Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA"— Előadás másolata:

1 A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA Dr. Bélteczki Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta

2 Pszichológiai irányzatok hangulatzavar elméletei:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pszichológiai irányzatok hangulatzavar elméletei: dinamikus modell: intrapszichés történések vizsgálata magatartási modell: tanuláselméleti megközelítés kognitív modell: a jellegzetes kognitív torzulást emeli ki vulnerabilitási teória: az egyén és a környezet interakcióját emeli ki szociálpszichológiai modell: az interperszonális kapcsolatokat vizsgálja

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dinamikus elméletek /Freud, Abraham, Rado,/ Freud, Abraham:- oralis és analis fixációt tételezett fel - sajátságos karakterformák ennek megfelelően hajlamosítanak a depresszióra A: oralis karakter/függőség: Más személyhez, vagy komplex kielégülésmódhoz való ragaszkodás jellemzi. Tárgyvesztés /egyensúlyt biztosító személy, képesség, testi integritás, pozíció elvesztése/ Freud szerint az elveszített tárgy a személyiségbe inkorporálódik, introjektálódik - így amikor a tárgyvesztés megtörténik - az már énvesztés, így később a saját Énje ellen fordul.

4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abraham oralszadisztikus jellemről beszél –lényegesnek tartja az agresszív késztetéseket - gyűlölet-szeretet ambivalenciáról beszél. - ambivalens kapcsolatok - a gyűlöletet megélésének képtelensége - elfojtott negatív érzelmek miatt képtelen szeretni – bűntudat - önvádlás. Analis karakter: / kényszeres pontosság, rendszeretet, makacsság, takarékosság / Megőrzés, megtartás, görcsös ragaszkodás - emiatt a veszteség dühreakciót, szorongást eredményez. A szeretett tárgyat mint magántulajdont kezeli.

5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rado – archaikus személyiségfejlődési szintre való regresszió - splitting /a tárgy jó és rossz elemre hasítása, majd a résztárgyak kóros introjekciója/ A jó rész a FÉ, a rossz rész az É-be épül - A FÉ célja hogy megtisztítsa az É-t a rossz tárgyaktól. M. Klein: A depresszív pozícióban való fixáció lényeges. Jellemző: kifejezett szorongás, amely az ambivalenciából fakad - a csecsemő egységes egészként látja anyját és fél, hogy agressziója megsemmisíti azt, destruktív vágyak - bűntudat. Introjectio-projectio-agresszió - ha a depresszióra hajlamos személy elveszít a lényeges tárgyat a depresszív pozíció újraéled - erős gyűlölet és agresszió ébred benne az elhagyó iránt.

6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kohut grandiosus selftárgyelmélet - a depresszió a kóros, éretlen nárcizmus megnyilvánulása - a hangulatzavar hátterében nárcisztikus SZZ áll. Amon: gyermekkori traumák - az Énben szeretethiány /lyuk van/ az Én strukturális fejletlensége jellemző/ - az Én képtelen bizonyos frusztrációkat feldolgozni - a depresszió kitölti ezt a lyukat, átmeneti egyensúlyt teremt, innen indulhat el a pótlólagos Én-fejlődés. Benedetti: grandiosus self - túlértékelt, idealizált Én - amely nem integrálódik a személyiségbe - az önértékelés sérülékenysége jellemző. A többi embert projektív módon idealizálja, önmagát leértékeli. Ha a grandiosus self veszi át az irányítást mania alakul ki. A depresszió keletkezésében fontos a nárcisztikus tárgykapcsolat /a tárgy és az Én nagyon erős érzelmi töltésbe vonódik - kompenzációs jelleg - a személyiség sok hiányát, kóros vonását ellensúlyozza. Ez a kapcsolat a személyiség fő tartóoszlopa, amely kidől a tárgyvesztéssel. A depresszió protektív funkciója – a hangulatvesztés, szorongás, elkeseredés mögé rejti az elháríthatatlan tudattartalmakat a beteg, mivel más EM már hatástalan.

7 Jelenlegi dinamikus depresszió felfogás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Jelenlegi dinamikus depresszió felfogás Közelít az általános rendszerszemléleti felfogáshoz! Figyelembe veszik: intrapszichés rendszert környezeti körülményeket a kettő interakcióját Lényeges még: korai tapasztalatok, korai anya-gyermek kapcsolat, önértékelés

8 Dinamikus terápia javasolt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dinamikus terápia javasolt krónikus ürességérzés, alacsony önértékelés veszteség vagy szeparáció gyermekkorban kapcsolatbeli konfliktusok ( szülők, partner ) alacsony igény az irányításra ambivalens tárgykapcsolatok Lényeges: - megfelelő introspekciós készség - álmokhoz, fantáziákhoz való hozzáférhetőség Előny: - a páciens a problémát belülről látja, a megoldást nem kívülről várja - szupportív módszer: az adaptív kapacitást megerősíti - hosszú követést tesz lehetővé, a célok flexibilisek Hátrány: - interperszonális szempontok alulbecsülése - a regresszió fokozódhat - repetitív depresszív kör alakulhat ki

9 Tanuláselméleti és kognitív modell
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tanuláselméleti és kognitív modell A személy életében bekövetkező aktuális szituációt tartja lényegesnek. Seligman: tanult tehetetlenség /learned helplessness/ - aktivitással nem kontrollálható kellemetlen ingerkörnyezet. Wolpe: a depresszió oka a súlyos és tartós szorongás, a büntetéstől való félelem. Lazarus: a depresszióra hajlamos személyek társas kapcsolataikban ügyetlenek, kevés + megerősítést kapnak, a + megerősítés egyetlen módja a gátoltság, passzvitás, depresszió. Bandura: nagy a teljesítményelvárás és az elért teljesítmény szint közötti különbség /átmenet a kognitív teória felé, ötvözi a dinamikus és behaviour elméleteket/

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Beck – kognitív teória A depresszió keletkezésében nem a hangulat illetve az érzelmi zavar az elsődleges! A háttérben a percepció, interpretáció, tanulás, emlékezés folyamatainak zavara áll. A külvilág ingereinek negatív értékelése miatt a saját érzelmei is negatív irányban változnak, módosulnak. Kognitív tetrád: a beteg negatívan ítéli meg önmagát, a világot, jövőjét és én és másik viszonyát. A központban a negatív önészlelés áll. A depressziós egyének sérülékenysége már kisgyermekkorban kialakul - környezete negatív megítélése miatt. Kiváltó események - negatív kogníciók aktiválódása /bejáratott gondolkodási láncok, a valóság észlelése szükségszerűen torzul/ - lehangoltság, reménytelenségérzés alakul ki. Burns - gondolkodási hibák: az információfeldolgozás globális, árnyalatok nélküli, merev, sematikus lesz /dichotóm gondolkodás, túláltalánosítás, szelektív absztrakció, a pozitívum diszkvalifikálása, korai vagy önkényes következtetés, magnifikáció-minimizáció, érzelmi logika, kell típusú állítások, címkézés, megszemélyesítés/.

11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kognitív terápia Cél: a tüneteket meghatározó, jellegzetes maladaptív kogníciók, a negatív automatikus gondolatok, diszfunkcionális attítűdök felismerése, módosítása. Jellemzők: aktív - nagyfokú struktúráltság - időhatáros ritkán ennél nagyobb ülésszám - cél és problémaorientált - a jelenre és jövőre irányul - a múltat csak a problémák kialakulásának megértésére használja fel - edukatív jelleg – felkészíti a beteget, később önmaga T-vá válik Technikák: Konceptualizálás - kognitív modellben való értelmezés Ötoszlopos technika: spontán negatív, automatikus gondolatok felismerése I. negatív érzések, II. adott helyzet, közvetlen előzmények, III. automatikus negatív gondolatok azonosítása, %-ban megadni mennyire hitt bennük, IV. egyéb ésszerű, alternatív válaszok, magyarázatok keresés -%-ban megadni, mennyire tartja ezt valószínűnek, V. mennyire hisz most eredeti gondolataiban. Burns-féle háromoszlopos módszer /negatív gondolatok, logikai hibák, racionális válaszok/

12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hipnoterápia Több ezer éves módszer, első írásos emlék i.e. VII. sz. Lényege: egyik személy a másik szuggeszciójára megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Klasszikus esetben ez az élmény és az azt követő viselkedés érzékcsalódással határos szubjektív meggyőződéssel, kényszerrel határos akaratvesztéssel társul. Módosult, beszűkült tudatállapot- melyben a tudattalan tartalom bizonyos mértékig hozzáférhető és befolyásolható, a külvilág észlelése csökken. A hipnoterápia alatt mobilizálni illetve újraszervezni lehet a kevéssé vagy egyáltalán nem megfelelően fejlődött személyes erőforrásokat.

13 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fontos: a pszichodinamikai problémakör könnyebben hozzáférhető facilitáló hatás az érzelmek könnyebben mobilizálhatóak a képzeleti tevékenység fokozódik a testi-érzékszervi élmények könnyebben hozzáférhetőek. egyéb terápiaformákkal jól kombinálható /imagináció:-képek, szimbólumok a személyiség feltárása, megismerése KVTH: hibás magatartás, kóros szokások korrekciója Jungi analitikus terápia.: traumatikus élmények feltárása, átkerezett feldolgozás/

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Családterápia Előzmény schizophren családok pszichoterápiája. Lényeges: család felvilágosítása, EE csökkentése, támogató és pozitív magatartás erősítése /relapszus prevenció/ A család komplex, folyamatosan változó nyílt rendszer - a pszichiátriai betegséget, ezek kialakulását és kezelését is rendszermodellben értelmezik. McMaster-modell: - a család egység - minden része kapcsolatban áll egymással, a családtagok kölcsönösen hatnak egymásra, a család szerkezete, szerveződése, működési mintái meghatározzák a betegség lefolyását. Depressziós férfiak családja kevésbé diszfunkcionális. A terápia szakaszai: Felmérés: szerkezet, szerveződés, tranzakciók, probléma meghatározása Kontraktuskötés: írásos forma, elvárások, célok. Kezelési szakasz: mely kérdések elsődlegesek, speciális feladatok végrehajtása, megfelelő változás- pozitív megerősítés Záró szakasz: tagok megfogalmazzák mit tanultak, hosszabbtávú célok.

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Keitner: - Családi Becslő Skála - beteg és 12 év feletti családtagok is kitöltik 1. Problémamegoldás 2. Kommunikáció 3. Szerepek 4. Affektív reakciókészség /kellemes, kellemetlen affektusokat is figyelembe veszi/ 5. Affektív involváció /gondoskodás, törődés / 6. Magatartás kontroll Gyakori zavar vonatkozásában. A családi funkciókban mutatkozó általános javulás az EE csökkentése rövidíti a D időtartamát, a relapszus is ritkább. Szuicidalitás: öngyilkosságot elkövető depressziós betegek rosszabbnak ítélik meg a családi funkciókat, mint a család többi tagja.

16 Interperszonális terápia
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Nagykálló ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Interperszonális terápia Elősegíti a páciens személyközi világának és kapcsolati minőségének változását. A depressziót elősegítő tényezők feltárására és azonosítására törekszik: interperszonális veszteségek szerepkonfliktusok és átmenetek szociális izoláció szociális alkalmazkodás deficitje Cél: a beteg szociális és munkahelyi problémáinak megoldása a veszteségeket meg kell gyászolni - az ehhez kapcsolódó érzelmeket meg kell élni, konfliktusok feltárása, megoldása lényeges. a szociális közeg támogatását meg kell szerezni, az alkalmazkodás hiányosságait meg kell szüntetni Előny: ha az interperszonális kapcsolat lényeges a depresszió fenntartásában /családi, házassági konfliktusok adekvát kezelése/ Hátrány: intrapszichés vonatkozásokat kevésbé vesz figyelembe, a páciens problémáját leegyszerűsíti, csak az IP technikára fókuszál

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A DEPRESSZIÓ PSZICHOTERÁPIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések