Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Németh Balázs, egyetemi docens PTE FEEK, Andragógiai Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Németh Balázs, egyetemi docens PTE FEEK, Andragógiai Intézet"— Előadás másolata:

1 Dr. Németh Balázs, egyetemi docens PTE FEEK, Andragógiai Intézet
A tanulás sokfélesége Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól A kutatás tanulmánykötetének bemutatása Dr. Németh Balázs, egyetemi docens PTE FEEK, Andragógiai Intézet

2 A Lifelong Learning a következő elemeket foglalja magába: a) Az emberek életük során többször, akár folyamatosan tanulnak; b) Felértékelődik a szaktudás, a magas fokú szakmai ismeret, amely a stabil alapismeretekkel, személyes képességekkel (számos országban az élethosszig tartó tanulást a folyamatos képzésekkel, a felnőttképzéssel és a szakképzéssel – gyakran a felnőttoktatás túlzottan is, szűkítően értelmezett, képzés-centrikus); c) Az oktatás formális és nem-formális tereinek együttműködése szükséges, különösen a felnőttoktatás vonatkozásában; d) Felértékelődik a stabil alapkészségek, műveltség megléte, melyben a tanulás tevékenysége cél öröm; e) A tagországok első prioritása: A foglalkoztatás elősegítése (Forrás: Lifelong Learning: the Contribution of Educ. Systems in the Member States of EU. EURYDICE Survey, március) ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

3 A Memorandum on Lifelong Learning/Memorandum az élethosszig tartó tanulásról EU-s dokumentum kulcsüzenetei (2000. október 31): 1. Új alapkészségeket mindenkinek Az élethosszig tartó tanulás a társadalmi kirekesztés elleni eszköz; Az élethosszig tartó tanulás az aktív állampolgárságot helyezi előtérbe. 2. Nagyobb befektetést az emberi erőforrásokba Az élethosszig tartó tanulás koncepciója magába foglalja a több pénzt, a több időt és az egyenlő esélyt. 3. Innováció a tanításban és a tanulásban Az élethosszig tartó tanulás innovációt, strukturális változást is jelent. 4. A tanulás értékelése Az élethosszig tartó tanulás új szerepek és új tanulási tartalmak értékelése fontossá válik. 5. A támogatási és tanácsadási rendszerek átformálása A tanulók aktív támogatása fontos. 6. Vigyük közel az oktatást az otthonhoz. A Lifelong Learning a mindenki számára elérhető tanulást jelenti. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

4 Maastrichttól Barcelonáig és azon túl: Lisszaboni folyamat Az Európai Tanács Barcelonai Nyilatkozata az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli célkitűzéseiről.(2002.) Három fő cél: - Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának fejlesztése: pl. hálózatok és erőforrások felhasználása. - A hozzáférés javítása: pl. nyitott tanulási környezet fejlesztése. - Az oktatási és képzési rendszerek külső kapcsolatrendszerének javítása, fejlesztése: a kapcsolatok elmélyítése a munka világával. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

5 A felnőttkori tanulás fejlesztése, mint az egész életen át tartó tanulás stratégiai prioritásainak egyike: - A tagállamok törekvései nemzeti stratégiákban jelennek meg között (pl. A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról, szept.) – - Az eddig megismert stratégiák nem fordítanak elegendő figyelmet a felnőttek tanulásának támogatására (Joint Interim Report on Education & Training 2010 work programme , Council - EC, 2006) - A legutóbbi kutatásokból kitűnik a felnőttek tanulása támogatásának haszna (OECD, 2005): 1. Magasabb minőségű foglalkoztathatóság; 2. Nagyobb termelékenység; ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

6 Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására I
Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására I. Európai Bizottság közleménye – „sohasem késő elkezdeni tanulni” október ) üzenet: A tanulási eredmények elismerése és értékelése – Az egész életen át tartó tanulási paradigmája elismeri mind a formális, a non-formális és az informális tanulás tevékenységét, további tanulásban való elindulás részeként akár kreditekkel, későbbi tanulmányok értékelése során beszámítási megoldásokkal. A tagországok sora már bevezetett új, a tanulási eredményeket beszámító és értékelő formákat (pl. European Inventory – Fontos lépések: - A szakmailag kompetens szereplők bevonása a fejlesztésbe (pl. civil szervezetek, kamarák, szakszervezetek, stb.); - Mérés és értékelési módszerek minőségi fejlesztése fontos; - A tanulási eredmény output-szemléletének erősítése. (Forrás: Common European Principles on Validation – ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

7 Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására II. 5
Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására II. 5.) üzenet: Indikátorok és határpontok/határidők alkalmazása – A felnőttek tanulásának fejlesztése nem nélkülözheti a megbízható adatokat. Meghatározó témák: - Az EUROSTAT igyekszik a felnőttek tanulásával kapcsolatos felmérésével és a harmadik szakképzési felmérésével az igényeket megbízható adatokkal kielégíteni 2007 elejére. - Az OECD a felnőttek készségeit vizsgáló felmérése (PIAAC) jelenleg is zajlik ( (Magyarországon 2010-től!) - Érdemes feltárni az informális tanulás szerepét a felnőttek tanulása eredményességét befolyásoló tényezők és társadalmi hatásai okán is. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

8 Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására III. 5
Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására III. 5.) üzenet (folyt.) Indikátorok és referencia értékek alkalmazása – A felnőttek tanulásának fejlesztése nem nélkülözheti a megbízható adatokat. Meghatározó témák: - Az Európai Bizottság létrehozta az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó kutatócsoportját az ISPRA kutatóközponton belül. - Felértékelődő szerepe van az Európai Felnőttoktatási Szövetség (EAEA) keretein belül körvonalazódó trendeknek és témaköröknek a felnőttek tanulásával kapcsolatosan. ( - Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) ugyancsak fontosnak tartja a felnőttek tanulásának támogatását. Lásd: lásd: Bologna-folyamat hatása! ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

9 Általános célkitűzés:
Mindig van jó idő a tanulásra/ It is always a good time to learn – Az Európai Bizottság Akcióterve a felnőttkori tanulásról. 2007. Szeptember 27. Általános célkitűzés: A évi Felnőtt-tanulási Nyilatkozat kulcsüzeneteinek alkalmazása; - Egy hatékonyabb felnőtt tanulói környezet ösztönzése/fejlesztése. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

10 Hatékony felnőtt-tanulási környezet: Politika: A gazdasági és társadalmi igények kielégítése; Kormányzás: minőség, hatékonyság, elszámoltathatóság; Szolgáltatás: rugalmas hozzáférés, elismerés és értékelés, a tanulás elérhetővé tétele a tanuló számára, anyagi támogatás ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

11 Az Akcióterv kikre koncentrál
Az Akcióterv kikre koncentrál? - Elsősorban a hátrányos helyzetűekre, akik: Alacsony íráskészségűek; Nem rendelkeznek megfelelő, a munkavégzéshez szükséges készségekkel; Nem rendelkeznek hatékony, a társadalmi integrációjukat elősegítő készségekkel. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

12 Javasolt tevékenységi körök: A nemzeti felnőtt-tanulási reformok vizsgálata; A hozzáférés és kínálat javítása, bővítése; Egy fokkal magasabb iskolai végzettség, vagy szakképesítés megszerzése/elérése lehetőségének biztosítása; A készségek és kompetenciák értékelése és elismerése; Áttekinthetőbb és hatékonyabb monitoring a felnőttoktatás és –képzés területén. Részletek: ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

13 Észrevételek az Akciótervvel kapcsolatban: EAEA konferencia Budapest, december 2. A felnőttkori tanulás fejlesztését célzó nemzeti oktatási és képzési reformok munkacsoport értékelése Hiányzik az Akciótervből a társadalmi partnerség fejlesztésének szükségességét jelző szemlélet, mely partnerséggel éppen a felnőttek tanulásához hozzájáruló formákat lehetne támogatni! Ahelyett, hogy állandóan tervek, dokumentumok sokaságát ontja a Bizottság, inkább a működő szektorközi tanulási partnerségi, együttműködési formák fejlesztésére, elterjesztésére kellene koncentrálnia (pl. oktatás, társadalom, munkaerőpiac, egészségügy, család- és ifjúságügy, stb.; Az Akciótervnek a felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) eszközévé kellene válnia; A jó gyakorlat magyar példáit megjelenítő törekvések az Akciótervvel kapcsolatos nemzeti dialógus fontosságára, továbbá a nemzeti felnőttoktatási és -képzési felfogások megújításának szükségességére hívják fel a figyelmet – Esetleges a nemzeti szintű párbeszéd az uniós ajánlásokkal kapcsolatban! ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

14 Észrevételek az Akciótervvel kapcsolatban: EAEA konferencia Budapest, december 2. A felnőttkori tanulás fejlesztését célzó nemzeti oktatási és képzési reformok munkacsoport értékelése Az Akciótervnek, mint eszköznek hozzá kell járulnia a nemzeti felnőttoktatási és –képzési eszközrendszer korszerűsítéséhez, pl. a jogszabályi környezet modernizációjához; Fontos a lokális/helyi és regionális tanulási tevékenységek fenntarthatóságának biztosítása, valamint a felnőttek tanulásának kutatása egyaránt. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

15 A CONFINTEA VI páneurópai konferencia ajánlása Budapest, 2008
A CONFINTEA VI páneurópai konferencia ajánlása Budapest, december Javasolt, hogy a szakpolitikai keretek: Jelenítsék meg a felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) formális, non-formális és informális tereit, tevékenységeit; Vegyék figyelembe a felnőttkori tanulás egyéni, társadalmi, egészségi, gazdasági, kulturális, valamint generációk közötti hasznát; A tanulók igényeire támaszkodó programokat támogassanak, melyek hozzáférhetőek a megfelelő keretek között és kapcsolódó támogatási formákkal; Erősítsék a kapcsolatot és koordinációt az egész életen át tartó tanulás keretrendszerébe és stratégiájába illeszkedő Korai Gyermekkori Gondoskodás és Nevelés (ECCE) programjával; A megvalósítás során horizontális, egyeztetett és befogadó felfogást és megvalósítás érvényesítésének igényét képviseljék. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

16 A CONFINTEA VI páneurópai konferencia ajánlása Budapest, 2008
A CONFINTEA VI páneurópai konferencia ajánlása Budapest, december A felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) legitim és meghatározó kutatási terület: Az alaposabb szakpolitikai döntések és a minőség előmozdításának igényével ajánljuk a felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) kutatására és értékelésére fordított források növelését. Szükség van egy áttekinthető adatgyűjtési rendszerre annak érdekében, hogy a felnőttkori tanulás oktatás (ALE) széleskörű társadalmi hasznát egyértelműen jelezni lehesse és, hogy döntéshozók számára annak átfogó összehasonlíthatósága és áttekinthetősége lényegesen javuljon. A kutatási eredményesség, a disszemináció és alkalmazás ösztönzése okán szükséges a kutatási infrastruktúra fejlesztése, a kutatások tevékenységek előmozdítása és az eredmények elterjesztése, valamint egy kutatási adat- és elemző bázis fejlesztése annak érdekében, hogy a kutatási eredmények szakpolitikai fejlesztésekben és alkalmazásokban megjelenhessenek ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

17 Előzmények és trendek (
Előzmények és trendek (?) A tanulmánykötet bemutatása: A probléma keretrendszere és a kutatási orientáció Eredeti pályázati cím: „ A tanulási formák sokfélesége és egyenrangúsága: hogyan tanulunk?” A kutatás munkacíme: Kutatás a felnőttek és a szakemberek tanulási felfogásairól, a nem-formális és informális tanulás szerepéről és elismertetéséről. Kötet cím: ‘A tanulás sokfélesége’ Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól A kutatás a felnőttek tanulással kapcsolatos elképzeléseit vizsgálta, különös tekintettel a nem-formális és informális tanulás megítélésére és elismertetésére. A tanulás sokféleségétől a különböző tanulás formák egyenrangúságáig: A záró konferencia címe: ‘Hogyan tanulunk’ ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

18 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ A kötet szerkezete: Vezetői összefoglaló Bevezetés: A kutatás elméleti alapjai és gyakorlati programja 8 2. A felnőtkori nem-formális és informális tanulás elismerésének előtérbe kerülése Európában és Magyarországon A felnőttek a tanulásról A társadalmi tényezők hatása a tanulásra „Mindenhol tanulunk az élet nagy iskolájában” „Az államnak érdeke, hogy dolgozzanak az emberek, ne segélyből éljenek” „Fontos az élettapasztalatra építeni”- A tanulást segítő környezet „Távol vagyunk a világtól, úgy hogy a tanulási lehetőségek is messze vannak” A döntéshozók, munkaadók, felnőttképzési ellátók a tanulás különböző formáiról A kutatások következtetései és ajánlások Mellékletek 127 The diverse ways of learning (Summary) 189 ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

19 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ A kutatás kérdése (1. fejezet): Az iskolán kívüli képzés tapasztalatai, a nem formális tudás társadalmi értéke, elfogadottsága, a nem formális tudás elismerése és értékelése, a tanulás és motiváció, a tanulást segítő környezet, a felnőttek tanulási és tanítási elvárásai, valamint a tanulási lehetőségek és színterek ismerete. A felnőttkori nem-formális és informális tanulás előtérbe kerülése Európában és Magyarországon (2. fejezet) - Szemléletes és jól értelmezhető példák, remek országcsoport-kategóriák! „Dinamikusabb társadalmakban e felismerés alapján külön intézményrendszer kezd kialakulni, a különböző életszférákban megszerezhető gyakorlati tudás és készségek felkutatására és elismerésére, a különféle munkakörök betöltésére jogosító szakmai alkalmasság megállapítása érdekében. A nem-formális és informális tanulás felértékelődése érhető tetten az e tanulási formák eredményeinek elismerésére szakosodott intézményrendszerben, melynek nemzetközi fejlődéstörténete példaként szolgálhat számunkra is.” (6. old) ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

20 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ A felnőttek tanulásáról című (3.) fejezet a kötet alaptémáját képező empirikus kutatásból nyert adatokat és az azokból leszűrhető szociológiai következtetéseket tartalmazza. Ebben a részben tárulnak föl a tanuló és nem tanuló felnőtt adatközlők életkörülményei, élettervei, tanulási siker- és kudarcélményei, az adott intézményrendszert illető meglátásai, ítéletei, a tanulással, a tudással és a készségekkel kapcsolatos – adekvát vagy inadekvát – fogalmai. Itt követeznek továbbá a felnőttképzésben érintett döntéshozók, piaci szereplők és szolgáltatók elvárásai, olykor megfogalmazott, máskor elhallgatni szándékozott érdekeltségei, ellenérdekeltségei. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

21 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ A Kutatások következtetései és ajánlások című (4.) zárófejezet összeveti a kutatási tervben megfogalmazott munkahipotéziseket és célokat azok igazolódásával illetőleg megvalósulásával, majd sorra veszi a kutatás tényszerű eredményeiből és szociológiai következtetéseiből levonható gyakorlati következtetéseket. A szűkebben a felnőttképzés-politika, szélesebb értelemben a komplex módon felfogott oktatás és művelődéspolitika számára megfogalmazott ajánlások és javaslatok visszatérnek a kutatás és a kötet kiindulópontjához. A „posztmodern” társadalmunk foglalkoztatási és képzési sajátosságai által meghatározott lehetséges pályaképekhez és életpálya-tervezési stratégiákhoz, s a szükségből (már amennyire lehetséges) erényt kovácsolandó, felvázolja egy, a jelenleg domináns formális oktatási és szakképzési rendszert kiegészítő és finomító korszerű – a változó igényekhez rugalmasabban alkalmazkodó – képzési és értékelési rendszer körvonalait. E rendszernek természetszerűleg maximális mértékben kell alapoznia a nem-formális és az informális úton szerzett tudásra és készségekre. S nem utolsósorban a formális képzési rendszer mellett a maga rugalmasabb szerkezetével jelen lévő civil szféra fokozottabb szakmai közreműködésére. Az ajánlás rámutat további empirikus kutatások szükségességére is. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

22 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ A mellékletben (5. fejezet) közvetlenül szemlélhetők a kutatás számszerű eredményei, valamint a kutatás során használt munkaeszközök, kérdőívek és egyéb segédletek, valamint a további szakirodalmi források. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

23 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre Az élethosszig tartó tanulás kormányzati stratégiájában megfelelő helyet és súlyt kell biztosítani – a fejlettebb országok új törekvéseihez hasonlóan – a nem-formális és informális tanulás fejlesztésének és elismertetési rendszerének. Az élethosszig tartó tanulás egyes részterületein folyó fejlesztések alulról induló kezdeményezéseinek kormányzati ösztönzése, összehangolása és a gyakorlati megvalósítás szabályozórendszerének kiépítése szükséges. Nem elégséges az európai irányelvek szlogenjeinek mechanikus, teljesítések nélküli, verbális átvétele. Kérdéses persze, hogy a rendszer egészének át- és újjáépítése nélkül ez lehetséges-e. A foglalkoztatás, fejlesztés, a növekedés, a tanuló társadalom és a képzésfejlesztés, művelődés alrendszereinek koherens egységét és pozitív egymásra hatását kívánatos megteremtetni. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

24 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre Jelentős központi kutatási és fejlesztési program kialakítására van szükség, amelyben érvényesül az állam felelőssége és támogatása, ugyanakkor a gazdasági szektor és a társadalmi szereplők széleskörű bevonása valósul meg. A felnőttkori tanulás sokféleségét támogató és elismerési rendszerét kialakító folyamat nem mehet végbe az állami, közvetlen érdekeltséget teremtő ösztönzők, s az állami, privát és non-profit szektorok együttműködése és közös részvétele nélkül, ami utóbbi is, elsősorban a kormányzat tudatos ösztönözésén alapuló felelősség. A tervezésben figyelembe kell venni, hogy a tanulás átfogó ösztönzését szolgáló program az oktatás-képzés és kultúra valamennyi részterületét és szintjét (alap- és közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) érinti. Tanulmányunk egésze főként a felnőttoktatás és élethosszig tartó tanulás kérdését tárgyalta. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

25 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre A kutatások és fejlesztések kialakításában a szakmai és tudományos műhelyek és szakmai szervezetek nagyfokú önállóságát szükséges biztosítani a meghirdetett programok részvétel elvű kialakításától, a nyilvános és átlátható, a tisztességes szakmai versenyhelyzetet teremtő pályázati rendszerek biztosításáig. A területi és helyi közigazgatási szintek bevonása és ösztönzése, a munkaadók és munkavállalók érdekszervezetei, a társadalmi szervezetek bevonása ugyancsak elkerülhetetlen. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

26 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre Központilag támogatott programok szükségesek a szakemberek felkészítésére. Ez a nemzetközi munkamegosztásban és együttműködésben való részvétel elmélyítését is szolgálja. A felsőoktatásban és a szakmai továbbképzésben külön programra van szükség, amely felkészíti az oktatási, képzési és művelődési rendszerben a nem-formális tanulás és tanulás-elismertetés kiépítésének elvégzésére alkalmas szakembergárdát, segíti a kutató és felsőoktatási intézményekben folyó szakmai munkálatokat és a települési és kistérségi szintig terjedő intézményes, szolgáltatási rendszer fokozatos létrehozását. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

27 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre Publikációs fórumoknak és könyvkiadásnak kell támogatnia a hazai és nemzetközi eredmények bemutatását, hogy a döntéshozók, a szakemberek és a közvélemény is széles körben tájékozott legyen a nem-formális és informális tanulás jelentőségének egyéni, társadalmi és gazdasági súlyáról, a tanulási formák fejlesztésének és az elismertetés rendszerének fontosságáról. Jelen kutatásunk is, mely a felnőtt tanulók véleményének megismerését tartotta fontosnak, igazolta azt az előfeltevésünket, hogy a felnőttek csoportjait – akár tanulók, akár nem tanulók, akár munkanélküliek, akár foglalkoztatottak – be kell vonni a véleményformálás általi szemléletváltoztatásba. Ennek jól bevált formái léteznek, mint például „A művelődés hete” fesztiválok és kampányok. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

28 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ 4. 7
A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Javaslatok a legfontosabb teendőkre Az oktatás, képzés, művelődés szakmai szervezeteinek kezdeményező lépéseket kell tenniük az összefogásra és a koordinált szakmai kutató, fejlesztő, kísérleti, módszertani munkára, hogy egymástól tanuljanak és közösen lépjenek fel a konszenzusos szakmai eredmények, javaslatok előterjesztésében és azok kivitelezésének elősegítésében. Igen kiterjedt és összetett tevékenység-együttesről van szó, amelyben sokféle intézmény és szervezet együttes munkája hozhat eredményt. A felnőttoktatás terén a népfőiskoláknak – mivel a nem-formális felnőttképzés szervezetei – sajátos jövőbeli feladatuk lehet, hogy az alapkészségek, a társadalmi kompetenciák és az alacsony iskolázottságú társadalmi csoportok tanulásának fejlesztésére, és a nem-formális és informális tanulási eredményeknek a kutatás során feltárt területeken történő elismertetésére helyezzék a hangsúlyt. ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK

29 A tanulmánykötet bemutatása - ‘A tanulás sokfélesége’ Idézet Paul Bélanger a The Recognition of intimacy of learning, a social issue/A tanulás intimitásának mint társadalmi kérdésnek a felfedezése c. téziseiből: „10. Mégis, éppen a sajátos félreérthetősége és ellentmondásai miatt igaz, hogy a tanulás bizalmas és személyes jellege és intimitása társadalmi kérdéssé válik, mivel a kortárs egész életen át tartó tanulási dinamika önmagában félrevezető és a tanulás személyes folyamatait konfliktusosan képviseli. De egyben azért is beszélhetünk társadalmi kérdésről a tanulás személyes, intim jellemzői esetében, mert ha megfeledkezünk e fontos kritikai szempontról, úgy a tanulás elveszítheti az egyén valódi formálásának esélyét és ezzel a tanulói életrajzokból elveszik az aktív és belsőleg indukált valódi tanulás és nem bújik (sic) a kíváncsiság köpönyegébe.” július. Duisburg ‘A tanulás sokfélesége’ MNT Konferencia Budapest Dr. Németh Balázs, egyetemi docens - PTE FEEK


Letölteni ppt "Dr. Németh Balázs, egyetemi docens PTE FEEK, Andragógiai Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések