Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Preparációs technikák a konzerváló fogászatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Preparációs technikák a konzerváló fogászatban"— Előadás másolata:

1 Preparációs technikák a konzerváló fogászatban
DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika

2 irreverzibilis caries
A CARIES GYÓGYÍTÁSA PREVENCIÓ (secunder) caries incipiens reverzibilis caries nincs üregképződés TÖMÉS KÉSZÍTÉS caries superficialis caries media caries profunda irreverzibilis caries üregképzédéssel jár

3 (elvek a preparációhoz)
A szuvas lézió előkészítését a tömés behelyezésére PREPARÁCIÓNAK nevezzük. Változik a lézió formája Eszközök Szabályok (elvek a preparációhoz) 1871 Morrison Forrás:Forrai Judit

4 Kémiai-mechanikai caries eltávolítás Levegőabráziós módszer
PREPARÁLÓ ESZKÖZÖK Kézi eszközök Forgó eszközök Oszcilláló eszközök Lézer Kémiai-mechanikai caries eltávolítás Levegőabráziós módszer

5 A szuvas dentin eltávolításán túl - tartás, elhorgonyzás - forma
A TÖMÉSKÉSZÍTÉS CÉLJA A szuvas dentin eltávolításán túl - tartás, elhorgonyzás - forma - funkció - esztétika

6 A preparációt befolyásoló tényezők: - a szuvasodás kiterjedése
Célkitűzés megköveteli biológiai adottságok ismeretét zománc, dentin felépítésének ism occlusio figyelembevételét tömőanyag tulajdonsága ismeretét. A preparációt befolyásoló tényezők: - a szuvasodás kiterjedése - a szájhigiénia - a tömőanyag

7 Az üregek osztályozása G.V. BLACK (1914)
Alapja: a caries predilekciós helyei az anatómiai koronán. I.-V. osztály Miért predilekciós helyek? Később kiegészült a rendszer a - VI. osztállyal (nem predilekciós hely) és - a gyökércariessel (nem anatómiai koronán!).

8 Anatómiai és klinikai korona
Predilekciós helyek: hol találhatók?

9 I.osztály Barázda, és gödröcske caries
Hol találhatók barázdák, gödröcskék?

10 II. osztály A premolarisok és molarisok approximalis felszínén kezdődő caries M(O), (O)D, M(O)D

11 III. és IV. osztály III. osztály a frontfogak IV. osztály a frontfogak app- approximalis felszínén roximalis cariese, ami az keletkező caries, ami incisalis szögletet is érinti. nem érinti az incisalis szögletet.

12 V. osztály A fogak vestibuláris és/vagy orális felszínén a gingivalis harmadában az anatómiai koronán keletkező szuvasodás. Nem gödröcske caries!

13 VI. osztály A frontfogak incisalis élén, vagy a premo-larisok molarisok occlusalis csücskén keletkező caries. Nem predilekciós hely!

14 Gyökér caries A zománccal nem borított gyökérfelszínen keletkezik. Nem anatómiai koronán!

15 NOMENKLATURA vestibularis fal
Felszín: (nem preparált) anatómiai képlet neve Falak: (preparált) szomszédos fogfelszín nevei Restauráció határa: Élek:két fal találkozása (falak nevei) Szögletek:három fal találkozása (falak nevei) Házi feladat: I-V osztály falai, élei, szögletei! axio-pulpalis él axio-vestibulo-gingivalis szöglet

16 Falak, élek, szögletek

17 AZ ÜREGELŐKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI G.V. Black 1889
Az idők folyamán a szabályok jelentős változáson mentek át. „Preventiv extensio” elve: Az üreg határait öntisztuló, vagy művileg tisztítható felszinre vitte ki, még akkor is, ha egészséges foganyagot kellett eltávolítani.

18 JELENLEGI ALAPELVEK az üreg határainak megállapításához
1. Törekedni kell az egészséges fogállomány megőrzésére 2. Valamennyi törékeny, vagy meggyengült zománcot el kell távolítani 3. Minden léziót, hibát be kell vonni az üregbe 4. Az üreg határát jól finírozható helyre kell helyezni 5. Törekedni kell a tömés kerületének rövidítésére

19 CAVITAS TERVEZÉSI MÓDOK Tömőanyagtól és a caries elhelyezkedésétől függően:
KONVENCIONÁLIS: amalgám, (betét,) gyökérfelszínen lévő caries; Makroretenció -Jellegzetessége: kazetta forma, zománcszél speciális kialakítása. (Gyakori a másodlagos retenciós elemek alkalmazása.)

20 CAVITAS TERVEZÉSI MÓDOK Tömőanyagtól és a caries elhelyezkedésétől függően:
MÓDOSÍTOTT KONVENCIONÁLIS: pl.korábban konvencionálisan preparált üregbe kompoziciós tömés készül. Zománcszél speciális preparálása (ferdére) Makro- és mikroretenció MÓDOSÍTOTT, ADHESIV üregalakítás, vagy MINIMAL-INVASIV üregalakítás: Nincs speciális falkonfiguráció, sem egyenletes pulpalis, vagy axialis mélység. Caries-eltávolítás és mikroretenció. Mikroretenció.

21 AZ ÜREGELŐKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI (konvencionális, módosított konvencionális)
I. KEZDETI FÁZIS (primer) -az üreg feltárása -határának és kezdeti mély- ségének meghatározása -elsődleges ellenállási forma -elsődleges tartási forma -kényelmes hozzáférhetőség II. BEFEJEZŐ FÁZIS (secunder) -szuvas dentin, régi tömés eltávolítása -pulpavédelem -másodlagos tartási és ellenállási forma -preparált felszínek finírozása -tisztítás, szárítás, kontrollálás Az egyes lépések összevonhatók az elvek, eszközök, és a tömőanyag figyelembevételével. Tudatos összevonás!

22 Kezdeti fázis Az üreg feltárása, határának, kezdeti mélységének meghatározása
Együtt végezhetjük! Magas fordulatszám, hűtés, gyémánt vagy keményfém fúró. Fúró formája üregtől függ. Döntés: „preventiv extensio” elvét figyelembe véve preparálunk, vagy nem. Preventiv extensió elve túlhaladott, csak kivételes esetben alkalmazzuk!

23 Kezdeti mélység preparálása
Gödröcskék, barázdák területén 0,2 mm a dentinben. Ez 1,5 mm-es mélységnek felel meg a centralis barázda területén. Sima felszíneken az axialis fal esetén 0,2 és 0,8 mm a dentinben. A mélyebb preparációt ott alkalmazzuk, ahol nincs zománc.

24 ELSŐDLEGES TARTÁSI FORMA (RETENCIÓ)
Definició: megakadályozza a tömés elmozdulását, és kiesését az üregből. A retenciót befolyásolja: a tömőanyag és fog közti kapcsolat: -mechanikai: makromechanikai pl. amalgám mikromechanikai pl. kompozit -kémiai : ritka üvegionomer -elektrosztatikus: gyenge Különbségek a tartási formában: tömőanyag szerint -inlay: fém, esztétikus -plasztikus tömés: amalgám, kompozit

25 ELSŐDLEGES ELLENÁLLÁSI FORMA (REZISZTENCIA)
Definíció:A preparált falak formája és elhelyezkedése olyan, hogy mind a fog, mind a tömés törés nélkül ellenáll a rágóerőnek. PREPARÁLÁS: elsődleges tartási és ellenállási formát együtt preparáljuk. ALAPELV: -kazetta forma: párhuzamos, divergáló, vagy konvergáló falak; Szög fontos! -sík alap, élek, szögletek lekerekítettek -tömőanyag megfelelő vastagsága Kényelmes HOZZÁFÉRHETŐSÉGI forma

26 Befejező fázis A szuvas dentin, valamint a régi tömés eltávolítása
Szuvas dentin: miért most, és mivel? Gyakorlatban: szuvas és ép dentin elkülönítése Szuvas dentin a klinikumban: -fertőzött el kell távolítani! -nem fertőzött réteg Különbség az elszineződés fokában, és a dentin keménységében. Caries indikátor, éles excavator, acél/widia gömbfúró Régi tömés eltávolítandó, ha: -rontja az új esztétikai hatását -kompromisszumot jelent a retenció kialakításában -tömés alatt caries -fogbél tüneteket mutatott a kezelés előtt -régi tömés környéke nem intakt

27 Preparált felszínek - finírozása - tisztítása, szárítása - kontrollálás

28 Cél A caries következtében a fogbél irreverzibilis károsodása, elhalása miatt a fog megtartása érdekében gyökérkezelés. Valamennyi élő, illetve elhalt pulpa maradvány és mikroorganizmus eltávolítása, valamint a csatorna falának megfelelő alakítása után a teljes csatornarendszer megtömése a cél. Endodoncia

29 Endodoncia 1. Szuvas dentin eltávolítása 2.Trepanatios (bemeneti) cavitas preparálása Cél: pulpakamra tetejének eltávolítása egyenes bejutás a csatornákba minimális foganyag eltávolítása 3.Csatorna bemenetek lokalizálása 4.Munkahossz meghatározása 5 A csatorna kemo-mechanikai megmunkálása 6.A csatorna tömése, ellenőrzése

30 Bemeneti cavitas preparálása

31 A györékcsatorna tisztítása kemo-mechanikaimegmunkálása
Alapelv: Kivitelezés Preparállás kézi Preparálás gépi forgó eszközökkel eszközökkel -Standard preparálás Ultrasonicus meghajtás -Flaring preparálás Sonicus meghajtás tapered preparation step-back step-down a kettő kombinációja


Letölteni ppt "Preparációs technikák a konzerváló fogászatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések