Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. Témakör: A család és a felnőtté válás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. Témakör: A család és a felnőtté válás"— Előadás másolata:

1 9. Témakör: A család és a felnőtté válás
Tétel : A deviancia különböző formái Fogalmak:deviancia, társadalmi norma, szankció, drog Mit tekintünk deviáns viselkedésnek? Hogyan változhat a megítélése a devianciának? Milyen okai lehetnek a deviáns viselkedésnek? Milyen fajtái vannak? Mi az anómia? Miért veszélyes állapot? Mi jellemzi a mai magyar társadalom lelki-egészségét?

2 Példa: A Sárkányos lány
Amikor tizenhárom éves voltam, anyu megismerkedett Zolival. Sokáig nem mutatta be, mert nem tudhatta, hogy tartós kapcsolat lesz-e, vagy sem. Egyébként mindig csodálkozik, hogy ebben a kérdésben mennyire nyitottak vagyunk, és egy csepp féltékenység sincs bennünk. … Akkor ittam először, amikor görkoris klubban voltunk, szintén a Pecsában (Petőfi Csarnok). …

3 Nyáron lementünk a Velencei-tóhoz görkoris táborba, csupa fiatal, felügyelet nélkül. Anyu és Zoli lebicikliztek megnézni, jó helyen vagyok-e, és ki tudja miért, úgy döntöttek, hogy igen. Persze egyfolytában ittunk és buliztunk, nagyon jól éreztük magunkat. A második télen már minden nap részeg voltam a műlyégpályán, és nem is kis mennyiségeket ittam. Az iskolában ennek megfelelően alakultak a tanulmányi eredményeim. Az első hat osztályban osztályelső voltam, kitűnő tanuló, hetedikben már volt pár négyesem és két hármasom, nyolcadik első félévében pedig megbuktam. Rendszeresen loptam a boltokban. Egyszer egy másik iskola vendégeként Ausztriába mentünk egy barátnőm és én, a Szafari Parkba. Útközben megállt az iskolabusz valamelyik shopping centerben, ahol a barátnőmmel dagadtra tömtük a táskánkat. Nem is tudom, hogy gondoltuk, hogy megússzuk. Persze nem sikerült. Az egész iskola miattunk nem indulhatott tovább Anyu nagyon nagy szeretettel és meglehetősen szabadnak nevelt minket, amiért nagyon hálás vagyok. Engedte, hogy saját egyéniségünk bontakozzon ki, de mindig mellettünk állt, és támogatott bennünket, bármibe fogtunk. Szeretnék majd olyan anya lenni, amilyen ő.

4 Tizenhat éves voltam, amikor elköltöztem otthonról
Tizenhat éves voltam, amikor elköltöztem otthonról. Úgy gondoltam, már elég érett vagyok, és Gáborral is elég érett a kapcsolatunk, hogy összeköltözzünk. Anyu segített, és papi beleegyezett, hogy nála lakjunk, az év nagy részét ő úgyis a pomázi telken töltötte…. Harmadszorra évesen lettem terhes és szintén Gábortól, de ő ezt nem hitte el, mert akkor már nem laktunk együtt, bár még találkozgattunk. Egyedül mentem be a kórházba és az orvosok nagyon lekezelően bántak velem, pedig amúgy is elég rosszul voltam. … Körülbelül egy éve drogoztam már. Szilveszter napján már iszonyúan kivoltam, fájt a gyomrom, remegett kezem-lábam, az orrom meg amúgy is gyakran vérzett. A speed szájzárat okoz, és begörcsölt állkapcsokkal gyakran rágtam szét valamit mániákusan – időnként a saját nyelvemet…. Egy nagy házban volt a szilveszteri buli és három napig tartott. Nyolc gramm speedet és tizenegy exet ettem meg egyedül. Mire hazaértem, teljesen rosszul voltam. Le akartam feküdni az ágyamba, de valahol a közelében összeestem. Megmértem a pulzusomat, száznyolcvan volt. Megint megmértem, erre már százkilencven volt. Valahogy nagyon nehezen felkapaszkodtam az ágyamra. Pánikba estem. Tudtam – azt hittem –, hogy meghalhatok … /

5 Az ivás és drogozás közben reggeltől estig önmagamat elemeztem
Az ivás és drogozás közben reggeltől estig önmagamat elemeztem. Azt kérdezgettem magamtól, mi vezethetett az iváshoz, és miért drogozok most már. Ültem egyhelyben és gondolkoztam. Próbáltam megfejteni önmagamat, az indítékaimat. Végül is Chandra hatására, illetve saját kétségbeesésemre, hogy nem tudom a számláimat kifizetni, elkezdtem munkát keresni, de csak ímmel-ámmal, mert baromira nincs hozzá kedvem. Mármint ahhoz, hogy kizárólag a pénzért csinálok valami értelmetlenséget. Elmentem egy modellválogatásra is, ahol beválogattak. Holnap csinálunk fotókat is, majd meglátjuk, mi lesz az egészből. Egyébként járok hastáncolni is, Olívia is otthon, lehet hogy egyszer majd együtt lépünk fel. (Mellette időnként átúszom a medencét harmincszor, és lépcsőzőgépet vagy futógépet is használok.) Szóval éppen nem csináltam semmit, és akkor eszembe jutott, hogy legalább most van időm, hogy leírjak mindent. Megint az volt bennem, hogy egyszer majd leírom ezt az egészet, amikor hirtelen arra gondoltam, hogy miért ne most? Egy hete írok, napi öt-hat-nyolc órát. Ma befejezem. Azután még nem tudom, mi lesz. Milyen deviáns viselkedésformákról ír a szerző? Milyen okai lehetnek a deviáns viselkedésnek?

6 A deviancia fogalma deviáció = eltérés a helyes úttól (de= fosztóképző, via=út) Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól való eltérés Nagyon tág fogalom - a normák megszegése nem mindig deviáns A deviáns viselkedésformák relatív károsságát annak alapján tudjuk megítélni,hogy azok milyen mértékű társadalmi zavarokat képesek előidézni. Bizonyos mennyiségű devianciával együtt kell élnünk a társadalomban Régen pl. nyilvános akasztás, ma médiaszenzáció - elsősorban magáról a deviáns eseményről, kevésbé az érte járó szankcióról tudósít

7 Adott társadalomban, ellentmondásban lehetnek a
DE a deviáns viselkedés relatív, történelmi kortól, adott társadalomtól, adott csoporttól függ, hogy egy cselekvés deviánsnak számít-e Adott társadalomban, ellentmondásban lehetnek a normák (pl. vallási vagy etnikai csoportok által elfogadott normák, más kulturális szokások – cigányok sokan látogatják meg a kórházban a családtagot) A normák változnak a társadalmak történeti fejlődése során (pl. homoszexualitás megítélése : antik görögök – a legnemesebb szenvedélynek, rómaiak – a hedonisztikus életfelfogás része kereszténység – Isten és természet elleni bűn)

8 A különböző társadalmakban nagyon eltérő normákat fogadnak el az egyes cselekmények megítélésénél. (pl. vérbosszú – néhol elfogadják, máshol büntetik.) 4. Nem biztos, hogy egy társadalomban elfogadott norma előnyös (pl. a tehenek levágásának tilalma a hindu vallásban.)

9 A deviáns magatartásformák kialakulásának elméletei
A) BIOLÓGIAI – Lombroso Koponya alakja Öröklés Testalkat Fölösleges Y kromoszóma Pszichopata személyiség

10 B) PSZICHOLÓGIAI – frusztráció-agresszió
C) SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI - mikrotársadalmi szinten ( az egyén, a család és más elsődleges csoportok szintjén keresik az okot, szocializációs zavarok) D) SZOCIOLÓGIAI 1. Minősítési v. stigmatizációs elmélet: Az egyen nem attól válik deviánssá, hogy normaszegő módon viselkedik, hanem attol, hogy a környezete deviánsnak minősíti

11 2. Anómia : norma nélküliség
Durkheim a társadalomnak azt az állapotát nevezi anómiának, amelyben a társadalom integráltságának foka alacsony, a régi normák értékek ereje meggyengül. Anómiás állapotok bekövetkezhetnek egy-egy válságos időszakban vagy a társadalmi átalakulások korában is. Robert Merton magyarázata ANÓMIA az az állapot, amikor a társadalmilag elfogadott célokat (pl. meggazdagodás) nem lehet megengedett eszközökkel elérni (pl. tanulás, munka, takarékosság által.) a társadalom kedvezőtlenebb helyzetű rétegeiben erősebb az anómiás állapot, ezért ott gyakoribb a deviáns viselkedés. A deviáns viselkedést több típusra osztotta fel, melyek közül kettő emelkedik ki : A vagyon elleni bűnözőt az jellemzi, hogy a célokat elfogadja (meg akar gazdagodni) de nem megengedett eszközöket alkalmaz. A neurotikust , az alkoholistát, a drogost, az elmebeteget, az öngyilkost pedig az jellemzi, hogy nemcsak az eszközöket, de a célokat is elutasítja, visszahúzódik a ársadalomtól.

12 2. Anómia : norma nélküliség
Durkheim a társadalomnak azt az állapotát nevezi anómiának, amelyben a társadalom integráltságának foka alacsony, a régi normák értékek ereje meggyengül. Anómiás állapotok bekövetkezhetnek egy-egy válságos időszakban vagy a társadalmi átalakulások korában is. Robert Merton magyarázata ANÓMIA az az állapot, amikor a társadalmilag elfogadott célokat (pl. meggazdagodás) nem lehet megengedett eszközökkel elérni (pl. tanulás, munka, takarékosság által.) a társadalom kedvezőtlenebb helyzetű rétegeiben erősebb az anómiás állapot, ezért ott gyakoribb a deviáns viselkedés. A deviáns viselkedést több típusra osztotta fel, melyek közül kettő emelkedik ki : A vagyon elleni bűnözőt az jellemzi, hogy a célokat elfogadja (meg akar gazdagodni), de nem megengedett eszközöket alkalmaz. A neurotikust , az alkoholistát, a drogost, az elmebeteget, az öngyilkost pedig az jellemzi, hogy nemcsak az eszközöket, de a célokat is elutasítja, visszahúzódik a társadalomtól.

13 Miért veszélyes az anómiás állapot?
Az anómia az értékvesztett állapotot jelenti. Azt, hogy az ember úgy érzi, nem tudja, mihez tartsa magát, nincsenek közös értékek. A szocializáció alapja, hogy bízhatok azokban, akikhez tartozom, a társadalom működése kiszámítható, a életnek van célja és értelme, Ennek hiánya állandó bizonytalanságot, „tanult tehetetlenséget”, krónikus stresszállapotot eredményez

14 Többtényezős deviancia-elmélet
A deviáns viselkedésformához a következő tényezők szükségesek: a gyermekkori szocializáció zavarai felnőttkori feszültségek (családi élettel, munkával kapcsolatos feszültségek, kielégítetlen ambíciók) a környezetnek a deviáns viselkedésre vonatkozó felfogása (egyértelmű normák, társadalmi kontroll, a deviáns viselkedéshez való hozzáférés) a deviánssá minősítés (a környezet reakciói a deviáns magatartásra)

15 Akik részben megértik és akik elítélik (1991 magyar népesség)
A deviáns viselkedés formái: alkohol problémák, drogjelenség, öngyilkosság, kriminalitás, prostitúció pszichés és lelki betegségek, Akik részben megértik és akik elítélik (1991 magyar népesség) Az öngyilkosokat A narkománokat Az alkoholistákat Részben megértik 39,8% 6,8% 20,4% Elítélik 25,6% 70,1% 48,6%

16 alkoholizmus az alkoholnak szerepe volt, van a különböző kultúrákban középkor – a vizet helyettesítette szakrális (lat. isteni, szent) alkalmak morális problémaként a 19.sz. végétől tekintik USA – alkoholtilalom – ellenkező reakció ma betegségként kezelik orvosilag – kialakult függés, nem tud uralkodni felette, midennapi rendszeres fogyasztás szociológiai meghat. – aki az alkoholfogyasztásával súlyos problémákat okoz a családjában, környezetében ma : liter bor/fő/év és 110 liter sört fogyasztanak Magyarországon. Magyarországon ma 1 millió alkoholista van, ma 11,5 liter tiszta szesz jut mindenkire (egy év alatt). Nemi megoszlás alapjan lassú kiegyenlitődési folyamat, de a férfiak erősebben érintettek

17 drogosok Csáth Géza: Napló drog = minden olyan termék, ami megváltoztatja a viselkedést, az agy működését, amelynek fogyasztását tiltják, amelynek fogyasztása veszélyes, függőséget okoz ennek alapján drogok: alkohol, dohány, gyógyszerek egy része, mérgek, kábitoszer különböző korok és kultúrák viszonya a kábítószerekhez eltérő pl. helyenként vallási szertartások részeként Hollandiában a marihuána fogyasztása kis mennyiségben megengedett drogüzletág

18 70-es években szipuzás volt a jellemző, ma a könnyű drogok és a diszkódrogok terjednek a legjobban. Ennek visszaszorítására 1999 márciusában szigorították meg a drogtörvényt. 16 eves kozepiskolasok 10%-a próbalt mar valamilyen drogot. A bőnelkövető fiatalok 40%-a élt már kábítószerrel. Mérhetőség: nehéz az erős társadalmi nyomás miatt Társadalmi vita: elsősorban a könnyődrogok legalizációjának tekintetében

19 Öngyilkosság Demográfiai különbségek: A nemek szerinti megoszlás hosszú évek óta állandóságot mutat, az öngyilkosok több, mint kétharmada férfi. Társadalmi rétegek szerinti megoszlás: Minél alacsonyabb státuszú, rosszabb társadalmi helyzetű csoportot vizsgálunk, annál nagyobb az öngyilkosságok gyakorisága

20 bűnözés bűnöző – aki már ült börtönben a bűnözést valószínűsítik a az alacsonyabb iskolai végzettség, rossz jövedelmi és lakásviszonyok

21 Pszichés zavarok: ma minden hetedik ember depressziós és minden második-harmadik ember neurotikus A felnőtt népesség %-nál kimutatható a neurózis enyhébb vagy súlyosabb foka. A lelki betegsegek leginkább a középkorú nőket érintik elmebetegek a fr. forradalomig bűnözőknek – szankcionálása gyakran máglyahalál, bilincs 19. sz. eleje – kórházak – de gyakran láncra fűzve, hideg vizes kúra, kényszerzubbony később homloklebeny eltávolítása, elektrosokk a politikai hatalom eszközként az ideggyógyintézetbe dugást ma gyógyszerek

22

23

24

25

26

27

28

29 Észak Amerikában óvatos becslések szerint is legalább kétmillió pszichopata él, kb. minden 200. ember erkölcsi vírusokként a társadalom közmegegyezését támadják meg, az anómiás állapot haszonélvezői sőt gerjesztői az ép erkölcsi érzékű embereknek nincs „immunrendszere” velük szemben igen sokan „lebuknak”, de a társadalom leggazdagabb, legbefolyásosabb rétegeiben is bőven van belőlük, hiszen olyan módszerekkel élnek, amelyek mások számára elfogadhatatlanok

30


Letölteni ppt "9. Témakör: A család és a felnőtté válás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések