Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás művészetek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás művészetek"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás művészetek
A tehetség fogalma A művészeti oktatás tartalma A tehetséges gyermek általános személyiség jegyei A művészi kifejezés és a kreativitás A környezet Kreativitás és tehetség Zenei, vizuális tehetség A tehetséggondozás lehetőségei

2 A tehetség fogalma " Ha képzőművészet, zene és testnevelés lennének a
vezető tantárgyak az általános iskolai tantervben, kétségtelenül a tanulási zavarokkal küzdőknek a mostaniaktól eltérô csoportjával lenne dolgunk." Geschwind, 1984 Tehetség alatt az átlagot számottevően meghaladó, tehát kivételes adottságot, potenciát, ígéretet, vagyis a tehetséget értjük. Czeizel E., 2003. A tehetség az én meglátásom szerint olyanfajta kombinatív készség, olyan komplex képesség, amely a kreativitáshoz szükséges. Bartunek Katalin

3 A művészeti oktatás tartalma
A közoktatásban a következő területek tartoznak a művészeti oktatáshoz: rajz-vizuális kultúra ének-zene tánc-dráma mozgókép kultúra és médiaismeret Minden terület két alapvető tartalmat hordoz: befogadói alkotói Sajátossága a művészeti oktatásnak a művek megjelenítése nagyobb közönség előtt.

4 A tehetséges gyermek általános személyiség jegyei
A kivételes képesség jellegzetességei: ( Czeizel E. után ) A ritkaság = kivételesség Összetettség A kétgyökerűség ( adottság – képesség ) A veleszületett komponens részesedése, az örökletesség kiszámítható a szellemi képességek eredetében, noha arányuk az egyes mentális jellegekben eltérő. Az általános értelmesség létrejöttében 50-67%-ra teszik arányukat (tehát a maradék 33-50%-ért a környezeti hatások felelősek). természet-nevelés g-genológia, p fenotipus,produkció

5 A művészi kifejezés és a kreativitás
A művészeti nevelés egyik legfontosabb feladata a tantárgyi tartalmakon alapuló önkifejező készségek fejlesztése. Alkotó folyamatok a képzőművészet, tárgykultúra területén Interpretáció, önálló ritmizálás, dallamírás stb. az ének-zene területén Előadások megtervezése, abban való közreműködés, önálló táncbemutatók megvalósítása Filmtervek, filmforgatások lebonyolítása

6 A környezet A külső hatások között négy kategória emelhető ki: a család, az iskola, a kortárscsoportok és az általános társadalmi környezet (elvárások, lehetőségek, divatok stb. ) Czeizel E. (2003) A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak mint katalizátorok hatnak. Mönks (1992) Az oktatási rendszer a verbalitásra, a baltekei funkciók fejlesztésére irányul. Kifejezetten hátrányban vannak az iskolában azok a gyerekek, akik nem verbális hangsúlyú kulturális háttérbôl érkeznek, pedig nagyon fontos képességek birtokában vannak. Gyarmathy Éva (1995)

7 Kreativitás és tehetség
Biológiai determinációk Az agyféltekék megosztottsága A kreativitás, mint a lineáris gondolkodás ellentéte Konvergens és divergens gondolati folyamatok Próbálkozás, kísérletezés Deviancia, környezet - kreativitás Flexibilitás, átruházhatóság Nyomós okunk van feltételezni, hogy a tanulási zavarokkal küzdô gyerekek magas szinten rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek szükségesek az alkotó gondolkodáshoz. (Gyarmathy Éva 1995)

8 Zenei, vizuális tehetség
A muzikalitás a legkorábban megjelenő tehetségfajta. Révész (1953) szerint ez részben azért van így, mert a zene a többi művészetekhez képest kevésbé függ az általános szellemi fejlődéstől. A legtöbb kiemelkedő muzsikusnál már hatéves kor előtt megmutatkozott a zenei képesség (Shuter-Dyson 1985; Winner–Martino 1993), mindazonáltal a korai tehetség nem feltétele a későbbi kiemelkedő teljesítménynek. (Gyarmathy Éva 1995) A zenei tehetség definiálása nem könnyű. Elsősorban a zenei hallás a ritmus, melódia harmónia érzék, a zenei, auditív képzelet sorolható ide és ehhez párosul a szép hang. A veleszületett zenei adottságok azonban csak más feltételek birtokában és megfelelő személyi és tárgyi külső körülmények mellett nyilvánul meg. Az alkotó és előadóművész adottságai is különböznek. A zenei tehetség pedig számos helyen mutat kapcsolódást, pl. matematika, sakk és nyelvi adottságok (Tyeplov ) A vizuális tehetség eltérő időpontokban tör felszínre (ld.: Picasso, Csontváry)

9 A tehetséggondozás lehetőségei
A nagy alkotók életútjának, fejlôdésének elemzése nyomán a tehetségnek egy fejlesztési lehetôségét láthatjuk. Az alkotó gondolkodásban elônyt jelent, ha mielôtt absztrakt szinten, hangolják be a gondolatot, képesek más modalitásban is megfogni. Ha a feldolgozás során a két félteke szoros együttmûködése megvalósul, több funkció tud résztvenni a folyamatban. A részképességgyenge alkotók elônyt faragtak hátrányukból. Czeizel E. (2003) Irányítás speciális intézménybe Szakköri tevékenység Mentori kapcsolat Egyéni bánásmód Kis csoport Differenciálás Feladat központúság Terhelés Bemutatkozási lehetőségek biztosítása Komplexitás Emociók Versenyek STB.

10 A képeket a Kondor B. Ált. Iskola által meghirdetett országos rajzpályázat anyagából válogattuk.


Letölteni ppt "Tehetséggondozás művészetek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések