Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Paradigmaváltás a fizikatanításban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Paradigmaváltás a fizikatanításban"— Előadás másolata:

1 Paradigmaváltás a fizikatanításban
Honyek Gyula ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

2 Mi a csuda az a paradigma?
A paradigma szónak többféle értelme van: Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban. Egy szó összes ragozott alakjának rendszerezett leírása (például igeragozási tábla). Egy mondat szakasz helyettesítésére alkalmas kifejezések osztálya, gyűjteménye (nem azonos értelmű, jelentésű, hanem azonos módon használható szavak). Egymásnak megfelelő, valamiképpen egyenértékű, ezért egymás közt felcserélhető elemek sorozata. A szövegben olyan osztályok, amelyeknek tagjai bizonyos jellemző vagy jellemzők tekintetében ekvivalensek, és ezek a jellemzők mindig a kérdéses formán kívül vannak alkotva. A paradigma a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közösség minden tagja által elfogadott összegzését jelenti. A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt, amelyet sokszor ezek átfogó (paradigma méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradigmaváltás). A társadalmi méretű paradigmaváltásra akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a "gondolkodás, hozzáállás megváltoztatásával", amely viszonylag kevés pszichikai energiaráfordítást igényel, aránytalanul nagy alkotó energiákat lehet az elérendő közösségi célokra felszabadítani. A tudományok fejlődése szükségszerűen paradigmaváltásokkal jár, míg egy adott időpontban egymást nem kizáró, több paradigma is lehet érvényben ugyanazon a területen, mint például az orvoslásban és gyógyításban, a gazdaságtanban és a politikában, a számítástechnikában és a programozásban stb. (vö. a kizárólagosságra törő ideológiákkal).

3 JÓZSEF ATTILA: ANYÁM A bögrét két kezébe fogta, úgy estefelé egy vasárnap csöndesen elmosolyodott s ült egy kicsit a félhomályban - - Kis lábaskában hazahozta kegyelmeséktől vacsoráját, lefeküdtünk és eltünődtem, hogy ők egész fazékkal esznek - - Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak, a cipeléstől reszket lábuk és fejük fáj a vasalástól - - S mert hegyvidéknek ott a szennyes! Idegnyugtató felhőjáték a gőz s levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás - - Látom, megáll a vasalóval. Törékeny termetét a tőke megtörte, mindíg keskenyebb lett - gondoljátok meg, proletárok - - A mosástól kicsit meggörnyedt, én nem tudtam, hogy ifjú asszony, álmában tiszta kötényt hordott, a postás olyankor köszönt néki - - 1931. január 6.

4 MOSÓNŐ  MOSÓ NŐ PARADIGMAVÁLTÁS! Lesz fizikatanár 50 év múlva?
Szerintem nem lesz! Az átmeneti időszakra kell a PARADIGMAVÁLTÁS!

5 Miért nem taníthatunk tovább a régi módon?
Kisebb óraszám, gyakorlatilag változatlan tananyag Sokkal nagyobb érettségiző diáklétszám (18 éves tankötelezettség) Felduzzasztott felsőoktatás, minimális bekerülési követelmények Az érdeklődés lecsökkenése A diákok nem hajlandók erőfeszítéseket tenni A tanárok beszűkült eszköztára (hiányzik a tanári tekintély) Senki sem jelentkezik tanárnak, nincs utánpótlás

6 Mi jellemezte a hagyományos fizikatanítást?
Figyelemfelkeltés, rávezetés (itt a naivak reménykednek…) Az alaptörvények megtanítása (kevés tanári demonstrációval) Begyakoroltatás (számítási feladatok) Az alkalmazások, érdekességek bemutatása (erre nincs idő)

7 Mit jelent a paradigmaváltás?
Érdekes, hasznos információk tanítása alapozás, magyarázat nélkül Ezeknek az információknak a számonkérése DVD filmek, internet használat, az otthoni munka is történjen internetes formában Magyarázatok csak akkor, ha a tanulócsoport érdeklődése, felkészültsége ezt megengedi A tehetségesebb tanulók számára legkülönbözőbb szintű tehetséggondozás Veszély: „Mitől gyorsul fel az állomást elhagyó vonat?” Megfigyelésen alapuló magyarázat: „Az ismerősök integetésétől.”

8 Hogyan lehet rávenni a tanárokat a váltásra?
Meggyőzéssel Pénzzel (aki hajlandó az új módon tanítani, ösztöndíjat kap) Nagyon jó tankönyvvel Jól kidolgozott tanári segédkönyvvel Előre elkészített és folyamatosan frissített tananyagokkal, amelyek interneten elérhetők lesznek a tanárok és a diákok számára

9 Hogyan tanítsuk mondjuk a forgatónyomatékot?
Tapody Éva (link): Hiányoztak fizika óráról

10 Változtatni kellene az érettségi rendszeren!
Közismereti érettségi magyarból (társadalomtudományból) matematikából természettudományból Ez legyen elég a felsőfokú szakképzés megkezdéséhez. Szaktárgyi érettségik Ez jelentse a belépőt a felsőoktatásba.

11 Három szintű tanterv: humán, általános és reál
Sokféleképpen használhatóak: Például: ELTE Radnóti: 7. osztály: Ismerkedés a fizikával, mérések heti két órában (dupla órák) 8-10. osztály: általános tanterv szerint (2+3+3 óra hetente) osztály: reál tanterv szerint (kihagyva azokat a részeket, amelyek már szerepeltek az általános tantervben) (3+5 óra hetente)

12 A humán és az általános felépítése:
Humán (1,5+1,5+1,5 óra): 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (30 óra) 2. témakör: Energia (25 óra) 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (35 óra) 4. témakör: Környezeti fizika (20 óra) 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugárzás (35 óra) 6. témakör: Csillagászat (20 óra) Általános (2+2+2 óra): 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (44 óra) 2. témakör: Energia (30 óra) 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (50 óra) 4. témakör: Környezeti fizika (24 óra) 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugárzás (50 óra) 6. témakör: Csillagászat (24 óra)

13 A reál tanterv felépítése (3+2,5+2,5 óra):
9. osztály: Bevezetés: Mivel és hogyan foglalkozik a fizika? (5 óra) 1. témakör: Mozgások, erőhatások (25 óra) 2. témakör: Mozgások, munka, energia (25 óra) 3. témakör: Folyadékok és gázok (10 óra) 4. témakör: Hőtan (30 óra) 5. témakör: Rezgések és hullámok (16 óra) 10. osztály: 6. témakör: Elektromosság (30 óra) 7. témakör: Mágnesesség (15 óra) 8. témakör: Elektromágneses indukció (20 óra) 9. témakör: Fénytan (27 óra) 11. osztály: 10. témakör: Kommunikáció, információ (12 óra) 11. témakör: Új utak a fizikában: relativitás és kvantumelm. (25 óra) 12. témakör: Magfizika (20 óra) 13. témakör: Energia és környezet (10 óra) 14. témakör: Csillagászat (15 óra) 15. témakör: Mivel foglalkoznak korunk fizikusai? (10 óra)

14 Letölthető anyagok: KÖZÉPISKOLAI FIZIKA HUMÁN TANTERV KÖZÉPISKOLAI FIZIKA ÁLTALÁNOS TANTERV KÖZÉPISKOLAI FIZIKA REÁL TANTERV

15 Köszönöm a figyelmet!

16 A szakma csúcsa

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Következő dia No comment ...

28 Három szintű tanterv: humán, általános és reál
Sokféleképpen használhatóak: Például: ELTE Radnóti: 7. osztály: Ismerkedés a fizikával, mérések heti két órában (dupla órák) 8-10. osztály: általános tanterv szerint (2+3+3 óra hetente) osztály: reál tanterv szerint (kihagyva azokat a részeket, amelyek már szerepeltek az általános tantervben) (3+5 óra hetente)

29 A humán és az általános felépítése:
Humán (1,5+1,5+1,5 óra): 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (30 óra) 2. témakör: Energia (25 óra) 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (35 óra) 4. témakör: Környezeti fizika (20 óra) 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugarzás (35 óra) 6. témakör: Csillagászat (20 óra) Általános (2+2+2 óra): 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (44 óra) 2. témakör: Energia (30 óra) 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (50 óra) 4. témakör: Környezeti fizika (24 óra) 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugarzás (50 óra) 6. témakör: Csillagászat (24 óra)

30 A reál tanterv felépítése (3+2,5+2,5 óra):
9. osztály: Bevezetés: Mivel és hogyan foglalkozik a fizika? (5 óra) 1. témakör: Mozgások, erőhatások (25 óra) 2. témakör: Mozgások, munka, energia (25 óra) 3. témakör: Folyadékok és gázok (10 óra) 4. témakör: Hőtan (30 óra) 5. témakör: Rezgések és hullámok (16 óra) 10. osztály: 6. témakör: Elektromosság (30 óra) 7. témakör: Mágnesesség (15 óra) 8. témakör: Elektromágneses indukció (20 óra) 9. témakör: Fénytan (27 óra) 11. osztály: 10. témakör: Kommunikáció, információ (12 óra) 11. témakör: Új utak a fizikában: relativitás és kvantumelm. (25 óra) 12. témakör: Magfizika (20 óra) 13. témakör: Energia és környezet (10 óra) 14. témakör: Csillagászat (15 óra) 15. témakör: Mivel foglalkoznak korunk fizikusai? (10 óra)

31 KÖZÉPISKOLAI FIZIKA HUMÁN TANTERV KÖZÉPISKOLAI FIZIKA ÁLTALÁNOS TANTERV KÖZÉPISKOLAI FIZIKA REÁL TANTERV Letölthető anyagok:


Letölteni ppt "Paradigmaváltás a fizikatanításban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések