Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola környezeti nevelési tevékenysége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola környezeti nevelési tevékenysége"— Előadás másolata:

1 A környezeti nevelés lehetőségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

2 A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola környezeti nevelési tevékenysége

3 A környezeti nevelés célja
Elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

4 A környezettudatosságra nevelés színterei az iskolában
Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, projekt-tanítás és más komplex, tantárgyközi foglalkozások) Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek) Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel) Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások

5 A környezettudatosságra nevelés tartalmi elemei
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. (Nat)

6 A fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás alapfogalmai
A növekedés korlátai Alapvető emberi szükségletek Az elővigyázatosság elve Kölcsönös függőség

7 Módszertani elemek Információgyűjtés Információfeldolgozás
A feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal A döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések A környezettudatosságra nevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák.

8 Ajánlott módszerek a környezettudatosságra nevelés számára
Természettudományos megfigyelések. Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról. Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása. Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással). Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.

9 Ajánlott módszerek a környezettudatosságra nevelés számára
Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása, tisztázása. Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása. Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában. Viták, szituációs játékok. Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása). Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés). Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése).

10 Iskolánk környezeti nevelési programja
Rendszerbe foglalja a feladatokat Folyamatos felülvizsgálat, aktualizálás Helyi, regionális és globális problémák felvetése Alapja: NKP, BAZ-megyei KP, Miskolc város KP-ja

11 Helyi értékek és problémák megjelenése a tanórai tevékenységben
Kiemelkedő értékeink: Szinva patak vízesése Barlangok: Szeleta-barlang, Szent István Cseppkőbarlang, Anna Mésztufa barlang Vár utcai gesztenyefasor Parkok: Tapolcai park, Lillafüredi park, ert Avasi Arborétum Növénygyűjtemény, Rózsagyűjtemény, Török mogyorófa, Mocsári ciprus /Tapolca/, Égeres növénytársulás /Majális park/ Palotaszálló függőkertje Tanösvények Diósgyőri vár Nemzeti Parkok: Bükki Nemzeti Park, Aggteleki NP, stb.

12 Környezetvédelemmel kapcsolatos problémák
városfejlődés ipartelepítés, elhagyott ipari területek főútvonalak szennyező ipari technológiák elhanyagolt, szemetes területek

13 A helyi értékek, problémák megjelenítése a konkrét tantárgyakban
Adottság: Szinva patak vízesése Tantárgy: biológia, kémia, magyar Téma: élővilág, víz, József Attila Pedagógiai cél: a természet szeretete, tisztelése  Adottság: Szeleta-barlang Tantárgy:  földrajz, biológia, történelem Téma: földtörténeti korszakok, az emberi beavatkozás hatásai, élőhelyek, fajok védelme Pedagógiai cél: természeti környezetünk ismerete, óvása, ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése

14 A tanórán történő környezeti nevelés problémái
Nagyon „tanárfüggő” Inkább csak kampányszerűen történik (Jeles napok, témahetek)

15 Légszennyezés csökkentése Cél: tiszta levegő
Az iskola környezetvédelmi helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok Légszennyezés csökkentése Cél: tiszta levegő zöldesítés az iskola környékén; a növények gondozása, pótlása; gyomtalanítás tavaszi „nagytakarítás”

16 Cél: tiszta, egészséges környezet szeméttárolók sűrítése
Az iskola környezetvédelmi helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok A szemét csökkentése Cél: tiszta, egészséges környezet szeméttárolók sűrítése szelektív hulladékgyűjtés komposztálás felvilágosító előadások az egészségkárosító anyagokról és a fertőzési veszélyekről

17 Cél: tiszta, meghitt környezet
Az iskola környezetvédelmi helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok Iskolabelső Cél: tiszta, meghitt környezet festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák élősarkok a mellékhelyiségben szappan, WC papír gyakori szellőztetés lábtörlők alkalmazása

18 egészséges ételek, italok gyümölcslevek és –teák
Az iskola környezetvédelmi helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok Iskolabüfé egészséges ételek, italok gyümölcslevek és –teák friss és aszalt gyümölcsök joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édességek

19 Energia-felhasználás, világítás, fűtés
Az iskola környezetvédelmi helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok Energia-felhasználás, világítás, fűtés Cél: energiatakarékosság, egészséges munkakörnyezet Ergonómiai mérések gazdasági részleggel egyeztetés

20 Tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységeink
Terepgyakorlatok, túrák, kirándulások Szakmai nap Üzemlátogatások Vetélkedők, versenyek Témahét Egészséghét Pályázatok

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Köszönöm a figyelmet Lukács Lászlóné szakmai ig.h.
Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola, Miskolc


Letölteni ppt "A Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola környezeti nevelési tevékenysége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések