Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban"— Előadás másolata:

1 A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban
dr. Orbán Péter Visegrád, november 14.

2 Az előadás célja Áttekinteni az elmúlt 11 hónap rezsicsökkentéssel kapcsolatos ügyeit: Mi történt? Hol tartunk? Mit értünk el?

3 Az előadás tartalma A szabályozási háttér: A rezsicsökkentés számokban
Kormányhatározat; Árrendelet; Rezsitörvény; Számlakép törvény; A rezsicsökkentés számokban Érdekérvényesítés: Rezsicsökkentés; Számlakép; Összegzés

4 Kormányzati döntés a rezsicsökkentésről
1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energia Hivatal bevonásával tegyen javaslatot a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak január 1-jétől történő 10 százalékos csökkentésére, és készítse elő az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat.

5 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A rendelet 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető január 1-jétől a távhőszolgáltatásért a november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Irományszám: T/10383 A törvényjavaslat benyújtása: március 13. A törvényjavaslat elfogadása: április 29. A törvényjavaslatban sor került: a távhőszolgáltatásért fizetendő összeg 10%-os csökkentésének rögzítésére; a számla megküldésével egyidejű tájékoztatási kötelezettség előírására; a szerződésszegés esetére vonatkozó Ft-os kötbérfizetési kötelezettség rögzítésére;

7 A Rezsitörvény 1. módosítása
Irományszám: T/11205 A törvényjavaslat benyújtása: május 17. A törvényjavaslat elfogadása: június 21. A törvényjavaslatban sor került: a tájékoztatási kötelezettség formájának („rezsibox”) meghatározására; a közvetített víziközmű-szolgáltatás esetében annak rögzítésére, hogy a víziközmű-szolgáltatónak a 10%-os díjcsökkentést érvényesítenie kell a távhőszolgáltató felé;

8 A Rezsitörvény 2. módosítása
Irományszám: T/12491 A törvényjavaslat benyújtása: szeptember 27. A törvényjavaslat elfogadása: október 14. A törvényjavaslatban rögzítésre került: a távhőszolgáltatás díjának november 1. napjától történő 20%-os csökkentése; a 3. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése; a november 1-je óta eltelt időszakban elért összes megtakarítás január 1-től történő feltüntetésének kötelezettsége; a díjalkalmazási feltételek módosításával történő árváltoztatás tilalma; a kötbér mértékének megállapításánál a hatóság mérlegelési lehetősége (legfeljebb Ft);

9 Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
A rendelet 3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető november 1-jétől a távhőszolgáltatásért a október 31. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 11,1 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

10 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (1)
Irományszám: T/12977 A törvényjavaslat benyújtása: november 8. A törvényjavaslat elfogadása: november 12.

11 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (2)
Számlatípusok: Részszámla; Elszámoló számla; Az első lap második oldalán számlainformáció nem szerepeltethető. A szolgáltató a számlakép adattartalmát más adatsorokkal további oldalak hozzáadása révén bővítheti. A szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét. A szolgáltatót és a számla kiállítóját (előállító?) egyetemleges felelősség terheli. A nehezen érthető szakkifejezéseket évente legalább egyszer meg kell magyarázni. A törvényt első alkalommal a december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni.

12 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény (3)
A törvényjavaslatba szabályozásra kerültek a távhőszolgáltatók részéről alkalmazandó számlakép formai előírásai: Betűtípus: Times New Roman; Betűméret: első oldalon 11 pontos; további adatok 8 pontos; A színes mező háttérszíne: #DDA0DD (plum, azaz lila);

13 3. alkalommal is módosul a Rezsitörvény
Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló évi CLXVII. törvény azon rendelkezése, mely szerint január 1-jét követően a távhőszolgáltatónak a november 1-jét követő megtakarítások összesített összegéről is tájékoztatást kell adnia.

14 Módosul a Tszt. is! A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett távhőszolgáltató felé (előzetesen) megtette.

15 A „rezsibox” tartalma kizárólag távhőszolgáltatás számlázása esetén
2013. május 10 – június 30.: 2013. július 1 – december 31.: 2014. január 1-től:

16 Felgyorsuló jogalkotás
Napok száma

17 A lakossági távhődíj változása

18 Átlaglakás éves bruttó átlagos távhődíjának alakulása (2009-2014)
Árhatóság a nemzeti fejlesztési miniszter, árelőkészítő a MEKH. Ft Átlaglakás paraméterei Alapterület: 50 m2 Fűtési fogyasztás: 28 GJ/év HMV: 10,68 GJ

19 Lakossági támogatás

20 A rezsicsökkentés hatása a fogyasztók fizetési képességére
Késedelmes napok száma Késedelembe esett számlák száma Késedelembe esett fogyasztók tartozásának nagysága 1-30 Csökkent 31-60 Inkább nőtt Inkább csökkent 61-120 > 120 Nőtt Vizsgált időszak: augusztus 31. – augusztus 31. A rezsicsökkentés egyértelműen pozitívan hatott a 30 napon belüli késedelmes fogyasztók fizetési képességére, azonban a 120 napon túli késedelmes fogyasztók helyzete romlott.

21 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (1)
Törvényjavaslat MaTáSzSz javaslat Eredmény Hatás T/10383 igénybevett távhőszolgáltatásért r Nem lett, mert a víziközmű-szolgáltatás díja csak később változott. valamint a 64. § (4) a) b) pontjában meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra

22 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (2)
Törvényjavaslat MaTáSzSz javaslat Eredmény Hatás T/11205 valamint a 64. § (4) a) b) pontjában meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra Elfogadásával a víziközmű-szolgáltatóknak meg kell adniuk a 10%-os díjcsökkentést a távhőszolgáltatók felé. T/12491 igénybevett távhőszolgáltatásért Csak a távhőszolgáltatás díjának kell 20%-kal csökkennie.

23 A rezsicsökkentés és az érdekérvényesítés (3)
MaTáSzSz javaslat Eredmény A kötbér vonatkozásában érvényesüljön a fokozatosság elve. A 11,1%-os rezsicsökkentés hatályba lépésére a hónap első napjával kerüljön sor. A felhasználónak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszával először a távhőszolgáltatóhoz kelljen fordulnia. A Rezsitörvény 3. § (2) bekezdése kerüljön törlésre. A november 1-je óta elért összesített megtakarítás összegét ne kelljen külön feltüntetni a „rezsiboxban”.

24 A számlakép és az érdekérvényesítés (1)
Javasoltuk, hogy egy számlában lehessen részfizetést és elszámolást is számlázni. Az egyes költségcsoportoknál javasoltuk, hogy a törvényjavaslat mellékleteiben rögzítetteken túl a távhőszolgáltatók alkalmazhassák a településenként eltérő hatósági és egyéb díjtételeiket is. A pontban javasoltuk, hogy a folyamatos szolgáltatásra vonatkozó leírás szerepeljen. A vízfelmelegítési célú költségeknél javasoltuk az „alapdíj” feltüntethetőségét. Ezzel párhuzamosan javasoltuk, hogy amennyiben az adott távhőszolgáltatónál a két szolgáltatásra vonatkozóan együttes alapdíj tarifa van érvényben azt a fűtési célú alapdíjnál legyen lehetőség feltüntetni.

25 A számlakép és az érdekérvényesítés (2)
A távhőszolgáltatók nem nyújtanak víziközmű-szolgáltatást, csupán számláikban közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák azt. Javasoltuk ennek következetes megjelenítését a szövegben. Emellett javasoltuk, hogy a távhőszolgáltatók a jelenlegi formában számlázhassák tovább a víziközmű-szolgáltatást. Javasoltuk, hogy a számla első és harmadik oldalán a felhasználó és a vevő helyett egységesen „felhasználó/díjfizető” megnevezés szerepeljen. Javasoltuk, hogy a számla első oldala is feleljen meg a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak. Erre figyelemmel a számla első oldalának is hordoznia kell a számlasorszámot, az SZJ számot, illetve a számla keltét (Áfa törvény 169. §).

26 Összegzés Az NFM és a MEKH nyitott a szakmailag megalapozott érveinkre. Hatékony érdekérvényesítésre csak a tagvállalatok partnersége és adatszolgáltatása mellett van lehetőségünk. Különösen fontos a MaTáSzSz szakmai bizottságainak munkája. A számlakép ügyében a közeljövőben még lesz feladatunk.

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A rezsicsökkentés tapasztalatai a távhőszektorban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések