Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A modulos tételkészítés szempontjai Mihálka Nóra irodavezető 2009. június 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A modulos tételkészítés szempontjai Mihálka Nóra irodavezető 2009. június 9."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A modulos tételkészítés szempontjai Mihálka Nóra irodavezető 2009. június 9.

2 2 Alapvető elvárás  A vizsgafeladatok gyakorlati MUNKASZITUÁCIÓ-ból induljanak ki! Ahhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok legyenek!  A kérdések egyértelműek legyenek! A javítási értékelési útmutató egyértelműen értékelhetők legyenek!  Ne az elméletet kérje számon, hanem a feladatok elvégzésének lehetőségét.  Nem leíró jellegű feladatok kellenek! pl. ismertesse… EZ NEM LEHET

3 3 Kompetencia:  A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Követelménymodul tartalma a kompetenciaprofil: •Feladatprofil •Tulajdonságprofil •Készségek •Személyes kompetencia •Társas kompetencia •Módszer kompetencia

4 4

5 5 Alapvető elvárás  A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott és modulokhoz rendelt valamennyi kompetencia a vizsgafeladat(ok) révén maradéktalanul lefedésre kerüljön! 1. A szakmai és vizsgakövetelmény a kompetenciák mérésére egyfajta vizsgatevékenységet határoz meg, szükséges a modulban meghatározott kompetenciák vizsgálata abból a szempontból, hogy azok a vizsgarészben meghatározott vizsgatevékenység révén valóban mérhetőek-e. 2. Kettő vagy több vizsgatevékenységet is rendel a szakmai és vizsgakövetelmény, szükséges annak vizsgálata, hogy az egyes kompetenciák mérésére melyik vizsgatevékenység a legalkalmasabb.

6 6 1180-06 alapmodul  1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:  1180-06Korszerű munkaszervezés Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése  1. vizsgafeladat: Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése interaktív Időtartama:60 perc Elsősegélynyújtás, újraélesztés  2. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés: írásbeli Időtartama:30 perc Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése  3. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése szóbeli Időtartama:45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)  A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:  1. feladat50%  2. feladat20%  3. feladat30%

7 7 Javasolt lépések 1.A szakmai és vizsgakövetelmények tanulmányozása, ismerete – feladatprofil –tulajdonságprofil – szakmai ismeretek és a szakmai készségek, – személyes, társas, módszerkompetenciák –A vizsgafeladat milyen %-os arányt képvisel a modulban?

8 8 2. A tétel tartalmának meghatározása A felmérendő elemek, kompetenciák darabszámát olyan arányban szükséges kiválasztani, amilyen %-os arányban a feladatot figyelembe kell venni a vizsgarész értékelésénél. feladat címéből A tétel konkrét tartalmának meghatározásakor a modul és a feladat címéből kell elsősorban kiindulni. A feladat- és tulajdonságprofilból ki kell választani azokat a kompetenciákat, melyeket a tételben fel kíván mérni. Amennyiben a vizsgafeladat címében a teszt meghatározás szerepel, akkor csak teszt jellegű feladat alkalmazható.

9 9 3. A vizsga időtartama alapján átlagos felkészültségű végrehajtható  A tételtartalomnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy az a vizsga időtartamán belül egy átlagos felkészültségű vizsgázó számára végrehajtható legyen.

10 10 4. A szakképesítés szintje alapján legalacsonyabb szintű megoldható  Ha a modult több szakképesítés is tartalmazza, akkor a tartalmat úgy kell meghatározni, hogy a legalacsonyabb szintű szakképesítési területen vizsgázók számára is megoldható nehézségű legyen.

11 11 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása  A típus (legmagasabb)  Személyes szakmai, vezetői közreműködés és eszközhasználat nélkül, „fejből” való alkalmazás.  Első próbálkozásra helyes, hibátlan ismeretalkalmazás., amelyet önállóan, gyorsan, hiba nélkül kell tudni alkalmazni előre tervezhető, ismerhető feltételek között. teszt, villámkérdések  Javasolt feladattípus: teszt, villámkérdések (egy-két szavas választ igénylő kérdések) rövid, vagy nincs gondolkodási idő.  B típus  Átmenet az A és C között.

12 12 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása  C típus (középső)  Az alkalmazási feladat közlése, észlelése után tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatt, tehát a tényleges feladatvégzéshez szükséges időtartamot jelentősen meghaladó, de a teljesítményt valamelyest korlátozó időtartamú alkalmazás.  A meghatározó eredmények tekintetében önellenőrzés és javítás után, illetve összességében megfelelő minőségű.  Összetett, elemeiben tervezhető, ismerhető feltételek.  Javasolt feladattípus: tervezési, számítási, rajzi feladat, problémamegoldásra, esetelemzésre irányuló, kifejtő jellegű, esszészerű, adott szempontok alapján elvégzett szöveges feladat,  D típus  Átmenet a C és E között.

13 13 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása  E típus (legalacsonyabb)  Könnyen kiváltható kompetencia. A személyes szerep a közreműködésre korlátozódik. értelmezésre irányuló feladatok  Javasolt feladattípus: átfogó, összefüggő információkból egyszerű megértésre, értelmezésre irányuló feladatok.

14 14 Szóbeli feladatsor készítés  20 db Feladatközlő lap = munkaszituáció (kérdés)+ vázlat  20 db Értékelő lap  Pontozás: 100 pont (max. 20 pontonkénti bontásban)  A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe.

15 15 Szóbeli feladatsor készítés  A feladat megfogalmazása minden esetben a címhez kapcsolódjon!  Munkaszituáció, életszerű helyzet  Információ vázlat megadása  A szakmai ismereteknek, feladatprofil kompetenciáknak olyan arányban kell szerepelnie, amilyen százalékos arányt képvisel a feladat a vizsgarészben

16 16 Szóbeli feladatsor készítés  Amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekben van(nak) idegen nyelvi kompetenciák, azokat is fel kell mérni!  A feladatokhoz szükséges segédanyag is adható (képletgyűjtemény, táblázat, grafikon, törvény, jogszabály, stb.) ez derüljön ki a feladat megfogalmazásából!  Honlapon lévő szóbelik áttekintése

17 17 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet. •Internet elérhetőség- (email küldés, email cím) •Nyomtató •Egyedi szoftver (csak az eszközjegyzékből) •Cd-n forrásfájlok

18 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! elérhetőségem:mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A modulos tételkészítés szempontjai Mihálka Nóra irodavezető 2009. június 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések