Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért"— Előadás másolata:

1 Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért
Szőke Enikő projektmenedzser

2 K+F projektek támogatása
A támogatás célja új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztését lehetővé tevő K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzése. A projekt maximális időtartama: 2 év Keretösszeg: 451 millió Ft 1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft Támogatott pályázatok várható száma: 5 – 46 db

3 K+F projektek támogatása
Támogatásra jogosultak köre: • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok, a műszaki, orvos- es agrártudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó és működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, alapítvány (továbbiakban:kutatóhely), • vagy az a legalább két-, legfeljebb öttagú konzorcium, amelyet a régióban székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, vagy a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaságnak a régióban bejegyzett fióktelepe, valamint a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kutatóhely hozott létre, amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

4 K+F projektek támogatása
Támogatásintenzitás: Amennyiben a támogatás kedvezményezettje kutatási szervezet követelményeinek megfelelő kutatóhelyek: 95 % Amennyiben a támogatás kedvezményezettje gazdasági társaság vagy szövetkezet: 25-60% A pályázatból alapkutatási tevékenység nem, ipari kutatás csak a kutatóhely részére finanszírozható.

5 Támogatható tevékenységek
Saját ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység, Prototípus előállításához, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele, K+F eszköz és K+F tevékenységet támogató szoftver beszerzése, Hazai és nemzetközi szabadalmi, használati- és formatervezési mintaoltalmi, valamint védjegyoltalmi bejelentés és fenntartás, Know-how és licenc vásárlása, Tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele, Fizikai/biológiai környezet létrehozása, kísérleti rendszerek kiépítése,

6 Elszámolható költségek
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék K+F eszközök, valamint immateriális javak költségei Külső megbízás díja (az összköltség max. 20 %-a) Általános költségek (az összköltség max. 5 %-a) Egyéb működési kiadások (az összköltség max. 25 %-a)

7 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása
A támogatás célja a régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása. A projekt maximális időtartama: 1 év Keretösszeg: 668,1 millió Ft 1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft Támogatott pályázatok várható száma: 7 – 66 db .

8 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Támogatásra jogosultak köre: • A természettudományok, műszaki, agrár- es orvostudományok területén kutatásfejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, továbbá a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek a régióban bejegyzett fióktelepe, amennyiben a vállalati szervezeten belül elkülönült kutatási szervezeti egységgel rendelkezik, vagy üzletszerűen végez külső megbízásra K+F tevékenységet, illetve a K+F infrastruktúráját kutatási célra üzletszerűen mások rendelkezésre bocsátja, • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok műszaki, agrár- és orvostudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó es működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (továbbiakban: kutatóhely), amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

9 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Támogatásintenzitás: Amennyiben a támogatás kedvezményezettje kutatóhely: 95 % Amennyiben a támogatás kedvezményezettje vállalkozás vagy a projekt keretében profitorientált gazdasági tevékenységet folytató kutatóhely:50-70 %

10 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása
Támogatható tevékenységek: Természettudományok, műszaki, agrár- és orvostudományok terén folytatott kutatási- fejlesztési tevékenység infrastrukturális feltételeinek kialakításához, illetve korszerűsítéséhez szükséges berendezések, eszközök és a kapcsolódó licencek, szoftverek beszerzése. Elszámolható költségek: Tárgyi eszközök bekerülési értéke Beszerzett tárgyi eszközhöz kapcsolódó licenc, szoftver bekerülési értéke

11 Egy Baross Gábor pályázat elkészítésének lépései

12 Miből is áll egy pályázati kiírás?
Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati űrlap Indikátor űrlap Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz Fogalomtár Formai ellenőrző lap Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a pályázati űrlap kitöltéséhez Nyilatkozatok

13 A pályázat készítés legfontosabb lépései
A pályázati útmutató alapján megnézzük, hogy az ötletünk illeszkedik-e a kiírás célkitűzéseibe Kidolgozzuk a pályázat munkatervét Költségterv elkészítése Kitöltjük a pályázati űrlapot, indikátor űrlapot Kitöltjük a kért nyilatkozatokat Összeállítjuk a pályázati csomagot és a beadási határidő lejárta előtt beadjuk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségre

14 2. A munkaterv elkészítése (K+F projekt támogatás)
A munkaterv fejezetei: A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA TERMÉK, TECHNOLÓGIA VAGY SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA K+F EREDMÉNY ÚJDONSÁGTARTALMA A PROEJKTET KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA KORÁBBI K+F TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA, REFERENCIÁK A TERVEZETT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA PROJEKTBEN RÉSZTEVŐK SZAKAMI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA HASZNOSÍTÁSI TERV

15 2. A munkaterv elkészítése (Infrastrukturális beszerzés támogatása)
A munkaterv fejezetei: A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA A BESZERZENDŐ ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ LICENCEK, SZOFTVEREK BEMUTATÁSA A TERVEZETT BESZERZÉSEKKEL LEHETŐVÉ VÁLÓ K+F TEVÉKENYSÉG ÚJDONSÁGTARTALMÁNAK NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BESZERZETT JAVAK MILYEN KUTATÁSI TERÜLETEN VAGY K+F PROGRAMOK KERETÉBEN KERÜLNEK HASZNOSÍTÁSRA A KAPACITÁSOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK TERVEZETT MÉRTÉKE A PROEJKT BENYÚJTÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A PÁYLÁZÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA

16 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok
A projekt feladatainak bemutatása: Sor- szám Részfeladat Feladat megnevezése Közreműködő konzorciumi tag száma A feladat szakmai vezetője Kezdés időpontja Befejezés időpontja Feladat költsége A feladat típusa (ipari kutatás v. kísérleti fejlesztés) 1.1 Termékfejlesztés, gép megtervezése, megvalósíthatóságának vizsgálata Egyetem (80 %) Kft. (20%) XY 1.2 Prototípus gyártás Kft. (100%) KZ 2.3 Prototíp. vizsgálata Kft. (75%) Egyetem (25%)

17 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok
Gantt táblázat A projekt munkaszakaszai: 1év = 1 munkaszakasz Minden pályázó/konzorciumi tag minden munkaszakaszára ki kell tölteni

18 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok
A projekt monitoring mutatói A projektben résztvevő személyek: Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása (cím; célkitűzés; partnerek; jelen pályázatban és a hivatkozott pályázatban is résztvevő szakértők; saját szerep;kiíró, támogató szervezet;odaítélt, ill. igényelt támogatás; projekt kezdete, befejezése, státusza; eredmények)

19 3. Költségterv A költségtervben bemutatandó költségelemek:
Kért előleg összege, ütemezése és szükségessége Általános költség várható összege Egyéb dologi kiadások közül a nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű kiadások tételei Eszközök és immateriális javak szükségességének indoklása Amennyiben egyéb forrás kerül bevonásra a projektbe, akkor annak formáját és összegét A saját forrás biztosításának módját, forrását és összegét Amennyiben az alvállalkozói megbízás díja meghaladja a projekt összköltségének 10 %-át, akkor ismertetni kell az elvégezendő feladatokat és azok díjainak tervezett összegét A pályázó szervezet gazdálkodásának bemutatása

20 4. A pályázati űrlap kitöltése
A makrók használatát engedélyezni kell használat előtt! Csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni! Az űrlap tartalmának mentése a „Teljes űrlap kimentése fájlba” funkciógombbal lehetséges! Az űrlap automatikusan generálja a fájl nevét, nem kell átnevezni!

21 5. Nyilatkozatok, mellékletek
Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként 3 oldal) Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik) Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről

22 6. Összeállítjuk a pályázati csomagot
=++++++ A beküldendő pályázati csomag = A pályázat eredeti példánya összefűzve egy dossziéba. Címoldal, tartalomjegyzék Pályázati és indikátor űrlap A projektjavaslat munkaterve Költségterv Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik) Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként) Amennyiben szükséges 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről (pályázónként/konzorciumi tagonként)

23 A pályázat beadása Az pályázati űrlapot ben meg kell küldeni az címre Az indikátor űrlapot ben meg kell küldeni az címre A teljes pályázati dokumentációt az címre A teljes dokumentációt 1 db nyomtatott példányban leadni az ÉARFÜ Nonprofit Kft-hez Beadási határidő:

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet. eniko. szoke@eszakalfold
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Tel: Fax:


Letölteni ppt "Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések