Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „bolognai rendszer” startra kész…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „bolognai rendszer” startra kész…"— Előadás másolata:

1 A „bolognai rendszer” startra kész…
Prof. Dr. Dinya László Nemzeti Bologna Bizottság

2 Néhány tisztázandó kérdés…
„Bolognai rendszer”, vagy folyamat? Hosszú távú célok = folyamat Formálódó rendszer: 2 ciklusú – 3 ciklusú – 4 ciklusú – LLL … Rendszer = komplett működési feltételrendszer „Startra kész”? Már startolt a folyamat: – … …∞ Térben – időben változó időpont „Kész”? A többciklusú képzési rendszer bevezetésével? Vagy a komplett feltételrendszer belépésével?

3 A „jéghegy-jelenség” Többciklusú képzési rendszer
ECTS –egységes kreditrendszer ENQA –egységes minőségbiztosítás QF –összehangolt képesítési keretrendszer Intézményi működés rendszere Felsőoktatás irányítási rendszere Felsőoktatás finanszírozási rendszere

4 Helyzetkép Bergen után – változatlan célok
(1) A felsőoktatási intézmények, hallgatók konstruktív bevonása, részvétele a folyamatban (2) Az „EU-dimenzió” beépítése, megjelenítése a tantervekben (3) A lineáris (kétciklusú) képzési rendszer bevezetése a éves rendszerben (4) A szakképzettségek/végzettségek egységesítése, EU-szakregiszter kialakítása (5) Egységes (ECTS-alapú) kreditrendszer működtetése valamennyi résztvevő országban (6) EU-szinten egységes minőségbiztosítási rendszer + akkreditációs eljárások (7) Összehangolt kutatási programok + doktori képzési rendszer (8) Az élethosszig tartó tanulás és a felsőoktatás szerves összekapcsolása (9) Intenzív nemzetközi diák + oktatói-kutatói mobilitás (10) Világszínvonalú, egységes EU-felsőoktatás megteremtése ig

5 Félreértések, illúziók…
Kész rendszer? – Közösen alakított folyamat! 2010-ben egységes EU-felsőoktatás? – Összehangolt sokszínűség! Kötelező érvényű diktátum? – Saját létérdekünk! Célja a többciklusú képzési rendszer? – Célja a versenyképesség szolgálata! Elegendő a duális rendszer többciklusúvá alakítása? - …És az akkreditáció, a minőségbiztosítás, a munkamegosztás, szakképesítések rendszere, intézményi és kormányzati működés…stb…?

6 Aktuális kihívások - prioritások
Kutatás és felsőoktatás Képzési és kutatási reform összehangolása: szinergia +ERA 3. ciklus = doktori programok (3-4 éves + növekvő létszámú + interdiszciplináris) Társadalmi dimenzió Egyenlő hozzáférés biztosítása Széleskörű kompenzációk rendszere Mobilitás Fő prioritás marad: hallgatói és állományi egyaránt Támogatások + hitelek hordozhatósága + tanulmányok beszámítása Korlátok eltávolítása Az EHEA vonzereje Nyitott + vonzó legyen = folyamatos fejlesztés+ intenzív belső kooperáció! Kooperáció az EHEA és más régiók között = kiegyensúlyozott mobilitás + tapasztalatcsere

7 Feladatok 2007-ig Marad a három időközi prioritás! Teendők:
Bevezetendő a minőségbiztosítási ügynökségek nemzetközi akkreditációja Elkészítendők az országonkénti képesítési keretek Közös diplomák elismerése (beleértve a doktori ciklust is) Rugalmas tanulmányi utak bevezetése (beleértve az előző tanulmányok beszámítását is) A megvalósítást a BFUG országonként értékeli – és jelentést ad a miniszteri értekezletnek! Felkészülés 2010-re: Továbbra is fontos elvek: minőség + átláthatóság + intézményi autonómia + kulturális sokszínűség + közösségi felelősség + megfelelő finanszírozás Mindhárom képzési ciklus végzettséget + munkaerőpiaci képzettséget adjon 2007-ig kialakítandó a utáni szervezeti – együttműködési koncepció

8 Hazai helyzet - ami biztos…
Többciklusú (BS + MS + PhD) képzés 2005/06-tól Koncentrált, új szakok az 1. ciklusban Demográfiai lejtő – haladunk a szabad bejutás felé EU-diplomák + diploma-melléklet Hallgatók toborzása az EU-ból/EU-n kívülről Gyorsan növekvő igény + lehetőség mobilitásra Átalakuló kínálat + verseny a tudáspiacon Tétova védekezés a tisztességtelen versennyel szemben Versenyhez alkalmazkodni kényszerülő intézmények (beruházások + marketing + joint degree + idegen nyelvű programok + kísérő szolgáltatások) Gyorsan növekvő igény + lehetőség az EU-munkaerőpiacán

9 „Most mi lesz? - Addig mi lesz?!”
Csaknem négyéves, intenzív vita tapasztalatai: Szinte senki sem vitatja/cáfolja: A diagnózis helytállóságát: Várható kihívások: lehetőségek + fenyegetések Tényleges erősségeink + gyengeségeink Részvételünk fontosságát a bolognai folyamatban A kívánatos jövőképet Szinte mindenki vitatja: A javasolt terápiát (=CSEFT-MUP-koncepciók, KR, FTV): Változtatások tartalma, iránya Változtatások mértéke, üteme Lehetséges kimenetek/”szcenáriók”: Optimista: a magyar felsőoktatás „húzóágazat” (5%) Pesszimista: látszatlépések – „rezervátum” (25%) Realista: részleges reformok – „széthúzódó mezőny” (70%)

10 Startra kész…? …és a jogszabályok? …és a munkaerőpiaci szereplők?
Törvény Rendeletek Finanszírozás …és a munkaerőpiaci szereplők? Munkaadók Hazai piacon EU munkaerőpiacán Munkavállalók

11 Startra kész…? …és a tudáspiaci szereplők? Kormányzat Intézmények
Apparátus Politikai akarat Hosszú távú konszenzus NFT - prioritások Pályázatok Intézmények Mini „bolognák” Versenyképességi feltételek Testületek MRK, FFK MAB, FTT NBB, szakterületi bizottságok Felsőoktatásba pályázók Családok Középiskolák

12 A versenyképességhez fontos ismeretek a tudáspiacon
A tudáspiac és szegmenseinek mérete, hosszú távú alakulása A jelenlegi és a várható versenyhelyzet alakulása A tudáspiaci szereplők összetételének változása A tudáspiaci igények összetételének változása Az ügyfelek preferenciái, tájékozódási szokásai Az erőforrásokért folyó verseny játékszabályai, kultúrája, szereplői A belső marketing fontossága Integrált külső és belső minőségbiztosítás, a „stake-holderek” elvárásainak figyelembevétele Illusztráció: 34 ezer középiskolás megkérdezése, ápr.-máj., FISZ-MC

13 Tudás- és munkaerőpiac kapcsolata
Tudáspiac Tudáskínálat Szakemberkínálat Szakemberkereslet Tudáskereslet Társadalom Munkaerőpiac Egzisztencia-igény Egzisztencia-kínálat

14 Tudáspiaci helyzet (1.) Egyetemre vagy főiskolára felvételizel?

15 Tudáspiaci helyzet (2.) Melyik pályán kívánsz majd továbbtanulni?

16 Tudáspiaci helyzet (3.) Tervezed-e, hogy az érettségi után többször is
tanulni fogsz intézményi keretekben?

17 Tudáspiaci helyzet (4.) Honnan tájékozódsz leginkább a felvételiről, a képzésekről?

18 (1 – leginkább, 4 – legkevésbé)
Munkavállalói kép (1.) A mai munkaerőpiacon milyen képzés elvégzésével helyezkedhetnél el a legjobban? (1 – leginkább, 4 – legkevésbé)

19 Munkavállalói igény (2.)
Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően több lehetőség nyílik más tagállamokban tanulni, illetve munkát vállalni. Tervezed-e, és milyen időtartamra az alábbi tevékenységeket? (%) TEVÉKENY-SÉGEK pár hét pár hónap pár év külföldi tanulás 10 26 14 külföldi munka 7 25 32

20 Munkavállalói igény (3.)
Tervezed-e, hogy a nyelvi érettségin kívül más nyelvvizsgarendszerben is vizsgázol?

21 A magyar felsőoktatási intézmények felkészültek-e a változásokra?!
Válaszra váró kérdés: A magyar felsőoktatási intézmények felkészültek-e a változásokra?! Lásd: Professzionális menedzsment Intézményi stratégia Intézményi szervezet és működés „Marketing”: - szolgáltatások kialakítása – fejlesztése – „márkázása” minősíttetése - árpolitika – értékesítéspolitika - kommunikáció Akkor tehát startra kész…?!

22 Köszönet a figyelemért!


Letölteni ppt "A „bolognai rendszer” startra kész…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések