Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2013 tavasz .

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2013 tavasz ."— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2013 tavasz .
A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK A TÉRSÉGE MIGRÁCIÓ, MENEKÜLÉS (Az EKP szakpolitikákhoz tartozó tananyag) Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2013 tavasz .

2 Guardian, jelentette 2011. május 8.
Egy hajó, 72 utassal - köztük asszonyokkal, fiatal gyermekekkel, politika menekültekkel a - fedélzetén, 2011 márciusában bajba jutott azt követően, hogy kifutott Tripoli kikötőjéből az Olaszországi Lampedusába tartva. Annak ellenére hogy az olasz parti őrség kapott riasztást és a hajó kapcsolatba lépett egy katonai helikopterrel és egy hadihajóval, nem tettek kísérletet a megmentésére. 11 személyt kivéve fedélzeten mindenki éhen- vagy szomjan halt, mivel a hajó sorsára hagyva hánykolódott 16 napig „Reggelente, amikor felébredtünk egyre több holttestet találtunk, amelyeket 24 órán át nem érintettünk, majd a tengerbe vetettük őket” – mondta Abu Kurke, a kilenc (ketten a partot érés után haltak meg -NB) túlélő egyike „Az utolsó napokban már nem voltunk magunknál….mindenki vagy imádkozott vagy haldokolt” Using witness testimony from survivors and other individuals who were in contact with the passengers during its doomed voyage, the Guardian has pieced together what happened next. The account paints a harrowing picture of a group of desperate migrants condemned to death by a combination of bad luck, bureaucracy and the apparent indifference of European military forces who had the opportunity to attempt a rescue. Father Moses Zerai, an Eritrean priest in Rome who runs the refugee rights organisation Habeshia, and who was one of the last people to be in communication with the migrant boat before the battery in its satellite phone ran out: The migrants used the boat's satellite phone to call Zerai in Rome, who in turn contacted the Italian coastguard. The boat's location was narrowed down to about 60 miles off Tripoli, and coastguard officials assured Zerai that the alarm had been raised and all relevant authorities had been alerted to the situation. "There was an abdication of responsibility which led to the deaths of over 60 people, including children," he claimed. "That constitutes a crime, and that crime cannot go unpunished just because the victims were African migrants and not tourists on a cruise liner.„ On 10 April, the boat washed up on a beach near the Libyan town of Zlitan near Misrata. Of the 72 migrants who had embarked at Tripoli, only 11 were still alive, and one of those died almost immediately on reaching land. Another survivor died shortly afterwards in prison, after Gaddafi's forces arrested the migrants and detained them for four days. The Guardian's investigation into the case of the boat of 72 migrants which set sail from Tripoli on 25 March established that it carried 47 Ethiopians, seven Nigerians, seven Eritreans, six Ghanaians and five Sudanese migrants. Twenty were women and two were small children, one of whom was just one year old. The boat's Ghanaian captain was aiming for the Italian island of Lampedusa, 180 miles north-west of the Libyan capital, but after 18 hours at sea the small vessel began running into trouble and losing fuel. Forrás: Látogatva május 9.

3 Visszaküldés Európán belül - a dublini rendszer
 CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE  (Application no /09)    European Court of Human RIGHTS GRAND CHAMBER JUDGMENT STRASBOURG  21 January 2011 N. S. (C‑411/10) v Secretary of State for the Home Department (UK) and M. E. and others (C‑493/10) v Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, (Ireland) COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT, 21 DECEMBER 2011 Presentation by Boldizsár Nagy

4 EJEB EUB Görögország a menedékérőket embertelen bánásmódnak valamint az üldöztetésbe visszaküldés veszélyének teszi –Belgiumnak pedig tudnia kellett –vagy kellett volna – a menedékkérőknek nyújtott elfogadhatatlan bánásmódról és a valóságos menedékjogi eljárás hiányáról - ezért tartózkodnia kellett volna a Görögországba visszaküldéstől Ha alapos okkal feltételezhető hogy az átadott menedékkérők embertelen vagy megalázó bánásmódját eredményező rendszerszerű hibák vannak [a menedékjogi kérelem elbírálásáért] felelős tagállamban a menedékjogi eljárásban és a menedékkérőknek nyújtott fogadási feltételekben, akkor az átadás tilos. A kölcsönös bizalom/ elismerés vége a tagállamok egymásközötti viszonyában!

5 A berlini Fal – 1961 – és a határ Európa körül
A Fal fennállta alatt körülbelül 5000-en szöktek át sikeresen Nyugat-Berlinbe. A különböző jelentések szerint vagy 192 vagy 239 embert öltek meg az átkelni próbálók közül és többeket megsebesítettek. Forrás: Látogatva 2006-ban 16136 The NGO „UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees” as of March lists 8855 documented asylum seeker and refugee deaths among those who wanted to reach safety and remain within. Forrás Látogatva: március 11.

6 A mozgató dilemma A dilemma: szabad mozgás v. szuverén kontroll 1 = 1992-ig, a Maastrichti Szerződésig Az Unió megalapításáig a biztonságot részesítették előnyben a szabad mozgással szemben, 2 = Maastricht és Amszterdam között A migráció és a bel- és igazságügyi együttműködés további féltucat aspektusa az Unió "közös érdekű ügyévé„ Az uralkodó gondolkodás továbbra is szuverenitás/biztonság központú. Közben azonban hatályba lépett és fokozatosan a Közösség 13 tagjára kiterjedt a schengeni együttműködési rendszer. 3 = 1999, az Amszterdami szerződés hatálybalépése után A bel- és igazságügyi együttműködés nagy részét közösségi joggal szabályozzák, azaz a biztonság vagy szabad mozgás kérdést nem eldöntik, hanem felváltják egy rugalmas és fokozatos rendszerrel, amely mind közösségi, mind közösségen kívüli eszközöket alkalmaz. Az ASZ beiktatta a Római Szerződésbe a vízumokra, azilumra, bevándorlásra és a szabad mozgással kapcsolatos egyéb politikákra vonatkozó IV címet 4 ? = Lisszabon A december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés a dilemmára nem ad új választ, fenntartja az Unió töredezettségét és nem vezet be közös bevándorláspolitikát, de a rendőrségi és a bűnügyi együttműködést integrálja, megszüntetve a III. pillért.

7 Az elemzés dimenziói A migráció stádiumai/színterei
módszere, segítői A vándorlás határ Célország(EU tagállam) Származási ország Tranzitállam Az EU acquis elemei, mint stratégiaérvényesítő eszközök

8 Az elemzés dimenziói – a migrációs acquis főbb elemei
módszere, segítői A vándorlás Tranzitállam határ Célország (EU tagállam) Származási ország Bevándorlási szabályok (hatása); Embercsempészet, emberkereskedelem elleni harc Külső határ őrizete és ellenőrzése, belépési feltételek; A belső határ ellenőrzés lebontása EU bevándorláspolitika - munkavállalók, szolgáltatók - kutatók, diákok, - magasan képzettek, - családegyesítés Együttműködés harmadik országokkal a migráció kezelésében Szállítók felelőssége Tranzitvízum Vízum; Tiltólisták (Schengen) Integráció Idegenellenesség és rasszizmus elleni harc, diszkriminációtilalom A menekülés okainak felszámolása Feltartóztatás nemzetközi vizeken Biztonságos harmadik ország Menekültügyi acquis Felelősség- és tehermegosztás a menekültügyben Biztonságos származási országgá minősítés Okmányvédelem Visszaadási egyezmények Együttműködés a visszaküldésben / kitoloncolásban

9 Fenntartással fogadott
Az elemzés dimenziói Áttekintő kép a migrációs politika csomópontjairól (A dimenziók metszetei) A migráció típusa A migráns helyzete az EU szem-szögéből Preferált Fenntartással fogadott Játszmabábú Kitaszított Reguláris EU tagállam polgára EGT tagállam és Svájc állampolgára Új tagok állam-polgárai, Európa Megállapodások Társult tagok (Törökország) ACP és Maghreb országok; Visszaadási egyezmények partnerállamai; Kelet-Európa, Balkán Megtaga-dott vízum S. Peers kategóriája: Piaci polgár (market citizen) Munkás (worker) „Idegen” („alien”) Menekült Irreguláris Illegális Továbbtelepítés „kvótamenekült” „védetten belépő” Közvetlenül az üldözés területéről érkezett kérelmező Harmadik országon át érkezett mene-külő Régióban feltartóztatott; Biztonságos származási országból érkezett; Elutasított Regularizáció címzettjei Embercsempészek áldozatai, üldözé-süket könnyítők Visszaküldésre várók és visszaküldöttek

10 A migrációs nyomás forrása
A NÉPESSÉG-ÓRA Kevésbé fejlett államok Fejlettebb államok Világ Népesség Születés Halálozás Természetes szaporulat Gyermekhalandóság

11 Öregedés Világ 809 743 2 031 337 11 22 14 20 60 éves vagy idősebb 2012
60 éves vagy idősebb Száma Az összlakosság százalékában A 80 éves és idősebb aránya a 60 éves és idősebben belül (ezer) (százalék) ( százalék) Ország vagy régió 2012 2050 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Világ 11 22 14 20 Fejletteb régióka 32 29 Kevésbé fejlett régiók b 9 17 Legkevésbé fejlett régiókc 46 389 5 8 10 EUROPA 34 28 Forrás: UN Department of Economic and Social Affairs  Population Division Világméretekben, 1950-ben 12 munkaképes korú személy jutott minden 65 éves vagy annál idősebb emberre re ez a szám 9.- re csökken.t 2050-re az öregek támogatási aránya, amelx azt mutatja hogy az öregek javára milyen támogatási lehetőség áll rendelkezésre a feltételezések szerint 4-re fog csökkenni

12 Külföldi és külföldön született népesség az EU-ban,210 Forrás: Eurostat Statistics in focus Author: Katya VASILEVA 34/2011 p. 2 Harmadik államok polgárrai: 20,2 millió EU polgárok másik EU államban: 12,3 millió Teljes népesség: 501 millió Global figures: Third Annual Report on Immigration and Asylum, COM (2012) 250 final

13 EU és EGT Net migrációra vonatkozó EUROSTAT becslések
2010 2015 2020 2025 2030 European Union (27 countries) Belgium 61 252 53 719 46 189 44 420 42 641 Bulgaria -9 934 -9 511 -3 290 Czech Republic 30 454 32 139 29 011 25 102 25 584 Denmark 12 257 11 619 11 388 11 408 11 971 Germany (including former GDR from 1991) 41 049 89 317 Estonia -543 -600 -1 032 -644 -314 Ireland -389 22 498 21 625 20 764 Greece 26 171 32 573 37 051 36 425 35 779 Spain 79 081 France 71 890 83 871 92 741 89 115 86 967 Italy Cyprus 2 227 4 085 5 958 5 731 5 501 Latvia -3 390 -1 669 -507 261 423 Lithuania -8 833 -5 101 -2 828 -1 051 Luxembourg 6 327 5 011 3 705 3 553 3 416 Hungary 22 542 26 233 27 311 23 038 22 139 Malta -1 171 -283 487 488 366 Netherlands 35 533 20 582 9 257 11 126 11 758 Austria 19 103 26 986 35 158 36 061 35 635 Poland 11 732 20 477 13 006 4 438 3 205 Portugal 18 514 27 695 36 829 37 605 37 239 Romania -206 7 491 8 362 4 627 3 216 Slovenia 10 952 8 739 6 316 5 618 5 654 Slovakia 10 573 10 835 9 900 8 324 8 170 Finland 14 765 13 846 11 358 10 334 9 717 Sweden 59 875 44 015 28 160 27 073 25 992 United Kingdom European Free Trade Association 80 305 56 435 54 804 53 714 Iceland -4 076 -1 633 889 852 821 Liechtenstein 149 99 66 71 68 Norway 36 930 27 151 17 381 16 716 16 051 Switzerland 71 273 54 688 38 099 37 165 36 774 Forrás: Eurostat: Assumptions [proj_10c2150a] extracted on 3 December 2012

14 Harmadik államok polgárainak migrációja

15 Munkavállalás, hosszú távú tartózkodás, bevándorlás
Reguláris migráció Munkavállalás, hosszú távú tartózkodás, bevándorlás A bevándorlás nemzeti ügy. Nincsenek kvóták. Kivételek: családegyesítés, huzamosan tartózkodók („letelepedettek”) , magasan képzettek (kék-kártya), diákok, kutatók. Mozdulatlanság az általános munkavállalási vándorlás szabályozásában. A migráció: holisztikus szemlélete a Bizottságban Ld. még: Migrációs paktum, 2008, Stockholmi Program és a végrehajtását szolgáló cselekvési program ! A Bizottság évi közleményei Közlemény a migrációról COM(2011) 248 végleges, május 4. A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés COM (2011) 743 végleges, 2011.

16 A családegyesítéshez való jog
A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., , 12—18. o.) (Különkiadás -19 /6. kötet, 224. old.) Családegyesítő: harmadik állam jogszerűen tartózkodó polgára harmadik állam (3. áll.) polgárával. (EU áp. – 3. áll polgár egyesítés NEM tartozik alá!) Család: (egy!) házastárs, a családegyesítő és (egy) házastársa közös, vagy nem közös kiskorú, nem házas gyermekei (Felmenők, vagy nagykorú gyermekek –ha eltartottak – és élettársak engedélyezhetők) Az engedélyezés előfeltételei: szállás, egészségbiztosítás, jövedelem + beilleszkedési (integrációs) követelmények is támaszthatók! 2 év várakozási idő a családegyesítés előtt (opcionális) Menekültek: nem kell előfeltételeket teljesíteni (elismeréstől 3 hónapon belüli kérelem esetén) + szélesebb család fogalom+kevesebb okmány + nincs várakozási idő Családtagok jogai: mint családegyesítőé: munkavállalás, oktatás terén de lehet egy év várakozási időt kiszabni. Öt év múltán önálló tartózkodási jog. Visszavonás, meg nem hosszabbítás: lehetséges ha a feltételeket már nem teljesíti, vagy csalt a megszerzéskor. DE: megfelelően figyelembe veeendő: A családi kapcsolat jellege és szilárdsága A tartózkodás időtartamát és a származási országával való családi, kulturális és társadalmi kapcsolatai fennállását, 7. cikk. a) az ugyanabban a régióban egy hasonló család számára szabványosnak tekintett, az érintett tagállamban hatályos általános egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő szálláshely; b) saját maga és családtagjai számára az érintett tagállamban az állampolgárok számára általában biztosított valamennyi kockázatra kiterjedő betegségbiztosítás; c) az érintett tagállam szociális segélyek rendszeréhez történő folyamodás nélkül a saját maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó és rendszeres források. A tagállamok e forrásokat jellegükre és rendszerességükre hivatkozással értékelik, és figyelembe vehetik a nemzeti minimálbér és minimálnyugdíj szintjét, valamint a családtagok számát. 17. cikk A tagállamok megfelelően figyelembe veszik az érintett személy családi kapcsolatainak jellegét és szilárdságát, a tagállamban való tartózkodásának időtartamát és a származási országával való családi, kulturális és társadalmi kapcsolatai fennállását, amennyiben egy kérelmet elutasítanak, tartózkodási engedélyt visszavonnak, vagy annak megújítását megtagadják, vagy amennyiben úgy határoznak, hogy a családegyesítő vagy családtagjai kiutasítását rendelik el.

17 A huzamosan tartózkodók különleges jogai
A Tanács 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, OJ L 16, , 44. o. A menekültekre kiterjesztette: a 2011/51/EU irányelv Harmadik államok polgáraira vonatkozik, kivéve diákok, védelemért folyamodók, kiküldött munkavállalók és szolgáltatók, diplomaták. Jogok a huzamos tartózkodás országában + jogok a többi tagállamban Huzamosan tartózkodó: jogszerűen és folyamatosan 5 éve az adott tagállamban (tanulmány, szakképzés fele beszámít ha megszerez egyéb jogcímet /munkaváll. családegyesít, pl./ ) Feltétel: stabil és rendszeres jövedelemforrás (sem ő, sem családja nem szorul a szociális segélyezési rendszerre) + teljes körű egészségbiztosítás + integrációs követelmény támasztható+nincs közrendi, közbiztonsági kizáró ok Jogok: EK tartózkodási engedély, min. öt évre. (Egy éves folyamatos távolléttel az EU területétől elveszthető). Nemzeti elbánás (az engedélyt adó országban!) munkavállalás, vállalkozás, oktatás és szakképzés, oklevelek, adókedvezmények, árukhoz és lakhatáshoz hozzáférés, egyesülési és szakszervezeti szabadságok terén. Fokozott védelem a kiutasítás ellen Tartózkodási jog a többi tagállamban (3 hónapnál hosszabban is!) + munkavállalás és szolgáltatás ha az állam úgy akarja, csak a külföldiekre irányadó szabályok szerint. Jog a családegyesítésre ott is, ha a huzamos tartózkodás országában már gyakorolták.

18 Az un. blue card (kék kártya) irányelv
Tanács 2009/50/EK irányelve ( május 25. ) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről A kérelmezés feltételei: - min. egy évre szóló munkaszerződés vagy kötelező állásajánlat a bruttó éves átlagbér másfélszeresét kitevő fizetéssel - felsőfokú végzettség, a fogadó ország szerinti szakmai követelmények teljesítése - az adott országban szokásos betegbiztosítás - legyen az országban szabad kvóta (ha meghatároztak kvótát) A kék kártya: 1- 4 éves időszakra szól, garantálja a beutazást és a tartózkodást Első két évben: ajánlattevőnél dolgozhat, utána szabad munkavállalás valamennyi tagállam területén Átültetés: 2011 június 19.

19 Diákok, kutatók – két irányelv
A Tanács 2004/114/EK Irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről HL 2004/L 375/12, Egyetemi hallgatókra (nappali képzés) kötelező alkalmazni, középiskolai tanulókra, nem fizetett gyakornokokra és önkéntesekre lehet. Cél a beutazás megkönnyítése és a feltételek (pl. utiokmány, egészségbiztosítás, önellátási képesség és a felvétel bizonyítéka, gyakornoki, önkéntesi szerződés) megléte esetén a tartózkodási engedély (általában max. 1 év) garantálása. Az egyetemi hallgató korlátozott ideig (min. heti 10 óra) dolgozhat is. _____________________________________________________________________________ A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról HL 2005/L 289/15, Cél: előmozdítani a kutatói mobilitást (és megszabadítani a bevándorlási hatóságokat attól, hogy nekik kelljen dönteni a tervezett kutatómunka értékéről) Az állam a kutatószervezetet „hagyja jóvá” min. 5 évre. A kutatószervezet szerződik a kutatóval. Ha a feltételek adottak, az állam köteles kiadni az egyéves tart. engedélyt (ha a kutatási projekt rövidebb – rövidebbet). Nincs szükség külön munkavállalási engedélyre. „kutatás”: az ismeretanyag növelése érdekében szisztematikusan végzett alkotómunka, beleértve az emberi, kulturális és társadalmi ismeretek növelését, valamint ezen ismeretanyag új alkalmazásokra való használatának kidolgozását; „kutatószervezet”: bármely köz- vagy magánszervezet, amely kutatást folytat, és amelyet ezen irányelv céljaira valamely tagállam saját jogszabályaival vagy közigazgatási gyakorlatával összhangban jóváhagyott „kutató”: harmadik ország állampolgára, aki olyan megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkezik, amely doktori programokban való részvételre jogosít fel, és akit valamely kutató szervezet kiválasztott egy olyan kutatási program megvalósítására, amelyhez a fenti képesítés általában szükséges;

20 Egyablakos ügyintézés irányelv
Átültetési határidő: december 25 Egyablakos ügyintézés irányelv A Parlament és a Tanács 2011/98/EU irányelve (2011. december 13, HL L 343/ dec. 23.) „Irányelv a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól” Cél: Az eljárás egyszerűsítése a munkáért vándorló harmadik állampolgárok javára + alapvető jogaik egységesítése – egyenlő versenyhelyzet az EU-n belül Címzett: aki még külföldön van és onnan jelentkezik, aki más jogcímen már az EU területén jogszerűen él (és jogosult munkát vállalni) akinek munkavállalás céljából való tartózkodását korábban már engedélyezték (önfoglalkoztatókra, menekültekre, családtagokra nem vonatkozik) Eszköz: összevont engedély = feljogosít a munkavállalás céljából való jogszerű tartózkodásra Eljárás: vagy a munkavállaló vagy a munkáltató folyamodik (tagállami opció, lehet mindkettő) Döntés: 4 hónap (diszkrecionális) - jogorvoslat biztosítandó. DE: VÍZUMRA ettől függetlenül van szükség az első beutazáshoz! Közös jogok: egyenlő bánásmód (kivételekkel): Munkavégzés és elbocsátás, szakszervezeti tagság, oktatás és szakképzés, oklevelek elismerése, bizonyos szociális ellátások, adókedvezmények, árukhoz és szolgáltatásokhoz hozzáférés, beleértve a lakásszerzést, munkaügyi tanácsadás.

21 Készülőben levő szabályok A Bizottság relatíve friss javaslatai:
Reguláris migráció Készülőben levő szabályok A Bizottság relatíve friss javaslatai: Irányelv a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről COM (2010) 379 végleges, július 13. (Max . 6 hónap, évente) Irányelv a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről COM (2010) 378 végleges július 13. (vezetők, szakértők, ösztöndíjasok, akik már legalább egy éve dolgoznak az áthelyező vállalatnál) The purpose of this proposal, presented by the Commission in October 2007, is to improve the European Union's ability to attract third-country nationals for the purpose of highly qualified employment. … it aims to facilitate the admission of these nationals by harmonising conditions of entry and residence in the European Union, to simplify admission procedures and improve the legal status of those already present on the territory of the Member States. Third-country nationals who satisfy the conditions laid down in the Directive may acquire a Blue Card, enabling them and members of their family to enter and stay in a Member State and to leave it, and to transit through the other Member States and have access to the labour market in the sector concerned. Furthermore, they will be able to enjoy equal treatment with nationals in a vast range of areas. The proposal also aims to facilitate the mobility of holders of the Blue Card within the Union. After a period of residence and work in the Member State concerned, they will be able to go to another Member State to engage in highly qualified employment (subject to limits fixed by the authorities of that State concerning the number of nationals who may be admitted). The procedure is the same as that relating to admission to the first Member State. (JHA Council press release July 2008___________________ Commission simmarising seasonal workers propsalThe proposal establishes a fast-track procedure for the admission of third-country seasonal workers, based on a common definition and common criteria, in particular the existence of a work contract or a binding job offer that specifies a salary equal to or above a minimum level. Seasonal workers will be issued with a residence permit allowing them to work for a specified maximum period per calendar year. Provision is also made for facilitating the re-entry of a seasonal worker in a subsequent season. In order to prevent exploitation and protect the safety and health of third-country seasonal workers, legal provisions applying to working conditions are clearly defined. Also, employers are required to provide evidence that the seasonal worker will have appropriate accommodation during his/her stay and that provision is made for facilitation of complaints. To prevent verstaying of third-country seasonal workers, a maximum duration of stay per calendar year is laid down as well a sthe explicit obligation to return after that period;

22 Illegális migráció Nagyságrend:
Becslések szerint (2009, Bizottság) megközelítőleg 8 millió illegális bevándorló él az Európai Unió területén,. 1980-as évek és 2007 között legalább 3,7 millió ember helyzetét regularizálták Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Olaszországban, Portugáliában Spanyolországban 2009-ben az EU-ban elfogott, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok száma körülbelül et tett ki (7 %-kal kevesebbet, mint 2008-ban). A tagállamok körülbelül főt küldtek vissza (4,5 %-kal többet, mint 2008-ban) Cselekvési terv (2002) - mivel küzd az Unió az illegális migráció ellen: a vízumrendszer fejlesztésével (beleértve a vízumok biztonságosságát) és a kiadott vízumokra vonatkozó információcserével, 2. összekötők révén és más utakon megvalósuló információcserével, 3. a külső határőrizet erősítésével, 4. a rendőri együttműködés fokozásával, beleértve az Europolt, 5. az embercsempészek és emberkereskedők, valamint az illegális munkásokat foglalkoztatók büntetőjogi üldözésének a szigorításával, ugyanakkor az emberkereskedelem áldozatainak fokozott védelmével, 6. az illegális migránsok eltávolításának és hazaküldésének fokozott kikényszerítésével és az ebben való tehermegosztással, beleértve az érintett származási és harmadik országok együttműködési készségének az erősítését. 3,7 millió forrása: Comm” Towards a common immigration policy, 2007 dec 5, COM (2007) final, p.5. Az illegalis tartozkodasok felderitese jelzessel szolgalhat az illegalisan az Europai Unioba vandorlok vegső celpontjait es masodlagos mozgasat illetıen. A tagallami adatok arra utalnak, hogy 2007-hez kepest az illegalisan az EU-ban tartozkodokent felderitett szemelyek szama korulbelul 15%-kal novekedett. A felderitett illegalis tartozkodasok kilencven szazalekat indossze nyolc tagallambol jelentettek be. Az elen Franciaorszag (81 200) es Spanyolorszag (77 000) tette ki az osszes felderites 40%-at, es ezek az orszagok rogzitettek a legnagyobb novekedest 2007 es 2008 kozott. A tagallamok masodik, Olaszorszagbol es Gorogorszagbol allo csoportja nel valamivel kevesebb felderitesrıl szamolt be. A harmadik, Portugaliabol, az Egyesult Kiralysagbol, Belgiumbol es Svedorszagbol allo csoport es kozotti alkalommal felderitett illegalis tartozkodasrol szamolt be. A tobbi tagallam egyenkent nel kevesebb felderitesrıl szamolt be. Forrás: Europol, General report 2008, 12.old

23 Illegal entry, stay + facilitators – Frontex data (Excluding UK, Ireland)
Source: Frontex, Fran Quarterly Issue No 2 April – June 2012, p. 10 Presentation by Boldizsár Nagy Source: Frontex, FRAN Quarterly Issue 3, July-September 2010, published January 2011, p. 8

24 Illegális belépés és tartózkodás - Frontex adatok (Nagy-Britannia és Írország nélkül)
Szótár: BCP- határátkelőhely Between BCP- Határátkelőhelyek között Facilitator = segítő Illegal stay = illegális jelenlét/tartózkodás Refusals of entry= belépés megtagadása Application for asylum = menedékjogi kérelem False travel document useres = hamis utiokmányt használók Forrás: Frontex, FRAN Quarterly Issue 3, July-September 2011, published January 2012, p. 8 és Frontex, Fran Quarterly Issue No 2 April – June 2012, p. 10

25 Az illegális bevándorlásra vonatkozó 2011-ben közzétett adatok
Forrás: Közlemény a migrációról 2011 (COM) 248 végleges, május old.

26 A visszaküldési irányelv (2008/115/EK)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról A kiutasítás és visszaküldés közös standardjai Személyi hatály: a tagállam területén jogellenesen tartózkodó harmadik állambeli állampolgár (h.áp.) Kiterjeszthető: határon visszautasítottra és útközben (pl. tengeren) elfogottra büntető kiutasítás és kiadatás alatt állókra Nem sértheti a h.áp. közösségi jogból fakadó bevándorlási és menedékjoggal kapcsolatos jogait, valamint a non-refoulement elvét A tagállam fenntarthat kedvezőbb szabályozást (ha az irányelvvel összeegyeztethető) A tagállam köteles elrendelni a jogellenesen tartózkodó visszatérését/küldését (vannak kivételek, pl. ha másik tagállamban maradhat, vagy humanitárius ok) Bizottság javaslata: 2005 (COM(2005)0391) Parlament elfogadja: 2008 június 18. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., , 98—107. o.)

27 A visszaküldési irányelv
Preferált: önkéntes hazatérés 7-30 napon belül (kiterjeszthető, pl. ha gyermek iskolába jár) Az állam köteles minden szükséges intézkedést megtenni, ha önként nem távozik Kényszerintézkedést alkalmazhat Fogva tarthatja eltűnés veszélye esetén Ebben az esetben belépési tilalmat kell elrendelni max. öt évre (kivéve ha veszélyes, akkor többre is lehet) Fogvatartás (bírói vagy kvázi bírói felülvizsgálattal) 6 (+ 12) !! Hónap. Ha nincs ésszerű kilátás a visszaküldésre meg kell szüntetni. C-357/09 előzetes kérdés (Bulgáriából) a fogvatartás határideiről kérdez, s arról, szabadon kell-e enegdni, ha a maximális fogvatartási idő eltelet, de nem tudja ellátni magát

28 A munkáltatók szankcionálása
A 2009/52/EK irányelv ( június 18. ) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról „illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár” = aki nem vagy már nem teljesíti az adott tagállamban való tartózkodás feltételeit A munkáltató kötelességei: - a tartózkodási engedély bekérése - másolatának megőrzése, - a foglalkoztatás bejelentése A munkáltató elleni hatékony, arányos és elrettentő szankciók: Az illegálisan foglalkoztatottak számával arányos pénzbüntetés A hazatéréssel kapcsolatos költségek megtéríttetése A legális és az illegális foglalkoztatott keresetkülönbségét megfizetni az utóbbinak A fizetés közterheit (adók társadalombiztosítás) befizetni Ha megtette, nem szankcionálható Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve ( június 18. ) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról A fizetés-különbséget az illegális foglalkoztatott akkor is követelheti, ha közben hazatoloncolták Min. 3 hónapos munkaviszont feltételeznek.

29 A munkáltatók szankcionálása
További szankciók Állami támogatásból kizárás Közbeszerzésekből kizárás Korábbi támogatás visszavonása A jogsértéshez igénybe vett létesítmény ideiglenes vagy végleges bezárása A gazdasági tevékenység engedélyének felfüggesztése vagy bevonása Büntető jogi szankciók „minősített” esetekben a) folytatólagos vagy tartósan ismétlődik; b) jelentős számú foglalkoztatott c) különösen kizsákmányoló munkafeltételek d) emberkereskedelem áldozatát alkalmazza e) Kiskorú az érintett Átültetési határidő: július 20 Max. 5 évre

30 A menekültügyi acquis áttekintése

31 A menekültügyi acquis elemei (Az alkalmazás sorrendjében) I
A menekültügyi acquis elemei (Az alkalmazás sorrendjében) I. Dublin I és II (1990/2003), Eurodac (2000)

32 Dublin filozófiája, célja
Minden menekülő jusson hozzá az eljáráshoz, biztosan legyen olyan tagállam, amely érdemben dönt az ügyében Csak egyetlen eljárásra kerüljön sor az Unión belül - ha egy állam döntött, azt a többi nevében is tette = ne lehessen párhuzamosan vagy egymás után több államban folyamodni Ld a évi Biz tervezet (COM) final 3. oldalát Cél: a belső határok nélküli egységes térség, amely mintegy osztatttlan állam üzemel - ezért elég egyszer dönteni.

33 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok
A kritériumok hierarchiája (releváns időpont: az első kérelem beadásának pillanata) 1. Kísérő nélküli kiskorú, elismert menekült családtag, majd családtag, aki kérelmező 2. Tartózkodási engedély, vízum 3. Jogellenes (külső) határ átlépés 4. Vizummentesség és tranzit repülőtéri kérelem esetén amely állam engedélyezte a (vízummentes) belépést (ahol beadja) 5. Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja Átadás – ha még nem indult el az eljárás, visszaadás, ha kezdete után ment át másik tagállamba Kiskorú: jogszerűen tartozkodó családtagjához, ha nem ahol beadta Két fontos ügy: T.I. V. United Kingdom ECtHR Appl /98 2000. Március 7. (IJRL vol. 12 (2000) old Adan és Aitseguer (Lordok háza) december 19. REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE ADAN (RESPONDENT) REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE AITSEGUER (RESPONDENT) [2001] 2 WLR 143 (ld.

34 Elvi kérdések 1. Legyen-e joga a menekülőnek megválasztania a menedéket nyújtó országot? 2. Összeegyeztethető-e Dublin a Genfi egyezménnyel 3. A „tehermegosztás” lehetséges formái: - pénz - emberek - „visszaküldési jogok”! - Az Unión kívüli helyek „bérbevétele” (angol javaslat, 2002) 4. Melyek lennének az illetékesség kijelölésének igazságos elvei? 5. Van-e értelme Dublinnak, ha vele párhuzamosan a biztonságos harmadik ország kategóriája is alkalmazható?.

35 A menekültügyi acquis elemei II. Irányelv az átmeneti védelemről (2001)

36 Irányelv az átmeneti védelemről (folyt.)
CÉL: A tömeges beáramlás esetén a menekülőknek nyújtandó átmeneti védelem közös minimális követelményeinek (standardjainak) meghatározása A tagállamok közötti áldozatvállalás kiegyensúlyozása (tehermegosztás) ALAPELV: Nem helyettesíti és nem zárja ki a konvenciós menekültként való elismerést Az átmeneti védelmet élvezők közötti bármilyen alapú diszkrimináció tilos

37 Irányelv az átmeneti védelemről (folyt.)
KIT ILLET? Menekülőket (displaced persons), - akiknek el kellett hagyniuk hazájukat, - akiket elmenekítettek (evakuáltak) - nem tudnak biztonságos és emberi körülmények között oda visszatérni, - különösen mert ott = fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak dúl, = rendszeres vagy általános emberi jogsértés zajlik vagy fenyeget fegyveres konfliktus vagy helyi erőszakos cselekmény helyszínéről menekültek el; endemic violence A védett személy jogai: Ingyenes beutazási vízum Tartózkodási engedély, személyi igazoló dokumentum Munkavállalás, vállalkozás az elismert menekültekkel azonos feltételekkel, Szálláshoz, lakástámogatáshoz jutás, ellátás, ha nincsenek saját forrásai. Legalább sürgős ügyekben és betegségek esetén orvosi ellátás A különösen érzékeny helyzetű személyeknek (gyermekek, kínzás, nemi erőszak áldozatai) megfelelő orvosi és egyéb segítség A védett személy jogai (folyt): Iskoláztatás, a nagykorúnál fiatalabb személyeknek az állampolgárokéval azonos feltételek mellett, Családegyesítés (élettársaknál is) = ha korábban együtt éltek, = a menekülésre okot adó esemény miatt váltak szét = a házastársra, felnőttől függő nem házas gyermekre, kivételes esetben traumatizált, a kérelmezőtől függő más családtagra terjed ki

38 Irányelv az átmeneti védelemről (folyt.)
A Tanács dönt róla, max. 1 év 2x fél évvel hosszabbítható Kapcsolat a konvenciós státusszal: Az átmeneti védelemre érdemesek között konvenciós menekültek is lehetnek; Az átmeneti védelmet élvezők hozzáférését a menekült-státusz elbírálási eljáráshoz garantálni kell; A kérelemről való döntést az átmeneti védelem időtartamára fel lehet függeszteni; Az elutasítás ellenére fennmarad az átmeneti védelem 321 232 (72,27 %) blokkoló: 90 Fr N, Ol, NBr = 29 Sp, Lo = 27 Holl= 13 Be, CS, GÖR, MO, Port = 12 Au Svéd= 10 Dán, Ír, Fin, Litv Szk= 7 Észt, lett, lux, Szln= 4 Mt=3

39 Irányelv az átmeneti védelemről (folyt.)
Kapcsolat a konvenciós státusszal: Az átmeneti védelemre érdemesek között konvenciós menekültek is lehetnek; Az átmeneti védelmet élvezők hozzáférését a menekült-státusz elbírálási eljáráshoz garantálni kell; A kérelemről való döntést az átmeneti védelem időtartamára fel lehet függeszteni; Az elutasítás ellenére fennmarad az átmeneti védelem

40 Irányelv az átmeneti védelemről (folyt.)
A tagállamok szolidaritása Az átmeneti védelemről szóló döntéskor jelzik fogadó képességüket (vagy annak hiányát) Azokat fogadják, akik kívánnak is oda menni. A védett személyek átadása másik tagállamnak elképzelhető

41 A menekültügyi acquis elemei III. Fogadási feltételek irányelv (2003)

42 Fogadási feltételek irányelv
Cél: Méltó életszínvonalat, illetve a valamennyi tagállamban hasonló megélhetési feltételeket biztosítsanak az eljárás során és a menedékkérők fogadására vonatkozó feltételek összehangolása révén csökkentsék a menedékkérők eltérő befogadási feltételek miatti másodlagos migrációját Hatály: Kötelező Választható Nem alkalmazandó Genfi Egyezmény Kiegészítő védelem Átmeneti védelem szerinti státusz iránti kérelem iránti kérelem (Mindegyik kérelemről ez a vélelem)) Csak a minimumot írja elő – az államok túlteljesíthetik! UK eredetileg is részt, Írosrszág eredetileg nem, ma tudtommal igen, Dánia nem Family: the spouse of the asylum seeker or his or her unmarried partner in a stable relationship, where the legislation or practice of the Member State concerned treats unmarried couples in a way comparable to married couples under its law relating to aliens; the minor children of the couple referred to in point (i) or of the applicant, on condition that they are unmarried and dependent In contrast to the Temporary Protection Directive, other dependent members of the asylum-seeker’s family are not covered by the definition in this Directive. In addition to being unmarried, minor children must also be dependent on the asylum-seeker. detention" shall mean confinement of an asylum seeker by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of his or her freedom of movement; UNHCR comment: In UNHCR’s understanding, detention also includes confinement in airport or seaport transit zones where freedom of movement is substantially curtailed and where the only opportunity to leave this limited area is to leave the territory. „reception conditions" shall mean the full set of measures that Member States grant to asylum seekers in accordance with this Directive; "material reception conditions" shall mean the reception conditions that include housing, food and clothing, provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, and a daily expenses allowance;

43 Fogadási feltételek irányelv
Tájékoztatás 15 napon belül, írásban,, nyelv („ésszerűen feltételezhetően megért”) Dokumentáció 3 nap, tartózkodási engedély, mégsem, ha fogva, vagy határon Mozgásszabadság/fogvatartás az állam kijelölheti területe egy részét, egy adott lakóhelyet (közösségi szállást) vagy az ellátást az ottlakástól teheti A család egysége „amennyire lehetséges” fenntartják Orvosi szűrés megkövetelhető Kiskorúak iskoláztatása: Kötelező (3 hónap múltán), de lehet a befogadó állomáson. Foglalkoztatás: kizárhatóak, max. 1 évig. Ha nincs elsőfokú döntés 1 éven belül, vállalhat munkát, de a tagállam az EGT és rezidens harmadik állam polgárai mögé sorolhatja őket Member States may make the provision of all or some of the material reception conditions and health care subject to the condition that applicants do not have sufficient means to have a standard of living adequate for their health and to enable their subsistence. Member States may require applicants to cover or contribute to the cost of the material reception conditions and of the health care provided for in this Directive, pursuant to the provision of paragraph 3, if the applicants have sufficient resources, for example if they have been working for a reasonable period of time Tájékoztatás: jogsegély szervezetekről is

44 Fogadási feltételek irányelv
Szakképzés: Az államok döntésén múlik Anyagi feltételek: standard + a menekülő hozzájárulása’ „a tagállamok gondoskodnak a befogadásnak a kérelmezők egészségének megfelelő és alapszükségleteiket kielégítő életszínvonalat biztosító anyagi feltételeiről ” (13 §) Az állam megkövetelheti, h. a kérelmező fedezze a költségeket, ha „a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik, például már megfelelő ideje dolgozik” (13 /4 §) Ha utólag derül ki, hogy voltak forrásai – megtéríttetik Anyagi feltételek: természetben – utalványokkal – pénz. Szállás: határon, befogadó állomáson vagy egyedi szálláson Biztosítani családi élet védelmét jogászhoz, UNHCR-hez hozzáférést (biztonsági okból korlátozható) átköltöztetés csak „szükség esetén” Eltérés a feltételek biztosításában: „a legrövidebb ésszerű időtartamig” (14/8 §) az adott földrajzi térségben nincsenek meg, épp megteltek, a kérelmező fogvatartott Egészségügyi ellátás: legalább sürgősségi és betegségek „alapvető” kezelése minimum: „emergency care and essential treatment of illness” (§ 15)

45 Fogadási feltételek irányelv csökkentés, megvonás
A csökkentés/visszavonás mindig diszkrecionális Nincs csökkentés/visszavonás az (első) elutasító határozatot megelőzően! a döntéseket „egyedileg, tárgyilagosan és elfogulatlanul hozzák meg, s azokat indokolni kell” (§16 (4)) A csökkentés/megvonás esetei: engedély nélkül elhagyja a kijelölt tartózkodási helyet nem jelentkezik, vagy a meghallgatáson nem jelenik meg ugyanabban a tagállamban már nyújtott be kérelmet. elhallgatta anyagi forrásait és ezáltal jogtalanul vett igénybe ellátást menedékjog iránti kérelmét az adott tagállamba érkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül nem nyújtotta be A befogadó állomás szabályainak súlyos megszegése vagy súlyos erőszakos cselekmény miatt __________________________________________ A sürgősségi egészségügyi ellátás semmilyen esetben nem tagadható meg! UNHCR comment: UNHCR regrets this provision and has expressed its concern that the Directive allows for the withholding of all benefits (except emergency health care) from asylum-seekers who have not complied with reporting or other requirements. Where there are problems of real abuse of States’ asylum systems, these can and should find their effective redress within established asylum procedures. Moreover, UNHCR reiterates that the core content of human rights applies to everyone in all situations[1], including asylum-seekers who may have infringed specific regulations in relation to the processing of their claims. Measures to reduce or withhold reception conditions may also affect the applicant’s family members, including children, and may be inconsistent with the provisions of the Convention on the Rights of Child. In UNHCR’s opinion, adequate reception conditions are also a necessary component of fair asylum procedures. Asylum-seekers who find themselves in situations of poverty or destitution tend not to be in the physical or psychological condition needed to pursue adequately their asylum applications. Overall, UNHCR considers that if a reduction in the level of reception conditions has to be made, this should take place only in situations of emergency or force majeure and for a short time period. [1] See ICESCR, Article 11(1).

46 Fogadási feltételek irányelv
Jogorvoslatok Mi ellen? az ellátás nyújtását elutasító határozat ellen (beleértve a csökkentő vagy megvonó határozatot) vagy a lakóhelyre és a mozgásszabadságra vonatkozó egyedi határozat ellen( §7) Eljárás: a nemzeti jog szabja meg. Az utolsó szint: bíróság előtti felülvizsgálat vagy fellebbezés Együttműködés és átültetés A tagállam köteles a megfelelő forrásokat rendelkezésre bocsátani és a képzéseket elvégezni, erről a Bizottságot tájékoztatni Átültetési határidő: február 6. volt.

47 A menekültügyi acquis elemei IV
A menekültügyi acquis elemei IV. A harmadik Európai Menekültügyi Alap ( ) (2007) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/573/EK határozata (2007. május 23.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap étrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről Predecessors: The European Refugee Fund Council Decision of 28 September 2000 (2000/596/EC) OJ No. L 252/ October 6 And COUNCIL DECISION of 2 December 2004 establishing the European Refugee Fund for the period 2005 to 2010 (2004/904/EC) OJ L 381/52 of replaced by Comm Proposal, 2005 COM (2005) 0123 final: FINANCIAL RESOURCES The overall amount foreseen for the framework programme “Solidarity and management of migration flows” is million euro for the period dec 31 (in current prices). Within this envelope, million euro are foreseen for asylum; 759 million for the return Fund; million euro for integration of third-country nationals; and finally 2.152million euro for external borders management. The amounts allocated to the Member States will not be transferable from one Fund to another. Ref Fund Decision 573/2007 Preamb, (10) A new European Refugee Fund (hereinafter referred to as ‘the Fund’) should be established in the light of the establishment of the European Fund for the integration of legally-resident third-country nationals, the European Fund for the return of illegally-resident third-country nationals and the External Borders Fund for the period 2007 to 2013, as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’, in particular with a view to setting out common management, control and evaluation arrangements.

48 Az Európai Menekültügyi Alap 2008-2013
Időszak: 2008 január 1 – 2013 december 31. Résztvevők: Dánia kivételével valamennyi tagállam Cél: az intézkedések társfinanszírozásával „a tagállami erőfeszítések támogatása és ösztönzése a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadására és a befogadás következményeinek viselésére” Eszköz: 628 millió euro (170 milliárd HUF) az egész időszakra (§ 12) „Célcsoportok” (§ 6) = kedvezményezettek: a) elismert menekültek; b) kiegészítő védelemben részesülők; c) kérelmezők; d) átmeneti védelemben részesülők; e) áttelepítettek. Comm prop thought of million euro are foreseen for asylum – pracitcally half in final text Régiben: subsid prot nemzeti jog szerint is + temp prot applicant is

49 Az Európai Menekültügyi Alap 2008-2013
Támogatott tevékenységek (3 §) 1. Fogadás feltételek és menekültügyi eljárások 2. A tagállamban tartós és állandó jelleggel tartózkodó személyek integrálása; 3. Szervezetfejlesztés a tagállamokban 4. Áttelepítés harmadik országokból a tagállamokba 5. Tagállamok közötti személyátadások és átvételek 6. A Tanács egyhangú döntése alapján sürgősségi intézkedések ha a tagállamba hirtelen nagyszámú menekülő érkezik No longer voluntary return, Forced return of rejected was not part of the previous ERF either

50 Az Európai Menekültügyi Alap 2008-2013
Néhány példa a támogatott tevékenységekre – nemzeti fellépések Fogadás Integráció Intézményfejlesztés Elszállásolás és szolgáltatások Tanács és segítség: lakhatás, munkaerőpiaci belépés, orvosi, pszichológiai ellátás kapcsán Származási ország inof gyűjtés, átadás Anyagi segítség, orvosi és pszichológiai segítség Szociokultúrális alkalmazkodás és a saját öntudat megerősítése Statisztikai aat gyűjtés, elemzés Szociális munka, információadás A társadalmi és a,kulturális életben való tartós részvétel A kérelmek megvizsgálására vonatkozó felkészültség fejlesztése, beleértve a fellebbezéseket Jogsegély és nyelvi segítségnyújtás (fordítás) Oktatás, szakképzés, diplomák elismerése A menekültpolitika hatásvizsgálata A háttér-szolgáltatások (pl. fordítás vagy képzés) segítése a fogadási feltételek javítása céljából Ezen személyek és a befogadó társadalom közötti tartalmas kapcsolattartást és építő párbeszédet elősegítő intézkedések, A helyi közösségek tájékoztatása Nyelvi képzés

51 Az Európai Menekültügyi Alap 2008-2013
Az Alap évi fix összeget juttat a tagállamoknak: a régiek , az újak Eurót kapnak évente között. a többi a kedvezményezettek számától függ. (30 % a konvenciós és kiegészítő védelemben részesítettekre, valamint az áttelepítettekre 70 % a kérelmezőkre és az átmeneti védelemben részesülőkre) Áttelepített személyenként 4000 euro jár, ha az érintett regionális védelmi program keretében érkezett, kiskorú különleges igényű csoport tagja (pl. kínzás áldozata) vagy nehéz orvosi eset Az EU a nemzeti fellépések max. 50 %-át finanszírozza (kivételesen 75 %-ot).

52 A menekültügyi acquis elemei V. A kvalifikációs irányelv (2004)

53 Kvalifikációs irányelv Cél, hatály, alapelvek, főbb újítások
Céljai: - Az asylum shopping megelőzése - A védelem minimumának garantálása, - A rendszer hitelességét aláásó visszaélések megelőzése Hatálya: 26 EU ország (Dánia nem.) Minimum szabály A 3. cikk szerint tagállamok kedvezőbb szabályokat vezethetnek be, illetve tarthatnak fenn ha az irányelvvel összeegyeztethetőek - ez a puszta minimum Főbb újításai: - Elfogadja a nem-állami üldözőtől származó üldözést konvenciós státusz alapjának - A belső menekülési alternatívát kizáró oknak tekinti. - Bevezeti a kiegészítő védelem (subsidiary protection) kategóriáját és azonosítja a vele járó jogokat. - Nem csak a definíciókat fejti ki (mint az évi közös állásfoglalás) hanem az anyagi jogosítványokat is. The directive consists of 40 Articles occupies 12 OJ pages Kedvezőbb elbírálás elve A tagállamok kedvezőbb szabályokat vezethetnek be, illetve tarthatnak fenn annak meghatározására, hogy ki minősül menekültnek, illetve kiegészítő védelemre jogosult személynek; valamint úgyszintén a nemzetközi védelem tartalmának meghatározására is, amennyiben e vonatkozó szabályok összeegyeztethetők ezen irányelvvel.

54 A kvalifikációs irányelv (folyt)
2 § meghatározások: Kérelem = menekült vagy kiegészítő védelmi státusz igénylése menekült = genfi egyezmény meghatározása + az Irányelv 12. cikke szerinti kizáró okok kiegészítő védelemre jogosult személy ( a magyar jogban: u.n. „oltalmazott” ld évi LXXX. Törvény a menedékjogról, IV. fejezet) ld. köv. dia 96/196/JHA: Joint Position of 4 March 1996 defined by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the harmonized application of the definition of the term 'refugee' in Article 1 of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the status of refugeesOJ L 63/ március 13 UNHCR welcomes the clarification that the Directive does not intend to replace, change or supplement the 1951 Convention but to provide guidance for its interpretation. One stop shop? Should all be investigated for from GC? (UNHCR so suggests) Refugee -refugee status = altter = recognized. UNHCR suggests: „asylum” for recognized

55 Kvalifikációs irányelv (folyt)
„harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetőleg hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve; valamint rá a 17. cikk (1) és (2) bekezdése nem vonatkozik, és nem tudja vagy az ilyen veszélytől való félelmében nem kívánja ezen ország védelmét igénybe venni ” in respect of whom substantial grounds have been shown for believing real risk of suffering serious harm „‘person eligible for subsidiary protection’ means a third country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15, and to whom Article 17(1) and (2) do not apply, and is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country Régi: 5 (2) § "Subsidiary protection shall be granted to any third country national or stateless person who does not qualify as a refugee, ...or whose application for international protection was explicitly made on grounds that did not include the Geneva Convention., and who, owing to a well-founded fear of suffering serious and unjustified harm set out in article 15, has been forced to flee or to remain outside his or her country of origin and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country. Art 17: Article 17 Exclusion 1. A third country national or a stateless person is excluded from being eligible for subsidiary protection where there are serious reasons for considering that: (a) he or she has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he or she has committed a serious crime; (c) he or she has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations as set out in the Preamble and Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations; (d) he or she constitutes a danger to the community or to the security of the Member State in which he or she is present.

56 A kvalifikációs irányelv
15 § : Súlyos sérelem Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége. serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict. Régi: 15 § The grounds for subsidiary rotection: In accordance with article 5 (2), Member States shall grant subsidiary protection to an applicant for international protection who is outside his or her country of origin, and cannot return there owing to a well-founded fear of being subjected to the following serious and unjustified harm: torture or inhuman or degrading treatment or punishment, or; violation of a human right, sufficiently severe to engage Member State’s international obligations or; a threat to his or her life, safety or freedom as a result of indiscriminate violence arising in situations of armed conflict, or as a result of systematic or generalised violations of their human rights.

57 Elgafaji – C-465/07 sz. ügy – Ítélet 2009. február 17 EUB
Az ügy: Meki Elgafaji, Noor Elgafaji és a Staatssecretaris van Justitie, között folyamatban levő ügy, előzetes döntéshozatal az EJSZ szerződés 234. cikke alapján. A Európai Bíróság (EiB) nagytanácsa (11 bíró) járt el, 7 állam és a Bizottság is nyilatkozott (Hollandián kívül) Jelentősége: felel arra kérdésre, mit jelent az „egyéni” fenyegetettség A tényállás: M. Elgafaji síita, felesége N. Elgafaji szunnita mohamedán, iraki állampolgárok. N Elgafaji 2004 és 2006 között egy brit biztonsági cégnek dolgozott, amely a repülőtér és a zöld zóna közötti utazást biztosította. Múltbeli sérelmek (a súlyos sérelem tényleges veszélynek feltételezését megalapozó okok): - „halál a kollaboránsokra” fenyegetést tartalmazó levelet tűztek házuk ajtajára - Nagybátyját, ki ugyanennél a cégnél dolgozott, megölték a terroristák

58 Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet 2009. február 17 EUB
A kérdés: a 15 § b bek és a 15 § c bek ugyanolyan szintű egyéniesítést kíván-e meg? - holland elsőfok: igen; másodfok: nem, c-hez nem kell olyan fokú egyéniesítettség mint b-hez; harmadfok: előzetes kérdések: Többlet˙(supplementary) védelmet nyújt-e a 15 c mint az EJEE 3 cikkén alapuló gyakorlat? Ha igen, mikor van a kérelmező a 15 c szerinti „megkülönböztetés nélküli erőszak következtében súlyos és egyedi fenyegetettség tényleges veszélyének kitéve” According to the Minister, the standard of proof required for the protection granted under Article 15(b) of the Directive is identical to that required for the protection granted under Article 15(c). ..Those provisions require applicants to show satisfactorily, in their individual circumstances, the risk of serious and individual threat to which they would be exposed were they to be returned to their country of origin. _______________ 1. Is Article 15(c) of [the Directive] to be interpreted as offering protection only in a situation in which Article 3 of the [ECHR], as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights, also has a bearing, or does Article 15(c), in comparison with Article 3 of the [ECHR], offer supplementary or other protection? 2. If Article 15(c) of the Directive, in comparison with Article 3 of the [ECHR], offers supplementary or other protection, what are the criteria in that case for determining whether a person who claims to be eligible for subsidiary protection status runs a real risk of serious and individual threat by reason of indiscriminate violence within the terms of Article 15(c) of the Directive, read in conjunction with Article 2(e) thereof?’ „kérelmezők a súlyos és egyedi fenyegetettség veszélye tekintetében – amelynek a származási országukba való visszaküldésük esetén ki lennének téve – kötelesek megfelelően bizonyítani a személyes helyzetüket jellemző valós tényeket./???/” __________________ „1)      Úgy kell‑e értelmezni az […] irányelv 15. cikkének c) pontját, hogy e rendelkezés kizárólag olyan helyzetben biztosít védelmet, amelyre az [EJEE] 3. cikke – az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésben – is alkalmazandó, vagy úgy, hogy az az [EJEE] 3. cikkéhez képest kiegészítő (többlet, supplementary –NB) vagy másfajta védelmet biztosít? Supplementary – subsidiary!!!! 2)      Ha az irányelv 15. cikkének c) pontja az [EJEE] 3. cikkéhez képest kiegészítő (többlet . NB)vagy másfajta védelmet biztosít: ebben az esetben mely kritériumok alapján ítélhető meg, hogy a kiegészítő védelmi jogállásra való jogosultságára hivatkozó személy az irányelv 15. cikkének c) pontja értelmében – összefüggésben a 2. cikk e) pontjával – megkülönböztetés nélküli erőszak következtében súlyos és egyedi fenyegetettség tényleges veszélyének van‑e kitéve?”

59 Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet 2009. február 17 EUB
EiB: A 15 b megfelel az EJEE 3 cikkének, a 15 c viszont eltér attól, ezért önállóan kell értelmezni (28. pont) A 15 c „ezzel ellentétben” a sérelem általánosabb veszélyét foglalja magában. (33. §) Nem konkrét erőszakos cselekedetekre utal, hanem a személy életének és személyének (testi épségének) fenyegetettségére, amelyet a megkülönböztetés nélküli („vak”) erőszak vált ki. (34. §) A megkülönböztetés nélküli erőszak jellemzője: független a személyes körülményektől (34 §) A 15 b (és a 15 a) Azokra a helyzetekre terjednek ki „amelyekben a kiegészítő védelmet kérő konkrétan egy meghatározott típusú sérelem veszélyének van kitéve.” „cover situations in which the applicant for subsidiary protection is specifically exposed to the risk of a particular type of harm.”

60 Elgafaji – C-465/07 sz ügy – Ítélet 2009. február 17 EUB
The key sentence - a kulcsmondat …[T]he word ‘individual’ must be understood as covering harm to civilians irrespective of their identity, where the degree of indiscriminate violence characterising the armed conflict taking place … reaches such a high level that substantial grounds are shown for believing that a civilian, returned to the relevant country or, as the case may be, to the relevant region, would, solely on account of his presence on the territory of that country or region, face a real risk of being subject to the serious threat referred in Article 15(c) of the Directive „[A]z „egyedi” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az - személyazonosságukra tekintet nélkül - magában foglalja a polgári személyek ellen irányuló sérelmeket, amikor a fennálló fegyveres konfliktust jellemző megkülönböztetés nélküli erőszak …olyan nagyfokú, hogy megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy az érintett országba vagy adott esetben az érintett régióba visszaküldött polgári személy kizárólag az annak területén való tartózkodása miatt az irányelv 15. cikkének c) pontjában említett súlyos fenyegetettség tényleges veszélyének lenne kitéve. Ezt az értelmezést nem érvényteleníti a preambulum 26 pontja – bár a Bság nem indokolja külön, miért nem.

61 A menekültügyi acquis elemei VI. Az eljárási irányelv (2005)

62 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
HATÁLY: Kötelező Konvenciós státusz kérelemre Opcionális: Kiegészítő védelem iránti kérelmekre Nem terjed ki: átmeneti védelemre Bárkitől Határon vagy az állam területén beadott kérelmekre MINIMUMSZABÁLYOK: a tagállamok hatályba léptethetnek kedvezőbbet ALAPELVEK ÉS GARANCIÁK Hozzáférés az eljáráshoz: Garantálni kell a hatékony beterjesztés lehetőségét A kérelem bármilyen formában beterjeszthető A hatóság kapott utasítást arra, hova kell felterjesztenie Minden felnőtt önálló kérelmet adhat be 2003 május: Framcia, finn, holland svéd: még mindig akarja kiegészítőre alkalmazni

63 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Maradás joga (non-refoulement): A kérelmezőnek meg kell engedni, hogy a területen vagy a határon maradjon, amíg kérelméről nem döntöttek (első fokon) Kritika: Miért nem jogerős döntésig? A kérelem megfelelő vizsgálata: Minden döntés legyen az adott egyénre szabott, objektív és elfogulatlan. Megfelelő származási ország-információk birtokában A menekültjogot ismerő személyzet mérlegeljen és döntsön

64 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A határozatra vonatkozó követelmények: Írásbeli döntést kell hozni, az elutasítást ténybelileg és jogilag indokolva, utalva a fellebbezés lehetőségére Valamennyi eljárásban és valamennyi kérelmezőre érvényes további garanciális követelmények Tájékoztatás az eljárásról és jogairól, kötelezettségeiről; Tolmács, közpénzből „szükség esetén”; UNHCR-ral, vagy a nevében tevékenykedő szervezettel kapcsolatba lépés Kellő időben értesítés a döntésről Ha nincs ügyvédje, az általa értett nyelven

65 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A személyes meghallgatás Kötelező (néhány kivétel van, pl. ha anélkül is megadható a státusz vagy eltűnik a kérelmező) Megfelelően képzett tolmács segítségével zajlik A meghallgatási jegyzőkönyvet a kérelmező rendelkezésére bocsátják megjegyzések tétele végett, vagy a fellebbezés előkészítéséhez Compulsory, but exceptions (Dublin II, assistance at submission of request, „not reasonably practicable” /e.g.unfit applicant/) Requirements: minimal - „steps” to ensure comprehensive account, - interviewer „sufficiently competent”, (to take account of applicant’s cultural origin or vulnerability) - interpreter to ensure „appropriate communication”, not necessarily in language preferred by applicant. - written report: access before or after the decision, approval of applicant not necessary!

66 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog Garantálni kell, hogy jogi segítséget nyújtóval hatékonyan konzultálhasson, jogásza a meghallgatáson jelen lehet. Érzékeny információ visszatartható, bizony helyekre a belépés megtiltható Ingyenes jogi segítség és képviselet: tagállamok korlátozhatják: bírói felülvizsgálatra (egy vagy kétfokú közigazgatási eljárás után) azokra akik nem rendelkeznek „elegendő anyagi forrással" az „előreláthatóan sikeres kimenetelű fellebbezésre vagy felülvizsgálatra -kijelölt jogászokra időbeli korlátot és anyagi maximumot írhatnak elő a saját állampolgárnak nyújtott segítség mértékére „review is likely to succeed”

67 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Adatvédelem Az ügydöntő állam biztosítja, hogy a származási ország ne értesüljön a kérelemről Kísérő nélküli kiskorúak Gondnok/jogi képviselő kötelező, Kormeghatározás: előzetes figyelmeztetés után, biztos és az emberi méltóságot nem sértő módszerrel. (Nem kell alávetnie magát.) Meghallgatónak és a döntést előkészítő személynek legyen a kiskorúakra vonatkozó speciális szakértelme Adatevédelem: 22 cikk

68 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A menekülő kötelezettségei Az eljáráshoz szükséges együttműködést követelhet meg a hatóság, így megjelenést releváns dokumentum (pl. útlevél) átadását címének, tartózkodási helyének közlését, őt magát és tárgyait átvizsgálhatják, fényképezhetik, rögzíthetik szavait, ha erről előzetesen tájékoztatják Eddig ennek bizonyos elemei a tények megállapítása c. 16. cikkben szerepeltek, amiben szerepelt a benefit of doubt elve is. Az egész cikekt kivették (2003-as tervezet iktatta be 9/A cikként)

69 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Őrizet (detention) Pusztán azért mert kérelmet adott be nem tartható őrizetben (kivéve, ha más állam elvállalta az eljárás lefolytatását) A fogvatartás gyors bírói felülvizsgálatát biztosítani kell Kérelem visszavonás (kifejezett vagy hallgatólagos) Az állam megszüntetheti az eljárást vagy elutasíthatja a kérelmet Hallgatólagos visszavonásnak minősül, ha: felszólítás ellenére nem szolgáltat lényeges infót, felróható okból nem jelenik meg meghallgatáson eltűnt és ésszerű időn belül nem vette fel a kapcsolatot a hatósággal Eljárás folytatása: kérelemre lehetséges de nem kötelező A személyazonosság megállapítása nem jogcím, bár Írország, Finnország és Svédország szeretné A feltételek nem szigiridtak, biz. gumikategóriák kikerültek (pl. ha a gyors eljárásjhoz kell) Volt benne:Kivételesen mégis megengedett, ha a határon vagy a tranzit zónában van és illegális belépését kell megakadályozni, kitoloncolását tervezik és ezt hiúsítaná meg mert: identitását rejti és a kérelmező eltűnésétől kell tartani Dublin II szerinti átadását vagy visszavételét mérlegelik,

70 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Normál „vizsgálat” 23 §, 1-2) nincs határidő, „ lehető legrövidebb időn belül” 6 hónap múltán tájékoztatás a nem kötelező határidőről Más eljárások és kérelmek Elsőbbségi és gyorsított Különleges Megalapozatlan Elfogadha-tatlan A II fej. garanciáival Garanciák nélkül szuperbiztos harmadik állam, ismételt eljárás és határ eljárás esetében Lehet nyilvánvalóan megalapozatlan a nemzeti jog szerint Biztonságos származási ország (közös EU lista, és Meg sem vizsgálják Ld. köv diák nemzeti meghatározás)

71 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elsőbbségi és gyorsított eljárások
Nem szó szerinti és nem minden részletre kiterjedő felsorolás: 1. A menekülő nem nevez meg releváns tényeket. 2. Nyilvánvalóan nem felel meg a definíciónak., 3. Biztonságos származási ország honosa. 4. Biztonságos harmadik országba küldhető. 5. Személyazonosságát illetően félrevezette a hatóságokat 6. Más néven már kérelmet adott be. 7 Szándékosan megszabadult úti- vagy személyazonosító okmányától. 8. Ellentmondásos, következetlen vagy valószínűtlen amit elmond. 9. Új elemet nem tartalmazó ismételt kérelem. 10. Bár volt lehetősége, nem adott be korábban kérelmet. 11. Csak eltávolítását akarja késleltetni a kérelemmel. 12. Megszegte a kérelmezőkre vonatkozó magatartási szabályokat. 13. Illegálisan lépett be vagy maradt az országban 14. Veszélyes a közrendre vagy a közbiztonságra, 15. Ellenszegül az ujjlenyomatvételnek 16. Kiskorúként szülei kérelmének elutasítása után folyamodik státuszért.

72 A határon folytatott eljárások:
IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elsőbbségi és gyorsított eljárások Ismételt kérelmek = ha már volt döntés (vagy jogerős döntés) akkor előzetes elfogadhatósági vizsgálatnak vethetik alá van-e új tény vagy körülmény volt-e fellebbezés Ha nincsenek – érdemi vizsgálat nélkül elutasítható A határon folytatott eljárások: A december 1-jén hatályban volt szabályok fenntarthatóak- akkor is ha nem felelnek meg a garanciális követelményeknek. Mégis: maradás, tájékoztatás, tolmács, személyes meghallgatás, jogi segítség, Max 4 hét a tarnzitban Tömeges érkezés esetén is alkalmazható

73 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Alaptalan kérelmek – biztonságos származási ország
it can be shown that there is generally and consistently no persecution Biztonságos a származási ország, ha jogi helyzete és a demokratikus rendszerben való jogalkalmazás helyzete és az általános politikai körülmények alapján kimutatható, hogy általában és következetesen nem tapasztalható üldöztetés; nem alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést; és nem fenyeget általános erőszak sem nemzetközi, sem belső fegyveres konfliktushelyzetekben. Mérlegelendők:, a) az ország vonatkozó törvényei és jogszabályai, és alkalmazásuk módja; b) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben és/vagy A polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányban és/vagy a kínzás elleni egyezményben meghatározott emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása, különösen az olyan jogoké, amelyektől az említett európai egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése alapján nem lehet eltérni; c) a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása a Genfi egyezménynek megfelelően; d) az ezen jogok és szabadságok megsértése elleni hatékony jogorvoslati rendszer biztosítása útján. A biztonságos származási országból érkező kérelme alaptalan = elutasított

74 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Elfogadhatatlan kérelmek „Dublin” (kötelező) további opcionális esetek másik tagállamban már menekült státusza van másik tagállam más jogcímen engedi maradását a menekültekkel egyenlő jogokkal van nem tagállam első menedék országa, ahol már védelmet élvezett van nem tagállam biztonságos harmadik ország ismételt kérelmet nyújt be és nem támaszkodik új tényekre eltartott családtag, ki korábban lemondott az önálló kérelmezés lehetőségéről, megváltoztatja álláspontját és nincs ezt indokoló tény 26. cikk Az első menedék országának elve Egy adott menedékkérő esetében egy ország akkor tekinthető az első menedék országának, ha a) ez az ország a kérelmezőt menekültként ismerte el és a kérelmező még mindig igénybe veheti ezt a védelmet, vagy HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/25 b) a kérelmező ebben az országban egyéb, elegendő védelmet élvez, beleértve a visszaküldés tilalma elleni védelmet is, feltéve, hogy ez az ország őt visszafogadja. Az első menedék országa elvének egy adott menedékkérő különleges körülményei tekintetében való alkalmazása során a tagállamok figyelembe vehetik a 27. cikk (1) bekezdésében foglaltakat.

75 A Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)

76 A Europai Menekültügyi Támogató Hivatal
A bizottság javaslata: (COM (2009) 66 final) A 439/2010/EU rendelet az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról, OJ L 132/11 Céljai koordinálja és megerősíti a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést, és segíti a Közös Európai menekültügyi rendszer jobb végrehajtását operatív támogatás a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamnak Tudományos és technikai segítség az Unió stratégia-alkotásához és a jogalkotáshoz

77 A Europai Menekültügyi Támogató Hivatal
2010 őszén a miniszterek megállapodnak a prioritásokról Igazgatótanács első ülése: Málta, 2010 nov Tényleges működés kezdete: 2011 első fele (bár az épületét még készítik elő) KEMR végrehajtás előmozdítása (Bizottság háttere az ellenőrzésben) A képzés támogatása A származási országokra vonatkozó info (Portál, elemzések) Kapacitás építés (különösen nagy terhelésnek kitett országok támogatása) Ld. CEAS a jelenlegi helyzet elnökségi „stock taking” 2010 október 29. Doc: Asile /10 Képzés: interjútechnikák, határozatok indokolása, hitelesség -európai szointen igazi szakmai közösség alakuljon ki (Comon European Asylum Curriculum) COI: elsősorban azon országokra, amelyek kapcsán a legnagyobbak az eltérések

78 A migrációt érintő fontos közlemények és (tanácsi) következtetések a közelmúltból

79 A Stockholmi Program Tampere 1999 – Hága 2004 - Stockholm, 2009 –
A jogok Európája: alapjogok, emberi jogok védelme, A jogérvényesülés Európája: határon áterjedő tranzakciók könnyítése polgári igazságügyi együttműködés A védelmet nyújtó Európa: beutazáskontroll, rendőri és büntető igazságügyi együttműködés A szolidáris Európa: bevándorláspolitika, menekültpolitika, együttműködés harmadik országokkal Előjel: Bizottság COM(2009) 262 végleges (2009. jún. 10)

80 Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
A polgárság és az alapvető jogok előmozdítása:  Az európai polgárságnak kézzelfogható valósággá kell válnia. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség mindenekelőtt olyan egységes terület, amelyben az alapvető jogok védelme biztosítva van. Folytatódnia kell a schengeni térség bővítésének. Az ember és az emberi méltóság, valamint az Alapjogi Chartában és az emberi jogokról szóló európai egyezményben rögzített egyéb jogok tiszteletben tartása alapvető érték. E szabadságok gyakorlását és a polgárok magánéletének védelmét – különösen a személyes adatok védelme révén – például a nemzeti határokon túl is biztosítani kell. Figyelembe kell venni a kiszolgáltatott személyek sajátos igényeit, és biztosítani kell, hogy az európai polgárok és mások az Európai Unióban – és adott esetben akár az Unión kívül is – teljes mértékben érvényesíthessék jogaikat.

81 Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
A jog és a jogérvényesülés Európája:  Meg kell szilárdítani a jog érvényesülésén alapuló európai térséget, hogy megszűnjön a jelenlegi fragmentáltság. Elsőbbséget élveznek az emberek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését megkönnyítő mechanizmusok, hogy a polgárok az egész Unióban érvényesíthessék jogaikat. Javítani kell továbbá a jogi szakemberek közti együttműködést és képzésüket, valamint erőforrásokat kell mobilizálni annak érdekében, hogy megszűnjenek a jogi határozatok más tagállamokban való elismerésének akadályai.

82 Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
Védelmet nyújtó Európa: Belső biztonsági stratégiát kell kidolgozni az Unión belüli biztonság további javítása, és ezáltal az európai polgárok életének és biztonságának védelme, valamint a szervezett bűnözés, a terrorizmus és egyéb fenyegetések elleni küzdelem érdekében. A stratégiának a bűnüldözés, a határigazgatás, a polgári védelem és a katasztrófavédelem terén folytatott együttműködés, valamint a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megerősítését kell céloznia Európa biztonságának növelése érdekében. Az Európai Uniónak továbbá munkáját a tagállamok közötti szolidaritásra kell alapoznia, és teljes mértékben ki kell használnia az EUMSz cikkét. Beutazás Európába és a globalizáció: Hatékonyabbá és eredményesebbé kell tenni az Európába való beutazásra vonatkozó eljárásokat az Unió területére elismerten jogos érdekből beutazni kívánó személyek számára. Az Uniónak és tagállamainak ugyanakkor garantálniuk kell polgáraik biztonságát. Az integrált határigazgatást és a vízumpolitikákat e célok szolgálatába kell állítani.

83 Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
A felelősségvállalás, a szolidaritás és a partnerség Európája migrációs és menekültügyi kérdésekben: Az előretekintő és átfogó, szolidaritáson és felelősségvállaláson alapuló európai migrációs politika kidolgozása továbbra is az Európai Unió egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése. …. A megfelelően kezelt migráció valamennyi érdekelt fél számára előnyös lehet. .. Európának rugalmas politikára lesz szüksége, amely igazodik a tagállamok prioritásaihoz és szükségleteihez, és lehetővé teszi a migránsok számára, hogy maradéktalanul éljenek a tagállamok által felkínált lehetőségekkel. A közös menekültügyi rendszer 2012-ben történő létrehozásának célkitűzése továbbra is fennáll, a védelemre szorulóknak pedig biztosítani kell a jogilag biztonságos és hatékony menekültügyi eljárások igénybevételének lehetőségét. Ezenkívül … meg kell előzni és vissza kell szorítani az illegális migrációt, és küzdeni kell ellene, mivel az EU-ra és különösen a külső határai mentén elhelyezkedő tagállamokra – a déli határokat is beleértve – egyre nagyobb nyomás nehezedik az illegális migrációs áramlások miatt.

84 Az EiT a Stockholmi programról, 2009 december
Európa szerepe a globalizált világban – a külső dimenzió: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó .. szakpolitikák fokozottan beépüljenek az Európai Unió általános politikáiba. …. A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés külső dimenzióját … az uniós külpolitika minden más vonatkozásában figyelembe kell venni és azzal teljes mértékben koherensnek kell lennie.

85 A stockholmi program végrehajtása – akcióterv, 2010 április COM(2010) 171 végleges
„A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában A stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv” április 20. 9 oldal szöveg, 59 oldal táblázat a javasolt lépésekkel Fenntartja a Közös Európai Menekültügyi Rendszerre törekvés (céldátum: 2012) fikcióját, de konkrétan szerényebb célokat tűz Európai azilum curriculum Euro dac fejlesztése általános menekültügyi háttérré A kérelmek közös vizsgálata lehetőségének megfontolása EMTH hatásának kiértékelése Elismert védelmezettek átadása és a nemzeti elismerések kölcsönös elismerésének előmozdítása A tagállamok menekültügyi rendszerének kiértékelését lehetővé tevő mechanizmus kialakítása EU-n belüli fokozott szolidaritásról bizottsági közlemény alkotása Mechanizmus a nagy nyomás alatt levő országok segítésére menekültügyi hivatalnokok rendelkezésre bocsátására Stratégiai partnerség UNHCR-ral Az áttelepítési program (resettlement) kiértékelése és javaslat a javítására Bizottsági közlemény a menekültügyi eljárásához hozzáférésről a tranzitállamokban Regionális védelmi programok elindítása beleértve az Afrika szarva régiót

86 Közlemény a migrációról COM(2011) 248 végleges, 2011. május 4.
Nem egyszerű reakció az arab tavaszra, hanem a Bizottság útiterve a migrációt illetően. Célterületek Határátlépés A válság kezelése Ellenőrzés a külső határon Schengeni igazgatás Az illegális bevándorlás megelőzése Szabad mozgás és tartózkodás a belső határok nélküli térségben Szervezett mobilitás A harmadik országbeli állampolgárok mobilitására vonatkozó koherens politika, a vízumok kérdését is ideértve Jól kezelt legális migráció A bevándorlók integrálása Nemzetközi védelem Migráció a külkapcsolatokban A migrációval kapcsolatos globális megközelítés A válságon túl: az EU és a dél-mediterrán térség partnersége Coping with the crisis: help to repatriate INTERESTING new Category (next to irregulars and asylum seekers): „temporarily displaced” tcn workers in Lybia Aid (100million euro) on the one hand accelerated tart of Hermes operation on the other Relocation from Malta, yes, Temporary Protection mechanism NO! External border controls: enhance border control update Common Practical Handbook for Border Guards, + the feasibility of creating a European system of borders guards should be considered + legal proposal to establish Eurosur in FRONTEX’s manadate to be extended (more operational capacity) Schengen governance: currently peer review Comm wants to involve FRONTEX and itself Schengen amendment: „A mechanism must also be put in place to allow the Union to handle situations where either a Member State is not fulfilling its obligations to control its section of the external border, or where a particular portion of the external border comes under unexpected and heavy pressure due to external events…. Such a mechanism may therefore need to be introduced, allowing for a decision at the European level defining which Member States would exceptionnally reintroduce internal border control and for how long. The mechanism should be used as a last resort in truly critical situations, until other (emergency) measures have been taken to stabilise the situation at the relevant external border section either at European level, in a spirit of solidarity, and/or at national level, to better comply with the common rules.” Irregular migration : pply employers’ sanction directive (2009) enhance EU return policies, negotiate readmission agreements by offering sg in exchange (visa-related incentives) Organised mbility : exit-entry system + registered traveller program TCN visas: balance between mobility of bona fide travellers and security concerns Include safeguard close (for restoring visa obligation + more multiple entry vsas + co-operation in thrd countries in visa issuance (local Schnegen cooperation) + examine the setting up of common visa application centres Legal (regular) migration: numbers still n MS competence. EU will need millions of TCN. Family unif no longer the main ground EU immigration portal will be set up. Single permit should be adopted as suggested in Improve recognition of TCNs Integration: toolbox of best practices + strengthen local actors (communities, regions)

87 Egy részlet – a menekültügy
A közös menekültügyi rendszernek rendelekeznie kell „a) a menedékkérőkkel és a nemzetközi védelemben részesülőkkel való tisztességes [bánásmódról ]és az őket megillető megfelelő garanciákról; b) olyan eljárási eszközökről, amelyek elősegítik, hogy a nemzeti hatóságok egységesebb módon, megfelelően és gyorsan tudják elbírálni a menedékjog iránti kérelmeket, továbbá a visszaélésszerű kérelmek kezelésére szolgáló megfelelő eszközökről; c) a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogainak megfelelő mértékű közelítéséről, ami hozzájárul majd az igazgatási eljárásokban elérhető költségmegtakarításhoz, valamint a másodlagos mozgás és a menedékkérelem több tagállamban történő benyújtása („asylum shopping”) eseteinek korlátozásához, ugyanakkor javítva az integrációs kilátásokat; d) a dublini rendszer hatékonyságának javításáról, ugyanakkor rendelkezve azokról az esetekről, amikor egyes tagállamokra kivételes nyomás nehezedik; és e) az Eurodac adatbázisról, ami továbbra is elősegíti a dublini rendszer hatékonyságát, és ugyanakkor – rendkívül szigorú feltételek mellett – a bűnüldöző hatóságok egyéb igényeit is kielégíti.” ___________________________________________________________ Nincs szó az egységes státuszról vagy a közös eljárásról, nem is beszélve a menekültek integrálásáról COM(2011) 291 final Annual Report on Migration and asylum, 2011 May 24 1 page on asylum out of 11 Legislative progress was slow and difficult in the field of asylum in The co-legislators agreed on the extension of the scope of the Long-Term Residents Directive to beneficiaries of international protection, and made some progress on the Dublin and Eurodac Regulations as well as on the Qualification Directive. To give an impulse to the stalled negotiations on the Reception Conditions and Asylum Procedures Directives /The Comm introduced the two new recasts in June/ EASO was a significant development. boosting practical cooperation. Solidarity among Member States is needed as one of the components of the Common European Asylum System (CEAS). A pilot project for the relocation from Malta to ten Member States of approx. 250 beneficiaries of international protection is running and will be Greece has embarked on a comprehensive overhaul of its asylum and migration system, and EASO asylum support teams are deployed there „ Existing Regional Protection Programmes (RPPs) in Tanzania and Eastern Europe continued; the implementation of a new RPP in the Horn of Africa region started in September, in close cooperation with the UNHCR; and work advanced on the development of another RPP in North-Eastern Africa (Egypt, Libya and Tunisia).” Resettlement is equally essential in this context. Negotiations on the creation of a Joint EU Resettlement Programme must come to an operational and positive end. A strategic approach and political steering on the use of resettlement is needed.

88 A MIGRÁCIÓVAL ÉS A MOBILITÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉS, (COM) 743 végleges), november 18. A Miniszterek Tanácsa (BIÜT) június 9 – 10 –i, „A határokra, migrációra és azilumra vonatkozó ( leltár és a haladás iránya)” következtetései nyomán. Négy összefüggő téma a legális migráció és mobilitás, az illegális migráció és az emberkereskedelem, a nemzetközi védelem és a menekültügyi politika a migráció és a mobilitás fejlesztési hatásának optimalizálása „Az általános megközelítésnek emellett a migránsokat kell a középpontba állítania. A migráció irányítása lényegében véve nem ‘áramlásokról’, ‘állományokról’ és ‘útvonalakról’, hanem emberekről szól. Relevanciájuk, hatékonyságuk és fenntarthatóságuk érdekében úgy kell kialakítania szakpolitikákat, hogy választ adjanak az érintett személyek törekvéseire és problémáira.

89 Szolidarítás az Unióban
A Bizottság 2011 december 2-i közleménye (COM /2011/ 835 végleges) „a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról. A jobb felelősségmegosztás és a kölcsönös bizalom javításának uniós ütemterve” EUMSZ 80§ Szolidaritás – felelősség a kötelezettségek végrehajtása terén - kölcsönös bizalom . Ld. még: A (3151 (BIÜT) Tanács március 8-i következtetéseit a valódi és gyakorlati szolidaritásról azokkal az államokkal amelyeknek a menekültügyi rendszerére különösen erős nyomás nehezedik többek között a vegyes migrációs áramlások miatt. A szolidaritás megerősítésének négy területe a menekültügy terén Gyakorlati együttműködés és technikai segítségnyújtás, Pénzügyi szolidaritás Felelősségmegosztás A menekültügyi rendszer irányítására szolgáló eszközök tökéletesítése

90 A Tanács 2012. március 8-i következtetései
Szolidaritás: felelősség és kölcsönös bizalom: A tagállamok tartsák tiszteletben az EU jogból és a nemzetközi jogból fakadó, a menekültekre és migránsokra vonatkozó kötelezettségeiket Legyen olyan fair és hatékony menekültügyi rendszerük, amely képes a változó méretű beáramlásra válaszolni, és fogadni a szolidaritási intézkedéseket. Korai jelzés, felkészültség, válságmenedzselés a dublini rendszerben Ezt beépíteni a Dublin II rendeletbe EASO legyen képes előre jelezni, a tagállam kérhessen szolidaritási intézkedést Szolidaritás a megelőző együttműködés révén Az EASO és a tagállamok közös felkészülése éles helyzetekre Szolidaritás vészhelyzetben A tagállamok az EASO és a FRONTEX közreműködésével és kétoldalúan is nyújtsanak segítséget. (Szakemberek, felszereltség, know-how, tényleges munka a határellenőrzésben és a kérelmek elbírálásában) Szolidarítás az EASO és a FRONTEX jobb együttműködése révén Pénzügyi szolidaritás Tárgyalás a Menekültügyi és Migrációs Alapról, a Belbiztonsági Alapról és az ezekre vonatkozó horizontális rendeletről. Szolidaritás a menekültek EU-n belüli önkéntes áthelyezése (relokációja) révén Szolidaritás az átmenti védelemre vonatkozó irányelv alkalmazása révén Közös EU eljárás, mint a szolidaritás lehetséges eszköze A Bizottság készítsen tanulmányt Szolidaritás a visszatérés (visszaküldés) terén Szolidaritás a tranzitországokkal, a származási országokkal és az első menedéket nyújtó országokkal

91 Az átdolgozások („Recasts”) A közös európai menekültügyi rendszer második szakasza – avagy ami ahelyett születik

92 Áttekintés az acquisról és az átdolgozásokról (recastokról)
Másodlagos jogforrás Van-e átdolgozás Helyzete Európai Menekültügyi Alap 2007/573/EK határozat Nincs 2012. március 8-án módosították - rendelkeztek az EU-n kivűlről áttelepítettekről től Új Migrációs és menekültügyi Alap Átmeneti védelem irányelv 2001/55/EK irányelve Eurodac 2725/2000/EK rendelet Van 2011 márciusi szöveg az asztalon. Megfagyott Dublin II rendelet A Tanács 343/2003 EK számú rendelete 2012. november politikai megállapodás ld /12 Beogadási feltételek irányelv 2003/9/EK irányelve 2012. szeptember: politikai megállapodás 14112/1/12 REV 1 Kvalifikációs irányelv (definíciós irányelv) 2004/83/EK irányelv Kihirdették 2011/95/EU irányelv december 20. Eljárási irányelv 2005/85/EK irányelve 2013 márc: tárgyalják a második javaslatot Common European Asylum System = State of play Brussels, 7 December /11 Asylum Procedures Directive Significant headway has been made in negotiations on the amended recast of the Asylum Procedures Directive. Compromise proposals have been discussed at the level of the Asylum Working Party. Progress has been made in particular on the question of the definition and identification of applicants in need of special procedural guarantees, the role and funding of medical examinations, grounds for accelerated procedures, the time limits applicable as regards the procedure at first instance as well as the scope of legal assistance and representation. Further discussion will be needed on key political elements of the recast such as subsequent applications, accelerated procedures and provisions concerning the right to an effective remedy. Reception Conditions Directive 2011 Dec: Progress has been made in particular in respect of health care, tracing and the definition of family members. Discussions on material reception conditions, free legal assistance and representation, as well as the identification of persons with special reception needs have also been constructive. 2012 March: (ASILE 36) two main issues remained open; grounds for detention (Article 8) and access to labour market for asylum applicants (Article 15). The Permanent Representatives Committee acknowledged the Presidency’s compromise proposal for a list of grounds for detention. Four other issues were described to the Permanent Representatives Committee, including the definition of family members (Article 2 (c)), material reception conditions (Article 17(5)), identification of the special reception needs of vulnerable persons (Article 22) and free legal assistance and representation (Article 26). The discussions on those four topics have been constructive and progress has been achieved overall. Dublin Regulation Discussions on this item have continued at the Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum and at the Permanent Representatives Committee. An overwhelming majority of delegations considered that the Union’s asylum acquis should not be complemented by an emergency mechanism including a provision concerning the suspension of transfers carried out in the framework of the Dublin Regulation. The emphasis of the discussion shifted from addressing situations of crisis after they have unfolded to addressing the root causes of such crises. A majority of delegations agreed that a concise clause setting out the structure of a process for early warning, preparedness and management of asylum crises should be included in the Dublin Regulation as an alternative to the emergency mechanism. The process would serve to build mutual trust between the Member States and provide a basis for the provision of measures of solidarity. Indeed, the discussions on the process for early warning, preparedness and management of asylum crises should be accompanied by steps to reinforce solidarity between Member States in the framework of the CEAS. Eurodac Regulation Work on the Eurodac Regulation is on hold. The overwhelming majority of delegations maintains its support for inserting a clause in the EURODAC Regulation enabling Member States to allow their law enforcement authorities' access to the EURODAC central database under strict conditions for the purposes of fighting terrorism and organised crime.

93 HALADÁS VAGY TOPORGÁS?

94 Haladás vagy toporgás Menekültügyben és a reguláris migráció terén: inkább toporgás Egyre szabdaltabb az EU – a minősített többségre áttérés nem vezetett hatékonyabb döntéshozatalhoz A tagállamok nem állnak készen a migráció terén mutatkozó nemzeti sajátosságok feladására Megosztottságok: Túlterhelt peremállamok – középütt és vagy védetten elhelyezkedők között A liberális értékeket vallók és a megszorító pragmatisták között Változó geometria (Nagy Britannia, Írország, Dánia, Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein) – követhetetlenné váló kötelezettségháló

95 Köszönöm a figyelmüket. Nagy Boldizsár www. nagyboldizsar
Köszönöm a figyelmüket! Nagy Boldizsár


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár ELTE ÁJK, 2013 tavasz ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések