Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai"— Előadás másolata:

1 Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai
Két evezőhöz hasonlóan segítik az előrehaladásunkat.

2 Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi szent Ferenc

3 Megkönnyítik az Isten fele való haladásunkat.
A Szentlélek ajándékai Megkönnyítik az Isten fele való haladásunkat.

4 A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

5 “Boldogok a békességesek: ők Isten fiai”
A BÖLCSESSÉG Megnyitja az értelmünket, hogy Jézusi módon gondolkodjunk, szeressük, ami Istentől van, az evangélium fényével világítja meg az életünket. “Boldogok a békességesek: ők Isten fiai”

6 A Bölcsesség Adománya A tudás egymagában kevés.
Az emberi tudomány a lehetségesről szól, A bölcsesség, arról hogy mi az, amit szabad. A tudomány meggyógyítja a kezet, A bölcsesség megtanítja használni. A tudomány erőssé tesz, A bölcsesség emberré válásunkban segít. Tudomány nélkül az élet elsorvad, De bölcsesség nélkül barbárrá válik. Add meg nekünk Uram a szív bölcsességét !

7 Az Isteni Tudomány latinul “scire” = ismerni, tudni
Uram mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és kicsinyek ajka. Zsolt 8,2

8 A Tudomány Ajándéka, hogy…
Istent jobban megismerjük növekedjünk a jóban új világot építsünk az emberiség javát szolgáljuk “Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket”

9 A Tudomány „Jól csak szívével lát az ember.”
A személyt nem tanulmányozzuk, hanem megértjük. Csak annak van joga nevelni, aki szeret; Csak akit átölelsz, azt tudod igazán vezetni.. A Szentlélek adományait Izaiás próféta írja le. (v.ö. Iz 11,2) Szentírási szóhasználatban megismerni, azt jelenti, hogy «szeretni» (Jn 19,8; Mt 1,25) ! Csak, ha megszereted Istent, akkor érted meg Őt.

10 Tudomány Figyelmeztet:
Légy bölcs! Különben, egy szamár milliószor is megjelenhet a TV.-ben, akkor sem lesz ló belőle! Jézus ígérete alapján: “Az Igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra” Az isteni tudomány a «mélység» ajándéka a «felszínességgel» szemben; A «létezés» ajándéka a «látszattal» szemben. A tudomány azt üzeni: «használd az eszedet»!

11 ÉRTELEM latinul “intus-legere” = belül, a mélységekben olvasni
Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, Amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1Kor 2,9

12 Az értelem ajándéka, segít…
imádkozni reflektálni meditálni elmélkedni elmélyedni “Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent”

13 Tanács latinul “consulere” = dönteni
Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Zsolt. 16,7

14 A Tanács segít… a helyes utat választani válaszolni Isten hívására
együttműködni Istennel bekapcsolódni az isteni tervbe “Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak”

15 A Tanács Döntéseink előtt, mérlegelésre van szűkségünk.
A Szentlélek világosságánál könnyebb megtalálnunk a helyes utat. Isten minden segítséget megad, kérd a Szentlélek megvilágosító kegyelmét.

16 Lelki Erősség “a nehéz helyzetek megoldásának képessége”
Szeretlek Uram én erősségem. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Salmo 18,2

17 legyünk állhatatosak a
Lelki Erősség, hogy: bátrak lehessünk megvalljuk hitünket segítsük, az elbátortalanodottakat legyünk állhatatosak a megpróbáltatásban “Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.”

18 Lelki Erősség Ajándékozd meg a világot jobbik éneddel!!
Egy lelki író a Szentlelket az edzőhöz hasonlította. Az edző felkészít a fáradságos munkára; Azt mondja a fiuknak: «nincs aranyérem, veríték nélkül».

19 Jámborság’ latinul “pietas” = az atya iránti fiúi szeretet
Nem áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem égőáldozat, hanem az Isten ismerete. Ózeás 6,6

20 elismerjük, hogy Isten az felhangolt zeneszerszám
Jámborság, hogy:… higgyünk Isten szeretetében elismerjük, hogy Isten az egyetlen Isten megtanuljunk szeretni olyanok legyünk, mint a felhangolt zeneszerszám “Boldogok a szelídek: övék lesz a föld”

21 Az Istenbe vetett bizalom ajándéka.
A jámborság ajándéka Az Istenbe vetett bizalom ajándéka. Olyan, mint a kisgyermek aki biztonságban érzi magát atyja karjaiban, a sötétség beállta után is . Atya, mint a tenger: fenntartja azt, aki ráhagyatkozik. Atya, aki nem hagy el. .

22 Az Úr félelme “a tisztelet érzelme, a megbántástól való félelem ”
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az utjain járnak, akik őt szeretik. Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal. Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, épp oly nagy irgalma Sirák 2,15-18

23 elismerjük Istent Urunknak, tudva, hogy mi nem vagyunk istenek
Az Úr félelme, hogy: elismerjük Istent Urunknak, tudva, hogy mi nem vagyunk istenek a jót tegyük növekedjünk az örvendezésben engedelmeskedjük Istennek “Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa”

24 Az Úr félelme Isten az Úr, én teremtmény vagyok. Isten a teremtő én teremtmény. Isten a forrás, én a szomjazó. Isten a tenger, én a pohár. Isten az áramlás, én a csermely. Isten mindenható, én esendő. Isten a szent, én a bűnös. Az Úr félelmének ajándéka, arra figyelmeztet, hogy ha fel akarok állni, le kell térdelnem. Meggyőz arról, hogy szegény vagyok: arra ösztönöz, hogy nyújtsam ki a kezem és kérjek bizalommal. Mert igaz, hogy semmi vagyok, de Te aki a minden vagy átölelsz, és magadhoz emelsz!” Forrás: alkalmazott fordítás: fr.Mihály


Letölteni ppt "Az Isteni Erények és a Szentlélek Ajándékai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések