Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2013- AS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2013- AS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje."— Előadás másolata:

1 A 2013- AS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje

2 Á LTALÁNOS TUDNIVALÓK A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése: 2012. december 15. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban megjelentekhez képest: 2013. február 1.

3 E LÉRHETŐSÉG Az Oktatási és Kulturális Államtitkárság tájékoztatójának teljes anyagát a hivatalos honlapján (www.oktatas.hu és www.felvi.hu)www.felvi.hu mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.

4 J ELENTKEZÉS Érettségire jelentkezés határideje: 2013. február 15. Helye: Vörösmarty Mihály Gimnázium Felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje: 2013. február 15. Helye: Önállóan intézve interneten vagy postai úton

5 A FELVÉTELI KÉRELEMRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK A felvételi kérelmet : az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain, valamint a felsőoktatási intézményekben beszerezhető, kitöltött és postai úton beküldött nyomtatványon, vagy az OFIK által működtetett e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon lehet igénybe venni. www.felvi.hu

6 P OSTACÍM Hagyományos felvételi jelentkezés esetén a felvételi kérelmet az e célból megadott borítékon megadott címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell beküldeni..

7 H IÁNYPÓTLÁS Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a hivatal legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel.

8 R EGISZTRÁCIÓS LEVÉL 2013. április 30. A regisztrációs levél megérkezési határideje. A felvételiző ezzel kapja meg az egyedi azonosító számát.

9 F ELVÉTELI ADATBÁZIS 2013. május 31. Felvételi adatbázis a www.felvi.hu honlapon A jelentkező nyomon követheti beadott kérelme sorsát.

10 V ÉGSŐ HATÁRIDŐ 2013. július 10. A dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje. (Oktatási Hivatalhoz postai vagy online úton)

11 J ELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK A jelentkező egy felvételi eljárásban 5 helyre jelentkezhet: - Több különböző képzési szintre - Ugyanazon képzési szinten belül több intézménybe, - Karra, - Szakra, - Képzési helyre, és - Ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), - Finanszírozási formára ( államilag támogatott, költségtérítéses - ugyanazon szak esetében egynek számít)

12 S ORREND A jelentkezőnek a felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezésének elbírálását. A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet 2013.július 10–ig írásban vagy elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja.

13 S EGÍTSÉG Kitöltési útmutató megtalálható a www.felvi.huwww.felvi.hu honlapon.

14 E LJÁRÁSI DÍJAK A felvételi eljárás során a jelentkezőnek: - alapdíjat - kiegészítő díjat, valamint - külön eljárási díjat kell fizetni.

15 D ÍJAK Alapdíj: 9000 Ft. - Az alapdíj egyidejűleg egy képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít

16 D ÍJAK Kiegészítő díj: 3000 Ft./ jelentkezés az OFIK-nak fizetve a 4. jelentkezéstől. Külön eljárási díj: 4000 (?) Ft. az intézményeknek fizetve - gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén

17 P ONTSZÁMÍTÁSI RENDSZER 2013-as felvételi eljárás: Számítási alap: 500 pontos rendszerben - Tanulmányi pontok 200 + - Érettségi pontok 200+ - Többletpontok 100

18 T ANULMÁNYI PONTOK : KÖZÉPISKOLAI ÉRDEMJEGYEK ALAPJÁN Öt tantárgy: - Magyar nyelv és irodalom ( a két osztályzat számtani átlaga kerekítés nélkül). - Történelem - Matematika - Egy, legalább két évig tanult választott idegen nyelv - Egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz )

19 T ANULMÁNYI PONTOK Utolsó két tanult év végi érdemjegyek összegét kettővel kell megszorozni: Magyar 3/4 =3,5 4/4 =4 Történelem 5 5 Matematika 3 4 Német nyelv 4 4 Fizika 5 5 Összesen: 20,5 + 22 = 42,5 x 2 = 85 pont (elérhető maximálisan 100 pont)

20 T ANULMÁNYI PONTOK Az érettségiben szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének egész számra kerekített átlaga. Pl.:Magyar 78% Történelem 81% Matematika 68% Angol nyelv 91% Rajz 87% Összesen: 78+81+68+91+87= 405/5= 81 % = 81 pont (elérhető maximálisan 100 pont)

21 É RETTSÉGI PONTOK A képzési területenként meghatározott érettségi vizsgatárgyak eredménye alapján kiszámolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma – közép és emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

22 É RETTSÉGI PONTOK Pl.: 1.”felvételi” tantárgy 65%-os eredmény 2. „felvételi” tantárgy 88%-os eredmény 65+88=153 Összesen: 153 pont (maximálisan elérhető 200 pont)

23 É RETTSÉGI PONTOK Eltérés a művészeti és művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetén: Lehet kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számolni az érettségi pontokat, annak megkettőzésével: 2x200 pont

24 „D UPLÁZÁS ” Amennyiben a jelentkező több érettségi pontot szerzett, mint tanulmányi pontot, abban az esetben külön kérés nélkül az érettségi pontjait duplázzák meg.

25 T ÖBBLETPONTOK Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontra jogosult. - Két emelt szintű érettségi esetén: 2x50=100 pont - (maximálisan elérhető 100 pont)

26 T ÖBBLETPONTOK Nyelvvizsgára adható többletpontok: Középfokú nyelvvizsga : 28 pont Felsőfokú nyelvvizsga : 40 pont Nyelvvizsgára adható maximális többletpont: 40 pont

27 T ÖBBLETPONTOK A NOB által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, a Paralimpián vagy Siketolimpián, Világ- és Európa- bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

28 T ÖBBLETPONTOK Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért max. 16 többletpont jár OKTV - 1-10. helyezésért: 100 pont - 11-20. helyezésért: 50 pont - 21-30. helyezésért: 25 pont

29 E LŐNYBEN RÉSZESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG További 40 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, elletve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen. Fogyatékossággal élő jelentkező 40 többletpontra jogosult. GYES-en, GYED-en lévő,gyermekét gondozó jelentkező 40 többletpontra jogosult.

30 I GAZOLÁS A fentiekben meghatározott jogosultságot, a kedvezményre jogosító feltételek meglétét igazolni kell!

31 M INIMUMHATÁR Nem vehető fel, aki nem ért el 240 pontot! Ebben az esetben nem lehet az emelt szintű érettségire adható többletpontokat figyelembe venni.

32 K ERETSZÁMOK ( KB. 10 000 FŐ, TAVALY 47500 FŐ VOLT ) Képzési területTervezett keretszám (teljes állami ösztöndíj) Agrár300 teljes ösztöndíjas Bölcsészeti550 teljes ösztöndíjas Informatikai800 teljes ösztöndíjas Műszaki1200 teljes ösztöndíjas Orvosi2350 teljes ösztöndíjas Pedagógus1150 teljes ösztöndíjas Sport100 teljes ösztöndíjas Társadalomtudomány270 teljes ösztöndíjas Természettudomány800 teljes ösztöndíjas Művészet100 teljes ösztöndíjas Művészetközvetítés40 teljes ösztöndíjas

33 A FELVÉTELI DÖNTÉS Legkésőbb 2013. július 24-ig kell meghozni a döntést. Az intézmények „rangsor” alapján döntenek. Szempontjai: - A jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrend - Az intézmény hallgatói létszáma

34 A PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS LEHETŐSÉGE : A rendes felvételi eljárásokat követően, a felvételi eredménye alapján pótfelvételi eljárást hirdetnek 2013. augusztus elején, a meghirdetéstől 15 napig. Itt csak egy helyet lehet megjelölni. (Ára: 5000 Ft.(?))

35 M EGTALÁLHATÓSÁG Ez az anyag megtalálható lesz a következő honlapon: www.vorosmarty- erd.sulinet.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A 2013- AS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje."

Hasonló előadás


Google Hirdetések