Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten kegyelmével az utolsó időkben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten kegyelmével az utolsó időkben"— Előadás másolata:

1 Isten kegyelmével az utolsó időkben
Milyen időket él ma a világ A mai időkben az Eklézsia

2 Elég neked az Én kegyelmem!
Felvagytok-e készülve arra, hogy elfogadjátok azt, hogy Istenazt mondja: Legyen elég neked az ÉN kegyelmem! Miért, mert az Ő kegyelmében benne van a minden! Minden, amire szükséged van, az megtalálható az Ő kegyelmében! A megigazulás! Az Örök élet! Újjászületés!

3 Elfelejtett bűnök Ha valamit elfelejtünk megbánni, mi lesz?
Megbocsátást nyertem, minden bűnöm le lett mosva a Bárány vérében. (Efezusi 1:7, Zsidók 9:14, Kolossé 1:14, 1 János 2:12, 1 János 1:9) Akkor leszek jogosult a kegyelemre, ha Krisztus akarata szerint élek...NEM! A KEGYELEM miatt vagy képes Krisztus akarata szerint élni!!

4 Ki vagyok én Krisztusban?
Isten gyermeke vagyok, mert romolhatatlan magból születtem, Isten élő és maradandó igéje által. (1 Péter 1:23) Új teremtés vagyok. (2 Korinthus 5:17) A Szent Szellem temploma vagyok. (1 Korinthus 6:19) Megszabadultam a sötétség hatalmából és Isten királyságához tartozom. (Kolossé 1:13) Megszabadultam a törvény átkától. (1 Péter 1:18, Galata 3:13) Szent, azaz Isten számára külön választott vagyok. (Róma 1:7, 1Korinthus 1:2, Filippi 1:1) Áldott vagyok. (5 Mózes 28:1-14, Galata 3:9) Szent és feddhetetlen vagyok Őelőtte, szeretetben. (Efezusi 1:4) Győztes vagyok. (Jelenések 21:7, 2 Korinthus 2:14) Szabad vagyok. (János 8:31-33) Erős vagyok az Úrban. (Efezusi 6:10)

5 Ki vagyok én Krisztusban?
Meghaltam a bűn számára. (Róma 6:2, 11, 1 Péter 2:24) Örökös társa vagyok Krisztusnak. (8:17) Teljes vagyok Őbenne. (Kolossé 2:10) Megfeszíttettem Krisztussal. (Galata 2:20) Krisztussal együtt feltámadtam, és mennyei helyekre lettem ültetve. (Kolossé 2:12) Élek Krisztussal. (Efezusi 2:20) Isten megbékéltetett magával. (2 Korinthus 5:18) Szabad vagyok a kárhoztatástól. (Róma 8:1) Szilárdan meggyökereztem, megalapozódtam, felépültem a hitben, és túlárad bennem a hála. (Kolossé 2:7) A gonosz nem érinthet, mert Istentől születtem. (1 János 5:18) Isten igazsága vagyok Krisztusban. (2 Korinthus 5:21, 1 Péter 2:24)

6 Ki vagyok én Krisztusban?
Isten választottja vagyok. (1 Tesszalonika 1:4, Efezusi 1:4, 1 Péter 2:9) Jézus sebei által gyógyultam meg. (1 Péter 2:24, Ézsaiás 53:6) Isten békessége az enyém. (Filippi 4:7) Isten természetének részese vagyok. (2 Péter 1:4) Nagyobb Az, Aki bennem van, mint az aki a világban van. (1 János 4:4) Mindenre képes vagyok Krisztuson keresztül, amire Isten elhívott. (Filippi 4:13) Isten betölti minden szükségemet, az Ő dicsősége gazdagsága szerint. (Filippi 4:19) Nem a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét kaptam. (2 Timóteus 1:7) Mennyei állampolgár vagyok. (Filippi 3:20) EZ MIND IGAZ AZ ÉLETEDBEN HA A KEGYELEMBEN ÉLSZ!! Isten művét nem kell tovább festeni, mert teljesen készen van. Csak gyönyörködjünk benne! (Pintér Béla)

7 A világ ma Cél: Az egységes VILÁGKORMÁNY létrehozása! Ennek érdekében mindenre képes. Különböző lépcsőket kell meg tennie a cél eléréséhez. Nem háborúval (elsősorban), hanem gazdasági eszközökkel szerez hatalmat. Különb lesz minden országnál és kiterjed az egész földre. (Dán 7,23)

8 A világkormány készülőben
A mai pénzügyi rendszer összeomlásra van tervezve, hogy jöhessen helyette az egységes új Az ember egyre jobban kiszolgáltatott a rendszernek és ellenőrizhető A világkormány az Antikrisztus uralma lesz

9 Illuminati – A Sátán Zsinagógája
Az Illuminati, azaz a magukat „megvilágosultaknak” nevező és Lucifert követő szervezet tagjai. Az uruk utasítására szorgalmazott Új Világrend egyre sebesebben és rendületlenül épül és ezt ma már nem is titkolják. Segítsetek másoknak, hogy lehulljon a lepel és ne csak azt lássák meg, hogy a világban ádáz harc folyik, hanem azt is, hogy mindez miért történik és hová vezet!

10 A teremtett világ fellázadt a Teremtő Isten ellen és készen áll az Antikrisztus eljövetelére.
A háború kimenetele több mint 2000 éve eldőlt, a csaták viszont az egyes emberek lelkéért tovább folynak, ezért„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.”

11 Jézus neve a támadások középpontjában
Mai társadalmunkban egyetlen szó sem képes olyan dühöt kiváltani, mint Jézus neve. Az Egyesült Államokban tilos az érettségi és egyéb iskolai ceremóniákon kimondani, a hadsereg káplánjai nem használhatják imáik során, az iskolák vezetősége pedig mindent megtesz, hogy a keresztény megnyilvánulásokat kiirtsa intézményeikből. A Pentagon nyilatkozatban erősítette meg, hogy a katonák hadbíróság elé állíthatók, ha hitüket próbálják népszerűsíteni: „A vallásos térítés nem megengedett a védelmi minisztérium fennhatósága alatt… A hadbíróság elé állítás és egyéb nem törvényszéki büntetések jellegét minden esetben egyéni alapon kell elbírálni…” A támadás középpontjában tehát nem a vallás, hanem kizárólag Isten Fia, a megváltó Jézus áll, hiszen a cél egy olyan földi hatalom létrehozása, ahol mindenki Lucifert imádja, akinek egyetlen vágya, hogy Isten helyére léphessen. „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.” – János 15:18

12 Mire kell az amerikai kormánynak 30 ezer guillotine?
Az Egyesült Államokban viszont sohasem sem használták. A hivatalos amerikai kivégző módszerek között szerepelt már a golyó általi halál, az akasztás, a villamosszék és a halálos injekció, de a guillotine soha. Doug Teper, Georgia állam demokrata szenátora egy törvényjavaslatot adott be, hogy a villamosszék helyett/mellett guillotine-t használjanak kivégzőeszközként. Érvelés: ezzel a módszerrel a rabok szervei alkalmassá válnának az átültetésre. „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” – Jelenések 20:4

13 Izrael az al-Aksza mecset helyére építené a Szent Templomot
A bibliai próféciákból tudjuk, hogy az Antikrisztus hétéves uralmának kezdetét egy szerződés vagy „szövetség” aláírása vagy megerősítése jelzi majd: „[Az Antikrisztus] erős szövetséget köt sokakkal egy hétre [hét évre].”(Dániel 9:27) Az egyik legnagyobb jel, mely a hét éves időszak közeledtét jelenti, az maga a Templom felépítése, melynek Jeruzsálemben, a Templom Hegyen kell megtörténnie. Már egy ideje zajlanak az újjáépítés körüli készületek.

14 A jeruzsálemi templom A templom felépülésének a hét éves ciklus kezdetét megelőzően kell bekövetkeznie, vagy a Templomnak már épülőben kell lennie a hét éves ciklus alatt, hiszen a ciklus közepére a Templomban való szolgálatnak a működése már egy ideje tartani fog. A Templom Alapítvány az 1970-es évek óta adományokat gyűjt a Templom újjáépítésére. Hozzá tartozik az előkészületekhez a papi szolgálat felállítása is, ennek érdekében két yeshiva (rabbiképző intézet) kezdett el foglalkozni azzal, hogy felkutassa a papok és léviták leszármazottait, hogy miután a templom felépült, indulhassanak a szertatások. Ezért a Torat Haim Yeshiva és az Aterit Cohanim Yeshiva képez diákokat a majdani templomi gyakorlatra és őrzi a hagyományokat az 1980-as évek közepétől. A Templom Intézet szponzorálja a hangszerek és egyéb kellékek készítését, melyeket az elkészült Templomban fognak majd használni. A színfalak mögött ezek és más szervezetek is lehetővé tették, hogy a harmadik Templom rövid időn belül felépülhessen, és működőképes legyen. – A Mozgalom a Templom Újjáépítéséért és számos egyéb hasonló törekvés részvételével szervezett Szent Templom Konferencia néhány nappal ezelőtt ért véget Jeruzsálemben....] Miután a templom felépül a papi szolgálat elkezdődik.

15 MÁTÉ 24 Mt 24:3 Ezután leült az Olajfák hegyén. A tanítványai pedig, amikor egyedül voltak, odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: „Mondd el nekünk, hogy mikor történnek meg ezek! Mi jelzi majd az eljöveteledet, és a világ végét?” Mt 24:4 Jézus erre így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mt 24:5 Sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják magukról: »Én vagyok a Krisztus!«. Ezzel sok embert megtévesztenek majd. Mt 24:6 Háborúkról és háborús hírekről hallotok majd. Ettől azonban ne ijedjetek meg! Ezeknek meg kell történniük, de ezzel még nem jön el a vég. Mt 24:7 Nemzet nemzet ellen, és királyság királyság ellen támad majd. Sok helyen az embereknek nem lesz mit enniük és földrengések lesznek. Mt 24:8 De mindez még csak olyan lesz, mint a szülési fájdalmak kezdete. Mt 24:9 Akkor majd átadnak titeket, hogy megkínozzanak, sőt meg is ölnek titeket, és minden nép gyűlölni fog titeket azért, mert hisztek bennem. Mt 24:10 Ekkor sokan elvesztik a hitüket, elárulják és gyűlölni kezdik egymást.

16 Jézus vissza jövetele Mt 24:29 És ezek után a nyomorúságos napok után »Elsötétül majd a nap, a hold sem világít többé. A csillagok lehullanak az égről, és az ég erői is megremegnek.« Ézs 13:10; Mt 24:30 Ekkor megjelenik az égen a jel, amely az Emberfia eljövetelét mutatja. Akkor a világon minden ember hangosan fog sírni. Látni fogják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. Mt 24:31 Hangos trombitaszóval elküldi angyalait az egész földre, hogy összegyűjtsék választottait a föld minden részéről. Mt 24:32 Tanulhattok a fügefa példájából: amikor gyenge hajtást hoz, majd pedig leveleket, tudjátok, hogy közel van a nyár.

17 Elragadtatás 1Kor 15:51-52 „Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” Jel 10:7 „Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. ”1 Thessz 4:15-17 „…mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával; leszáll az égből és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. ”Ezekből az igékből egyértelmű, hogy az elragadtatás, Jézus eljövetele a 7. (utolsó) trombitaszóra történik.

18 Elragadtatás Jel 20:4 Azután láttam: trónokat, és azokat, akik rajtuk ültek. Ezek hatalmat kaptak, hogy ítéljenek. Láttam azoknak az embereknek a lelkeit, akiket lefejeztek a Jézusról való tanúskodásuk és Isten üzenetének hirdetése miatt. Ezek nem imádták a Szörnyeteget, sem annak szobrát, és nem engedték a homlokukra vagy a kezükre tenni a Szörnyeteg jelét. Ezek az emberek feltámadtak, és ezer évig együtt uralkodtak Krisztussal. Ez az első feltámadás. Jel 20:5 A többi halott még nem támad fel, amíg le nem telik az ezer év. Jel 20:6 Áldottak és szentek azok, akik részt vesznek az első feltámadásban! rajtuk nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és ezer évig együtt uralkodnak vele. A Thesszalonikai levélben és a Jelenések könyvében is feltámadásról beszél az Ige. És az első feltámadást nem előzheti meg az elragadtatás, mert az elragadtatás a Krisztusban elhunytak feltámadásával egyidőben történik, az első feltámadás előtt pedig nem lehetséges egy másik feltámadás.

19 Elragadtatás   Jel,16, 13 És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, 14 mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. 15 "Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét". 16 És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek.

20 Most mit tegyek? A jelenlegi, bekövetkezendő esemény, a régi rendszer összeomlásának a folyamata lesz. A jelenlegi valuták megszűnése - hogyan fog történni? Mindig a legrosszabra kell felkészülni. (ÉHEZÉSEK MINDEN FELÉ...)

21 A felkészülés egyenlő lenne a hit hiányával?
Vajon aki hisz a felkészülésben az nem bízik Istenben? Egy keresztény ne is foglalkozzon ezzel a témával? A hit ellen dolgozom, mert arra bátorítok másokat, hogy készüljenek az érkező gazdasági összeomlásra. Amennyiben van hitem, nem kell készülnöm az eljövendőkre, elég, ha bízom Isten ellátásában. Vajon igaza van? Tényleg a hit hiányát jelenti a felkészülés?

22 Felkészülés A hit azonban nem jelenti azt, hogy az ember egyhelyben ül és várja, hogy Isten mindent elrendezzen helyette. A hit inkább azt jelenti, hogy az ember megtesz mindent, amit tud, Isten útmutatása szerint. Ha nem kellene felkészülnünk arra, hogy ellássuk magunkat a nehéz időkben, ezzel az erővel ezt már most is elkezdhetnénk, és munka helyett várhatnánk, hogy Isten a mi segítségünk nélkül megadja mindennapi betevőnket. Minek dolgozzunk? Maradjunk otthon és Isten majd feltölti a bankszámlánkat.

23 Felkészülés Noé története tökéletes példa erre. Ő volt az első prepper a világon. Istennek hatalmában lett volna megvédeni Noét és családját minden egyéb segítség nélkül is az özönvíztől, de ehelyett figyelmeztette őt az eljövendőkre és megtanította neki miként készítsen bárkát családja és az állatok számára. Noé sem várt ölbe tett kézzel, hanem tette, amit Isten mutatott neki. Hitt a figyelmeztetésnek és ez a radikális hit radikális tetteket szült: „Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” (Zsidók 11:7) A hit szinte minden esetben tettekkel jár. Isten látni szeretné, hogy hiszünk-e neki és megtesszük-e, amit mutat.

24 Légy állhatatos Dán 12:12 Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az ezerháromszázharmincöt nap elteltét. Mt 10:22 Mindenki gyűlölni fog majd titeket az én nevem miatt. De aki végig állhatatos marad, megmenekül. 2Thessz 1:4 hogy az Isten eklézsiáiban mi magunk dicsekszünk veletek, azért, mivel mindenféle üldöztetésetek és szorongattatásotok között, melyeket viselnetek kell, megmarad állhatatosságotok és hitetek, Jel 13:10 Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének.

25 Jel 2:17 Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiáknak mond. A győzelmesnek enni adok a rejtett mannából, fehér kövecskét is adok neki és szavazó cserépre írva új nevet, melyet senki sem ismer, csak aki kapja.


Letölteni ppt "Isten kegyelmével az utolsó időkben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések