Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulturális Korzó, Marcali

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulturális Korzó, Marcali"— Előadás másolata:

1 2014. 03. 04. Kulturális Korzó, Marcali
A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei Kulturális Korzó, Marcali

2 Pénzbeli és természetbeni ellátások

3   Családi pótlék Gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nyújtott nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás Tanköteles gyermeknél: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára Nem tanköteles gyermeknél (aki középfokú tanulmányokat folytat): annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a 20. évét betölti (SNI: 23 év) Egyedülállóvá válás esetén az összeg magasabb Ha már nem jár iskolába: kérni a folyósítás megszüntetését Összege: gyermekek számától függ Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

4 Gyermeknevelési segély (GYES)
Gyermek 3 éves koráig Ikergyermekek esetén: 5. éves korukig Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek: 10. éves korig Nagyszülői GYES: gyermek 1 éves kora után, ha a gyermek saját családjában marad (mellette ,3 éves kor betöltése után heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat) GYES mellett munka vállalható a gyermek 1 éves kora után Kiskorú szülő gyermekének gyámja a GYES mellett időkorlátozás nélkül dolgozhat Összege (nettó): Ft, ikergyermekek esetén ezen összeg annyi szorosa, ahány ikergyermek van Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

5 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel A legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár Az édesanya heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik Összege (nettó): Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

6 Anyasági támogatás Feltétele: a terhesség alatt legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább 1) terhesgondozáson részt kell venni, ezt a terhesgondozási kiskönyvvel kell igazolni Az igényt a szülést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani Összege: Ft, ikergyermekek esetén Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

7 Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS)
Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) A szülési szabadság időtartamára-, de max. a gyermek születését követő 168 napig (kb. 5 és fél hónapig) jár Összege: a napi átlagkereset 70%-a Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

8 Gyermekgondozási díj (GYED)
Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) TGYÁS lejártát követően, a gyermek 2 éves koráig (ikergyermekeknél: 3 éves koráig) A gyermek 1 éves kora után lehet mellette dolgozni Összege: a napi átlagkereset 70%-a (2 gyermek esetén: duplája, 3 gyermek: triplája) Felsőfokú tanulmányokat folytató anyának is jár: 1 évig, összege: Ft Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

9 Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások
Méltányossági terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, gyermekápolási táppénz: ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik Egyszeri segély: gyógyszerköltségre, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére, gyógyászati segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, járást segítő eszköz, stb.) vásárlására Összege: egyedi elbírálás alapján Igénylés: Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28.)

10 Árvaellátás Akinek egyik vagy mindkét szülője elhunyt és életkorától függően meghatározott szolgálati idővel rendelkezett A gyermek 16 éves korának betöltéséig jár Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul: a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25 éves korának betöltéséig jár Összege: annak a nyugdíjnak a 30%-a, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna (de minimum Ft) Igénylés: ha az elhunyt nyugdíjas volt: Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (Kaposvár, Kossuth L. u. 9.) ha az elhunyt nem volt nyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest, Váci út 73.)

11 Gyermektartásdíj megelőlegezése
A bíróság a tartásdíjat megállapította, de ennek behajtása átmenetileg lehetetlen 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet csatolni kell Ha a szülő ezen összeg nélkül nem képes a gyermek részére a szükséges ellátást, tartást biztosítani A családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem maximum Ft A folyósítás időtartama: legfeljebb 3 év lehet Amíg a gyermek középfokú tanulmányokat folytat, legfeljebb azonban 18 éves korig Összege: gyermekenként max Ft Igénylés: Járási Gyámhivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

12 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A családban az egy főre jutó havi jövedelem maximum Ft Egyedülálló szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő esetén maximum Ft Vagyonvizsgálat Gyermekétkeztetési kedvezmény (ingyenes étkezés: bölcsőde, óvoda, 1-8. osztályig, 50%-os kedvezmény: középiskola), ingyenes tankönyv, évente kétszer természetbeni támogatás( Ft értékben, Erzsébet utalvány formájában) 18 éves korig, de: ha nappali tanulmányokat folytat: annak befejezéséig, legfeljebb 23 éves korig ha felsőfokú tanulmányokat folytat : legfeljebb 25 éves korig Jegyzői gyámhatóság (nem Gyámhivatal!) 1 év időtartamra állapítja meg, évente felülvizsgálja Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

13 Óvodáztatási támogatás
Célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban rendszeresen járjanak óvodába Akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül Halmozottan hátrányos helyzetű: ha 3 feltételből legalább 2 fennáll: - a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik - munkanélküli: aktív korúak ellátásában részesül, vagy 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, - elégtelen lakókörnyezetben él: félkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásban

14 Óvodáztatási támogatás
Legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az 5. életévét betölti, megkezdi az óvodába járást + a kérelem benyújtását előtt 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába Összege: gyermekenként első alkalommal Ft, mely természetben kerül kifizetésre a Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag vásárlására Ezt követően esetenként és gyermekenként évente kétszer Ft Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

15 Ösztöndíj A szociálisan rászoruló egyetemen, főiskolán továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat) „A” típusú: felsőoktatási hallgató, aki nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanul „B” típusú: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal, aki a felsőoktatási intézmény keretében kíván részt venni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a város honlapján van meghirdetve

16 Ösztöndíj - az 1 főre eső havi jövedelem maximum 22. 800 Ft
Szociálisan hátrányos helyzetű: - az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft - árva, vagy félárva - a családban levő eltartottak száma 3, vagy annál több - gyermeket nevel családban, vagy egyedül, - betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van, - eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül - állandó lakhelyén kívül intézményben tanul - nem részesül kollégiumi ellátásban „A” típusú pályázat esetében 2 félévre, „B” típusú pályázat esetében 6 egymást követő tanulmányi félévre szól Összege: minimum havonta Ft Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

17 Önkormányzati segély Települési önkormányzat képviselő-testülete nyújtja Az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére Betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, gyermek családba való visszakerülésének segítése esetén Formái: eseti (egyszeri), vagy havi rendszeres (legfeljebb 6 hónapig) pénzellátás Természetbeni formában: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában Összege: egyedi elbírálás alapján Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

18 Ápolási díj Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás Aki állandó és tartós gondozásra szoruló : a) súlyosan fogyatékos (látás-, hallásveszteség, értelmi akadályozottság, mozgássszervi károsodás) vagy b) tartósan beteg (3 hónapnál hosszabb időtartamban) 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi Összege: Ft Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Kiemelt ápolási díj: - Jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes személy - Aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak - Összege: Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

19 Ápolási díj Emelt összegű ápolási díj:
- Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg - Összege: Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi - az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft(egyedülálló esetén Ft) - Összege: Ft - Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

20 Közgyógyellátás A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentését szolgáló természetbeni ellátás Térítésmentesen jogosult: egyes gyógyszerekre (gyógyszerkerete erejéig), gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati ellátásokra Alanyi jogon jogosult rá többek között az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 2 évre kerül megállapításra Normatív jogon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén a Ft), 1 évre kerül megállapításra Igénylésük: Járási Hivatalban (Petőfi u. 14.)

21 Közgyógyellátás Méltányossági alapon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén Ft), - 1 évre kerül megállapításra - Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

22 Lakásfenntartási támogatás
Lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások (víz, villany, gáz, szemészszállítás, közös költség, lakbér, lakáscélú kölcsön, tüzelőanyag) viseléséhez Amely a lakhatást leginkább veszélyezteti Természetbeni ellátás: közvetlenül a szolgáltatónak, közös képviselőnek, főbérlőnek, hitelintézetnek) utalják Normatív alapon: az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem maximum Ft A fogyasztási egység arányszáma kedvezőbb: magasabb összegű családi pótlék-, fogyatékossági támogatás folyósítása, illetve egyedülálló szülő esetén 1 évre kerül megállapításra, évente felülvizsgálják Összege: egyedi elbírálás alapján, de minimum Ft Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.)

23 Adósságkezelési szolgáltatás
Természetbeni ellátás, mely a lakhatást segíti Adósság (víz, villany, gáz, szemészszállítás, közös költség, lakbér) meghaladja az Ft-ot, és a tartozás legalább 6 havi, vagy a tartozás kevesebb, de közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták Tartozás legalább 6 havi, és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén Ft) Vállalja az adósság - támogatás különbözetének megfizetését + adósságkezelési tanácsadáson való részvételt Adósságcsökkentési támogatásban részesül, melyet a szolgáltatónak folyósítanak Előnyben részesül többek között az, ahol 3 vagy több gyermek van, a gyermekeit egyedül nevelő szülő, munkanélküli személy Adósság összege maximum Ft lehet Összege: maximum az adósság 75%-a, legfeljebb Ft Igénylés: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9.)

24 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

25 Gyermekjóléti szolgálat
A gyermek érdekeit védő szolgáltatás Feladata: - jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, a hozzájutás segítése - családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, a hozzájutás megszervezése - válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása - szabadidős programok (játszóházak, táborozás) szervezése - hivatalos ügyek intézésének segítése - veszélyeztetettséget észlelő-, jelzőrendszer működtetése - családgondozás: gyermek problémáinak rendezése, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása - családi konfliktusok (válás, a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, stb.) megoldásának segítése - szolgáltatások (gyermekjóléti, szociális, egészségügyi, pedagógiai) igénybevételének javaslata - felkérésre környezettanulmány készítése - a veszélyeztetettségnek megfelelő javaslat készítése a Gyámhivatal felé

26 Gyermekjóléti szolgálat
Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása Pszichológiai tanácsadás: minden péntek 15 – 17 óra között 3 családgondozó és egy szakmai vezető-családgondozó (aki ellátja a Családsegítő Szolgálat vezetését is) Ellátási területe: Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Somogysámson, Nemesvid, Somogysimonyi Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 12.00 Kedd: Szerda: 8.00 – 12.00 Csütörtök: - Péntek: Helye: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9.)

27 Bölcsőde Kistérségi társulás valamennyi településéről
Családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek fogadása, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, nappali tagozaton végzett tanulmányaik vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukat nem tudják biztosítani 4 csoportszobában 8 gondozónő és 1 bölcsődevezető 1 csoportban 12 gyermek gondozható Térítés ellenében játszócsoport (ahol a szülők együtt játszanak gyermekeikkel) és sószoba (melynek rendszeres használata megbetegedések megelőzésére, illetve a felső légúti betegségekben szenvedőknek ajánlott) működtetése Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 6.30 – ig Helye: Marcali, Katona J. u. 3.

28 Családi napközi Bölcsődei, óvodai ellátásban, iskolai oktatásban nem részesülő, egyszerre legfeljebb 5 gyermeknek nyújtott napközbeni ellátás Életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosít Speciális szolgáltatásai: mondókás baba-mama foglalkozás (Kerekítő), mozgásos sportfoglalkozás, néhány órás gyermekfelügyelet, gyerekangol, kézműves foglalkozás játékos zenei foglalkozás Magánvállalkozó által üzemeltetett térítésköteles szolgáltatás Helye: „Csupa Szív” családi napközi Marcali, Csomós G. u. 4. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 7.30 – ig

29 Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

30 Családsegítő szolgálat
Szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családoknak: nehéz helyzethez vezető okok megelőzése-, krízishelyzet megszüntetése-, életvezetési képesség megőrzésének segítése információnyújtással, tanácsadással Anyagi nehézségekkel küzdők számára: pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (kérelmek kitöltése) Családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében: családgondozás Csoportfoglalkozás szervezése pld. adósságterhekkel küzdőknek, pszichiátriai betegeknek Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-, jelzőrendszer működtetése: intézmények, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelzésének fogadása Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása

31 Családsegítő szolgálat
Jogi tanácsadás: minden hétfő 15 – 16 óra között 3 családgondozó Ellátási területe: Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Somogysámson, Nemesvid, Somogysimonyi Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 Kedd: Szerda: 8.00 – 16.00 Csütörtök: - Péntek: Helye: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9.)

32 Adósságkezelési tanácsadás
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ családgondozója fogadja a kérelmet, végzi a döntés előkészítését Kérelmet a döntéshez szükséges dokumentumokkal, információkkal együtt 15 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal részére Ügyfélnek havonta egy alkalommal megjelenési és beszámolási kötelezettsége van a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

33 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások

34 Fogyatékosok nappali intézménye
Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény Nappali ellátást, gondozást biztosít fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára Nagy hangsúlyt fektet az önellátás, önkiszolgálás fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésének elsajátítására Étkezést (tízórait, ebédet) igény szerint biztosít Az egyéni képességek fejlesztéséhez gyógypedagógus áll rendelkezésre Az oda-vissza történő szállítást – igény szerint – támogató szolgálatuk végzi Helye: Marcali, Táncsics M. u. 103. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00 – ig

35 Egészségügyi alapellátások

36 Védőnői szolgálat és gyermekorvosi ellátás
Családok egészségének megőrzésére, segítésére; a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelő tevékenység Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése Terhes tanácsadás (várandós anyák gondozása): tájékoztatás a szükséges vizsgálatokról, egészséges életvitelről, szülésről, szoptatásról, csecsemőgondozásról - Ideje: Hétfőtől - Csütörtökig 8.00 – ig - Helye: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Dózsa Gy. u. 9.) Gyermek születését követően: segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban

37 Védőnői szolgálat és gyermekorvosi ellátás
Védőnői tanácsadás (0-3 éves gyermekek gondozása): családlátogatás, szoptatás segítése, szűrővizsgálatok végzése, védőoltásokról tájékoztatás, gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelésekor szakember értesítése Csecsemő tanácsadás: gyermekorvos védőnővel közös tevékenysége - Ideje: Hétfőtől – Csütörtökig – ig - Helye: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) 3 - 6 éves gyermekek gondozása: óvodában éves gyermekek gondozása: iskolavédőnő csoportfoglalkozás: szülésre felkészítő tanfolyam minden hónapban 1 alkalommal

38 Járóbeteg szakellátások

39 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Gondozó
0-18 éves korig a szorongásos tünetek, lelki eredetű testi zavarok, depresszió, viselkedés- és tanulászavar, figyelem- és magatartászavar, fejlődészavarok, kapcsolatteremtési zavar esetén Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Nem kell beutaló Rendelési idő: Hétfő - Péntek: – ig Helye: Marcali, Széchenyi u (kórház épülete)

40 Pedagógiai szolgáltatások

41 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye
0-18 éves korig beilleszkedési-, magatartási- és tanulási zavarok kiszűrése, terápiája, nevelési tanácsadás, beszédjavítás, korai fejlesztés, utazó gyógypedagógiai-logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés, óvoda-, iskolapszichológusi tevékenység, tehetséggondozás Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Vizsgálatra jelentkezés történhet: szülő kérésére és intézményi javaslatra egyaránt Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.00 – ig, Pénteken: 8.00 – ig Helye: Marcali, Petőfi u. 14.

42 Köszönöm a figyelmet! Hámos Zsuzsanna családgondozó


Letölteni ppt "Kulturális Korzó, Marcali"

Hasonló előadás


Google Hirdetések