. kulcskártya Tanár- problémafelvetés, iránymutatás A reflexiót tanulni kell! – kérdéssorokkal segíthető Szerkesztés Tartalomjegyzék, színkódok Modell adása, segítő útmutatás

27 Értékelés, irányadás Nem szétválaszthatók!
Skálák, kérdéssorok, értékelési táblák Szülő – társ – pedagógus – önmaga Egy konkrét példa MAG program nagyon hasznos segédanyagai (

28 A pedagógus portfóliója

29 Pályamodell és PSZE A PSZE és a pedagógus pálya modell bevezetése
A pedagógus kompetenciák sztenderdjeinek kidolgozása az egyes szintekhez kapcsolódva A szakmai fejlődés tervezett szintjei: 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év) 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év) 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év) 4. fokozat: Mesterpedagógus (14 év gyakorlat, szakvizsga, …) 5. fokozat: Kutatótanár (PhD, 8/14 év gyakorlat, …)

30 Pályamodell A bizottság várhatóan figyelembe veszi többek között:
A pedagógussal készített önértékelést - portfóliót, interjút Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket A foglalkozás-megfigyelések eredményeit A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat Az intézményvezető összegző véleményét A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét

31 PSzE Pedagógiai - szakmai ellenőrzés:
Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét A pedagógiai-szakmai ellenőrzés ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével Az ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése Az ellenőrzés eredményei beszámítanak a pedagógusok minősítésébe

32 2013. PSZE – a tavaszi tesztelésre felkészülnek a szolgáltatók, szakértők - tervek
Forrás: SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. kapcsolódó felhívása

33 2013. PSZE – a tavaszi tesztelésre felkészülnek a szolgáltatók, szakértők - tervek
Forrás: SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. kapcsolódó felhívása

34 A portfóliózáshoz kapcsolódó kulcstényezők
a tanárok hogyan tudnak a gyakorlatukra reflektálni kiktől és milyen visszajelzéseket, értékeléseket kaptak ezeket milyen módon tudják megbeszélni, közösen értelmezni „a kritikus barát” szerepe előbbiekre építve hogyan tudnak további szakmai (fejlődési) célokat kitűzni

35 Kompetencia területek górcső alatt
A tanuló személyiségének fejlesztése A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Csoportfejlesztés és közösségi értékek Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi- kulturális sokféleségre Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás A pedagógiai folyamat tervezése A tanulás támogatása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség- fejlődésének folyamatos értékelése Kommunikáció és szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

36 A meglevő kompetenciákat szemléltető dokumentum típusok – a teljesség igénye nélkül, szakirodalmi források alapján. (ötlettár) Felhasznált irodalom: Kotschy Beáta (szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2011.

37 A tanuló személyiségének fejlesztése
Pedagógiai ‚hitvallás’, esszé; Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő tanuló számára A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Iskolán kívüli programokról videofelvételek, s ezek reflektív elemzése a közösségiség, az együttműködés, a tolerancia szempontjából. Beszámoló önkéntes közösségi tevékenységről (tanulókkal vagy nélkülük végzett tevékenység is lehet). A tanulók egymás iránti elfogadásának, közösségi magatartásának mérése (kérdőív, megfigyelés, szociometria, interjúk stb. segítségével), és kapcsolódó reflexió

38 Csoportfejlesztés és közösségi értékek
A közösségfejlesztéshez kapcsolódó hosszú távú terv, és ennek megvalósításáról beszámoló. Átélt konfliktusok esetelemzése. A tanulók reflexiói a közösségi tevékenységekről, az osztályközösségről. Közösségi dokumentumok: pl. osztályszabályzat (születésének bemutatása), kirándulásterv, közösségi program terve, közösségi programról (fényképes, filmes) beszámoló, a tanterem berendezéséről fény-képek (hogyan készült: a közösségi folyamat bemutatása). Csoportmunkák, projektmunkák, és ezek közösségi oldalára reflexió a tanulók részéről. Közösségfejlesztő szabadidős terv. Osztályfőnöki tematikus terv. Óratervekben az együttműködés szempontja: reflektív beszámoló több óraterv összehasonlításával, melyek különböző időszakban készültek. Az együttműködésre, illetve a környezeti nevelésre vonatkozó tanulmányok ismertetése.

39 Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban
Esszé az iskola és a tanár esélyteremtő szerepéről, reflektálva az adott intézmény és a tanár személyes lehetőségeire. A szülőkkel, a családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió. Esettanulmány hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő tanulóról, a vele kapcsolatos pedagógiai beavatkozásról. Egyéni nevelési tervek.

40 Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre
Az emberi jogi neveléshez kapcsolódó tanulói produktumok: projektek, fogalmazások, képek, reflexiók stb. Emberi jogi, illetve toleranciára nevelő tevékenységek, programok terve. Interkulturális nevelés témájában (lehetőleg friss) tanulmányok ismertetése

41 Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Óra megfigyelési jegyzőkönyvek, óra/órák videofelvétele, abban az esetben, ha lehetőség van megfelelő minőségű felvétel készítésére. Óramegbeszélés jegyzőkönyvei, tanári reflexiók.

42 A pedagógiai folyamat tervezése
Tematikus terv, adott esetben mindkét tanított tárgyból. A tematikus terv(ek)hez kapcsolódóan óra-tervek a tanórán felhasznált segédanyagokkal együtt (ppt, feladatlapok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési tervek stb.), reflexiók.  Tanórán kívüli foglalkozás terve a kapcsolódó dokumentumokkal.

43 A tanulás támogatása Egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai, reflexiók A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése Tanulói munkák pl. egy témazáró vagy egy projektmunka vagy egy esszé eredményeinek elemzése, reflexiók, visszacsatolás a tanításra.

44 Kommunikáció és szakmai együttműködés
Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések, reflexiók. Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, saját szakmai álláspontjáról és annak képviseletéről. Vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek + elemzés, reflexiók.

45 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Szakmai rendezvényeken való részvétel, pályázatban való részvétel stb. dokumentumai.  Szakmai tervek.  Esetleges szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, innováció, jó gyakorlat elemző, reflektív leírása.

46 Felhasznált irodalom MAG program kidolgozott segédanyagai
Falus Iván-Kimmel Magdolna: A portfólió, Gondolat kiadó Bp Kotschy Beáta (szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2011.


Letölteni ppt "Portfólió a tanulási folyamatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések