Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON"— Előadás másolata:

1 A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON

2 JALTA (1945 február 4-11.) „…a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat létesítsenek, amely köteles minél előbb szabad választások útján a nép akaratának megfelelően kormányt alakítani.”

3 ELŐZMÉNYEK A világháború vége Magyarország a vesztesek között Jóvátétel Szovjet felszabadítás és megszállás

4 A MAGYAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI FRONT (1944. december 2.)
A fasizmus felszámolása A háborús bűnösök elitélése Államosítás Iparosítás, a háborús károk felszámolása Földreform Alkotmányos demokrácia

5 AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS 1944. december 21.
Nem választott testületet(delegációk) A Vörös Hadsereg jelenléte A SZEB felügyelete Az IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY MEGALAKÍTÁSA

6 AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS (ÉS A KORMÁNY) INTÉZKEDÉSEI
A fegyverszünet megkötése (1945 jan. 20.) A közigazgatás átszervezése A háborús bűnösök felelősségre vonása A rendőrség, hadsereg átszervezése Választójogi törvény A Köztársaság kikiáltása(1946 febr. 1) A Gazdaságban: Közellátás biztosítása(széncsata, kenyércsata,…) Pénzreform (1946 aug. 1. forint)

7 A NÉPI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE
NEMZETI BIZOTTSÁGOK IGAZOLÓ BIZOTTSÁGOK NÉPBÍRÓSÁGOK FÖLDIGÉNYLŐ- FÖLDOSZTÓ BIZOTTSÁGOK

8 A FÖLDREFORM 1945.március 17. felosztották
Az összes 1000 holdnál nagyobb birtokot A paraszti birtokok 200 hold feletti részét Az úri birtokok 100 hold feletti részét a Volksbund-tagok birtokait a nyilasok, a háborús bűnösök birtokait

9 A FÖLDREFORM

10

11 A FÖLDOSZTÁS

12 ÁLLAMOSÍTÁS 1946. január 1. állami tulajdonba kerültek a bányák
az év végén pedig a négy legjelentősebb nehézipari vállalat Rimamurányi Vasmű Weiss Manfréd Művek Ganz Vállalatok Magyar Vagon- és Gépgyár

13 ÁLLAMOSÍTÁS 1948-ig villamos művek, távvezetékek, bankok, egyházi iskolák, bérházak, a száz munkásnál többet foglalkoztató ipari vállalatok államosítása 1949-ben minden tíz dolgozónál többnek munkát adó cég és a külföldi tulajdonú vállalatok is állami tulajdonba kerültek

14 A KITELEPÍTÉSEK ÉS A LAKOSSÁGCSERE
Kb magyarországi német kitelepítése Ingatlan, földbirtok elkobzása Megfosztás az állampolgárságtól

15 KITELEPÍTÉSEK

16 LAKOSSÁGCSERE 1947. április 27.
csehszlovákiai magyar kitelepítése Kb szlovák hagyja el hazánkat

17 ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 1945. november 4.

18 VÁLASZTÁSOK 1945.

19 A SZALÁMI TAKTIKA Kisgazdapárt kiszorítása a hatalomból
A közigazgatás „arányosítása” A Baloldali Blokk megalakítása Törvény a „köztársaság fokozottabb védelméről” A Parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztése Az AVO (politikai rendőrség) működése

20

21 A SZALÁMITAKTIKA

22 STABILIZÁCIÓ 1946. augusztus 1. Forint

23 1947. Február 10. A párizsi békeszerződés
1. területi rendelkezések A trianoni határok visszaállítása + Oroszvár, Horvátjárfalu, Dunacsún 2. politikai rendelkezések a fasiszta szervezetek betiltása 3. háborús bűnösök felelősségre vonása 4. fegyveres erők hadsereg létszámát 65 ezer főben maximalizálták 5. jóvátétel: 300 millió dollár

24 MARADNAK AZ OROSZOK A SZEB és a megszállás megszűnt, de a szovjet csapatok továbbra is Magyarországon maradtak … „az ausztriai szovjet megszállási övezettel való összeköttetés fenntartása érdekében”

25 A TERVGAZDÁLKODÁS

26 A 3 ÉVES TERV aug. 1. Célja: az ország újjáépítése és előkészítése a sztálinista gazdaságpolitikai fordulatot. 3 év alatt a mezőgazdasági termelés megközelítse a háború előtti békeévhez Nemzeti jövedelem 14%-kal haladja meg a háború előttit Gyáripari termelés 27%-kal növekedjen a háború előttihez

27

28 A 3 ÉVES TERV EREDMÉNYEI A gyáripar növekedése meghaladta a tervezettet A mezőgazdaság teljesítménye elmaradt előirányzottól Okai: a földosztás, az elmaradottság a rossz időjárási körülmények alacsony beruházási arány az ágazatba (25%)

29 A BÉKEKÖLCSÖN

30

31

32 1947.augusztus 31. A „KÉKCÉDULÁS” VÁLASZTÁSOK
MÓDOSÍTOTT VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY: A VÁLASZTÓJOG SZŰKÍTÉSE (-1 Millió fő) PRÉMIUM RENDSZER APRÓZÓDÓ ELLENZÉK A VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓVAL SZEMBEN VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK (KÉK CÉDULA)

33 VÁLASZTÁSOK 1947.

34 EREDMÉNYEK 1947.

35 TÁMADÁS AZ EGYHÁZ ELLEN

36 1948. június 12. A KÉT MUNKÁSPÁRT EGYESÍTÉSE

37 A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI NÉPFRONT

38 ÚJ ALKOTMÁNY 1949. augusztus 18.

39 Magyar Függetlenségi Népfront
Jelölő szervezet Részvételi arány Választási eredmény Magyar Függetlenségi Népfront 94,7% 95,6% Összes parlamenti képviselő száma MDP-tag Más pártból 402 285 117

40 A POLITIKA ÁLLAMOSÍTÁSA
1947 A „kékcédulás” választások A választójog szűkítése 1948. Az MDP (egységes munkapárt) létrehozása 1949. A Népfront megalakulása A Polgári pártok felszámolása Érdekképviseletek, Egyesületek feloszlatása 1949. új alkotmányok kibocsátása Önkormányzatok helyett Tanácsrendszer

41 A GAZDASÁG ÁLLAMOSÍTÁSA
A földosztás után erőszakos téeszesítés A nagybankok, ipari üzemek államosítása Az Országos Tervhivatal létrehozása az első 3 éves terv: -áttérés a tervgazdálkodásra A Marsall-segély elutasítása szovjet nyomásra


Letölteni ppt "A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések