Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe
Dr. Veres Zoltán PPKE JÁK 2014

2 Áttekintés 1. Alapkérdések
1.1. A fogyasztóvédelemről általában 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem tárgyköreiről 3. Közösségi jogi szabályozás 3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása 3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok 4. A hazai szabályozás vázlata 5. Jogérvényesítési fórumok 6. Ízelítő a joggyakorlatból PPKE JÁK 2014

3 1. Alapkérdések 1.1. A fogyasztóvédelemről általában
szerepe, indokai (erőfölény, aszimmetria); kialakulása (Biblia, Kennedy) interdiszciplináris megközelítés (gazdasági, jogi, stb.) – gazdaságba történő állami beavatkozás problémái: laissez faire vs. paternalizmus jogi szempontból: köz- és magánjogi elemek vegyesen alanya: fogyasztó – fogalmi dilemmák: csak természetes személy? Fgytv.: bizonyos esetben civilek, kkv-k is, ⇔ Hpt. Szerint csak term. szem. PPKE JÁK 2014

4 1. Alapkérdések 1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban
speciális indokok (bankcsődök tovagyűrűző hatása), problémák - Cartwright: szerződéskötés előtt nehéz a termékek hatásait megismerni, illetve azok csak később tapasztalhatók, információ megértése nehéz; + aszimmetria még hangsúlyosabb, mint általában terminológiai kérdések (ügyfélvédelem, fogyasztó- , adós-, illetve befektető- védelem?) Ptk., Fgytv.: fogyasztóvédelem, ⇔ Hpt. XIII. fej. ügyfelek védelme, ua. ügyfél fogalmát nem, csak a fogyasztót definiálja PPKE JÁK 2014

5 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem tárgyköreiről
a) Dorkó Katalin szerint: tisztességes ügyfélszerzés követelménye, azaz a hirdetésekre, reklámokra vonatkozó előírások, fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok, a szerződések megkötésével, tartalmával, formájával kapcsolatos rendelkezések, jogérvényesítés, panaszkezelés. PPKE JÁK 2014

6 2. A pénzügyi fogyasztóvédelem tárgyköreiről
b) Lentner Csaba (2013): a fogyasztók tájékoztatására és a pénzügyi termékek értékesítésére, az ügyféligények felmérésére vonatkozó szabályok; a fogyasztóvédelem intézményrendszerére vonatkozó szabályok; ügyfélkezelésre vonatkozó szabályok, magatartási kódexek; számlavezetésre, a fogyasztók nyilvántartására vonatkozó szabályok; banktitokra, adatvédelemre vonatkozó szabályok; védőhálóra (pl. betétbiztosítás) vonatkozó szabályok; a fogyasztói jogviták rendezésének szabályai. PPKE JÁK 2014

7 3. Közösségi jogi szabályozás
3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása: Fogyasztó(védelm)i jog, fogyasztóvédelmi politika eredetileg nem szerepelt a Közösség célkitűzései között. A Római Szerződés közvetlen utalást a fogyasztókra 1992-ig nem tartalmazott, csupán érintőlegesen említette a közös agrárpolitikáról és a versenyjogról szóló cikkeiben ( és cikkek). Maastrichti Szerződés (1992): Fogyasztóvédelem c. XI. fejezete (egyetlen cikkből áll: 129.a)) a magas szintű fogyasztóvédelem elérését tűzte ki célul. Amszterdami Szerződés (1997): módosította, kiegészítette az EKSZ 129.a) cikkét, egyidejűleg a számozása is változott, cikkre. Egyfelől beemeli a fogyasztói jogokat a szerződésbe, másfelől előírja, hogy a fogyasztóvédelmi követelményeket az egyéb közösségi politikák, tevékenységek meghatározásakor, végrehajtásakor is figyelembe kell venni. PPKE JÁK 2014

8 3. Közösségi jogi szabályozás
3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok: UCP irányelv – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, utalás átlagfogyasztó fogalmára – a Bíróság szerint megfelelően tájékozott, körültekintő 2008/48/EK irányelv – fogyasztói hitel 94/19/EK irányelv – betétbiztosítási rendszerek MiFID irányelv – befektető védelem (ügyfél- kategóriák) PPKE JÁK 2014

9 4. A hazai szabályozás vázlata
A joganyag csoportosítása A szabályozás kötelező ereje szerint: hard law – soft law – köztes megoldások A szabályozás szintjei szerint - ld. jogszabályi hierarchia A szabályozási tárgykörök szerint – ld. Következő két dia PPKE JÁK 2014

10 4. A hazai szabályozás vázlata
Jogszabály Szabályozott tárgykörök Ptk. – 2013:V. tv. Fogyasztó, ÁSZF fogalma, tisztességtelensége, stb. Hpt. – 2013:CCXXXVII. tv. Panaszkezelés (288.§), THM-plafon (265.§: MNB+24/39%), egyoldalú szerződésmódosítás (279.§), stb. Tpvt. – 1996:LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma (pl. megtévesztés, lényeges tulajdonságok elhallgatása), stb. Fht. - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009:CLXII. tv. Hirdetésekre vonatkozó szabályok, tájékoztatási kötelezettség a szerződéskötés előtt, stb. PPKE JÁK 2014

11 4. A hazai szabályozás vázlata
Jogszabály Szabályozott tárgykörök 2013:CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás szabályai, Pénzügyi Békéltető Testület (VIII. fej.), stb. 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről („THM rendelet”) Cím szerint 361/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet a körültekintő lakossági hitelezésről alapelvek a körültekintő hitelezés vonatkozásában (pl. egyediesített hitelképesség vizsgálat, elvárhatóság, körültekintés), a fogyasztónak nyújtható hitel nagyságát korlátozza a fogyasztó teherbírására figyelemmel PPKE JÁK 2014

12 5. Jogérvényesítési fórumok
Általában előfeltétel, hogy a fogyasztó megkísérelje közvetlenül a szolgáltatóval a vitarendezést. A) Hatóságok: A pénzügyi fogyasztóvédelemért általánosan felelős szerv a Felügyelet (2013. októbertől MNB, ezelőtt PSZÁF). A verseny egészét érintő ügyekben a GVH jár el, míg pl. a gazdasági reklámok megfelelősége kapcsán a NFH. Egyenlő Bánásmód Hatóság – diszkrimináció esetén (pl. életkor). PPKE JÁK 2014

13 5. Jogérvényesítési fórumok
B) Szerződésekkel kapcsolatban: Bíróság vagy alternatív vitarendezés: PBT – alávetés kérdése C) Egyéb lehetőségek: Alapvető jogok biztosa – pl. illetékes hatóságokkal kapcsolatos panaszok (ld. PSZÁF vs. Fogyvéd. - AJB-5556/2012), javaslatok, projektek (Pénzügyi projekt, 2010) 2013 (okt. 1-ig): pénzügyi biztos - problémák PPKE JÁK 2014

14 6. Ízelítő a joggyakorlatból
KÚRIA: 6/2013 PJE határozat – a deviza alapú kölcsön önmagában nem ütközik jogszabályba, jóerkölcsbe, nem uzsorás, nem lehetetlen, nem színlelt. Egyoldalú szerződésmódosítás ügyében: EU Bíróság – C-26/13. sz. ügy AB: X/1769/2013: Alaptv. M) cikk értelmezése (állam fogyasztóvédelmi kötelezettsége) MNB – MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B- 55/2014. számú határozata: mio Ft-os bírság díj egyoldalú emelése miatt GVH - Vj-18/2008/341.: kb. 2 mrd Ft bírság 9 pénzintézetnek versenykorlátozó megállapodás miatt PPKE JÁK 2014

15 Jó hír: ez az utolsó előtti dia!
PPKE JÁK 2014

16 Köszönöm a figyelmet! PPKE JÁK 2014


Letölteni ppt "Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések