Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rehabilitáció fogalomrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rehabilitáció fogalomrendszere"— Előadás másolata:

1 A rehabilitáció fogalomrendszere
Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

2 Mit jelent a rehabilitáció? A rehabilitáció fő területei
DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

3 A fogalom latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság „ A meggyógyítható beteg sokkal inkább teljesen rehabilitálandó, ugyanabba a helyzetbe kell visszaemelkedjék, amelyről lelépett. Személyes méltóságának érzését kell visszanyerje, s ezzel együtt új életet nyerhet.” V. Buss Ferenc József freiburgi államjogász DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

4 A rehabilitáció fogalomrendszere
WHO DEFINÍCIÓ (1988) „A rehabilitáció célja, hogy minden eszköz felhasználásával csökkentse a fennálló fogyatékosság és rokkantság hátrányos következményeit és képessé tegye a fogyatékossággal élő személyeket a legoptimálisabb szociális integrációra” DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 4

5 A rehabilitáció fogalomrendszere
WHO DEFINÍCIÓ (1988) „A rehabilitáció célja, hogy minden eszköz felhasználásával csökkentse a fennálló fogyatékosság és rokkantság hátrányos következményeit és képessé tegye a fogyatékossággal élő személyeket a legoptimálisabb szociális integrációra” Integratív társadalmi modell DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 5

6 Az egészségügyi törvény megfogalmazása (1997. évi CLIV. Törvény 100
Az egészségügyi törvény megfogalmazása (1997. évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint): „A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási- nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása.” (A törvény 100. § (2) bekezdése utal a rehabilitáció komplexitására és a rehabilitációban résztvevő személy tevékeny részvételére) DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

7 Komplex rehabilitáció – helyesen: átfogó rehabilitáció
Egészségügyi (pszichológiai) szociális Oktatás-nevelési (pedagógiai) foglalkoztatási Összetevői: egészségügyi pszichológiai oktatási-nevelési foglalkoztatási szociális Kritériumai: tervszerű együttes összehangolt egyénre szabott az érintett személy tevékeny részvétele DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

8 Az egészségügyi törvény megfogalmazása az egészségügyi rehabilitációról (1997. évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint): „A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyet a társadalom nyújt az egészségében, testi, vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben” DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

9 Az egészségügyi rehabilitáció fogalomrendszere az 1997. évi CLIV
Az egészségügyi rehabilitáció fogalomrendszere az évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint: 100. § (5) pontja meghatározza az orvosi rehabilitáció részterületeit: „Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás –terápia, valamint a gyógyászati segédeszköz – ellátás és ezek használatának betanítása is.” DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

10 foglalkoztatási rehabilitáció
A foglalkoztatást akadályozó tényezők elhárítását, kiküszöbölését szolgáló, az emberi tényezőkben rejlő alkalmassági feltételeket létrehozó, fejlesztő, kiegészítő komplex tevékenység. Alapvető jogszabályok: Évi LXXXIV törvény a rehabilitációs járadékról 321/2007. (XII.5.) kr a komplex rehabilitációról 213/2007. (VIII.7.) kr az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

11 Pedagógiai rehabilitáció
A pedagógiai rehabilitációra az egyén lelki tulajdonságaiban (pszichikus funkcióiban), kompetenciáiban, képességeiben, életkorra jellemző tevékenységeiben tartós és maradandó eltérések esetén lehet szükség. Pedagógiai rehabilitációnak tekinthető tehát minden olyan tevékenység, amely oktatási, fejlesztési, terápiás és rehabilitációs céllal történik, a pedagógia eszközeit használja fel és a minél önállóbb életre, a képességekhez mért legmagasabb társadalmi befogadásra készíti fel a személyt. Jogszabály: évi LXXIX. törvény a közoktatásról DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

12 Szociális ellátások a rehabilitáció szolgálatában
A szociális intézkedések ellátások, támogatások és szolgáltatások rendszere, amelyek a társadalmi életben a szokásos rend szerint részt venni képtelen és családjuk létbiztonságát hivatott biztosítani. Jogszabályok: Évi III. törvény 70/E§: a szocális biztonság állampolgári jog évi C. törvény – Európai Szociális Karta kihirdetése Évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról Országgyűlés 10/2006. (II.16) OGY határozat (II. Fogyatékosügyi Program) – szociális vonatkozások DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

13 Közösségi alapú rehabilitáció

14 DISABILITY AND REHABILITATION WHO ACTION PLAN An estimated 10% of the world’s population experience some form of disability or impairment DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

15 Jövőkép Minden fogyatékos ember megbecsülésben, egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessen Küldetés A fogyatékos emberek ÉLETMINŐSÉGÉNEK javítása nemzeti, régiós és globális törekvésekkel To enhance the quality of life for persons with disabilities through national, regional and global efforts to: • Raise awareness about the magnitude and consequences of disability • Facilitate data collection and analyse or disseminate disability- related data and information • Support, promote and strengthen health and rehabilitation services for persons with disabilities and their families DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

16 Közösségi Alapú Rehabilitáció (KAR)
elősegítése - Promote community based rehabilitation (CBR) • Segítő technológiák fejlesztése, gyártása és terjesztése - Promote development, production, distribution and servicing of assistive technology • Fogyatékos emberek szolgáltatásokhoz jutását segítő szakmapolitika támogatása Support the development, implementation, measuring and monitoring of policies to improve the rights and opportunities for people with disabilities • Szolgáltatási kapacitások teremtése az egészségügyi és rehabilitációs területen Build capacity among health and rehabilitation policy makers and service providers / •Tárcaközi hálózatok és együttműködés segítése- Foster multisectoral networks and partnerships DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

17 Alapdokumentumok GUIDING DOCUMENTS
1. Egyesült Nemzetek Alapszabálya – 1993 United Nations Standard Rules: The UN General Assembly adopted the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in 1993 2. A WHO Közgyűlésének határozata a fogyatékosságok prevenciója, kezelése és rehabilitációja – 2005 május WHA (World Health Assembly) Resolution (WHA58.23) "Disability, including prevention, management and rehabilitation": WHO's work is based on the mandate it receives through resolutions from its governing bodies. In May 2005, the 58th World Health Assembly approved a Resolution on "Disability, including prevention, management and rehabilitation" 3. ENSZ Közgyűlés 2006 december 16-án elfogadott egyezménye a fogyatékos személyek jogairól, amit március 10-én 84 ország írt alá - Convention on the rights of persons with disabilities DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

18 1. To produce a world report on disability and rehabilitation
WHA Resolution (WHA58.23) KEY ACTIVITIES 1. To produce a world report on disability and rehabilitation 2. Advocacy 3. To facilitate data collection, analysis, and dissemination of disability-related data and information 4. To support national, regional and global efforts to promote health and rehabilitation services for persons with disabilities and their families 5. Promoting Community Based Rehabilitation (CBR) 6.Promoting development, production, distribution and servicing of assistive technology 7. Build capacity among health/rehabilitation policy makers and service providers 8. Contribute to the development of local, national and international public health policies on disabilities and rehabilitation 9. To foster multisectoral networks and partnerships DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

19 WHA Resolution (WHA58.23) 4.1. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az alapellátásba integráltan, a rehabilitációs centrumok megerősítése és ezeknek a Közösségi Alapú Rehabilitációs - KAR - ellátásokkal történő összekapcsolása –Support Member States to promote access to rehabilitation services by integrating rehabilitation into Primary Health Care, strengthening specialized rehabilitation centres, linking these services with Community Based Rehabilitation (CBR) 4.2. Develop the guidelines to strengthen medical rehabilitation services * 4.3.Develop "Multi-country Action-Learning Research Initiative - A new Paradigm of Medical Care for Disabled Persons" to promote opportunities for persons with disabilities to become more knowledgeable and empowered DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

20 5. Közösségi Alapú Rehabilitáció ösztönzése
WHA Resolution (WHA58.23) 5. Közösségi Alapú Rehabilitáció ösztönzése Promoting Community Based Rehabilitation (CBR): 25 éve a WHO látva a szűkös forrásokat és a nagy szükségleteket új megközelítést javasolt az ellátásokban: a Közösségi Alapú Rehabilitációt (KAR) Manapság több mint 90 országban bevezették már és azóta hatásos átfogó, multiszektoriális stratégia vált belőle, amely az egészségügyhöz, az oktatáshoz az élet monden területén a részételhez segíti a fogyatékos személyeket DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

21 Home and Community Based Services Attendant Care and Services to Persons with Disabilities Program Funding DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

22 Home and Community Based Services Attendant Care and Services to Persons with Disabilities Consumer Growth DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

23 irodalom Ward A, Gutenbrunner C: Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. J Rehabil Med ;81-86. Kullmann L: Orvosi rehabilitáció, teammunka. Lakóközösségi rehabilitáció. In: Katona-Siegler (szerk) Orvosi Rehabilitáció Budapest p Medicina Gutenbrunner C, Ward A, Chamberlain MA: White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. J Rehabil Med 2007;Suppl 45. Juhász Ferenc (szerk.) (2004). Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Medicina, Budapest. Vekerdy Zs: A rehabilitációs szolgáltatók rendszere. in Vekerdy Zs (szerk) Rehabilitációs Orvoslás Medicina DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

24 https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabaly kereso
DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék


Letölteni ppt "A rehabilitáció fogalomrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések